Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА. Виготовлення водних розчинів речовин.

І та IV рівні

Вправа 1 Приготуйте розчин кухонної солі масою 150 г з масовою часткою солі 0,05. Опишіть послідовність дій.

Запис умови Розв'язування

Відомо:

m(розчину)=150 г,

w(солі)=0,05 

Знайти: m(солі)-?

1. Знаходимо масу солі за формулою:

m(солі)=m(розчину)w(солі)=

=150 г0,05=7,5 г

2. Обчислюємо масу води, необхідну

для приготування розчину:

m(води)=m(розчину)-m(солі)=

=150 г - 7,5 г=142,5 г

3. Знаходимо об'єм води за формулою: 

V=m/ρ, де густина води ρ=1 г/мл

V(води)=142,5 г : 1 г/мл=142,5 мл

Бачимо, що для води об'єм відповідає масі,

тому остання дія не є обов'язковою.

 Відповідь: для приготування розчину

кухонної солі масою 150 г з масовою

часткою солі 0,05 треба взяти 142,5 мл

води і сіль масою 7,5 г

Послідовність дій під час приготування розчину кухонної солі.

1. Обчислити масу солі та води для приготування розчину. Маса солі 7,5 г і маса води 142,5 г.

2. Відважити сіль масою 7,5 г та всипати в склянку.

3. Відміряти мірним циліндром воду об'ємом 142,5 мл (відповідає масі) і долити до солі, ретельно розмішати скляною паличкою до повного розчинення кухонної солі. 

 

Вправа 2 Обчисліть масову частку натрій гідроксиду в розчині, що утворився від розчинення його масою 20 г у воді об'ємом 300 мл. Опишіть, як виготовити такий розчин.

Запис умови Розв'язування
Відомо:

m(води)=300 мл,

m(речовини)=20г

Знайти: w -?

І спосіб

1. Знаходимо масу води за формулою: 

m=Vρ, де густина води ρ=1 г/мл.

m(води)=300 мл  1 г/мл = 300 г

Бачимо, що для води об'єм відповідає масі,

тому ця дія не є обов'язковою

2. Знаходимо масу розчину:

m(розчину)=m(речовини)+m(води)=

=20 г + 300 г=320 г

3. Знаходимо масову частку речовини

в розчині за формулою:

w=m(речовини):m(розчину)100%=

=20 г : 320 г • 100%=6,25%

ІІ спосіб

1. Знаходимо масу води за формулою: 

m=Vρ, де густина води ρ=1 г/мл.

m(води)=300 мл  1 г/мл=300 г

Бачимо, що для води об'єм відповідає масі,

тому ця дія не є обов'язковою.

2. Знаходимо масу розчину:

m(розчину)=m(речовини)+m(води)=

=20 г + 300 г=320 г

3. Визначаємо масу речовини, що міститься 

у 100 г розчину, тобто, масову частку. Для

цього складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 320 г розчину - 20 г речовини

у 100 г розчину - х г речовини

320 г / 100 г = 20 г / х г, тому

х г  320 г = 20 г  100 г, 

х=20 г  100 г : 320 г=6,25 г, тому

w=6,25%

Відповідь: 6,25%

Послідовність дій під час приготування розчину натрій гідроксиду.

1. Відважити речовину натрій гідроксиду масою 20 г і всипати у мірний циліндр.

2. Обчислити масу розчину. Маса розчину 320 г.

3. Долити воду в мірний циліндр до позначки, що відповідає масі розчину.

 

Вправа 3 Обчисліть масу води і цукру для виготовлення розчину масою 500 г з масовою часткою його 0,1.

Відомо: m(розчину)=500 г, w(цукру)=0,1

Знайти: m(H2O)-?, m(цукру)-?

Розв'язування

1. Знаходимо масу цукру в розчині за формулою:

m(цукру)=m(розчину)w(цукру)=500 г • 0,1=50 г

2. Знаходимо масу води:

m(Н2О)= m(розчину)-m(цукру)=500 г - 50 г=450 г

Відповідь: потрібно взяти 450 г води і 50 г цукру

 

Вправа 4 Обчисліть масу води і натрій карбонату для виготовлення розчину масою 600 г з масовою часткою його 0,15.

Відомо: m(розчину)=600 г, w(речовини)=0,15

Знайти: m(H2O)-?, m(речовини)-?

Розв'язування

1. Знаходимо масу розчиненої речовини в розчині за формулою:

m(речовини)=m(розчину)w(речовини)=600 г • 0,15=90 г

2. Знаходимо масу води:

m(Н2О)= m(розчину)-m(речовини)=600 г - 90 г=510 г

Відповідь: потрібно взяти 510 г води і 90 г натрій карбонату

 

Вправа 5 До води об'ємом 100 мл додали натрій нітрат масою 22 г. Обчисліть масову частку солі у розчині.

Відомо: m(Н2О)=100 мл, m(солі)=22 г

Знайти: w(солі)-?

Розв'язування

І спосіб

1. Знаходимо масу води за формулою m=V•ρ, де ρ(Н2О)=1 г/мл  

m(Н2О)=100 мл • 1 г/мл=100 г

Бачимо, що для води об'єм відповідає масі, тому ця дія не є обов'язковою

2. Знаходимо масу розчину:

m(розчину)= m(солі)+m(Н2О)=22 г + 100 г=122 г

3. Знаходимо масову частку речовини в розчині за формулою:

w(солі)=m(солі):m(розчину)•100%=22 г:122 г•100%=18%

ІІ спосіб

1. Знаходимо масу води за формулою m=V•ρ, де ρ(Н2О)=1 г/мл

m(води)=100 мл • 1 г/мл=100 г

Бачимо, що для води об'єм відповідає масі, тому ця дія не є обов'язковою

2. Знаходимо масу розчину:

m(розчину)= m(солі)+m(Н2О)=22 г + 100 г=122 г

3. Визначаємо масу речовини, що міститься  у 100 г розчину, тобто, масову частку. Для цього складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 122 г розчину міститься 22 г солі

у 100 г розчину - х г солі

122 г / 100 г = 22 г / х г, тому

х г • 122 г = 22 г • 100 г, 

х = 22 г • 100 г : 122 г=18 г, тому w(солі)=18%

Відповідь: 18%

 

Вправа 6 Обчисліть та опишіть, як виготовити розчин глюкози масою 80 г з масовою часткою речовини 5%. 

Відомо: m(розчину)=80 г, w(глюкози)=5%, wн(глюкози)=0,02

Знайти: m(глюкози)-?, mдолити(H2O)-?

Розв'язування

1. Знаходимо масу глюкози в розчині за формулою:

m(глюкози)=m(розчину)w(глюкози):100%=80 г • 5%:100%=4 г

2. Знаходимо масу води:

m(Н2О)=m(розчину)-m(глюкози)=80 г - 4 г=76 г

Відповідь: 4 г глюкози і 76 г води

Послідовність дій під час приготування 80 г розчину з масовою часткою глюкози 5%.

1. Обчислити масу глюкози та води для приготування розчину. Маса глюкози 4 г і маса води 76 г.

2. Відважити глюкозу масою 4 г та всипати в склянку.

3. Відміряти мірним циліндром воду об'ємом 76 мл (відповідає масі) і долити до глюкози, ретельно розмішати скляною паличкою до повного розчинення глюкози.

Яку масу води треба долити, щоб отримати розчин з масовою часткою глюкози 0,02.

1. Знаходимо масу нового розчину:

mн(розчину)=m(глюкози):wн(глюкози)=4 г:0,02=200 г

2. Знаходимо масу води, яку треба долити (маса глюкози у двох розчинах однакова):

mдолити2О)=mн(розчину)-m(розчину)=200 г - 80 г=120 г

Відповідь: треба долити 120 г води

Послідовність дій під час приготування нового розчину з масовою часткою глюкози 0,02.

1. Обчислимо масу води, що треба долити до наявного розчину, щоб отримати розчин з масовою часткою глюкози 0,02. Маса води 120 г.

2. Вимірюємо воду об'ємом 120 мл (відповідає масі) мірним циліндром, долиємо до наявного розчину, перемішуємо скляною паличкою.

Інші завдання дивись тут...