Інші завдання дивись тут...

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

І рівень

Вправа 1. Обчисліть число молекул у водні (Н2) кількістю речовини 0,8 моль.

Відомо: ν(Н2)=0,8 моль.

Знайти: N(Н2)-?

Розв’язання:

І спосіб

З формули ν=N/NА, де NА - стала Авогадро і дорівнює 61023 моль-1, знаходимо N=NАν

N(Н2) = 61023 моль-1 0,8 моль= 4,81023;  

ІІ спосіб

В 1 моль водню міститься 61023 молекул, тоді
в 0,8 моль водню будуть міститися х молекул.
Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.
1 моль / 0,8 моль = 6
1023 молекул / x молекул,
х молекул 
1 моль = 0,8 моль   61023 молекул,

х=(0,8 моль   61023 молекул):1 моль,

х = 4,81023 молекул.

Відповідь: 4,81023 молекул. 

 

Вправа 2. Обчисліть число молекул в азоті (N2) кількістю речовини 6 моль.

Відомо: ν(N2)=6 моль.

Знайти: N(N2)-?

Розв’язання:

І спосіб

З формули ν=N/NА, де NА - стала Авогадро і дорівнює 61023 моль-1, знаходимо N=NАν

N(N2) = 61023 моль-1 6 моль= 361023;  

ІІ спосіб

В 1 моль азоту  міститься 61023 молекул, тоді
в 6 моль азоту буде міститися х молекул.
Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.
1 моль / 6 моль = 6
1023 молекул / x молекул,
х молекул 
1 моль = 6 моль  61023 молекул,

х=(6 моль   61023 молекул):1 моль,

х=361023 молекул.

Відповідь: 361023 молекул.

 

Вправа 3. Обчисліть число атомів у міді (Сu) кількістю речовини 0,2 моль.

Відомо: ν(Cu)=0,2 моль.

Знайти: N(Cu)-?

Розв’язання:

І спосіб

З формули ν=N/NА, де NА - стала Авогадро і дорівнює 61023 моль-1, знаходимо N=NАν

N(Сu)= 61023 моль-1 0,2 моль= 1,21023;  

ІІ спосіб

В 1 моль міді міститься 61023 атомів, тоді

в 0,2 моль міді буде міститися х атомів.
Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.
1 моль / 0,2 моль = 6
1023 атомів / x атомів;
х атомів 
1 моль=0,2 моль  61023 атомів,

х=(0,2 моль  61023 атомів):1 моль,

х=1,21023 атомів.

Відповідь: 1,21023 атомів.

II рівень

Вправа 4. Обчисліть число молекул у воді (Н2О ) кількістю речовини 0,5 моль.

Відомо: ν(Н2O)=0,5 моль.

Знайти: N(Н2O)-?

Розв’язання:

І спосіб

З формули ν=N/NА, де NА - стала Авогадро і дорівнює 61023 моль-1, знаходимо N=NАν

N(Н2О) = 61023 моль-1 0,5 моль= 31023;  

ІІ спосіб

В 1 моль води міститься 61023 молекул, тоді
в 0,5 моль води буде міститися х молекул.
Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.
1 моль / 0,5 моль = 6
1023молекул / x молекул,
х молекул 
1 моль=0,5 моль 61023 молекул,

х=(0,5 моль  61023 молекул):1 моль,

х=31023 молекул.

Відповідь: 31023 молекул.

 

Вправа 5. Обчисліть число атомів Кальцію у кальцій оксиді (СаО) кількістю речовини 2 моль.

Відомо: ν(CaO)=2 моль.

Знайти: N(Ca)-?

Розв’язання:

І спосіб

В одній формульній одиниці СаО міститься один атом Кальцію. Отже, в 2 моль кальцій оксиду містяться 2 моль атомів Кальцію.

З формули ν=N/NА, де NА - стала Авогадро і дорівнює 61023 моль-1, знаходимо N=NАν

N(Са) = 61023 моль-1 2 моль= 121023;  

ІІ спосіб

З формули ν=N/NА, де NА - стала Авогадро і дорівнює 61023 моль-1, знаходимо N=NАν

N(СаО) = 61023 моль-1 2 моль= 121023;

В одній формульній одиниці СаО міститься один атом Кальцію. Знайдене вище число формульних одиниць множимо на кількість атомів, тому число атомів Кальцію рівне 121023 1=121023.

Відповідь: 121023 атомів.

 

Вправа 6. Обчисліть число атомів Карбону і Гідрогену у метані кількістю речовини 0,5 моль.

Відомо: ν(CН4)=0,5 моль.

Знайти: N(C)-?; N(Н)-?

Розв’язання:

І спосіб

В одній молекулі СН4 містяться один атом Карбону і чотири атоми Гідрогену. Отже, в 0,5 моль метану містяться 0,5 моль атомів Карбону і 2 моль атомів Оксигену.

З формули ν=N/NА, де NА - стала Авогадро і дорівнює 61023 моль-1, знаходимо N=NАν

N(С)= 61023 моль-1 0,5 моль= 31023;

N(Н)= 61023 моль-1 2 моль= 121023.

ІІ спосіб

З формули ν=N/NА, де NА - стала Авогадро і дорівнює 61023 моль-1, знаходимо N=NАν

N(СН4) = 61023 моль-1 0,5 моль= 31023

В одній молекулі СН4 містяться один атом Карбону і чотири атоми Гідрогену. Знайдене вище число молекул СН4 множимо на кількість атомів, отримаємо число атомів Карбону 31023, а число атомів Гідрогену 310234=121023.

Відповідь: 31023 атомів Карбону і 121023атомів Гідрогену.

III рівень

Вправа 7. Обчисліть число молекул та атомів у сульфур (VІ) оксиді кількістю речовини 0,1 моль.

Відомо: ν(SO3)=0,1 моль.

Знайти: N(SO3)-?; N(атомів)-?

Розв’язання:

1. Обчислюємо число молекул.

І спосіб

З формули ν=N/NА, де NА - стала Авогадро і дорівнює 61023 моль-1, знаходимо N=NАν

N(3) = 61023 моль-1 0,1 моль= 0,61023;  

ІІ спосіб

В 1 моль міститься 61023 молекул, тоді
в 0,1 моль буде міститися х молекул.
Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.
1 моль / 0,1 моль = 6
1023молекул / x молекул;
х молекул 
1 моль = 0,1 моль •  61023 молекул,

х=(0,1 моль •  61023 молекул):1 моль,

х=0,61023 молекул.
2. Обчислюємо число атомів.
Молекула SO3 містить один атом Сульфуру і три атоми Оксигену, разом чотири атоми. Знайдене вище число молекул SO3 множимо на кількість атомів.

0,6 1023  4=2,41023атомів.

Відповідь: 0,61023 молекул і 2,41023 атомів.

 

Вправа 8. Обчисліть число молекул та атомів у воді кількістю речовини 1,5 моль.

Відомо: ν2О)=1,5 моль.

Знайти: N(Н2О)-?; N(атомів)-?

Розв’язання:

1. Обчислюємо число молекул.

І спосіб

З формули ν=N/NА, де NА - стала Авогадро і дорівнює 61023 моль-1, знаходимо N=NАν

N(Н2О) = 61023 моль-1 1,5 моль= 91023;  

ІІ спосіб

В 1 моль води  міститься 61023 молекул молекул
в 1,5 моль води буде міститися х молекул.
Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.
1 моль / 1,5 моль = 6
1023 молекул / x молекул;
х молекул 
1 моль = 1,5 моль  61023 молекул,

х=(1,5 моль  61023 молекул):1 моль,

х=91023 молекул.
2. Обчислюємо число атомів.
Молекула Н2О містить два атоми Гідрогену і один атом Оксигену, разом три атоми. Знайдене вище число молекул Н2О множимо на кількість атомів: 9
1023 
3=271023атомів.

Відповідь: 91023 молекул; 271023 атомів.

 

Вправа 9. Обчисліть число молекул та атомів у нітроген (ІІІ) оксиді кількістю речовини 5 моль.

Відомо: ν(N2O3)=5 моль.

Знайти: N(N2O3)-?; N(атомів)-?

Розв’язання:

1. Обчислюємо число молекул.

І спосіб

З формули ν=N/NА, де NА - стала Авогадро і дорівнює 61023 моль-1, знаходимо N=NАν

N(N2О3) = 61023 моль-1 5 моль= 301023;  

ІІ спосіб

В 1 моль нітроген (ІІІ) оксиду міститься 61023 молекул, тоді
в 5 моль нітроген (ІІІ) оксиду буде міститися х молекул.
Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.
1 моль / 5 моль = 6
1023молекул / x молекул,
х молекул 
1 моль=5 моль  61023 молекул,

х=(5 моль  61023 молекул):1 моль,

х=301023 молекул.
2. Обчислюємо число атомів.
Молекула N2О3 містить два атоми Нітрогену і три атоми Оксигену, разом п'ять атомів. Знайдене вище число молекул N2О3 множимо на кількість атомів.

301023  5=1501023 атомів.

Відповідь: 301023молекул; 1501023атомів.

IV рівень

Вправа 10. Обчисліть число молекул та атомів у нітратній кислоті (НNO3) кількістю речовини 0,7 моль. Визначте молярну масу сполуки.

Відомо: ν(HNO3)=0,7 моль.

Знайти: N(HNO3)-?; N(атомів)-?

Розв’язання:

1. Обчислюємо число молекул.

І спосіб

З формули ν=N/NА, де NА - стала Авогадро і дорівнює 61023 моль-1, знаходимо N=NАν

N(Н3) = 61023 моль-1 0,7 моль= 4,21023;  

ІІ спосіб
В 1 моль нітратної кислоти міститься 6
1023 молекул, тоді
в 0,7 моль нітратної кислоти буде міститися х молекул.
Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.
1 моль / 0,7 моль=6
1023молекул / x молекул,
х молекул 
1 моль = 0,7 моль  61023 молекул,

х=(0,7 моль  61023 молекул):1 моль,

х=4,2 1023 молекул.
2. Обчислюємо число атомів.
Молекула НNO3 містить один атом Гідрогену, один атом Нітрогену і три атоми Оксигену, разом п'ять атомів. Знайдене вище число молекул НNO3 множимо на кількість атомів, отримаємо:

4,21023 5=211023 атомів.
3. Обчислюємо молярну масу. M г/моль = Mr
Mr(НNO3)=Ar(H)+Ar(N)+3
Ar(O)=1+14+316=63, M(НNO3)=63 г/моль.

Відповідь: 4,21023молекул; 211023атомів; 63 г/моль.

 

Вправа 11. Обчисліть число молекул та атомів в ортофосфатній кислоті (Н3РО4) кількістю речовини 4 моль. Визначте молярну масу сполуки.
Розв’язання:

1. Обчислюємо число молекул.

І спосіб

З формули ν=N/NА, де NА - стала Авогадро і дорівнює 61023 моль-1, знаходимо N=NАν

N(Н3РО4) = 61023 моль-1 4 моль= 241023;  

ІІ спосіб

В 1 моль ортофосфатної кислоти міститься 61023 молекул, тоді    

в 4 моль ортофосфатної кислоти буде міститися х молекул.
Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.
1 моль / 4 моль = 6
1023молекул / x молекул,
х молекул 
1 моль = 4 моль  61023 молекул,

х=(4 моль   61023 молекул):1 моль,

х=241023 молекул.
2. Обчислюємо число атомів.

Молекула Н3РО4 містить три атоми Гідрогену, один атом Фосфору і чотири атоми Оксигену, разом вісім атомів Знайдене вище число молекул множимо на кількість атомів, отримаємо:

241023 8=1921023 атомів.
3. Обчислюємо молярну масу. M г/моль = Mr 
Mr(Н3РО4)= 3
Ar(H)+Ar(P)+4Ar(O)=31+31+416=98, M(Н3РО4)=98г/моль.

Відповідь: 241023молекул; 1921023атомів; 98г/моль.

Інші завдання дивись тут...

  • Анонім Анонімович
    Дякую
    16 грудня 2020 21:54