Інші завдання дивись тут..

САМОСТІЙНА РОБОТА

І та ІІ рівні

Завдання 1

Заповніть таблицю.

   Задано: Mr M  n
 1.  m(Cu)=25,6 г  64

64 г/моль

 0,4 моль
 2.  m(Al)=10,8 г
 27

27 г/моль

 0,4 моль
 3.  m(CaO)=112 г
 56

56 г/моль

2 моль
 4.  m(MgCl2)=19 г
 95

95 г/моль

0,2 моль

Обчислюємо відносну молекулярну масу Мr

1. Мг(Cu)=Ar(Cu)=64

2. Мг(Al)=Ar(Al)=27

3. Мг(CaO)=Ar(Ca)+Ar(O)=40+16=56

4. Мг(MgCl2)=Ar(Mg)+2Ar(Cl)=24+235,5=95

Записуємо молярну масу М

1. М(Cu)=64 г/моль 

2. М(Al)=27 г/моль  

3. М(CaO)=56 г/моль

4. М(MgCl2)=95 г/моль

Обчислюємо кількість речовини: n=m/M

1. n(Cu)=m(Cu):M(Cu)=25,6 г : 64 г/моль=0,4 моль

2. n(Al)=m(Al):M(Al)=10,8 г : 27 г/моль=0,4 моль

3. n(CaO)=m(CaO):M(CaO)=112 г : 56 г/моль=2 моль

4. n(MgCl2)=m(MgCl2):M(MgCl2)=19 г : 95 г/моль=0,2 моль

ІІІ рівень

Завдання 2

Заповніть таблицю.

Задано: Формула m M n
1.

Силіцій (IV) оксид

 SiO2 m=12 г  60 г/моль  0,2 моль
2.

Карбон (IV) оксид

 CO2  m=17,6 г
 44 г/моль  0,4 моль
3.

Метан

 CH4  m=128 г
 16 г/моль  8 моль
4.

Купрум (II) бромід

 CuBr2  m=22,4 г
 224 г/моль  0,1 моль
5.

Натрій сульфід

 2S  m=390 г
 78 г/моль  5 моль

Обчислюємо відносну молекулярну масу Мr

1. Мг(SiO2)=Ar(Si)+2Ar(O)=28+216=60

2. Мг(CO2)=Ar(C)+2Ar(O)=12+216=44

3. Мг(CH4)=Ar(C)+4Ar(H)=12+41=16

4. Мг(CuBr2)=Ar(Cu)+2Ar(Br)=64+280=224

5. Мг(Na2S)=2Ar(Na)+Ar(S)=223+32=78

Записуємо молярну масу М

1. М(SiO2)=60 г/моль 

2. М(CO2)=44 г/моль 

3. М(CH4)=16 г/моль

4. М(CuBr2)=224 г/моль

5. М(Na2S)=78 г/моль

Обчислюємо кількість речовини: n=m/M

1. n(SiO2)=m(SiO2):M(SiO2)=12 г : 60 г/моль=0,2 моль

2. n(CO2)=m(CO2):M(CO2)=17,6 г : 44 г/моль=0,4 моль

3. n(CH4)=m(CH4):M(CH4)=128 г : 16 г/моль=8 моль

4. n(CuBr2)=m(CuBr2):M(CuBr2)=22,4 г : 224 г/моль=0,1 моль

5. n(Na2S)=m(Na2S):M(Na2S)=390 г : 78 г/моль=5 моль

ІV рівень

Завдання

Заповніть таблицю.

Задано:             
Формула m         
M n         
1.

Купрум (II) сульфат

CuSO4 m=32 г

 160

г/моль

 0,2 моль
2.

Кальцій карбонат

CaCO3  m=500 г

 100

г/моль

 5 моль
3.

Барій хлорид

BaCl2  m=832 г

 208

г/моль

 4 моль
4.

Аргентум (I) нітрат

 AgNO3  m=13,6 г

 170

г/моль

 0,08 моль
5.

Натрій ортофосфат

 Na3PO4  m=65,6 г

 164

г/моль

 0,4 моль

Розв'язуються аналогічно. Дивись попередні завдання.

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання 1

Заповніть таблицю, вписавши відносні атомні маси, молярні маси, маси заданих кількостей речовини, кількості речовин за відомими масами та кількості речовин за заданим числом молекул.

Задано: Mr M

Mаса

заданої

порції (m)

1

n(СaO)=0,7 моль

56

56 г/моль

39,2 г

2

n(CuCl2)=2,5 моль

135

135 г/моль

337,5 г

3

n(K2SO4)=0,4 моль

174

174 г/моль

69,6 г

Задано: Mr M

Кількість

речовини (n)

4

m(ВaO)=168 г

153

153 г/моль

1,1 моль

5

m(FeBr2)=43,2 г

216

216 г/моль

0,2 моль

6

m(Na2CO3)=74,2 г

106

106 г/моль

0,7 моль

Задано: Mr M

Кількість

речови-

ни (n)

7

0,6021023

молекул СО2

44

44 г/моль

0,1 моль

8

4,8161023

молекул SO3

80

80 г/моль

0,8 моль

9

24,081023

молекул N2O3

76

76 г/моль

4 моль

Розв'яжемо завдання №13

Обчислюємо відносну молекулярну масу Мr

1. Мг(CaO)=Ar(Ca)+Ar(O)=40+16=56

2. Мг(CuCl2)=Ar(Cu)+2Ar(Cl)=64+235,5=135

3. Мг(K2SO4)=2Ar(K)+Ar(S)+4Ar(O)=239+32+416=174

Записуємо молярну масу М

1. М(CaO)=56 г/моль

2. М(CuCl2)=135 г/моль

3. М(K2SO4)=174 г/моль

Обчислюємо масу заданої порції речовини за формулою: m=M•n.

1. m(CaO)=n(CaO)M(CaO)=0,7 моль • 56 г/моль=39,2 г

2. m(CuCl2)=n(CuCl2)M(CuCl2)=2,5 моль • 135 г/моль=337,6 г

3. m(K2SO4)=n(K2SO4)M(K2SO4)=0,4 моль • 174 г/моль=69,6 г

Розв'яжемо завдання №46

Обчислюємо відносну молекулярну масу Мr

4. Мг(BaO)=Ar(Ba)+Ar(O)=137+16=153

5. Мг(FeBr2)=Ar(Fe)+2Ar(Br)=56+280=216

6. Мг(Na2CO3)=2Ar(Na)+Ar(C)+3Ar(O)=223+12+316=106

Записуємо молярну масу М

4. М(BaO)=153 г/моль

5. Мг(FeBr2)=216 г/моль

6. Мг(Na2CO3)=106 г/моль

Обчислюємо кількість речовини:  n=m/M

4. n(BaO)=m(BaO):M(BaO)=168 г : 153 г/моль= 1,1 моль

5. n(FeBr2)=m(FeBr2):M(FeBr2)=43,2 г : 216 г/моль=0,2 моль

6. n(Na2CO3)=m(Na2CO3):M(Na2CO3)=74,2 г : 106 г/моль= 0,7 г

Розв'яжемо завдання №79

Обчислюємо відносну молекулярну масу Мr

7. Мг(CO2)=Ar(C)+2Ar(O)=12+216=44

8. Мг(SO3)=Ar(S)+3Ar(O)=32+316=80

9. Мг(N2O3)=2Ar(N)+3Ar(O)=214+316=76

Записуємо молярну масу М

7. М(CO2)=44 г/моль

8. М(SO3)=80 г/моль

9. М(N2O3)=76 г/моль

Кількість речовини обчислюємо за формулою: n=N/NА, де NА – стала Авогадро

7. n(CO2)=N(CO2):NA=0,6021023 6,021023моль-1=0,1 моль

8. n(SO3)=N(SO3):NA=4,8161023 6,021023моль-1=0,8 моль

9. n(N2O3)=N(N2O3):NA=24,081023 : 6,021023моль-1=4 моль

 

Завдання 2

Відомо: n(H2SO4)=3 моль

Знайти: m(H2SO4)-?

Розв'язання

Мг(H2SO4)=2Ar(Н)+Ar(S)+4Ar(O)=21+32+416=98, тому M(H2SO4)=98 г/моль

m(H2SO4)=n(H2SO4)M(H2SO4)=3 моль • 98 г/моль= 294 г

Відповідь: m(H2SO4)=294 г.

 

Завдання 3

Відомо: m(MgCO3)=34,4 г

Знайти: n(MgCO3)-?

Розв'язання

Мг(MgCO3)=Ar(Mg)+Ar(С)+3Ar(O)=24+12+316=84, тому М(MgCO3)=84 г/моль

n(MgCO3)=m(MgCO3):M(MgCO3)=34,4 г : 84 г/моль=0,41 г

Відповідь: m(MgCO3)=0,41 г.

Інші завдання дивись тут..