Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА

Завдання 1 Назвіть відомі вам періоди становлення хімічної науки.

І період. Алхімічний (IV-XVI ст.)

ІІ період. Існування теорії флогістону (XVIІ ст.)

ІІІ період. Становлення хімії як науки (XVII-XІX ст.)

ІV період. Сучасний (XX-XXI ст.), який триває донині.

 

Завдання 2 Поясніть переваги і недоліки:

а) алхімічного періоду:

Переваги: було пояснено багато хімічних процесів та перетворень.

Недоліки: хімічні знання розвивалися дуже повільно, слабо розвивалося виробництво.

б) періоду існування теорії флогістону:

Переваги: відкрито багато речовин, нагромаджено великий позитивний досвід роботи з речовинами.

Недоліки: теорія була помилковою, надовго загальмувала розвиток хімічної науки.

 

Завдання 3 Охарактеризуйте відкриття XVII-XVIII ст., які сприяли розвитку хімії як науки.

У 1756 р. російським вченим М.В.Ломоносовим доведено, що під час горіння речовини сполучаються зі складовими частинами. У 1774 р. Лавуазьє довів, що цією складовою повітря є кисень. У працях вчених було спростовано теорію флогістону, тобто остаточно визнано помилковою і такою, що стоїть на перешкоді розвитку хімії як науки.

 

Завдання 4 Охарактеризуйте розвиток хімії на сучасному етапі. Сучасна хімія — це суспільно значуща наука з глибоким корінням і величезним розгалуженням суміжних природничих наук. Вона забезпечує і життєдіяльність людини, і синтез нових, не відомих людству речовин, які характеризуються унікальними наперед заданими властивостями.

Інші завдання дивись тут...