Інші завдання дивись тут...

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

І рівень

Завдання 1

Обчисліть число молекул у водні (Н2) кількістю речовини 0,8 моль.

Відомо: n(Н2)=0,8 моль, NA=6,021023 моль-1

Знайти: N(Н2)-?

Розв’язання

І спосіб

З формули n=N/NА, де NА ― стала Авогадро, знаходимо N=NАn

N(Н2)=NA•n(H2)=6,021023 моль-1 0,8 моль=4,81023

ІІ спосіб

Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.

У 1 моль водню міститься 6,021023 молекул Н2, тоді
в 0,8 моль водню ― х молекул Н2.
1 моль / 0,8 моль = 6,02
1023 / x, тому х
1 моль = 0,8 моль   6,021023, звідси

х=N(Н2)=0,8 моль   6,021023 молекул:1 моль=4,81023

Відповідь: 4,81023 молекул. 

 

Завдання 2

Обчисліть число молекул в азоті (N2) кількістю речовини 6 моль. 

Відомо: n(N2)=6 моль, NA=6,021023 моль-1

Знайти: N(N2)-?

Розв’язання

І спосіб

N(N2)=NA•n(N2)=6,021023 моль-1 6 моль=36,11023=3,611024

ІІ спосіб

Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.

У 1 моль азоту міститься 6,021023 молекул N2, тоді

в 6 моль азоту ― х молекул N2.
1 моль / 6 моль = 6,02
1023 / x, тому х
1 моль = 6 моль  6,021023, звідси

х=N(N2)=6 моль   6,021023 : 1 моль=36,11023=3,611024

Відповідь: 3,611024 молекул.

 

Завдання 3

Обчисліть число атомів у міді (Сu) кількістю речовини 0,2 моль.

Відомо: n(Cu)=0,2 моль, NA=6,021023 моль-1

Знайти: N(Cu)-?

Розв’язання

І спосіб

N(Сu)=NA•n(Сu)=6,021023 моль-1 0,2 моль=1,21023

ІІ спосіб

Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.

У 1 моль міді міститься 6,021023 атомів Cu, тоді

в 0,2 моль міді ― х атомів Cu.
1 моль / 0,2 моль = 6,02
1023 / x, тому х
1 моль=0,2 моль  6,021023, звідси

х=N(Cu)=0,2 моль  6,021023 атомів : 1 моль=1,21023

Відповідь: 1,21023 атомів.

II рівень

Завдання 4

Обчисліть число молекул у воді (Н2О) кількістю речовини 0,5 моль.

Відомо: n(Н2O)=0,5 моль, NA=6,021023 моль-1

Знайти: N(Н2O)-?

Розв’язання

І спосіб

N(Н2О)=NA•n(Н2О)=6,021023 моль-1 0,5 моль=3,011023

ІІ спосіб

Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.

У 1 моль води міститься 6,021023 молекул H2O, тоді

в 0,5 моль води ― х молекул H2O.
1 моль / 0,5 моль = 6,02
1023 / x, тому х 1 моль=0,5 моль 6,021023, звідси

х=N(Н2O)=0,5 моль  6,021023 : 1 моль=3,011023

Відповідь: 3,011023 молекул.

 

Завдання 5

Обчисліть число атомів Кальцію у кальцій оксиді (СаО) кількістю речовини 2 моль.

Відомо: n(CaO)=2 моль, NA=6,021023 моль-1

Знайти: N(Ca)-?

Розв’язання

І спосіб

В одній формульній одиниці СаО міститься один атом Кальцію, тому в 2 моль кальцій оксиду містяться 2 моль атомів Кальцію:

n(Ca)=n(CaO)=2 моль

З формули n=N/NА, де NА ― стала Авогадро, знаходимо N=NАn

N(Са)=NA•n(Са)=6,021023 моль-1 2 моль=12,041023=1,2041024

ІІ спосіб

З формули n=N/NА, де NА ― стала Авогадро, знаходимо N=NАn

N(СаО)=NA•n(СаО)=6,021023 моль-1 2 моль=12,041023=1,2041024

В одній формульній одиниці СаО міститься один атом Кальцію. Знайдене вище число формульних одиниць множимо на кількість атомів:

N(Са)=N(СаО)•1=1,2041024 1=1,2041024

Відповідь: 1,2041024 атомів.

 

Завдання 6

Обчисліть число атомів Карбону і Гідрогену у метані кількістю речовини 0,5 моль.

Відомо: n(CН4)=0,5 моль, NA=6,021023 моль-1

Знайти: N(C)-?, N(Н)-?

Розв’язання

І спосіб

В одній молекулі СН4 містяться один атом Карбону і чотири атоми Гідрогену. Отже, в 0,5 моль метану містяться 0,5 моль атомів Карбону і 2 моль атомів Оксигену:

n(C)=n(CH4)=0,5 моль

n(H)=n(CH4)•4=0,5 моль•4=2 моль

З формули n=N/NА, де NА ― стала Авогадро, знаходимо N=NАn

N(С)=NA•n(С)=6,021023 моль-1 0,5 моль=3,011023

N(Н)=NA•n(Н)=6,021023 моль-1 2 моль=12,041023=1,2041024

ІІ спосіб

З формули n=N/NА, де NА ― стала Авогадро, знаходимо N=NАn

N(СН4)=NA•n(СН4)=6,021023 моль-1 0,5 моль=3,011023

В одній молекулі СН4 містяться один атом Карбону і чотири атоми Гідрогену. Знайдене вище число молекул СН4 множимо на кількість атомів:

N(С)=N(СН4)=3,011023

N(Н)=N(СН4)4=3,011023 • 4=12,041023=1,2041024

Відповідь: 3,011023 атомів Карбону і 1,2041024 атомів Гідрогену.

III рівень

Завдання 7

Обчисліть число молекул та атомів у сульфур (VІ) оксиді кількістю речовини 0,1 моль.

Відомо: n(SO3)=0,1 моль, NA=6,021023 моль-1

Знайти: N(SO3)-?, N(S,O)-?

Розв’язання

1. Обчислюємо число молекул.

І спосіб

N(3)=NA•n(SO3)=6,021023 моль-1 0,1 моль=0,6021023=6,021022

ІІ спосіб

Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.

У 1 моль міститься 6,021023 молекул SO3, тоді

в 0,1 моль ― х молекул SO3.

1 моль / 0,1 моль = 6,021023/ x, тому х 1 моль=0,1 моль •  6,021023, звідси

х=N(3)=0,1 моль •  6,021023 : 1 моль=0,6021023=6,021022

2. Обчислюємо число атомів.

Молекула SO3 містить один атом Сульфуру і три атоми Оксигену, разом чотири атоми. Знайдене вище число молекул SO3 множимо на кількість атомів.

N(S,O)=N(3)4=6,021022  4=241022=2,41023

Відповідь: 6,021022 молекул і 2,41023 атомів.

 

Завдання 8

Обчисліть число молекул та атомів у воді кількістю речовини 1,5 моль.

Відомо: m2О)=1,5 моль, NA=6,021023 моль-1

Знайти: N(Н2О)-?, N(H,O)-?

Розв’язання

1. Обчислюємо число молекул.

І спосіб

N(Н2О)=NA•n(H2O)=6,021023 моль-1 1,5 моль=91023

ІІ спосіб

Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.

У 1 моль води міститься 6,021023 молекул H2O, тоді
в 1,5 моль води ― х молекул Н2О.
1 моль / 1,5 моль = 6,02
1023 / x, тому х 
1 моль = 1,5 моль  6,021023, звідси

х=N(Н2О)=1,5 моль  6,021023 молекул : 1 моль=91023

2. Обчислюємо число атомів.

Молекула Н2О містить два атоми Гідрогену і один атом Оксигену, разом три атоми. Знайдене вище число молекул Н2О множимо на кількість атомів:

N(H,O)=N(Н2О)3=91023  3=271023=2,71024

Відповідь: 91023 молекул і 2,71024 атомів.

 

Завдання 9

Обчисліть число молекул та атомів у нітроген (ІІІ) оксиді кількістю речовини 5 моль.

Відомо: n(N2O3)=5 моль, NA=6,021023 моль-1

Знайти: N(N2O3)-?, N(N,O)-?

Розв’язання

1. Обчислюємо число молекул.

І спосіб

N(N2О3)=NA•n(N2О3)=6,021023 моль-1 5 моль=30,11023=3,011024

ІІ спосіб

Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.

У 1 моль нітроген (ІІІ) оксиду міститься 6,021023 молекул N2O3, тоді

в 5 моль нітроген (ІІІ) оксиду  х молекул N2O3.

1 моль / 5 моль = 6,021023 / x, тому х 1 моль=5 моль  6,021023, звідси

х=N(N2О3)=5 моль  6,021023 : 1 моль=30,11023=3,011024

2. Обчислюємо число атомів.
Молекула N2О3 містить два атоми Нітрогену і три атоми Оксигену, разом п'ять атомів. Знайдене вище число молекул N2О3 множимо на кількість атомів:

N(N,O)=N(N2О3)5=3,011024  5=15,051024=1,5051025

Відповідь: 3,011024 молекул і 1,5051024 атомів.

IV рівень

Завдання 10

Обчисліть число молекул та атомів у нітратній кислоті (НNO3) кількістю речовини 0,7 моль. Визначте молярну масу сполуки.

Відомо: n(HNO3)=0,7 моль, NA=6,021023 моль-1

Знайти: N(HNO3)-?, N(H,N,O)-?

Розв’язання

1. Обчислюємо число молекул.

І спосіб

N(Н3)=6,021023 моль-1 0,7 моль= 4,21023

ІІ спосіб

Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.

У 1 моль нітратної кислоти міститься 61023 молекул, тоді
в 0,7 моль нітратної кислоти ― х молекул.
1 моль / 0,7 моль=6
1023 / x, тому х 
1 моль = 0,7 моль  61023, звідси

х=N(Н3)=0,7 моль  61023 : 1 моль=4,21023

2. Обчислюємо число атомів.
Молекула НNO3 містить один атом Гідрогену, один атом Нітрогену і три атоми Оксигену, разом п'ять атомів. Знайдене вище число молекул НNO3 множимо на кількість атомів:

N(Н,N,O)=N(Н3)5=4,21023 5=211023=2,11024

3. Обчислюємо молярну масу.
Mr(НNO3)=Ar(H)+Ar(N)+3
Ar(O)=1+14+316=63, тому M(НNO3)=63 г/моль.

Відповідь: 4,21023 молекул; 2,11024 атомів; 63 г/моль.

 

Завдання 11

Обчисліть число молекул та атомів в ортофосфатній кислоті (Н3РО4) кількістю речовини 4 моль. Визначте молярну масу сполуки.

Відомо: n(H3PO4)=4 моль, NA=6,021023 моль-1

Знайти: N(H3PO4)-?, N(H,P,O)-?

Розв’язання

1. Обчислюємо число молекул.

І спосіб

N(Н3РО4)=6,021023 моль-1 4 моль=24,041023=2,4041024  

ІІ спосіб

Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.

В 1 моль ортофосфатної кислоти міститься 6,021023 молекул, тоді    

в 4 моль ортофосфатної кислоти ― х молекул.
1 моль / 4 моль = 6,02
1023 / x, тому х  1 моль = 4 моль  6,021023, звідси

х=N(Н3РО4)=4 моль   6,021023 : 1 моль=241023=2,41024

2. Обчислюємо число атомів.

Молекула Н3РО4 містить три атоми Гідрогену, один атом Фосфору і чотири атоми Оксигену, разом вісім атомів Знайдене вище число молекул множимо на кількість атомів:

N(Н,Р,O)=N(Н3РО4)5=2,410248=19,21024=1,921025 атомів.
3. Обчислюємо молярну масу.  
Mr3РО4)=3
Ar(H)+Ar(P)+4Ar(O)=31+31+416=98, тому M(Н3РО4)=98 г/моль.

Відповідь: 2,41024 молекул; 1,921025 атомів; 98 г/моль.

Інші завдання дивись тут...

  • Анонім Анонімович
    Дякую
    16 грудня 2020 21:54