Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА

I рівень

Завдання 1 Позначте назву вертикальних стовпців елементів у періодичній системі:

А. Групи. Б. Підгрупи. В. Великі періоди. Г. Малі періоди.
   .
Завдання 2 Вставте пропущені слова так, щоб вираз став завершеним:
1. У періодах елементи розташовані в порядку зростання  їх атомних мас.
2. У періодичній системі є  сім  періодів і вісім  груп.
3. У головній підгрупі VIII групи розташовані інертні елементи.
4.    Li, Na ─ це елементи головної підгрупи І групи, їх називають лужні елементи.

II рівень

Завдання 3 Запишіть символи хімічних елементів головної підгрупи І групи та дайте їм загальну назву: Li, Na, K, Rb, Cs, Fr ─ лужні елементи.

 

Завдання 4 Знайдіть і випишіть з періодичної системи хімічні символи та відносні атомні маси Купруму і Силіцію: Cu, Si; Ar(Cu)=64, Ar(Si)=28

 

Завдання 5 Напишіть символи і відносні атомні маси хімічних елементів з порядковими номерами 6, 20, 23, 30, 35, 47, використовуючи періодичну систему:

Ar(C)=12, Ar(Ca)=40, Ar(V)=51, Ar(Zn)=65, Ar(Br)=80, Ar(Ag)=108

III рівень

Завдання б Напишіть, з якими хімічними елементами в періоді та групі межує Силіцій: Силіцій в періоді межує з Алюмінієм і Фосфором, а в групі ─ з Карбоном і Германієм.

 

Завдання 7 Охарактеризуйте елемент Хлор за відомостями, що їх можна одержати з однієї клітинки періодичної системи.

Cl, Хлор, порядковий №17, Ar(Cl)=35,5, хлор.

Символ хімічного елемента, назва хімічного елемента, порядковий номер елемента, відносна атомна маса, назва простої речовини елемента.

 

Завдання 8 Установіть відповідність (позначено однаковим кольором) між назвою, порядковим номером елемента і номером періодів відповідно, в яких вони розташовані:

А. Оксиген
Б. Кальцій
1. 8  
2. 18
3. 20
І. 4
ІІ. 2
ІІІ. 3

IV рівень

Завдання 9 Установіть відповідність (позначено однаковим кольором) елементів їх положенню у періоді, підгрупі, групі:

 

А. Кальцій
Б. Хлор

Період


1. 2  
2. 3
3. 4

Підгрупа, група

 

І. Головна підгрупа II групи
II. Побічна підгрупа II групи
III. Головна підгрупа VII групи
IV. Побічна підгрупа VII групи

Завдання 10 Установіть порядок розташування елементів у періоді із послабленням їх металічних властивостей, використовуючи періодичну систему:

А. Аg.   Б. In.   В. Sn.   Г. Cd.    Відповідь: А Г Б В.

Усі елементи перебувають в одному періоді, а в періоді із зростанням порядкового номера елемента металічні властивості послаблюються.

 

Завдання 11 Елемент входить до IV групи періодичної системи. З Гідрогеном утворює летку сполуку складу ЕН4, масова частка Гідрогену в якій становить 12,5%. Який це елемент?

Дано: ЕН4, ω(Н)=12,5% або 0,125

Знайти: елемент Е-?

Розв'язання:

Відносну молекулярну масу сполуки знаходимо з формули обчислення масової частки елемента у сполуці.

ω(Н)=4Ar(Н)/Mr(EH4), звідси

Mr(EH4)=4Ar(Н)/ω(Н)=41:0,125=32

Відносну атомну масу елемента знаходимо з формули обчислення відносної молекулярної маси сполуки.

Mr(EH4)=Аr(E)+4Ar(H), звідси

Аr(E)=Mr(EH4)-4Ar(Н)=32-41=28 

Отже, шуканий елемент Силіцій Si.

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Вправа 1 Вставте пропущені слова, щоб вираз став завершеним:
І. У періодах властивості елементів періодично змінюються від основних через амфотерні
до кислотних.
2. У підгрупах розташовуються схожі за властивостями елементи.  
3. Групи поділяють на підгрупи: а) головні; б) побічні.
4. У головних підгрупах металічні властивості елементів зростають зверху донизу.   
5. Винесені внизу періодичної системи два ряди елементів  це лантаноїди і актиноїди.

Вправа 2 Запишіть хімічні символи та порядкові номери елементів 3 періоду:

Na №11, Mg №12, Al №13, Si №14, P №15, S №16, Cl №17, Ar №18

Вправа 3 Поясніть, з якими елементами у підгрупі і періоді межує елемент з порядковим номером 13 та як змінюються властивості в:

а) підгрупі; 

Алюміній межує у підгрупі з Бором і Галієм. У групі зверху донизу Періодичної системи металічні властивості посилюються, а неметалічні  послаблюються. 

б) періоді:

Алюміній межує у періоді з Магнієм і Силіцієм. У періоді зліва направо Періодичної системи металічні властивості послаблюються, а неметалічні  посилюються.

 

Вправа 4 Установіть відповідність розташування галогенів у періодичній системі із послабленням їхніх неметалічних властивостей:

А. І Б. Сl В. Вr Г. F

Відповідь: Г Б В А

У підгрупі із зростанням порядкового номера елемента неметалічні властивості елементів послаблюються.

 

Вправа 5 Установіть відповідність (позначено однаковим кольором) між назвою, порядковим номером елемента та номером періоду, в якому він розташований:

А. Сульфур
Б. Рубідій

1. 15
2. 16
3. 37
1. 2
II. 3
III. 5

Вправа 6 Установіть відповідність (позначено однаковим кольором) елементів їхньому положенню у періоді, підгрупі, групі:

 

А. Фосфор
Б. Аргентум

Період

 

1. 3
2. 4
3. 5

 

Підгрупа, група


І. Головна підгрупа V групи
II. Побічна підгрупа І групи
III. Головна підгрупа VII групи
IV. Побічна підгрупа V групи

Вправа 7 Внаслідок взаємодії двовалентного металу масою 6 г з хлоридною кислотою виділився водень масою 0,5 г. Обчисліть і назвіть, який це метал. Такі задачі будете розв'язувати у ІІ семестрі.

Інші завдання дивись тут...