Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА (ФРОНТАЛЬНА)
Завдання 1

Укажіть елемент з найбільшою електронегативністю:

А. О Б. F В. Сl Г. N

 

Завдання 2

Позначте групу елементів, розміщених у порядку зростання електронегативності:

А. С, О, Si, Mg  B. N, Н, F, P В. Si, Cl, О, S Г. С, N, O, F

У періоді електронегативність елементів зростає зліва направо Періодичної системи.   

 

Завдання 3

Позначте групу елементів, розміщених у порядку спадання електронегативності:

A. Ca, Mg, Br, Na
Б. О, N, С, В
В. Li, Be, В, С
Г. Ne, Se, S, О

У періоді електронегативність елементів спадає справа наліво Періодичної системи.

 

Завдання 4

Визначте електронегативність елементів за формулами сполук:

MgO Al2S3 H2S SO2 СаСl2 НСl CuO H2SO4

Mg δ+

O δ-

 

Al δ+

S δ-

 

H δ+

S δ-

 

S δ+

O δ-

 

Са δ+

Сl δ-

 

Н δ+

Сl δ-

 

Cu δ+

O δ-

 

H δ+

S δ+

O δ-

У формулах сполук на перше місце ставиться елемент з меншою електронегативністю, а потім - елемент з більшою електронегативністю.

 

Завдання 5

Обґрунтуйте, чому в головних підгрупах електронегативність зростає знизу догори, а не навпаки. Електронегативнясть - це властивість атомів притягувати до себе електрони, тому є характерною для неметалічних елементів. А неметалічні властивості елементів в головних підгрупах посилюються знизу догори, тобто електронегативність зростає знизу догори.


Завдання 6

Елемент утворює летку сполуку з Гідрогеном складу Н2Е. Напишіть формулу  вищого оксиду і визначте, до якої групи він належить.

Те, що елемент утворює летку сполуку з Гідрогеном складу Н2Е, означає, що елемент міститься у VI групі. (Пояснення: валентність елемента у леткій сполуці з Гідрогеном є різницею числа 8 і номера групи х, в якій розміщений елемент: 8-х=2, х=8-2, х=6)Максимальне значення валентності, хімічних елементів головних підгруп у сполуках з Оксигеном збігається з номером групи, в якій вони перебувають, тому формула оксиду ЕО3.

Відповідь: ЕО3, елемент VI групи Періодичної системи.

 

Завдання 7

У леткій сполуці з Гідрогеном складу ЕН4 масова частка Гідрогену становить 12,5%. Визначте, який це елемент. Напишіть формулу його вищого оксиду, укажіть електронегативність елементів в обох сполуках.

Дано: сполука ЕН4, w(Н)=12,5% або 0,125. 

Знайти: елемент Е-?

Розв'язання

Відносну молекулярну масу сполуки знаходимо з формули масової частки елемента у сполуці:

w(Н)=4Ar(Н)/Mr(ЕН4), звідси Mr(ЕН4)=4Ar(Н)/w(Н)=41/0,125=32

Відносну атомну масу елемента знаходимо з формули обчислення відносної молекулярної маси сполуки:

Mr(ЕН4)=Ar(Е)+4Ar(Н), звідси Ar(Е)=Mr(ЕН4)-4Ar(Н)=32-41=28

Таку відносну атомну масу має елемент IV групи Силіцій Si.

Те, що елемент утворює летку сполуку з Гідрогеном складу SiН4, означає, що вища валентність елемента ІV. Пояснення: валентність елемента у леткій сполуці з Гідрогеном є різницею числа 8 і номера групи х, в якій розміщений елемент: 8-х=4, х=8-4, х=4, а номер групи, як правило, співпадає з вищою валентністю елемента. Тому формула оксиду SiO2.

У сполуці SiH4 електронегативність Siδ+(1,8) i Hδ- (2,1).

У сполуці SiО2 електронегативність Siδ+(1,8) i Оδ- (3,5).

Дивись значення електронегативності в таблиці електронегативності елементів.

Відповідь: Силіцій Si, SiO2, Siδ+i Hδ-, Siδ+ i Оδ-.

Інші завдання дивись тут...