Інші завдання дивись тут...

1 Дайте відповіді на запитання, запропоновані у таблиці.

ПИТАННЯ ВІДПОВІДІ                                             
 1

Поясніть коротко

поширення в

природі

а) Оксигену;

б) кисню.

а) входить до складу води, вуглекислого газу,

   гірських порід, мінералів, солей, міститься

   у білках, жирах і вуглеводах, з яких

   складаються живі організми.

б) міститься в атмосфері, грунті і природній

    воді. Необхідний для диханняпідтримує

    горіння. 

 2

Напишіть не менше

двох рівнянь реакцій

добування кисню в

лабораторії.

Сформулюйте

визначення

каталізатора.

2H2O=2H2 + O2

2KClO3=2KCl + 3O2 (над = напишіть t,MnO2)

Каталізатори - це речовини, які пришвид-

шують хімічні реакції, але самі при цьому не

витрачаються.

 3

Поясніть, на яких

властивостях

грунтуються два

способи збирання

кисню.

1. Кисень важчий за повітря. Газовідвідну

трубку опускають вниз посудини, в яку

збирають кисень. Кисень буде опускатися

вниз, поступово витісняючи повітря із

посудини.

2. Оскільки кисень мало розчиняється у 

воді, він витісняє воду. Гази, розчинні у

водіу такий спосіб зібрати неможливо. 

 4

Напишіть рівняння

реакцій, що харак-

теризують хімічні

властивості кисню.

1. C + O2 = CO2

2. 2Mg + O2 = 2MgO

3. CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O

 5

Наведіть приклади

реакцій

а) розкладу;

б) сполучення. 

a) 2HgO = 2Hg + O2

   2H2O = 2H2+ O2↑ (ел.струм)

   2KMnO4 = K2MnO4 + MnO2 + O2

б) 2Mg + O2 = 2MgO

   4Li + O2 = 2Li2O

   4P + 5O2 = 2P2O5

 6

Поясніть, як

довести наявність

кисню:

а) у повітрі;

б) чистого кисню

у посудині. 

а) реакцією горіння, реакцією окиснення:

утворення захисної оксидної плівки на

поверхні алюмінієвих тіл, іржавіння заліза,

потемніння металевих виробів;

б) до отвору посудини піднести жевріючу

скіпку, яка спалахне при наявності чистого

кисню.

 

 7

Обгрунтуйте, чим

подібні і чим від-

різняються процеси

горіння і окиснення. 

Подібні - це реакції взаємодії з киснем.

Відмінні: під час горіння виділяється велика

кількість тепла та з'являється полум'я.

Окиснення відбувається повільно, та може

не супроводжуватися полум'ям.

 8

Поясніть назво-

утворення сполук

елементів з Окси-

геном. 

Назва походить від назви елемента з

додаванням слова «оксид».

9

Поясніть фізіоло-

гічну дію кисню

та його застосу-

вання. 

Бере участь в процесах дихання. Крізь

легені кисень потрапляє у кров, розно-

ситься нею до всіх органів, де відбува-

ються процеси окиснення, в результаті

яких виділяються енергія на процеси

життєдіяльності

Інші завдання дивись тут...