Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА

І рівень

Завдання 1. Вставте пропущені слова так, щоб вираз став завершеним:
1. Зв'язок атомів за допомогою електронних пар називають ковалентним.
2. Розрізняють два види ковалентного зв'язку: неполярний і полярний.
3. Ковалентний зв'язок виникає між атомами неметалічних елементів.
4. Ковалентний неполярний зв'язок утворюється в молекулах простих речовин.
5. Ковалентний полярний зв'язок виникає між різними елементами в молекулах складних речовин.
6. У бінарних сполуках елемент, що стоїть першим виявляє позитивну електронегативність.

II    рівень

Завдання 2. Позначте число спільних електронних пар у молекулі кисню:

А. 1.
Б. 2.
2. В. Г. 4.

При взаємодії двох атомів, кожний із яких має кілька неспарених електронів, утворюється відразу кілька спільних електронних пар. Оксиген має два неспарених електрони.

 

Завдання 3. Позначте число спільних електронних пар у молекулі амоніаку:

А. 1.
Б. 2.
В.З. Г.4.

При взаємодії двох атомів, кожний із яких має кілька неспарених електронів, утворюється відразу кілька спільних електронних пар. Нітроген має три неспарених електрони.

 

Завдання 4. Позначте дві пари елементів, між якими можливе утворення ковалентного зв'язку:

А. С, О;
Б. N, Н;
В. Mg, О;  Г.Са, S.

Ковалентний зв'язок виникає між атомами неметалічних елементів.

Завдання 5. Підкресліть формули сполук з ковалентним неполярним зв'язком:

Н2О, О2,
Н2, Na2S l2,
NO,
ZnS,
Сl2.

Ковалентний неполярний зв'язок утворюється в молекулах простих речовин.

III    рівень

Завдання 6. Впишіть у таблицю формули речовин з даного переліку з:

І варіант                                                         II варіант

а) ковалентним

неполярним;

б) ковалентним

полярним

зв'язками

а) ковалентним

неполярним;

б) ковалентним

полярним

зв'язками

H2, O2, I2 HCl, SO2, HI, H2S Br2, Cl2, N2 NF3, HBr, CO2

 

Завдання 7. Елемент головної підгрупи з сполуці з Гідрогеном є чотиривалентний. Масова частка елемента у його вищому оксиді становить 27,27%. Обчисліть та назвіть елемент. Напишіть формули згаданих сполук.

Дано: ЕН4, ω(Е)=27,27% або 0,2727. 

Знайти: елемент Е-?

Розв'язання:

За умовою задачі елемент у сполуці з Гідрогеном є чотиривалентним, тому формула вищого оксиду матиме вигляд ЕО2. (Пояснення: валентність елемента у леткій сполуці з Гідрогеном є різницею числа 8 і номера групи х, в якій розміщений елемент: 8-х=4, х=8-4, х=4, а номер групи елементів головних підгруп  збігається з максимальною валентністю елемента у його сполуці з Оксигеном) .

І спосіб.

За умовою задачі ω(Е)=0,2727, тому ω(О)=1-0,2727=0,7273 і за означенням ω(О)=2Ar(О)/Mr(ЕО2), прирівняємо ліві і праві частини рівностей, отримаємо: 2Ar(О)/Mr(ЕО2)=0,7273, звідси Mr(ЕО2)=2Ar(О)/0,7273=216/0,7273=44

За означенням молярна маса Mr(ЕО2)=Ar(Е)+2Ar(О), прирівняємо ліві і праві частини рівностей, отримаємо:

Ar(Е)+2Ar(О)=44, звідси Ar(Е)=44 - 2Ar(О)=44-216=12

Таку відносну атомну масу має елемент ІV групи Карбон С.

Формула леткої сполуки з Гідрогеном СН4.

Формула вищого оксиду СО2.

Відповідь: Карбон, СН4, СО2.

ІІ спосіб.

За умовою задачі ω(Е)=0,2727 і за означенням ω(Е)=Ar(Е)/Mr(ЕО2), прирівняємо ліві і праві частини рівностей, отримаємо: Ar(Е)/Mr(ЕО2)=0,2727, звідси Mr(ЕО2)=Ar(Е)/0,2727

За означенням молярна маса Mr(ЕО2)=Ar(Е)+2Ar(О)=Ar(Е)+216=Ar(Е)+32, прирівняємо ліві і праві частини рівностей, отримаємо:

Ar(Е)/0,2727=Ar(Е)+32,

Ar(Е)=(Ar(Е)+32)0,2727,

Ar(Е)=0,2727Ar(Е)+0,272732

Ar(Е)-0,2727Ar(Е)=0,272732

Ar(Е)(1-0,2727)=8,7264

Ar(Е)=8,7264/(1-0,2727)

Ar(Е)=12

Таку відносну атомну масу має елемент ІV групи Карбон С.

Формула леткої сполуки з Гідрогеном СН4.

Формула вищого оксиду СО2.

Відповідь: Карбон, СН4, СО2.

IV рівень

Завдання 8. Напишіть електронні і структурні формули для сполук, поданих формулами:

H2S Br2 H2Se SiО2 F2 CO 2 H2О.

    ..

H:S:H

    ..

 

H-S-H

  ..   ..

:Br:Br:

  ..   ..

 

Br-Br

    ..

H:Se:H

    ..

 

H-Se-H

..        ..

O::Si::O

..        ..

 

O=Si=O

..  ..

:F:F:

..  ..

 

F-F

    ..

:C::O:

 

 

CΞO

..        ..

O::C::O

..        ..

 

O=C=O

    ..

H:O:H

    .. 

 

H-O-H


Завдання 9. Елемент VI групи у сполуці з Оксигеном утворює два оксиди. Масова частка його у вищому оксиді становить 40%. Визначте елемент. Обчисліть масову частку цього елемента у леткій сполуці з Гідрогеном. Напишіть формули згаданих оксидів та їх гідратів оксидів.

Відомо: вищий оксид ЕO3, ω(Е)=40% або 0,4. 

Знайти: елемент Е-?

Розв'язання:

І спосіб.

За умовою задачі ω(Е)=0,4, тому ω(О)=1-0,4=0,6 і за означенням ω(О)=3Ar(О)/Mr(ЕО3), прирівняємо ліві і праві частини рівностей, отримаємо: 3Ar(О)/Mr(ЕО3)=0,6, звідси Mr(ЕО3)=3Ar(О)/0,6=316/0,6=80

За означенням молярна маса Mr(ЕО3)=Ar(Е)+3Ar(О), прирівняємо ліві і праві частини рівностей, отримаємо:

Ar(Е)+3Ar(О)=80, звідси Ar(Е)=80 - 3Ar(О)=80-316=32

Таку відносну атомну масу має елемент VІ групи Сульфур S.

Обчислимо масову частку Сульфуру у леткій сполуці з Гідрогеном за формулою:

ω(елемента)=nAr(елемента)/Mr(сполуки)

Mr(Н2S)=2Ar(H)+Ar(S)=21+32=34

ω(S)=Ar(S)/Mr(H2S)=32/34=0,941

або, помноживши знайдене значення на 100%, отримаємо 94,1%.

Формула вищого оксиду SО3 i йому відповідає гідрат оксиду H2SO4 - сульфатна кислота.

Формула другого оксиду SО2 i йому відповідає гідрат оксиду H2SO3 - сульфітна кислота.

Відповідь: Сульфур, ω(S)=0,941 або 94,1%, SO3 i SO2, H2SO4 i H2SO3.

ІІ спосіб.

За умовою задачі ω(Е)=0,4 і за означенням ω(Е)=Ar(Е)/Mr(ЕО3), прирівняємо ліві і праві частини рівностей, отримаємо: Ar(Е)/Mr(ЕО3)=0,4, звідси Mr(ЕО2)=Ar(Е)/0,4

За означенням молярна маса Mr(ЕО3)=Ar(Е)+3Ar(О)=Ar(Е)+316=Ar(Е)+48, прирівняємо ліві і праві частини рівностей, отримаємо:

Ar(Е)/0,4=Ar(Е)+48,

Ar(Е)=(Ar(Е)+48)0,4,

Ar(Е)=0,4Ar(Е)+0,448

Ar(Е)-0,4Ar(Е)=0,448

Ar(Е)(1-0,4)=19,2

Ar(Е)=19,2/(1-0,4)

Ar(Е)=32

Таку відносну атомну масу має елемент VІ групи Сульфур S.

Обчислимо масову частку Сульфуру у леткій сполуці з Гідрогеном за формулою:

ω(елемента)=nAr(елемента)/Mr(сполуки)

Mr(Н2S)=2Ar(H)+Ar(S)=21+32=34

ω(S)=Ar(S)/Mr(H2S)=32/34=0,941

або, помноживши знайдене значення на 100%, отримаємо 94,1%.

Формула вищого оксиду SО3 i йому відповідає гідрат оксиду H2SO4 - сульфатна кислота.

Формула другого оксиду SО2 i йому відповідає гідрат оксиду H2SO3 - сульфітна кислота.

Відповідь: Сульфур, ω(S)=0,941 або 94,1%, SO3 i SO2, H2SO4 i H2SO3.

 

 

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Вправа 1. Впишіть у таблицю відомості про хімічні зв'язки в молекулах водню, хлору, гідроген сульфіду.

Назви речовин та

їх молекулярні

формули

Які електрони

утворюють

спільні пари?

Електронні

формули

Графічні

формули

водень

 s-електрони

 Н:Н  Н-Н
хлор

р-електрони

 ..  ..

:Cl:Cl:

 ..  ..

 Cl-Cl
гідроген сульфід

s-електрони,

p-електрони

   ..

H:S:H

   ..

 H-S-H

Вправа 2. Покажіть за допомогою електронних формул положення спільних електронних пар у сполуках: Br2, l2, H2Se, РН3. Назвіть тип хімічного зв'язку.

Br2 l2 H2Se РН3

 ..   ..

:Br:Br:

 ..   ..

 

зв'язок

ковалентний

неполярний

 .. ..

:І:

 .. ..

 

зв'язок

ковалентний

неполярний

      ..  

H :Se: H

      ..

 

зв'язок

ковалентний

полярний

    ..

H:P:H

    ..

    H

зв'язок

ковалентний

неполярний

Значення електронегативності Фосфору і Гідрогену однакове, тому зв'язок ковалентний неполярний.

Ill та IV рівні

Вправа 3. Елемент V групи утворює летку сполуку з Гідрогеном, масова частка Гідрогену в якій - 17,65%. Визначте, який це елемент. Обчисліть масову частку елемента у його вищому оксиді.

Відомо: ЕН3, ω(Н)=17,65% або 0,1765. 

Знайти: елемент Е-?

(Пояснення: валентність елемента у леткій сполуці з Гідрогеном є різницею числа 8 і номера групи, в якій розміщений елемент, тому 8-5=3, отже, формула сполуки з Гідрогеном має вигляд ЕН3).

Розв'язання:

За умовою задачі ω(Н)=0,1765 і за означенням ω(Н)=3Ar(Н)/Mr(ЕН3), прирівняємо ліві і праві частини рівностей, отримаємо: 3Ar(Н)/Mr(ЕН3)=0,1765, звідси Mr(ЕН3)=3Ar(Н)/0,1765=31/0,1765=17.

За означенням молярна маса Mr(ЕН3)=Ar(Е)+3Ar(Н), прирівняємо ліві і праві частини рівностей, отримаємо:

Ar(Е)+3Ar(Н)=17, звідси Ar(Е)=17-3Ar(Н)=17-31=14.

Таку відносну атомну масу має елемент V групи Нітроген.

Максимальне значення валентності, хімічних елементів головних підгруп у сполуках з Оксигеном збігається з номером групи, в якій вони перебувають, тому формула оксиду N2O5.

Обчислимо масову частку Нітрогену у вищому оксиді за формулою:

ω(елемента)=nAr(елемента)/Mr(сполуки)

Mr(N2O5)=2Ar(N)+5Ar(O)=214+516=108

ω(N)=2Ar(N)/Mr(N2O5)=214/108=0,259

або, помноживши знайдене значення на 100%, отримаємо 25,9%.

Відповідь: Нітроген N, N2O5, ω(N)=0,259 або 25,9%.                                                                           

 

Вправа 4. Відносна молекулярна маса оксиду семивалентного елемента у 45,75 рази більша за відносну молекулярну масу гелію. Масова частка Оксигену у вищому оксиді - 61,2%. Визначте, який це елемент. Обчисліть масову частку Гідрогену у його леткій сполуці.

Відомо: Mr(Е2О7)/Mr(Не)=45,75, ω)=61,2% або 0,612

Знайти: елемент Е-? ω)-?

Розв'язання:

За умовою Mr(Е2О7)/Mr(Не)=45,75, тому Mr(Е2О7)=45,75Mr(Не)=45,754=183

За умовою задачі ω)=0,612, тому ω)=1-ω)=1-0,612=0,388 і за означенням ω(Е)=2Ar(Е)/Mr(Е2О7), звідси Ar(Е)=(ω(Е)Mr(Е2О7)):2=(0,388183):2=35,5. Таку відносну атомну масу має Хлор, який розміщений у VІІ групі. Значення валентності неметалічних елементів у сполуках з Гідрогеном становить різницю між числом 8 і номером групи, в якій розміщений елемент, тому 8-7=1. Отже, формула леткої сполуки НCl.

Обчислимо масову частку Гідрогену у леткій сполуці за формулою:

ω(елемента)=nAr(елемента)/Mr(сполуки)

Mr(HСl)=Ar(H)+Ar(Cl)=1+35,5=36,5

ω(H)=Ar(H)/Mr(HCl)=1/36,5=0,027

або, помноживши знайдене значення на 100%, отримаємо 2,7%.

Відповідь: Хлор Сl, ω(H)=0,027 або 2,7%.

Інші завдання дивись тут...