Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА (ФРОНТАЛЬНА)
Завдання 1. Укажіть елемент з найбільшою позитивною електронегативністю:

А. О. Б. F. В. Сl. Г. N.

Завдання 2. Позначте групу елементів, розміщених у порядку зростання електронегативності:

А. С, О, Si, Mg. B.N, Н, F, P. В. Si, Cl, О, S. Г.С, N,O, F.

У періоді електронегативнясть зростає зліва направо.   

 

Завдання 3. Позначте групу елементів, розміщених у порядку спадання електронегативності:

A. Ca, Mg, Br, Na.
Б. О, N, С, В.
В. Li, Be, В, С.
Г. Ne, Se, S, О.

У періоді електронегативнясть зростає зліва направо, отже, спадає справа наліво.

 

Завдання 4. Визначте електронегативність елементів за формулами сполук:

MgO Al2S3 H2S SO2 СаСl2 НСl CuO H2SO4

Mg δ+

O δ-

 

Al δ+

S δ-

 

H δ+

S δ-

 

S δ+

O δ-

 

Са δ+

Сl δ-

 

Н δ+

Сl δ-

 

Cu δ+

O δ-

 

H δ+

S δ+

O δ-

У формулах сполук на перше місце ставиться елемент з меншою електронегативністю, а потім - елемент з більшою електронегативністю.

Дивись значення електронегативності в таблиці електронегативності елементів. Наприклад, Mg (1,2) і O (3,5) чи Al (1,5) і S (2,5) тощо.

 

Завдання 5. Обґрунтуйте, чому в головних підгрупах електронегативність зростає знизу догори, а не навпаки. Електронегативнясть - це властивість атомів притягувати до себе електрони, тому є характерною для неметалів. А неметалічні властивості в головних підгрупах посилюються знизу догори, тобто електронегативність зростає знизу догори.


Завдання 6. Елемент утворює летку сполуку з Гідрогеном складу Н2Е. Напишіть формулу  вищого оксиду і визначте, до якої групи він належить.

Те, що елемент утворює летку сполуку з Гідрогеном складу Н2Е, означає, що елемент міститься у VI групі. (Пояснення: валентність елемента у леткій сполуці з Гідрогеном є різницею числа 8 і номера групи х, в якій розміщений елемент: 8-х=2, х=8-2, х=6). Максимальне значення валентності, хімічних елементів головних підгруп у сполуках з Оксигеном збігається з номером групи, в якій вони перебувають, тому формула оксиду ЕО3.

Відповідь: ЕО3, елемент VI групи Періодичної системи.

 

Завдання 7. У леткій сполуці з Гідрогеном складу ЕН4 масова частка Гідрогену станов 12,5%. Визначте, який це елемент. Напишіть формулу його вищого оксид, укажіть електронегативність елементів в обох сполуках.

Дано: ЕН4, ω(Н)=12,5% або 0,125. 

Знайти: елемент Е-?

Розв'язання:

За умовою задачі ω(Н)=0,125 і за означенням ω(Н)=4Ar(Н)/Mr(ЕН4), прирівняємо ліві і праві частини рівностей, отримаємо: 4Ar(Н)/Mr(ЕН4)=0,125, звідси Mr(ЕН4)=4Ar(Н)/0,125=41/0,125=32.

За означенням молярна маса Mr(ЕН4)=Ar(Е)+4Ar(Н), прирівняємо ліві і праві частини рівностей, отримаємо:

Ar(Е)+4Ar(Н)=32, звідси Ar(Е)=32-4Ar(Н)=32-41=28

Отже, шуканий елемент Силіцій Si. Максимальне значення валентності, хімічних елементів головних підгруп у сполуках з Оксигеном збігається з номером групи, в якій вони перебувають, тому формула оксиду SiO2.

У сполуці SiH4 електронегативність Siδ+(1,8) i Hδ- (2,1).

У сполуці SiО2 електронегативність Siδ+(1,8) i Оδ- (3,5).

Дивись значення електронегативності в таблиці електронегативності елементів.

Відповідь: Силіцій Si, SiO2, Siδ+i Hδ-, Siδ+ i Оδ-.

Інші завдання дивись тут...