Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА 
Завдання 1

Заповніть таблицю з огляду на задану порцію речовини.

І та II рівні

Задано: Mr M

Маса 1 

моль

Число

молекул

1 n(НСl)=7 моль Mr(НСl)=36,5

M(НСl)=36,5 г/моль

36,5 г 4,2•1024
2 n(N2)=0,5 моль Mr(N2)=28

M(N2)=28 г/моль

28 г 3•1023

Розв’язання
Обчислюємо молекулярну масу Мr.
1. Мг(НСl)=Ar(H)+Ar(Cl)=1+35,5=36,5    

2. Мг(N2)=2Ar(N)=214=28
Обчислюємо молярну масу M.
1. М(НСl)=36,5 г/моль    

2. М(N2)=28 г/моль

Обчислюємо число молекул.

І спосіб

З формули n=N/NА, де NА  стала Авогадро, знаходимо число структурних частинок N=nNА

1. N(НСl)=n(HCl)NA=7 моль  6•1023 моль-1=4,2•1024   

2. N(N2)=n(N2)NA=0,5 моль  6•1023 моль-1=3•1023

ІІ спосіб

Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.

1. У 1 моль сполуки міститься 61023 молекул HCl, тоді 
   в 7 моль сполуки  х молекул HCl.  
   1 моль / 7 моль=6
1023 / x, тому 1 моль  х =7 моль  61023, звідси

   х=7 моль  61023 : 1 моль=4,21024

2. У 1 моль азоту міститься 61023 молекул N2, тоді
   в 0,5 моль азоту  х молекул N2.
   1 моль / 0,5 моль=6
1023 / x, тому 1 моль  х =0,5 моль  61023, звідси

   х=0,5 моль  61023 : 1 моль=31023

III рівень

№ 
Задано: Mr M Маса 1
молекули
маса 1
моль  
Число
молекул
Число
атомів
1

n(H2S)=5

моль

34

34 

г/моль

5,7•10-26 кг 34 г 3•1024 9•1024
2

n(H2O)=0,2

моль

18

18

г/моль

3•10-26 кг 18 г 1,2•1023 3,6•1023

Розв’язання
Обчислюємо молекулярну масу Мr.
1. Мг(H2S)=2
Ar(H)+Ar(S)=21+32=34
2. Мг(H2O)= 2
Ar(H)+Ar(O)=21+16=18
Обчислюємо молярну масу M.
1. М(H2S)=34 г/моль

2. М(H2O)=18 г/моль
Обчислюємо масу 1 молекули (m0).
m0=M/NА, де NА ― стала Авогадро.

1. m0=34 г/моль: 6
1023моль-1=5,710-23г=5,710-26кг
2. m0=18 г/моль: 6
1023моль-1=310-23г=310-26кг
Обчислюємо число молекул.

І спосіб

З формули n=N/NА, де NА  стала Авогадро, знаходимо число структурних частинок N=nNА

1. N(Н2S)=n(H2S) • NA=5 моль • 6•1023 моль-1=3•1024   

2. N(H2O)=n(H2О)  NA=0,2 моль • 6•1023 моль-1=1,2•1023

ІІ спосіб

Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.

1.  У 1 моль сполуки міститься 61023 молекул H2S, тоді
    в 5 моль сполуки ― х молекул H2S.
    1 моль / 5 моль=6
1023 / x , тому 1 моль  х =5 моль  61023, звідси

    х=N(Н2S)=5 моль • 61023 : 1 моль=31024

2.  У 1 моль води міститься 61023 молекул H2O, тоді
    в 0,2 моль води 
 х молекул H2O.
    1 моль / 0,2 моль= 6
1023 / x, тому 1 моль  х = 0,2 моль  61023, звідси

    х=N(H2O)=0,2 моль  61023 : 1 моль=1,21023

Обчислюємо число атомів.

І спосіб
1. Молекула H2S складається з двох атомів Гідрогену і одного атома Сульфуру, разом з трьох атомів, тому число атомів буде утричі більше, ніж число молекул. Знайдене вище число молекул H2S множимо на кількість атомів.

31024  3=91024

2. Молекула H2O складається з двох атомів Гідрогену і  одного атома Оксигену, разом із трьох атомів, тому число атомів буде утричі більше, ніж число молекул. Знайдене вище число молекул H2O множимо на кількість атомів.

1,21023  3=3,61023

ІІ спосіб

1. Молекула H2S складається з двох атомів Гідрогену і одного атома Сульфуру, разом з трьох атомів, тому 1 моль сполуки містить 2 моль атомів Гідрогену і 1 моль  атомів Сульфуру, разом 3 моль усіх атомів. У 5 моль сполуки кількість речовини усіх атомів буде у 3 рази більшою:  n(H,S)=3n(H2S)=35 моль=15 моль

З формули n=N/NА, де NА  стала Авогадро, знаходимо число структурних частинок N=nNА

N(H,S)=n(H,S)NA=15 моль • 61023=91024

2. Молекула H2O складається з двох атомів Гідрогену і одного атома Оксигену, разом з трьох атомів, тому 1 моль сполуки містить 2 моль атомів Гідрогену і 1 моль  атомів Оксигену, разом 3 моль усіх атомів. У 0,2 моль сполуки кількість речовини усіх атомів буде у 3 рази більшою: n(H,О)=3n(H2О)=30,2моль=0,6 моль

N(H,О)=n(H,О)NA=0,6 моль • 61023=3,61023

IV рівень

Задано Mr M Маса 1
молекули
маса 1
моль
Число
молекул
Число
атомів
1

n(P2O5)=

моль

142

142 

г/моль

2,37•10-25

кг

142 г 1,8•1024 1,26•1025
2

n(НNO3)=

0,1 моль

63

63 

г/моль

1,05•10-25 

кг

63 г 0,6•1023 3•1023

Розв’язання
Обчислюємо молекулярну масу Мr.
1. Мг(P2O5)=2
Ar(P)+5Ar(O)=231+516=142
2. Мг(НNO3)=
Ar(H)+Ar(N)+3Ar(O)=1+14+316=63
Обчислюємо молярну масу M.
1. М(P2O5)=142 г/моль

2. М(НNO3)=63 г/моль
Обчислюємо масу 1 молекули (m0).
m0=M/NА, де NА ― стала Авогадро.

1. m0=142 г/моль: 6
1023моль-1=23,6(6)10-23 г=2,3710-25 кг
2. m0=63 г/моль: 6
1023моль-1=10,510-23 г=1,0510-25 кг
Обчислюємо число молекул.

І спосіб

З формули n=N/NА, де NА  стала Авогадро, знаходимо число структурних частинок N=nNА

1. N(P2O5)=NAn(P2O5)=6•1023моль-1 • 3 моль=18•1023

2. N(НNO3)=NAn(H2O)=6•1023моль-1 • 0,1 моль=0,6•1023

ІІ спосіб

Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.

1. У 1 моль сполуки міститься 61023 молекул Р2О5, тоді
   в 3 моль сполуки  х молекул Р2О5.  
   1 моль / 3 моль= 6
1023 / х, тому 1 моль  х =3 моль  61023, звідси

   х=3 моль  61023 : 1 моль=181023

2. У 1 моль кислоти міститься 61023 молекул HNO3, тоді
    в 0,1 моль кислоти 
 х молекул HNO3.
 
   1 моль / 0,1 моль = 61023 / x, тому 1 моль • х =0,1 моль  61023, звідси

    х=0,1 моль  61023 : 1 моль=0,61023

Обчислюємо число атомів.

І спосіб

1. Молекула P2O5 складається з двох атомів Фосфору  і п’яти атомів Оксигену, разом із семи атомів, тому число атомів буде у 7 разів більше, ніж число молекул. Знайдене вище число молекул P2O5 множимо на кількість атомів.

181023  7=1,261025
2. Молекула НNO3 складається з одного атому Гідрогену, одного атому Нітрогену і трьох атомів Оксигену, разом з п’яти атомів, тому число атомів буде у 5 разів більше, ніж число молекул. Знайдене вище число молекул НNO3 множимо на кількість атомів.

0,61023  5=31023

ІІ спосіб

1. Молекула P2O5 складається з двох атомів Фосфору  і п’яти атомів Оксигену, разом із семи атомів, тому в 1 моль сполуки Р2О5 міститься 2 моль атомів Фофору і 5 моль атомів Оксигену, разом 7 моль усіх атомів. У 3 моль сполуки кількість речовини усіх атомів у 7 разів більша: n(P,O)=7n(P2O5)=73 моль=21 моль

З формули n=N/NА, де NА  стала Авогадро, знаходимо число структурних частинок N=nNА

N(Р,О)=n(P,O)NA=21 моль • 61023моль-1=1,261025

2. Молекула НNO3 складається з одного атому Гідрогену, одного атому Нітрогену і трьох атомів Оксигену, разом з п’яти атомів, тому в 1 моль сполуки HNO3 міститься 1 моль атомів Гідрогену, 1 моль атомів Нітрогену і 3 моль атомів Оксигену, разом 5 моль усіх атомів. У 0,1 моль сполуки кількість речовини усіх атомів буде в 5 разів більша:

n(H,N,O)=5n(HNO3)=50,1=0,5 моль

N(H,О,N)=n(H,O,N)NA=0,5 моль • 61023моль-1=31023

 Інші завдання дивись тут...