Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА
Завдання 1. Обчисліть кількість нейтронів у ядрах природних ізотопів елементів:

І варіант                                         ІІ варіант

3919К       4019К      4119К

3618Ar       3818Ar      4018Ar

n=39-19=20

n=40-19=21

n=41-19=22

n=36-18=18

n=38-18=20

n=40-18=22


САМОСТІЙНА РОБОТА

І рівень

Завдання 1. Укажіть кількість нейтронів у ядрі нукліду 63Сu:

А. З0.    Б. 32.    В.З6.     Б.34.   

63-29=34

 

Завдання 2. Укажіть протонне і нейтронне числа нукліду Хлору 37Сl:
А. 17,18.    Б. 17,20.    В. 17,37.    Г. 17,35. 

Порядковий №17, 37-17=20

 

Завдання 3. Нукліди - це різновид атомів з певним нуклонним числом.       

 

Завдання 4. Хімічний елемент - це вид атомів з однаковим зарядом ядра.

II    рівень

Завдання 5. Прочитайте запис 3517Сl та поясніть значення чисел:
17- протонне число ; 35 — нуклонне число (сума протонів і нейтронів).  

 

Завдання 6. Укажіть кількість нейтронів у ядрах нуклідів: 30Р, 31Р:
А. 30,61.    Б. 15,16.     В. 16,16.    Г.30,31.      

30-15=15, 31-15=16

 

Завдання 7. Укажіть кількість протонів та нейтронів, відповідно, у ядрі нукліду 27Аl:
А. 13,14.    Б. 13, 27.     В. 13,13.    Г. 14,13.

Порядковий №13, 27-13=14

 III    рівень

Завдання 8. Укажіть, чим кількісно відрізняються атоми ізотопів одного елемента:

А. Протонами.    Б. Електронами.     В. Нейтронами.     Г. Зарядом ядра.

 

Завдання 9. Порівняйте записи: 70Ge; 73Ge; 76Ge.

Поясніть, що подібне і відмінне. Назвіть ці частинки.

Це ізотопи Германію. Ізотопи мають однакове протонне число, число електронів, заряд ядра, але різні нуклонні числа, а значить різне число нейтронів.


Завдання 10. Природний Купрум складається з двох нуклідів 63Сu і 65Сu. Відносна атомна маса Купруму - 63,55. Обчисліть атомну частку важкого ізотопу в природному елементі. 

Дано: 63Cu, 65Cu, Ar(Cu)=63,55;

Знайти: Х(63Cu)-? Х(65Cu)-?

Розв'язування:

Позначимо атомну частку нукліда 63Сu через x, тоді атомна частка нукліда 65Сu буде становити 1-x.

Підставивши значення у формулу

Х1A12A2=Ar, де х - атомна частка елемента, А - нуклонне число, отримаємо алгебраїчне рівняння і розв'яжемо його.

x63+(1-x)65=63,55

x63+65-x65=63,55

2x=65-63,55

2x=1,45

х=1,45:2

х=0,725

Отже, атомна частка нукліду 63Сu 0,725, або 72,5%,

а атомна частка нукліду 65Сu рівна 1-0,725=0,275 або 27,5%.

Відповідь: Х(63Cu)=0,725 або 72,5%, Х(65Cu)=0,275 або 27,5%.

 

           
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Вправа 1. Укажіть назви частинок, з яких складаються атомні ядра:

A.    Нейтронів та електронів.
B.    Протонів та електронів. 
Б. Протонів і нейтронів.
Г. Лише з протонів.

Вправа 2. Позначте число нейтронів у ядрі нукліду 56Fe:
А. 26.    Б. 56.    В. 30.    Г. 82.

56-26=30

 

Вправа 3. Позначте правильне твердження: Нуклонне число вказує на кількість:

A.    Протонів.
B.    Нейтронів.
Б. Електронів.
Г. Суму протонів та нейтронів.

Вправа 4. Укажіть число протонів та нейтронів, відповідно, у ядрі нукліду 52Сг:
А. 26 і 26.    Б. 52 і 24.   В. 24 і 52.   Г. 24 і 28.

Порядковий №24, 52-24=28 

Вправа 5. Порівняйте й поясніть, чим подібні і чим відрізняються ізотопи 36Ar, 3SAr, 40Аг.

Це ізотопи Аргону. Ізотопи мають однакове протонне число, число електронів, заряд ядра, але різні нуклонні числа, а значить різне число нейтронів.

 Інші завдання дивись тут...