Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА
Завдання 1. Заповніть таблиці з огляду на задану кількість речовини:

І рівень

Дано: Мr M

Маса заданої

порції речо-

вини (m)

1.

ν(Zn)=0,2

моль

Mr(Zn)= 65

M(Zn)= 65

г/моль

m= 13 г
2.

ν(N2)=10

моль

Mr(N2)= 28

M(N2)= 28

г/моль

m= 280 г
3.

ν(H2)=0,3

моль

Mr(H2)= 2

M(H2)= 2

г/моль

m= 0,6 г

Обчислюємо молекулярну масу Мr.

1. Мг(Zn)=Ar(Zn)=65;

2. Мг(N2)=2Ar(N)=214=28;

3. Мг(H2)=2Ar(H)=21=2.

Обчислюємо молярну масу: г/моль = Mr

1. М(Zn)=65 г/моль;  2. М(N2)=28 г/моль;  3. М(H2)=2 г/моль.

Обчислюємо масу заданої порції речовини:

З формули ν=m/M знаходимо m=M•ν.

1. m(Zn)=65 г/моль 0,2 моль =13 г;

2. m(N2)=28 г/моль 10 моль=280 г;

3. m(H2)=2 г/моль 0,3 моль=0,6 г.

ІІ рівень

  Дано: Мr M

Маса заданої

порції речо-

вини (m)

1.

ν(CO)=0,4

моль

Mr(CO)= 28

M(CO)= 28

г/моль

m= 11,2 г
2.

ν(MgO)=7

моль

Mr(MgO)= 40

M(MgO)= 40

г/моль

m= 280 г
3.

ν(NaCl)=3

моль

Mr(NaCl)= 58,5

M(NaCl)= 58,5

г/моль

m= 175,5 г

Очислюємо молекулярну масу Мr.

1. Мг(CO)=Ar(C)+Ar(O)=12+16=28;

2. Мг(MgO)=Ar(Mg)+Ar(O)=24+16=40;

3. Мг(NaCl)=Ar(Na)+Ar(Cl)=23+35,5=58,5.

Обчислюємо молярну масу: г/моль = Mr

1. М(CO)=28 г/моль;  2. М(MgO)=40 г/моль;  3. М(NaCl)=58,5 г/моль.

Обчислюємо масу заданої порції речовини:

З формули ν=m/M знаходимо m=M•ν.

1. m(CO)=28 г/моль 0,4 моль =11,2 г;

2. m(MgO)=40 г/моль 7 моль=280 г;

3. m(NaCl)=58,5 г/моль 3 моль=175,5 г.

ІІІ рівень

  Дано: Мr M

Маса заданої

порції речо-

вини (m)

1.

ν(Na2O)= 0,3

моль

Mr(Na2O)= 62

M(Zn)= 62

г/моль

m= 18,6 г
2.

ν(H2S)= 4

моль

Mr(N2S)= 34

M(N2)= 34

г/моль

m= 136 г
3.

ν(Al2O3)= 0,5

моль

Mr(Al2O3)= 102

M(Al2O3)= 102

г/моль

m= 51 г

Очислюємо молекулярну масу Мr.

1. Мг(Na2O)=2Ar(Na)+Ar(O)=223+16=62;

2. Мг(H2S)=2Ar(H)+Ar(S)=21+32=34;

3. Мг(Al2O3)=2Ar(Al)+3Ar(O)=227+316=102.

Обчислюємо молярну масу: г/моль = Mr

1. М(Na2O)=62 г/моль;  2. М(H2S)=34 г/моль;  3. М(Al2O3)=102 г/моль.

Обчислюємо масу заданої порції речовини:

З формули ν=m/M знаходимо m=M•ν.

1. m(Na2O)=62 г/моль 0,3 моль =18,6 г;

2. m(H2S)=34 г/моль 4 моль=136 г;

3. m(Al2O3)=102 г/моль 0,5 моль=51 г.

IV рівень

  Дано: Мr M

Маса заданої

порції речо-

вини (m)

1.

ν(Na2SO4)=0,2

моль

Mr(Na2SO4)= 142

M(Na2SO4)= 142

г/моль

m= 28,4 г
2.

ν(H2CO3)=6

моль

Mr(H2CO3)= 62

M(H2CO3)= 62

г/моль

m= 372 г
3.

ν(K2SiO3)=0,4

моль

Mr(K2SiO3)= 154

M(K2SiO3)= 154

г/моль

m= 61,6 г

Розв'язуються аналогічно. Дивись попередні завдання.

Інші завдання дивись тут...

  • Anonimus
    Все файно зроблено,респект
    29 січня 2018 09:08