Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА
Завдання 1. Заповніть таблиці з огляду на задану кількість речовини:

І рівень

Дано: Мr M

Маса заданої

порції речо-

вини (m)

1.

n(Zn)=0,2 моль

65

65 г/моль

13 г
2.

n(N2)=10 моль

28

28 г/моль

280 г
3.

n(H2)=0,3 моль

2

г/моль

0,6 г

Обчислюємо молекулярну масу Мr

1. Мг(Zn)=Ar(Zn)=65

2. Мг(N2)=2Ar(N)=214=28

3. Мг(H2)=2Ar(H)=21=2

Записуємо молярну масу М

1. М(Zn)=65 г/моль

2. М(N2)=28 г/моль

3. М(H2)=2 г/моль

Обчислюємо масу заданої порції речовини

З формули n=m/M, де М  молярна маса, знаходимо m=n•M.

1. m(Zn)=n(Zn)M(Zn)=0,2 моль  65 г/моль=13 г

2. m(N2)=n(N2)M(N2)=10 моль • 28 г/моль=280 г

3. m(H2)=n(H2)M(H2)=0,3 моль • 2 г/моль=0,6 г

ІІ рівень

  Дано: Мr M

Маса заданої

порції речо-

вини (m)

1.

n(CO)=0,4 моль

28

28 г/моль

11,2 г
2.

n(MgO)=7 моль

40

40 г/моль

280 г
3.

n(NaCl)=3 моль

58,5

58,5 г/моль

175,5 г

Обчислюємо молекулярну масу Мr

1. Мг(CO)=Ar(C)+Ar(O)=12+16=28;

2. Мг(MgO)=Ar(Mg)+Ar(O)=24+16=40;

3. Мг(NaCl)=Ar(Na)+Ar(Cl)=23+35,5=58,5

Записуємо молярну масу М

1. М(CO)=28 г/моль

2. М(MgO)=40 г/моль

3. М(NaCl)=58,5 г/моль

Обчислюємо масу заданої порції речовини

1. m(CO)=n(CO)M(CO)=0,4 моль • 28 г/моль=11,2 г

2. m(MgO)=n(MgO)M(MgO)=7 моль • 40 г/моль=280 г

3. m(NaCl)=n(NaCl)M(NaCl)=3 моль • 58,5 г/моль=175,5 г

ІІІ рівень

  Дано: Мr M

Маса заданої

порції речо-

вини (m)

1.

n(Na2O)=0,3 моль

62

62 г/моль

18,6 г
2.

n(H2S)=4 моль

34

34 г/моль

136 г
3.

n(Al2O3)=0,5 моль

102

102 г/моль

51 г

Очислюємо молекулярну масу Мr

1. Мг(Na2O)=2Ar(Na)+Ar(O)=223+16=62

2. Мг(H2S)=2Ar(H)+Ar(S)=21+32=34

3. Мr(Al2O3)=2Ar(Al)+3Ar(O)=227+316=102

Записуємо молярну масу M

1. М(Na2O)=62 г/моль

2. М(H2S)=34 г/моль

3. М(Al2O3)=102 г/моль

Обчислюємо масу заданої порції речовини:

1. m(Na2O)=n(Na2O)M(Na2O)=0,3 моль • 62 г/моль=18,6 г

2. m(H2S)=n(H2S)M(H2S)=4 моль  4 г/моль=136 г

3. m(Al2O3)=n(Al2O3)M(Al2O3)=0,5 моль • 102 г/моль=51 г

IV рівень

  Дано: Мr M

Маса заданої

порції речо-

вини (m)

1.

n(Na2SO4)=0,2 моль

142

142 г/моль

28,4 г
2.

n(H2CO3)=6 моль

62

62 г/моль

372 г
3.

n(K2SiO3)=0,4 моль

154

154 г/моль

61,6 г

Очислюємо молекулярну масу Мr

1. Мг(Na2SO4)=2Ar(Na)+Ar(S)+4Ar(O)=223+32+416=142

2. Мг(H2CO3)=2Ar(H)+Ar(C)+4Ar(O)=21+12+4•16=62

3. Мr(K2SiO3)=2Ar(K)+Ar(Si)+3Ar(O)=239+28+316=154

Записуємо молярну масу M

1. М(Na2SO4)=142 г/моль

2. М(H2CO3)=34 г/моль

3. М(K2SiO3)=154 г/моль

Обчислюємо масу заданої порції речовини

1. m(Na2SO4)=n(Na2SO4)M(Na2SO4)=0,2 моль • 142 г/моль=28,4 г

2. m(H2CO3)=n(H2CO3)M(H2CO3)=6 моль  62 г/моль=372 г

3. m(K2SiO3)=n(K2SiO3)M(K2SiO3)=0,4 моль • 154 г/моль=61,6 г

Інші завдання дивись тут...

  • Anonimus
    Все файно зроблено,респект
    29 січня 2018 09:08