Інші завдання дивись тут...

Самостійна робота.

І рівень

1. Напишіть формули оксидів, що виділяються в атмосферу і спричиняють утворення кислотних дощів. NO2, NO, SO2

2. Поставте коефіцієнти, перетворивши схеми у рівняння реакцій.

а) P2O5 + 3H2O = 2H3PO4

б) Na2O + H2O = 2NaOH

 

3.Обчисліть масову частку речовини в розчині нітратної кислоти масою 80 г, в якому маса речовини становить 1,6 г.

Запис умови Розв'язування                                          

Відомо:

m(розчину)=80 г

m(речовини)=1,6 г

Знайти: W-?

 

І спосіб

W=(m(речовини)/m(розчину)) 100%

W=(1,6 г : 80 г)100%=0,02100%=2%

ІІ спосіб

Визначаємо масу речовини, що міститься у 100 г розчину,

це масова частка. Складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 80 г розчину ― 1,6 г речовини

у 100 г розчину ― х г речовини

80 г / 100 г = 1,6 г / х г, тому х г  80 г = 1,6 г  100 г,

х=1,6 г 100 г : 80 г=2 г, тому W=2%

Відповідь: 2%, або 0,02.

4. Обчисліть масову частку речовини в розчині сульфатної кислоти масою 60 г, в якому маса речовини становить 2,4 г.

Запис умови Розв'язування                                          

Відомо:

m(розчину)=60 г

m(речовини)=2,4 г

Знайти: W-?

І спосіб

W=(m(речовини)/m(розчину)) 100%

W=(2,4 г : 60 г)100%=0,04100%=4%

ІІ спосіб

Визначаємо масу речовини, що міститься у 100 г розчину,

це масова частка.Складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 60 г розчину  2,4 г речовини

у 100 г розчину  х г речовини

60 г / 100 г = 2,4 г / х г, тому х г  60 г = 2,4 г  100 г,

х=2,4 г 100 г : 60 г=4 г, тому  W=4%

Відповідь: 4%, або 0,04.

II рівень

5. Допишіть рівняння реакцій:

а) SO3 + H2O = H2SO4

б) 2CO + 2O2 = 2CO3

в) СO2 + Н2O = H2CO3

6. Обчисліть масу розчиненої речовини в розчині сульфатної кислоти масою 50 г з масовою часткою її 0,12.

Запис умови Розв'язування

Відомо:

m(розчину)=50 г

W=0,12 

Знайти: m(речовини)-?

І спосіб

Знаходимо масу речовини за формулою:

m(речовини)=m(розчину)W

m(речовини)=50 г • 0,12 = 6 г

ІІ спосіб

Масова частка речовини в будь-якому розчині

показує масу розчиненої речовини, що міститься у

100 г розчину, тому для визначення маси речовини у

всьому розчині складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 100 г розчину  12 г речовини

у 50 г розчину  х г речовини

100 г / 50 г=12 г / х г, тому х г  100 г=12 г 50 г,

х=m(речовини)=12 г 50 г : 100 г=6 г

Відповідь: у розчині сульфатної кислоти

масою 50 г з масовою часткою її 0,12

міститься кислота масою 6 г.  

7.Обчисліть масу розчиненої речовини в розчині ортофосфатної кислоти масою 70 г з масовою часткою її 2%.

Запис умови Розв'язування

Відомо:

m(розчину)=70 г

W(речовини)=2% 

Знайти: m(речовини)-?

І спосіб

Знаходимо масу речовини за формулою:

m(речовини)=(m(розчину)W):100%

m(речовини)=70 г • 2% : 100%= 1,4 г

ІІ спосіб

Масова частка речовини в будь-якому розчині

показує масу розчиненої речовини, що міститься у

100 г розчину, тому для визначення маси речовини у

всьому розчині складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 100 г розчину  2 г речовини

у 70 г розчину  х г речовини

100 г / 70 г = 2 г / х г, тому х г  100 г = 2 г 70 г,

х=m(речовини)=2 г 70 г : 100 г=1,4 г

Відповідь: у розчині ортофосфатної

кислоти масою 70 г з масовою часткою

її 2% міститься кислота масою 1,4 г.

III рівень

8. Напишіть рівняння реакцій між заданими речовинами і водою:

 

Назва речовин Рівняння реакцій
1. Сульфур (VІ) оксид SO+ H2O = H2SO4
2. Нітроген (ІV) оксид 2NO+ H2O = HNO3+HNO2
3. Фосфор (V) оксид P2O+ 3H2O = 2H3PO4
4. Карбон (ІV) оксид CO+ H2O = H2CO3

9. Обчисліть масу розчиненої речовини в розчині натрій хлориду масою 80 г з масовою часткою її 0,15, якщо до нього долили воду об'ємом 70 мл. Помилка в умові, замість маси треба знайти масову частку розчиненої речовини в новому розчині, бо інакше ця задача нелогічна і є на одну дію.  

Запис умови Розв'язування                                                  
Відомо:

m(р-ну)=80 г

W=0,15

V(H2O)=70 мл

Wн -?

І спосіб

1. Знаходимо масу речовини за формулою: 

m(речовини)=m(розчину)W

m(речовини)=80 г • 0,15=12 г

2. Знаходимо масу води за формулою: m=Vρ, де ρ=1 г/мл

m(H2O)=70 мл  1 г/мл=70 г. Бачимо, що для води

об'єм відповідає масі, тому ця дія не є обов'язковою.

3. Знаходимо масу нового розчину:

mн(р-ну)= m(р-ну)+m(H2O)=80 г + 70 г=150 г

4. Знаходимо масову частку речовини в новому розчині

за формулою: W=(m(речовини)/m(розчину))100%

Wн=(12 г : 150 г)100%=0,08100%=8%

ІІ спосіб

1. Масова частка речовини в будь-якому розчині

показує масу розчиненої речовини, що міститься у

100 г розчину, тому для визначення маси речовини у

всьому розчині складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 100 г р-ну  15 г речовини

у 80 г р-ну  х г речовини

100 г / 80 г = 15 г / х г, тому

х г  100 г = 15 г 80 г, 

х=m(речовини)=15 г 80 г : 100 г=12 г

2. Знаходимо масу води за формулою:  m=Vρ, де ρ=1 г/мл

m(H2O)=70 мл  1 г/мл=70 г. Бачимо, що для води

об'єм відповідає масі, тому ця дія не є обов'язковою.

3. Знаходимо масу нового розчину:

mн(р-ну)=m(р-ну)+m(H2O)=80 г + 70 г=150 г

4. Визначаємо масу речовини, що міститься у 100 г розчину,

це масова частка. Складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 150 г р-ну  12 г речовини

у 100 г р-ну  х г речовини

150 г / 100 г = 12 г / х г, тому

х г  150 г = 12 г  100 г, 

х=12 г 100 г : 150 г=8 г, тому Wн= 8%

Відповідь: 8%, або 0,08.

10. Обчисліть масу розчиненої речовини в розчині натрій сульфату масою 120 г з масовою часткою її 20%, якщо до нього долили воду об'ємом 80 мл. Помилка в умові, замість маси треба знайти масову частку розчиненої речовини в новому розчині, бо інакше ця задача нелогічна і є на одну дію.

Запис умови Розв'язування                                                
Відомо:

m(р-ну)=120 г

W=20%;

V(H2O)=80 мл

Wн -?

І спосіб

1. Знаходимо масу речовини за формулою:

m(речовини)=(m(розчину)W):100%

m(речовини)=120 г • 20% : 100%=24 г

2. Знаходимо масу води за формулою: m=Vρ, де ρ=1 г/мл

m(H2O)= 80 мл  1 г/мл=80 г Бачимо, що для води

об'єм відповідає масі, тому ця дія не є обов'язковою.

3. Знаходимо масу нового розчину:

mн(р-ну)= m(р-ну)+m(H2O)=120 г + 80 г=200 г

4. Знаходимо масову частку речовини в новому розчині

за формулою: W=(m(речовини)/ m(розчину))100%

Wн=(24 г : 200 г) 100%=0,12 100%=12%

ІІ спосіб

1. Масова частка речовини в будь-якому розчині показує

масу розчиненої речовини, що міститься  у 100 г розчину,

тому для визначення маси речовини у всьому розчині

складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 100 г р-ну  20 г речовини

у 120 г р-ну  х г речовини

100 г / 120 г = 20 г / х г, тому х г  100 г = 20 г 120 г,

х=m(речовини)=20 г 120 г : 100 г=24 г

2. Знаходимо масу води за формулою: m=Vρ, де ρ=1 г/мл

m(H2O)=80 мл  1 г/мл=80 г. Бачимо, що для води

об'єм відповідає масі, тому ця дія не є обов'язковою.

3. Знаходимо масу нового розчину:

mн(р-ну)= m(р-ну)+m(H2O)=120 г + 80 г=200 г

4. Визначаємо масу речовини, що міститься у 100 г нового

розчину, тобто, масову частку. Для цього складаємо 

пропорцію і розв'язуємо її:

у 200 г розчину  24 г речовини

у 100 г розчину  х г речовини

200 г / 100 г = 24 г / х г, тому х г  200 г = 24 г  100 г, 

х=24 г 100 г : 200 г=12 г, тому W2=12%

Відповідь: 12%, або 0,12.

IV рівень

11. Напишіть рівняння реакцій за поданою схемою: 

I варіант. Н2О2?СаОСа(ОН)2

2О2 = 2H2О + O2

O2 + 2Ca = 2CaO

CaO + H2O = Ca(OH)2

II варіант. O2 NONO2НNO3

O2 + N2 = 2NO

2NO + O2 = 2NO2

2NO2 + H2O = HNO3 + HNO2

 

12. Обчисліть та позначте масу сульфатної кислоти в розчині об'ємом 250 мл з масовою часткою кислоти 0,15, якщо густина розчину  1,35 г/мл. 

Запис умови Розв'язування
Відомо:

V(р-ну)=250 мл

W=0,15

ρ(р-ну)=1,35 г/мл

m(речовини)-?

 

 

 

 

 

 

 

 

І спосіб

1. Знаходимо масу розчину за формулою: 

m(розчину)=V(розчину)ρ(розчину)

m(р-ну)=250 мл • 1,35 г/мл=337,5 г

2. Знаходимо масу розчиненої речовини за формулою:

m(речовини)=m(розчину)W

m(речовини)=337,5 г • 0,15=50,625 г

ІІ спосіб

1. Знаходимо масу розчину за формулою: 

m(розчину)=V(розчину)ρ(розчину)

m(р-ну)=250 мл • 1,35 г/мл=337,5 г

2. Масова частка речовини в будь-якому розчині показує

масу розчиненої речовини, що міститься  у 100 г розчину,

тому для визначення маси речовини у всьому розчині

складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 100 г р-ну  15 г речовини

у 337,5 г р-ну  х г речовини

100 г / 337,5 г = 15 г / х г, тому х г  100 г = 15 г 337,5 г

х=m(речовини)=15 г 337,5 г : 100 г=50,625 г

Відповідь: в розчині сульфатної кислоти об'ємом

250 мл з масовою часткою її 0,15 міститься 

кислота масою 50,625 г.

13. Обчисліть та позначте масу нітратної кислоти в розчині об'ємом 150 мл з масовою часткою кислоти 20%, якщо густина розчину  1,31 г/мл.

Запис умови Розв'язування
Відомо:

V(розчину)=150 мл

W=20%

ρ(розчину)=1,31 г/мл

m(речовини)-?

І спосіб

1. Знаходимо масу розчину за формулою: 

m(розчину)=V(розчину)ρ(розчину)

m(розчину)=150 мл • 1,31 г/ мл=196,5 г

2. Знаходимо масу розчиненої речовини за формулою:

m(речовини)=(m(розчину)W):100%

m(речовини)=196,5 г • 20% : 100%=39,3 г

ІІ спосіб

1. Знаходимо масу розчину за формулою:

m(розчину) = V(розчину)ρ(розчину)

m(розчину)=150 мл • 1,31 г/ мл=196,5 г

2. Масова частка речовини в будь-якому розчині показує

масу розчиненої речовини, що міститься  у 100 г розчину,

тому для визначення маси речовини у всьому розчині

складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 100 г розчину  20 г речовини

у 196,5 г розчину  х г речовини

100 г / 196,5 г = 20 г / х г, тому х г  100 г = 20 г 196,5 г

х=m(речовини)=20 г 196,5 г : 100 г=39,3 г

Відповідь: в розчині нітратної кислоти об'ємом

150 мл з масовою часткою її 20% міститься

кислота масою 39,3 г.

Інші завдання дивись тут...