Інші завдання дивись тут...

Домашнє завдання Виконайте тестові завдання.

1. Позначте формулу оксиду неметалічного елемента:

А. HNO3. Б. SO3. В. NaОН. Г. Na2S.

2. Позначте формулу оксиду металічного елемента:

А. Н2SіO3. Б. SO2. В. NaОН. Г. Na2O.

3. Позначте формулу кислоти:

А. Н2SO4. Б. Р2O3. В. КОН. Г. Na2SO3.

4. Позначте формулу основи:

А. Са(ОН)2. Б. СО2. В. N2O. Г. К2SO4.

5. Позначте формулу сполуки, що відповідає оксиду, формула якого Аl2O3:

А. Аl2(SO4)3. Б. Аl(ОН)3. В. АlСl3. Г. АlOHSO4.

6. Позначте формулу сполуки, що відповідає оксиду, формула якого SO3:

А. Н2SO2. Б. Н25. В. Н2SO4. Г. Na2SO4.

7. Напишіть рівняння реакції взаємодії води з оксидами:

A. 3Н2O+ Р2O5= 2H3PO4  Б. Н2O+ СаО = Ca(OH)2
B. Н2O+ Na2O= 2NaOH  Г. Н2O+ СO2 = H2CO3

8. Укажіть послідовність дій під час виготовлення водного розчину барій хлориду:

A. Налити в мірний циліндр воду до відповідної позначки.

Б. Обчислити масу солі та води для приготування розчину.

B. Відважити відповідну кількість солі та всипати у мірний циліндр.

Г. Ретельно розмішати вміст скляною паличкою.

 Відповідь: ___Б В А Г___

Інші завдання дивись тут...

  • Андрій
    На сторінці 127 завдання-7 в зошиті пише-
    А. H2O+P2O5= , а у вас: А. 3Н2O+ Р2O5= . Я вже сумніваюсь що правильно.Якщо це помилка виправіть її. winked ------> У завданні схему перетворили на рівняння реакції, поставивши коефіцієнти. Цифра 3 - це вже коефіцієнт рівняння.
    16 травня 2016 22:00