Інші завдання дивись тут...

Домашнє завдання. Очислення масової частки розчиненої речовини, маси речовини.

1. Розв'яжіть посильні вам завдання (задачі).

І рівень

1. Обчисліть масову частку калій силікату в розчині масою 95 г, якщо в ньому розчинена сіль масою 5 г. 

Запис умови Розв'язування
Відомо:

m(розчину) = 95 г; 

m(речовини) = 5 г. 

Знайти: W-?

І спосіб

W=(m(речовини)/m(розчину))100%

W=(5 г/95 г)100%=0,053100%=5,3%

ІІ спосіб

Визначаємо масу речовини, що міститься 

у 100 г розчину, тобто, масову частку. Для

цього складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 95 г розчину - 5 г речовини

у 100 г розчину - х г речовини

95 г / 100 г = 5 г / х г, 

тому х г  95 г = 5 г  100 г, 

х = (5 г 100 г) : 95 г = 5,3 г,

тому W= 5,3 %

Відповідь: 5,3%.

2. Обчисліть масу калій перманганату (марганцівки), що треба взяти, щоб приготувати децінфікуючий розчин масою 80 г з масовою часткою солі 0,012.

Запис умови Розв'язування                                            
Відомо:

m(розчину) = 80 г; 

W(речовини) = 0,012.

Знайти: 

m(речовини)-?

І спосіб

Знаходимо масу речовини за формулою:

m(речовини)=m(розчину)W

m(речовини)=80 г • 0,012 = 0,96 г.

ІІ спосіб

Масова частка речовини в будь-якому

розчині показує масу розчиненої речовини,

що міститься  у 100 г розчину, тому для

визначення маси речовини у всьому розчині

складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 100 г розчину - 1,2 г речовини

у 80 г розчину - х г речовини

100 г / 80 г = 1,2 г / х г, 

тому х г  100 г = 1,2 г 80 г, 

х = (1,2 г 80 г) : 100 г = 0,96 г,

тому m(речовини)=0,96 г.

Відповідь: для приготувати розчину

марганцівки масою 80 г з масовою

часткою солі 0,012 треба взяти

калій перманганат масою 0,96 г.

ІІ рівень

3. Кальцій гідроксид масою 20 г розчинили у воді масою 180 г. Обчисліть масову частку речовини в розчині.

Запис умови Розв'язування
Відомо:

m(води)=180 г;

m(речовини)=20 г.

Знайти: W -?

І спосіб

1. Знаходимо масу розчину:

m(розчину)= m(речовини)+m(води)=

= 180 г + 20 г = 200 г.

2. Знаходимо масову частку речовини

за формулою:

W=(m(речовини)/m(розчину))100%

W=(20 г/200 г)100%=0,1100%=10%

ІІ спосіб

1. Знаходимо масу розчину:

m(розчину)= m(речовини)+m(води)=

= 180 г + 20 г = 200 г.

2. Визначаємо масу речовини, що міститься 

у 100 г розчину, тобто, масову частку. Для

цього складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 200 г розчину - 20 г речовини

у 100 г розчину - х г речовини

200 г / 100 г = 20 г / х г, 

тому х г  200 г = 20 г  100 г, 

х г = (20 г 100 г) : 200 г = 10 г,

тому W= 10%

Відповідь: 10%. 

4. У розчині нітратної кислоти маса розчиненої речовини становить 0,3 г, що відповідає масовій частці 25%. Обчисліть масу розчину.

Запис умови Розв'язування
Відомо:

m(речовини)=0,3 г;

W=25%.

Знайти: 

m(розчину) -?

І спосіб

Знаходимо масу розчину за формулою:

m(розчину)=(m(речовини)/W)100%

m(розчину)=(0,3 г: 25%) 100%= 1,2 г.

ІІ спосіб

Масова частка речовини в будь-якому

розчині показує масу розчиненої речовини,

що міститься  у 100 г розчину, тому для

визначення маси всього розчину

складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 100 г розчину - 25 г речовини

у х г розчину - 0,3 г речовини

100 г / х г = 25 г / 0,3 г, 

тому х г  25 г = 0,3 г 100 г, 

х = (0,3 г 100 г) : 25 г = 1,2 г,

тому m(розчину)=1,2 г

Відповідь: маса розчину 1,2 г.

ІІ рівень

5. У таблетці лікарського засобу "Аспаркам" масою 0,5 г міститься магній аспарагінат масою 0,175 г, така ж маса калій аспарагінату, а решта - наповнювачі. Обчисліть масові частки усіх складових аспаркаму.

Запис умови Розв'язування                                              
Відомо:

m(таблетки)=0,5 г;

m(магній асп.)=0,175 г;

m(калій асп.)=0,175 г.

Знайти: 

W(магній асп.) -?

W(калій асп.) -?

W(наповнювачів) -?

І спосіб

1. Знаходимо масу наповнювачів:

m(наповнювачів)=m(таблетки)-m(магній асп.)-

-m(калй асп.)= 0,5 г-0,175 г-0,175 г= 0,15 г.

2. Знаходимо масові частки усіх складових

таблетки за формулою:

W=(m(речовини)/m(сполуки))100%

W(магній асп.)=(m(магній асп.)/m(таблетки))

100%=(0,175:0,5)100%=0,35100%=35%

W(калій асп.)=(m(калій асп.)/m(таблетки))

100%=(0,175:0,5)100%=0,35100%=35%

W(наповнювачів)=(m(наповнювачів)/m(таб-

летки))100%=(0,15:0,5)100%=

=0,3100%=30%

ІІ спосіб

1. Знаходимо масу наповнювачів:

m(наповнювачів)=m(таблетки)-m(магній асп.)-

-m(калй асп.)= 0,5 г-0,175 г-0,175 г= 0,15 г.

2. Визначаємо масу речовини, що міститься 

у 100 г таблетки, тобто, масову частку. Для

 цього складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

Пропорція для речовин (магній аспарагінату

і калій аспарагінату) :

у 0,5 г таблетки  - 0,175 г речовин

у 100 г таблетки - х г речовин

0,5 г / 100 г = 0,175 г / х г, 

тому х г  0,5 г = 0,175 г  100 г, 

х г = (0,175 г 100 г) : 0,5 г = 35 г, тому

W(магній асп.)=35% і W(калій асп.)=35%

Пропорція для наповнювачів:

у 0,5 г таблетки  - 0,15 г наповнювачів

у 100 г таблетки - х г наповнювачів

0,5 г / 100 г = 0,15 г / х г, 

тому х г  0,5 г = 0,15 г  100 г, 

х г = (0,15 г 100 г) : 0,5 г = 30 г, 

тому W(наповнювачів) = 30%

Відповідь: масова частка магній 

аспарагінату і калій аспарагінату

однакова  і становить 35% кожна, а 

масова частка наповнювачів - 30%.

6. Для боротьби з мухами у житлових приміщеннях використовують розчин хлорофосу з масовою часткою його 5%, а для знищення тарганів - 3,3%. Обчисліть які маси хлорофосу треба взяти, відповідно, щоб виготовити ці два розчини масами 200 і 250 г.

Запис умови Розв'язування                                           
Відомо:

W1=5 %;

W2=3,3 %;

m1(розчину)=200 г;

m2(розчину)=250 г.

Знайти: 

m1(речовини) -?

m2(речовини) -?

І спосіб

Знаходимо масу речовини за формулою:

m(речовини)=(m(розчину)W)/100%.

У першому розчині:

m1(речовини)=(m1(розчину)W1)/100%=

=200 г • 5 % : 100% = 10 г.

У другому розчині:

m2(речовини)=(m2(розчину)W2)/100%=

=250 г • 3,3 % : 100% = 8,25 г.

ІІ спосіб

Масова частка речовини в будь-якому

розчині показує масу розчиненої речовини,

що міститься  у 100 г розчину, тому для

визначення маси речовини у всьому розчині

складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

Для першого розчину:

у 100 г розчину - 5 г речовини

у 200 г розчину - х г речовини

100 г / 200 г = 5 г / х г, 

тому х г  100 г = 5 г 200 г, 

х = (5 г 200 г) : 100 г = 10 г,

тому m1(речовини)=10 г.

Для другого розчину:

у 100 г розчину - 3,3 г речовини

у 250 г розчину - х г речовини

100 г / 250 г = 3,3 г / х г, 

тому х г  100 г = 3,3 г 250 г, 

х = (3,3 г 250 г) : 100 г = 8,25 г,

тому m2(речовини)=8,25 г. 

Відповідь: для виготовлення розчину

хлорофосу масою 200 г з масовою

часткою його 5% треба взяти

хлорофосу масою 10 г, а для розчину

хлорофосу масою 250 г з масовою

часткою його 3,3% - 8,25 г.

IV рівень

7. Насіння помідорів перед посівом упродовж доби витримують у розчині мідного купоросу з масовою часткою речовини 0,2% або розчині марганцівки з масовою часткою 0,5%. Обчисліть маси солей та води для приготування розчинів: І варіант - масою 2 кг, ІІ варіант - масою 5 кг.

І варіант - масою 2 кг

Запис умови Розв'язування                                           
Відомо:

W1=0,2 %;

W2=0,5 %;

m1(розчину)=2 кг=

= 2000 г;

m2(розчину)=2 кг =

2000 г.

Знайти: 

m1(речовини) -?

m2(речовини) -?

m1(води) -?

m2(води) -?

І спосіб

1. Знаходимо масу речовини за формулою:

m(речовини)=(m(розчину)W)/100%.

У першому розчині:

m1(речовини)=(m1(розчину)W1)/100%=

=2000 г • 0,2 % : 100% = 4 г.

У другому розчині:

m2(речовини)=(m2(розчину)W2)/100%=

=2000 г • 0,5 % : 100% = 10 г.

2. Знаходимо масу води.

У першому розчині:

m1(води)=m1(розчину)-m1(речовини)=

=2000 г - 4 г = 1996 г.

У другому розчині:

m2(води)=m2(розчину)-m2(речовини)=

=2000 г - 10 г = 1990 г.

 

ІІ спосіб

1. Масова частка речовини в будь-якому

розчині показує масу розчиненої речовини,

що міститься  у 100 г розчину, тому для

визначення маси речовини у всьому розчині

складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

Пропорція для першого розчину:

у 100 г розчину - 0,2 г речовини

у 2000 г розчину - х г речовини

100 г / 2000 г = 0,2 г / х г, 

тому х г  100 г = 0,2 г 2000 г, 

х = (0,2 г 2000 г) : 100 г = 4 г,

тому m1(речовини)=4 г.

Пропорція для другого розчину:

у 100 г розчину - 0,5 г речовини

у 2000 г розчину - х г речовини

100 г / 2000 г = 0,5 г / х г, 

тому х г  100 г = 0,5 г 2000 г, 

х = (0,5 г 2000 г) : 100 г = 4 г,

тому m2(речовини)=10 г.

2. Знаходимо масу води.

У першому розчині:

m1(води)=m1(розчину)-m1(речовини)=

=2000 г - 4 г = 1996 г.

У другому розчині:

m2(води)=m2(розчину)-m2(речовини)=

=2000 г - 10 г = 1990 г.

Відповідь: для виготовлення розчину

мідного купоросу масою 2 кг з

масовою часткою його 0,2% треба

взяти солі масою 4 г і воду масою

1996 г, а для розчину марганцівки

масою 2 кг з масовою часткою її

0,5% - солі масою 10 г і воду масою

1990 г.

ІІ варіант - масою 5 кг.

Запис умови Розв'язування
 Відомо:

W1=0,2 %;

W2=0,5 %;

m1(розчину)=5 кг=

= 5000 г;

m2(розчину)=5 кг = 

5000 г.

Знайти: 

m1(речовини) -?

m2(речовини) -?

m1(води) -?

m2(води) -?

І спосіб

1. Знаходимо масу речовини за формулою:

m(речовини)=(m(розчину)W)/100%.

У першому розчині:

m1(речовини)=(m1(розчину)W1)/100%=

=5000 г • 0,2 % : 100% = 10 г.

У другому розчині:

m2(речовини)=(m2(розчину)W2)/100%=

=5000 г • 0,5 % : 100% = 25 г.

2. Знаходимо масу води.

У першому розчині:

m1(води)=m1(розчину)-m1(речовини)=

=5000 г - 10 г = 4990 г.

У другому розчині:

m2(води)=m2(розчину)-m2(речовини)=

=5000 г - 25 г = 4975 г.

ІІ спосіб

1. Масова частка речовини в будь-якому

розчині показує масу розчиненої речовини,

що міститься  у 100 г розчину, тому для

визначення маси речовини у всьому розчині

складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

Пропорція для першого розчину:

у 100 г розчину - 0,2 г речовини

у 5000 г розчину - х г речовини

100 г / 5000 г = 0,2 г / х г, 

тому х г  100 г = 0,2 г 5000 г, 

х = (0,2 г 5000 г) : 100 г = 10 г,

тому m1(речовини)=10 г.

Пропорція для другого розчину:

у 100 г розчину - 0,5 г речовини

у 5000 г розчину - х г речовини

100 г / 5000 г = 0,5 г / х г, 

тому х г  100 г = 0,5 г 5000 г, 

х = (0,5 г 5000 г) : 100 г = 25 г,

тому m2(речовини)=25 г. 

2. Знаходимо масу води.

У першому розчині:

m1(води)=m1(розчину)-m1(речовини)=

=5000 г - 10 г = 4990 г.

У другому розчині:

m2(води)=m2(розчину)-m2(речовини)=

=5000 г - 25 г = 4975 г.

Відповідь: для виготовлення розчину

мідного купоросу масою 5 кг з

масовою часткою його 0,2% треба

взяти солі масою 10 г і воду масою

4990 г, а для розчину марганцівки

масою 5 кг з масовою часткою її

0,5% - солі масою 25 г і воду масою

4975 г.

8. Здійсніть перетворення, подані схемами. Напишіть рівняння реакцій. 

I варіант. Н2О2О2Na2ОNaОН. II варіант. H2OO2P2O5Н3PO4. 

I. варіант.                                  ІІ варіант

2О2 = 2H2О + O2 2О = 2H2 + O2
O2 + 4Na = 2Na2O 5O2 + 4Р = 2Р2O5
Na2O + H2O = 2NaOH
P2O5 + 3H2O = 2H3PO4

Інші завдання дивись тут...