Інші завдання дивись тут...

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДИ 5-9. ДОСЛІДЖЕННЯ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ, ЩО СУПРОВОДЖУЮТЬСЯ ВИДІЛЕННЯМ ГАЗУ, ВИПАДАННЯМ ОСАДУ, ЗМІНОЮ ЗАБАРВЛЕННЯ, ПОЯВОЮ ЗАПАХУ, ТЕПЛОВИМ ЕФЕКТОМ

Мета: проведення хімічних реакцій та вивчення ознак, що супроводжують хімічні реакції.

Реактиви: магнієвий дріт, крейда (подрібнена), розчин оцтової кислоти, цукор, вода, розчини купрум (II) сульфату, натрій гідроксиду.

Обладнання: пробірки, спиртівка, тримач (щипці).

 

 

 

Завдання 

 

 

                  

Спостереження,

схема реакції

 

 

Явища, що

супровод-

жують

реакцію

1.

 

 

 

 

Взаємодія крейди з оцтом.

Дослід 1. Опустіть на дно

пробірки подрібнену 

крейду. Додайте розчин

оцту. Що спостерігаєте?

Спостерігаємо

бурхливе

виділення 

бульбашок газу.

Виділення

газу.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

Взаємодія розчинів

купруму (II) сульфату

і натрій гідроксиду.

Дослід 2. До розчину

купрум (II) сульфату

долийте розчин натрій

гідроксиду NaOH.

Що спостерігаєте?

Спостерігаємо

утворення осаду

синього кольору.

 

 

 

Випадання

осаду.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

  

Взаємодія кисню з

міддю.

Дослід 3. Нагрійте у

полум'ї спиртівки мідну

пластинку, вмонтовану

у тримач.

Що спостерігаєте?

Чи загорілася мідна

пластинка? Чому?

Пластинка втрачає

свій блиск, покри-

вається чорним

нальотом, який 

можна легко

зіскребти. 

Сu + O2 → CuO

Мідна пластинка не

горить на повітрі.

Зміна

забарвлення.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поавлення і горіння

цукру.

Дослід 4. Насипте у

пробірку цукру-піску

приблизно на 1/4 її

об'єму, крапніть кілька

крапель води, щоб

змочити цукор. Про-

грійте пробірку по всій

довжині, а потім там, 

де знаходиться цукор. 

Що спостерігаєте?

Спостерігаємо 

що цукор спершу

плавиться, а при 

подальшому  

нагріванні  обвуг-

люється і стає

темно-коричневим.

 

 

 

Зміна

забарвлення.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

Горіння магнію.

Дослід 5. Нагрійте у

полум'ї спиртівки маг-

нієвий дріт, вмонтова-

ний у тримач, до  його

займання. Що спостері-

гаєте? Чому магній го-

рить на повітрі?

Спостерігаємо появу

сліпучого світла. 

Mg + O2 → MgO

Горить, бо вступає

в реакцію з киснем,

що є в повітрі.

Виділення

тепла і

світла.

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горіння метану.

Дослід 6. Запаліть

газовий пальник. 

Що спостерігаєте?

Потримайте над по-

лум'ям холодний пред-

мет. Що спостерігаєте?

Потримайте над горючим

газом пробірку, змочену

у вапняній воді. Що

спостерігаєте?

Спостерігаємо

виділення тепла.

Холодний предмет

нагрівається.

Пробірка при нагрі-

ванні, в місці змочен-

ня вапняною водою, 

вкривається білим

нальотом.

Виділення

тепла

і світла.

 

 

 

 

Випадання

осаду.

Висновок:

1. Укажіть умови виникнення та перебігу хімічних реакцій: 

1. Приведення у контакт реагуючих речовин.

2. Дотримання певного температурного режиму.

3. Збільшення  тиску (для газів) та числа молекул (для розчинів)

2. Хімічні реакції супроводжувалися явищами:

виділення тепла і світла, зміна кольору речовини, виділення газу, випадання (або розчинення) осаду, поява запаху.

Інші завдання дивись тут...