Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА
Завдання 1. Обчисліть, якій кількості речовини відповідають:

Варіанти Число молекул ν Число молекул ν
І варіант

3,011023 О2

18,061023 Н2О

0,5 моль

3 моль

24,081023 N2

12,041023 HCl

4 моль

2 моль

ІІ варіант

30,11023 Cl2

1,2041023 HBr

5 моль

 

0,2 моль

36,1210232

 

9,6321023 Br2

6 моль

 

1,6 моль

ІІІ варіант

3,6121023 H2

 

4,8161023 H2S

0,6 моль

 

0,8 моль

9,6321023 О2

 

21,0710232

1,6 моль

 

3,5 моль

IV варіант

9,031023 NO

 

0,6021023 HF

1,5 моль

 

0,1 моль

1,8061023 N2О

 

3,011023 CO

0,3 моль

 

0,5 моль

Розв'яжемо перший приклад І варіанту. Решта завдань розв'язуються аналогічно.

Дано: N2)=3,011023; Знайти: ν2)-?

Розв'язання:

І спосіб

Обчислюємо кількість речовини кисню О2 за формулою:

ν=N/NА, де NА - стала Авогадро і чисельно дорівнює 6,02,∙1023моль-1.

ν(О2)=3,011023 : 6,021023моль-1=0,5 моль.

ІІ спосіб

6,021023 молекул міститься у 1 моль кисню, тоді
3,011023 молекул буде міститися у х моль кисню.
Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.
6,021023 молекул / 3,011023 молекул = 1 моль / х моль,
х моль
  6,021023 молекул = 1 моль   3,011023 молекул,

х=(1 моль   3,011023 молекул):6,021023 молекул,

х = 0,5 моль.

Відповідь: 0,5 моль.


Завдання 2. Заповніть таблиці з огляду на задане число молекул (формульних одиниць).

І та ІІ рівні

Задано ν Mr M Маса 1 моль
1.

12,041023 атомів

срібла (Ag)

2

моль

108 108 г/моль 108 г
2.

0,6021023 молекул

хлору (Cl2)

0,1

моль

71 71 г/моль 71 г
3.

1,8061023 молекул

кисню (O2)

0,3

моль

32 32 г/моль 32 г

Обчислюємо молекулярну масу Мr

1. Мг(Ag)=Ar(Ag)=108

2. Мг(Сl2)=2Ar(Cl)=235,5=71

3. Мг(O2)=2Ar(O)=216=32

Обчислюємо молярну масу: M = Mr г/моль

1. М(Ag)=108 г/моль;  2. М(Сl2)=71 г/моль;  3. М(O2)=32 г/моль

Обчислюємо кількість речовини: 

ν= N/NА, де NА – стала Авогадро і чисельно дорівнює 6,021023моль-1

1. ν(Ag)=12,041023 : 6,021023моль-1=2 моль 

2. ν(Сl2)=0,6021023 : 6,021023моль-1=0,1 моль

3. ν(O2)=1,8061023 : 6,021023моль-1=0,3 моль

ІІІ рівень

Задано N:
ν Mr M

Маса

1

моль

Маса

заданої

к-сті

молекул

1.

6,021023 молекул

СН4 

1

моль

16

16

г/моль

16 г
 16 г
2.

24,081023 молекул

N2O

4

моль

44

44

г/моль

44 г
 176 г
3.

4,8161023 молекул

SO2

0,8

моль

64

64

г/моль

64 г
 51,2 г

Обчислюємо молекулярну масу Мr

1. Мг(CH4)=Ar(C)+4Ar(H)=12+41=16

2. Мг(N2O)=2Ar(N)+Ar(O)=214+16=44

3. Мг(SO2)=Ar(S)+2Ar(O)=32+216=64

Обчислюємо молярну масу: M = Mr г/моль

1. М(CH4)=16 г/моль;  2. М(N2O)=44 г/моль;  3. М(SO2)=64 г/моль.

Обчислюємо кількість речовини

ν= N/NА, де NА – стала Авогадро і чисельно дорівнює 6,021023моль-1

1. ν(CH4)=6,021023 : 6,021023моль-1=1 моль  

2. ν(N2O)=24,081023 : 6,021023моль-1=4 моль

3. ν(SO2)=4,8161023 : 6,021023моль-1=0,8 моль

Обчислюємо масу заданої кількості молекул:

I спосіб

Щоб знайти масу m молекул, треба масу одної молекули m0  помножити на число  молекул N, тобто m=m0•N.  Маса молекули обчислюється за формулою m0=M/NА, де NА - стала Авогадро і дорівнює 6•1023моль-1 , тому отримаємо: m=M•N/NA

1. m(CH4)=(16 г/моль 6,021023): 6,021023моль-1=16 г

2. m(NO2)=(44 г/моль 24,081023): 6,021023моль-1=176 г

3. m(SO2)=(64 г/моль 4,8161023): 6,021023моль-1=51,2 г

ІІ спосіб

У формулу m=M•N/NA, дивись спосіб І, підставимо ν= N/NА, отримаємо, що для знаходження маси заданої кількості молекул достатньо знайти масу заданої порції речовини за формулою m=M•ν.

1. m(CH4)=16 г/моль 1 моль =16 г

2. m(NO2)=44 г/моль 4 моль=176 г

3. m(SO2)=64 г/моль 0,8 моль=51,2 г

IV рівень

Задано N: ν Mr M

Маса

1

моль

Маса

заданої

к-сті

молекул

1.

7,2241023 молекул

H3PO4

 1,2

моль

 98

 98

г/моль

 98 г 
 117,6 г
2.

2,4081023 молекул

H2SO4

 0,4

моль

 98

 98

г/моль

 98 г  39,2 г
3.

5,4181023 молекул

H2SiO3

 0,9

моль

 78

 78

г/моль

 78 г  70,2 г

Обчислюємо молекулярну масу Мr

1. Мг(H3PO4)=3Ar(H)+Ar(P)+4Ar(O)=31+31+416=98

2. Мг(H2SO4)=2Ar(H)+Ar(S)+4Ar(O)+=21+32 +416=98

3. Мг(H2SiO3)=2Ar(H)+Ar(Si)+3Ar(O)=21+28+316=78

Обчислюємо молярну масу: M = Mr г/моль

1. М(H3PO4)=96 г/моль

2. М(H2SO4)=96 г/моль  

3. М(H2SiO3)=78 г/моль

Обчислюємо кількість речовини

ν= N/NА, де NА – стала Авогадро і чисельно дорівнює 6,021023моль-1

1. ν(H3PO4)=7,2241023 : 6,021023моль-1= 1,2 моль  

2. ν(H2SO4)=2,4081023 : 6,021023моль-1= 0,4 моль

3. ν(H2SiO3)=5,4181023 : 6,021023моль-1= 0,9 моль

Обчислюємо масу заданої кількості молекул:

I спосіб

Щоб знайти масу m молекул, треба масу одної молекули m0  помножити на число  молекул N, тобто m=m0•N.  Маса молекули обчислюється за формулою m0=M/NА, де NА - стала Авогадро і дорівнює 6•1023моль-1 , тому отримаємо:

m=M•N/NA

1. m(H3PO4)=(98 г/моль 7,2241023): 6,021023моль-1=117,6 г

2. m(H2SO4)=(98 г/моль 2,4081023): 6,021023моль-1=39,2 г

3. m(H2SiO3)=(78 г/моль 5,4181023): 6,021023моль-1=70,2 г

ІІ спосіб

У формулу m=M•N/NA, дивись спосіб І, підставимо ν= N/NА, отримаємо, що для знаходження маси заданої кількості молекул потрібно знайти масу заданої порції речовини за формулою m=M•ν.

1. m(H3PO4)=98 г/моль 1,2 моль =117,6 г

2. m(H2SO4)=98 г/моль 0,4 моль= 39,2 г

3. m(H2SiO3)=78 г/моль 0,9 моль= 70,2 г

ІІІ рівень

3. Розв'яжіть задачі.

Складіть формулу сполуки, до складу якої входять атоми Гідрогену, Карбону та Оксигену у співвідношенні 2:1:3. Обчисліть, якій кількості речовини відповідають 3,3111023 її молекул.

Відомо: сполука H2СO3, N=3,3111023 молекул.

Знайти: ν(H2СO3)-?

Розв'язання:

І спосіб

ν= N/NА, де NА – стала Авогадро і чисельно дорівнює 6,021023моль-1

ν(H2СO3)=3,3111023 6,021023моль-1 = 0,55 моль

ІІ спосіб

6,021023 молекул міститься у 1 моль сполуки, тоді

3,3111023 молекул будуть міститися у х моль сполуки,

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

6,021023 молекул / 3,3111023 молекул = 1 моль / х моль, звідси

х моль 6,021023 молекул = 1 моль 3,3111023 молекул,

х = (1 моль 3,3111023 молекул):6,021023 молекул

х = 0,55 моль

Відповідь: 0,55 моль.

ІV рівень

Складіть формулу речовину, до складу якої входять атоми Гідрогену, Хлору та Оксигену у співвідношенні 1:1:4. Обчисліть, якій кількості речовини відповідають 2,1071023 її молекул та масову частку Оксигену.

Відомо: сполука HСlO4, N=2,1071023 молекул.

Знайти: ν(HСlO4)-? ω(О)-?

Розв'язання:

ν= N/NА, де NА – стала Авогадро і чисельно дорівнює 6,021023моль-1

ν(HСlO4)=2,1071023 6,021023моль-1= 0,35 моль; 

Знайдемо масову частку Оксигену за формулою:

ω(елемента)=nAr(елемента)/Mr(сполуки)

Mr(HСlO4)=Аr(Н)+Аr(Cl)+4Аr(O)=1+35,5+416=100,5

ω(О)=4Ar(O)/Mr(HСlO4)=416/100,5=0,637 або,

помноживши знайдене значення на 100%, одержимо 63,7%.

Відповідь: 0,35 моль; 0,637 або 63,7%.

 Інші завдання дивись тут...