Інші завдання дивись тут...

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

І та II рівні

1. Перетворіть схеми на рівняння реакцій.

1. 2Sr+О2=2SrO 1. 2Ва + O2 =2ВаО
2. 2Сa+O2=2CaO 2. 2+O2=2Н2O
3. 4V + 5O2= 2V2O5 3. 2W + 3O2= 2WО3
4. 4P+5O2=2P2O5 4. 2Нg+O2=2HgO
5. 4Li+O2=2Li2O 5. S+O2=SO2
6. Si+O2=SiO2  6. 4Al+3O2=2Al2O3
7. 4B + 3O2= 2B2O3 7. N2+O2=2NO

III та IV рівні

2. Напишіть праві частини схем реакцій за формулами продуктів реакцій, що запропоновані нижче, та поставте коефіцієнти.

I варіант    II варіант  
1. 2Са + O2 = 2СаО 1. 2Se + 3O2 = 2SeО3
2. 4Аl + 3O2 = 2Аl2О3 2. 4As + 5O2 = 2As2О5
3. 4P + 5O2 = 2P2О5 3. 2Ba + O2 = 2BaО
4. 4K + O2 = 2K2О
4. 3Fe + 2O2 = Fe3О4
5. Ti + O2 = TiО2 5. 2Na + O2 = Na2О2

3. Напишіть рівняння реакцій за поданими схемами:

а) Н2O2 → O2 → Сl2O7 б) НgО  O2  Al2O3

1. 2H2O2 = 2H2O + O2

2. 7O2 + 2Cl2 = 2Cl2O7

1. 2HgO = 2Hg + O2↑  

2. 3O2 + 4Al = 2Al2O3

Інші завдання дивись тут...