Інші завдання дивись тут..

САМОСТІЙНА РОБОТА

І та ІІ рівні

Завдання 1. Заповніть таблицю.

   Задано: Mr M  ν
 1.  m(Cu)=25,6 г  Mr(Cu)=64

 M(Cu)=64

г/моль

 ν(Cu)=0,4 моль
 2.  m(Al)=10,8 г
 Mr(Al)=27

 M(Al)=27

г/моль

 ν(Al)=0,4 моль
 3.  m(CaO)=112 г
 Mr(CaO)=56

 M(CaO)=56

г/моль

 ν(CaO)=2 моль
 4.  m(MgCl2)=19 г
 Mr(MgCl2)=95

 M(MgCl2)=95

г/моль

 ν(MgCl2)=0,2 моль

Обчислюємо відносну молекулярну масу Мr

1. Мг(Cu)=Ar(Cu)=64

2. Мг(Al)=Ar(Al)=27

3. Мг(CaO)=Ar(Ca)+Ar(O)=40+16=56

4. Мг(MgCl2)=Ar(Mg)+2Ar(Cl)=24+235,5=95

Обчислюємо молярну масу: Mr г/моль

1. М(Cu)=64 г/моль 

2. М(Al)=27 г/моль  

3. М(CaO)=56 г/моль

4. М(MgCl2)=95 г/моль

Обчислюємо кількість речовини: ν=m/M

1. ν(Cu)=25,6 г : 64 г/моль=0,4 моль

2. ν(Al)=10,8 г : 27 г/моль=0,4 моль

3. ν(CaO)=112 г : 56 г/моль=2 моль

4. ν(MgCl2)=19 г : 95 г/моль= 0,2 моль

ІІІ рівень

Завдання 2. Заповніть таблицю.

Задано: Формула m M ν
1.

Атом Силіцію та

2 атоми Оксигену

 SiO2 m= 12 г  60 г/моль  0,2 моль
2.

Атом Карбону та

2 атоми Оксигену
 CO2  m=17,6 г
 44 г/моль  0,4 моль
3.

Атом Карбону та

4 атоми Гідрогену
 CH4  m=128 г
 16 г/моль  8 моль
4.

Атом Купруму та

2 атоми Брому
 CuBr2  m=22,4 г
 224 г/моль  0,1 моль
5.

2 атоми Натрію та

1 атом Сульфуру
 2S  m=390 г
 78 г/моль  5 моль

Обчислюємо відносну молекулярну масу Мr

1. Мг(SiO2)=Ar(Si)+2Ar(O)=28+216=60

2. Мг(CO2)=Ar(C)+2Ar(O)=12+216=44

3. Мг(CH4)=Ar(C)+4Ar(H)=12+41=16

4. Мг(CuBr2)=Ar(Cu)+2Ar(Br)=64+280=224

5. Мг(Na2S)=2Ar(Na)+Ar(S)=223+32=78

Обчислюємо молярну масу: M Mr г/моль

1. М(SiO2)=60 г/моль 

2. М(CO2)=44 г/моль 

3. М(CH4)=16 г/моль

4. М(CuBr2)=224 г/моль

5. М(Na2S)=78 г/моль

Обчислюємо кількість речовини: ν=m/M

1. ν(SiO2)=12 г : 60 г/моль=0,2 моль

2. ν(CO2)=17,6 г : 44 г/моль=0,4 моль

3. ν(CH4)=128 г : 16 г/моль=8 моль

4. ν(CuBr2)=22,4 г : 224 г/моль=0,1 моль

5. ν(Na2S)=390 г : 78 г/моль=5 моль

ІV рівень

Завдання 3. Заповніть таблицю.

Задано:             
Формула m         
M ν         
1.

Атом Купруму,

атом Сульфуру та

4 атоми Оксигену

 CuSO4 m= 32 г

 160

г/моль

 0,2 моль
2.

Атом Кальцію,

атом Карбону та

3 атоми Оксигену

 CaCO3  m=500 г

 100

г/моль

 5 моль
3.

Атом Барію та

2 атоми Хлору

BaCl2  m=832 г

 208

г/моль

 4 моль
4.

Атом Аргентуму,

атом Нітрогену та

3 атоми Оксигену

 AgNO3  m=13,6 г

 170

г/моль

 0,08 моль
5.

3 атоми Натрію,

атом Фосфору та

4 атоми Оксигену

 Na3PO4  m=65,6 г

 164

г/моль

 0,4 моль

Розв'язуються аналогічно. Дивись попередні завдання.

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання 1. Заповніть таблицю, вписавши відносні атомні маси, молярні маси, маси заданих кількостей речовини, кількості речовин за відомими масами та кількості речовин за заданим числом молекул.

Задано: Mr M

Mаса

заданої

порції (m)

1

ν(СaO)=

0,7 моль

Mr(CaO)=

56

M(CaO)=

56 г/моль

m(CaO)=

39,2 г

2

ν(CuCl2)=

2,5 моль

Mr(CuCl2)=

135

M(CuCl2)=

135 г/моль

m(CuCl2)=

337,5 г

3

ν(K2SO4)=

0,4 моль

Mr(K2SO4)=

174

M(K2SO4)=

174 г/моль

m(K2SO4)=

69,6 г

Задано: Mr M

Кількість

речовини (ν)

4

m(ВaO)=

168 г

Mr(BaO)=

153

M(BaO)=

153 г/моль

ν(BaO)=

1,1 моль

5

m(FeBr2)=

43,2 г

Mr(FeBr2)=

216

M(FeBr2)=

216 г/моль

ν(FeBr2)=

0,2 моль

6

m(Na2CO3)=

74,2 г

Mr(Na2CO3)=

106

M(Na2CO3)=

106 г/моль

ν(Na2CO3)=

0,7 моль

Задано: Mr M

Кількість

речови-

ни (ν)

7

0,6021023

молекул

СО2

Mr(CO2)=

44

M(CO2)=

44 г/моль

ν(CO2)=

0,1 моль

8

4,8161023

молекул

SO3

Mr(SO3)=

80

M(SO3)=

80 г/моль

ν(SO3)=

0,8 моль

9

24,081023

молекул

N2O3

Mr(N2O3)=

76

M(N2O3)=

76 г/моль

ν(N2O3)=

4 моль

Розв'яжемо завдання №3. Завдання №1 і №2 розв'язуються аналогічно.

Обчислюємо відносну молекулярну масу Мr

Мг(K2SO4)=2Ar(K)+Ar(S)+4Ar(O)=239+32+416=174

Обчислюємо молярну масу: M = Mr г/моль

М(K2SO4)=174 г/моль

Обчислюємо масу заданої порції речовиниз формули ν=m/M знаходимо масу m=M•ν.

m(K2SO4)=174 г/моль 0,4 моль =69,6 г

Розв'яжемо завдання №6. Завдання №4 і №5 розв'язуються аналогічно.

Обчислюємо відносну молекулярну масу Мr

Мг(Na2CO3)=2Ar(Na)+Ar(C)+3Ar(O)=223+12+316=106

Обчислюємо молярну масу: M = Mr г/моль

М(Na2CO3)=106 г/моль.

Обчислюємо кількість речовини:  ν=m/M

ν(Na2CO3)=74,2 г : 106 г/моль= 0,7 г

Розв'яжемо завдання №9. Завдання №7 і №8 розв'язуються аналогічно.

Обчислюємо відносну молекулярну масу Мr

Мг(N2O3)=2Ar(N)+3Ar(O)=214+316=76

Обчислюємо молярну масу: Mr г/моль

М(N2O3)=76 г/моль

Обчислюємо кількість речовини:  ν= N/NА, де NА – стала Авогадро і чисельно дорівнює 6,021023моль-1

ν(N2O3)= 24,081023 : 6,021023моль-1 = 4 моль

 

Завдання 2. Відомо: ν(H2SO4)=3 моль. Знайти: m(H2SO4)-?

Розв'язання:

Обчислюємо відносну молекулярну масу Мr

Мг(H2SO4)=2Ar(Н)+Ar(S)+4Ar(O)=21+32+416=98.

Обчислюємо молярну масу: M = Mr г/моль

М(H2SO4)=98 г/моль

Обчислюємо масу заданої порції речовини: з формули ν=m/M знаходимо m=M•ν

m(H2SO4)=98 г/моль 3 моль= 294 г

Відповідь: m(H2SO4)=294 г.

 

Завдання 3. Відомо: m(MgCO3)=34,4 г. Знайти: ν(MgCO3)-?

Розв'язання:

Обчислюємо відносну молекулярну масу Мr

Мг(MgCO3)=Ar(Mg)+Ar(С)+3Ar(O)=24+12+316=84

Обчислюємо молярну масу: Mr г/моль

М(MgCO3)=84 г/моль

Обчислюємо кількість речовини: ν=m/M

ν(MgCO3)=34,4 г : 84 г/моль= 0,41 г

Відповідь: m(MgCO3)=0,41 г.

Інші завдання дивись тут..