Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА

Завдання 1. Обчисліть молярну масу, кількість речовини та об'єми із заданими масами та впишіть у таблицю.

І варіант                                                                        ІІ варіант

Маса газів М ν V Маса газів М ν V

m(O2)=

64 г

32 

г/моль

моль

44,8

л

m(H2)=

60 г

2

г/моль

30

моль

672

л

m(CO2)=

132 г

44

г/моль

3

моль

67,2

л

m(H2S)=

85 г

34

г/моль

2,5

моль

56

л

m(NH3)=

15,3 г

17

г/моль

0,9

моль

20,16

л

m(Cl2)=

49,7 г

71

г/моль

0,7

моль

15,68

л

m(CO)=

140 г

28

г/моль

5

моль

112

л

m(NO2)=

138 г

46

г/моль

3

моль

67,2

л

m(N2)=

168 г

28

г/моль

6

моль

134,4

л

m(C2H2)=

65 г

26

г/моль

2,5

моль

56

л

Розв'яжемо два перших приклади І варіанту. Решта завдань розв'язуються аналогічно.

Обчислюємо молярну масу: M = Mr г/моль 

1. Мг(О2)=2Ar(О)=216=32, М(О2)=32 г/моль   

2. Мг(СО2)=Ar(C)+2Ar(О)=12+216=44, М(СО2)=44 г/моль

Обчислюємо кількість речовини: ν= m/M

1. ν(O2)=64 г : 32 г/моль= 2 моль 

2. ν(СО2)=132 г : 44 г/моль = 3 моль

Обчислюємо об'єм: з формули ν= V/VM, де VM – постійна величина і за н.у. рівна 22,4 л/моль, знаходимо об'єм V=νVM 

1. V(O2)= 2 моль • 22,4 л/моль = 44,8 л 

2. V(СO2)= 3 моль 22,4 моль = 67,2 л

 

Завдання 2. Обчисліть молярну масу, об'єм та число структурних частинок заданої кількості речовини та впишіть у таблицю.

І варіант                                                                        ІІ варіант

Кількість

речовини

газів

М V N

Кількість

речовини

газів

М V N

ν(СО2)=

5 моль

44

г/моль

112 л 301023

ν(HCl)=

6 моль

72,5

г/моль

134,4 л 361023

ν(H2)=

8 моль

2

г/моль

179,2 л 481023

ν(О3)=

0,9 моль

48

г/моль

20,16 л 5,41023

ν(Сl2)=

0,4 моль

71

г/моль

8,96 л 2,41023

ν(F2)=

2,5 моль

38

г/моль

56 л 151023

ν()=2

моль

30

г/моль

44,8 моль 121023

ν(2)=

3 моль

64

г/моль

67,2 л 181023

ν(N2)=0,3

моль

28

г/моль

6,72 л 1,81023

ν(СH4)=

6,5 моль

16

г/моль

145,6 л 391023

Розв'яжемо два перших приклади І варіанту. Решта завдань розв'язуються аналогічно.

Обчислюємо молярну масу: M = Mr г/моль 

1. Мг(СО2)=Ar(C)+2Ar(О)=12+216=44, М(СО2)=44 г/моль   

2. Мг(Н2)=2Ar(О)=21=2М(Н2)=2 г/моль

Обчислюємо об'єм: з формули ν= V/VM, де VM – постійна величина і за н.у. рівна 22,4 л/моль, знаходимо об'єм V=νVM 

1. V(СO2)= 5 моль • 22,4 л/моль = 112 л 

2. V(Н2)= 8 моль • 22,4 моль = 179,2 л

Обчислюємо число структурних частинокЗ формули ν=N/NА, де NА - стала Авогадро і чисельно дорівнює  61023 моль-1, знаходимо N=NАν

N(СО2)=61023 моль-1• 5 моль = 301023

N(Н2)=61023 моль-1• 8 моль = 481023

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

І рівень

Вправа 1. Обчисліть об'єм азоту (н.у.) масою 7 г.

Відомо: m(N2)=7 г  Знайти: V(N2)-?

Розв'язання:

Кількість речовини ν=m/M, де М=Мr г/моль.

Мг(N2)=2Ar(N)=214=28, М(N2)=28 г/моль

ν(N2)=7 г : 28 г/моль = 0,25 моль

З формули ν= V/VM, де VM – постійна величина і за н.у. рівна 22,4 л/моль, знаходимо об'єм V=νVM  

V(N2)=0,25 моль • 22,4 л/моль = 5,6 л

Відповідь: V(N2)=5,6 л

 

Вправа 2. Обчисліть об'єм карбон (ІІ) оксиду (н.у.) кількістю речовини 0,3 моль.

Відомо: ν(CO2)=0,3 моль  Знайти: V(CO2)-?

Розв'язання:

З формули ν= V/VM, де VM – постійна величина і за н.у. рівна 22,4 л/моль, знаходимо об'єм V=νVM  

V(СО2)=0,3 моль • 22,4 л/моль = 6,72 л

Відповідь: V(СО2)=6,72 л

 

Вправа 3. Обчисліть об'єм водню (н.у.), що містить 6,021023 молекул.

Відомо: N(H2)=6,021023 молекул  Знайти: V(H2)-?

Розв'язання:

Кількість речовини ν=N/NА, де NА - стала Авогадро і чисельно дорівнює 6,021023 моль-1.

ν2)=6,021023 : 6,021023 моль-1=1 моль

З формули ν= V/VM, де VM – постійна величина і за н.у. рівна 22,4 л/моль, знаходимо об'єм V=νVM  

V2)=1 моль • 22,4 л/моль = 22,4 л

Відповідь: V2)=22,4 л

ІІ рівень

Вправа 4. Обчисліть об'єм водню (н.у.) масою 6 г ? Яке число молекул міститься в такому об'ємі?

Відомо: m(H2)=6 г  Знайти: V(H2)-? N(H2)-?

Розв'язання:

Кількість речовини ν=m/M, де М=Мr г/моль.

Мг(H2)=2Ar(H)=21=2, М(H2)=2 г/моль

ν(H2)=6 г : 2 г/моль = 3 моль

З формули ν= V/VM, де VM – постійна величина і за н.у. рівна 22,4 л/моль, знаходимо об'єм V=νVM  

V(H2)=3 моль • 22,4 л/моль = 67,2 л

З формули ν=N/NА, де NА - стала Авогадро і чисельно дорівнює 61023 моль-1, знаходимо число молекул N=NАν

N(Н2)=61023 моль-1• 3 моль = 181023

Відповідь: V2)=67,2 л; N(Н2)=181023 молекул.

 

Вправа 5. Обчисліть об'єм карбон (ІV) оксиду (CO2) (н.у.) кількістю речовини 0,7 моль. Якій масі це відповідає?

Відомо: ν(CO2)=0,7 моль  Знайти: V(CO2)-? m(CO2)-?

Розв'язання:

З формули ν=V/VM, де VM – постійна величина і за н.у. рівна 22,4 л/моль, знаходимо об'єм V=νVM  

V(СО2)=0,7 моль • 22,4 л/моль = 15,68 л

З формули ν=m/M, де М=Мr г/моль, знаходимо масу m=νM

Мг(СО2)=Ar(C)+2Ar(О)=12+216=44, М(СО2)=44 г/моль   

m(CO2)=0,7 моль44 г/моль = 30,8 г.

Відповідь: V(СО2)=15,68 л; m(СО2)=30,8 г

ІII рівень

Вправа 6. Обчисліть об'єм нітроген (IV) оксиду (н.у.) масою 23 г ? Яке число молекул міститься в ньому?

Відомо: m(NO2)=23 г  Знайти: V(NO2)-? N(NO2)-?

Розв'язання:

Кількість речовини ν=m/M, де М=Мr г/моль.

Мг(NO2)=Ar(N)+2Ar(O)=14+216=46, М(NO2)=46 г/моль

ν(NO2)=23 г : 46 г/моль = 0,5 моль

З формули ν= V/VM, де VM – постійна величина і за н.у. рівна 22,4 л/моль, знаходимо об'єм V=νVM  

V(NO2)=0,5 моль • 22,4 л/моль = 11,2 л

З формули ν=N/NА, де NА - стала Авогадро і чисельно дорівнює 61023 моль-1, знаходимо число молекул N=NАν

N(NO2)=61023 моль-1 • 0,5 моль = 31023

Відповідь: V(NO2)=11,2 л; N(NO2)=31023 молекул.

 

Вправа 7. Обчисліть об'єм (н.у.), який займуть 24,081023 молекул гідроген хлориду. Якій кількості речовин це відповідає?

Відомо: N(HCl)=24,081023 молекул  Знайти: V(HCl)-? ν(HCl)-?

Розв'язання:

Кількість речовини ν=N/NА, де NА - стала Авогадро і чисельно дорівнює 6,021023 моль-1.

ν(НCl)=24,08 1023 : 6,021023 моль-1= 4 моль

З формули ν=V/VM, де VM – постійна величина і за н.у. рівна 22,4 л/моль, знаходимо об'єм V=νVM  

V(HCl)=4 моль • 22,4 л/моль = 89,6 л

Відповідь: V(HCl)=89,6 л; ν(HCl)=4 моль

ІV рівень

Вправа 8. Обчисліть об'єм хлору (н.у.) масою 14,2 г. Якій кількості речовини це відповідає? Яке число молекул міститься в ньому?

Відомо: m(Cl2)=14,2 г  Знайти: V(Cl2)-? ν(Cl2)-? m(Cl2)-?

Розв'язання:

Кількість речовини ν=m/M, де М=Мr г/моль.

Мг(Cl2)=2Ar(Cl)=235,5=71, М(Cl2)=71 г/моль

ν(Cl2)=14,2 г : 71 г/моль = 0,2 моль

З формули ν= V/VM, де VM – постійна величина і за н.у. рівна 22,4 л/моль, знаходимо об'єм V=νVM  

V(Cl2)=0,2 моль • 22,4 л/моль = 4,48 л

З формули ν=N/NА, де NА - стала Авогадро і чисельно дорівнює 61023 моль-1, знаходимо число молекул N=NАν

N(Cl2)=61023 моль-1• 0,2 моль = 1,21023

Відповідь: ν(Cl2)=0,2 моль; V(Cl2)=4,48 л; N(Cl2)=1,21023 молекул.

 

Вправа 9. Обчисліть об'єм (н.у.), який займуть 3,011023 молекул сульфур (IV) оксиду. Якій кількості речовини це відповідає? Обчисліть масу такої порції речовини.

Відомо: N(SO2)=3,011023 молекул  Знайти: V(SO2)-? ν(SO2)-? m(SO2)-?

Розв'язання:

Кількість речовини ν=N/NА, де NА - стала Авогадро і чисельно дорівнює 6,021023 моль-1.

ν(SO2)=3,0110236,021023 моль-1=0,5 моль

З формули ν=V/VM, де VM – постійна величина і за н.у. рівна 22,4 л/моль, знаходимо об'єм V=νVM  

V(SO2)=0,5 моль • 22,4 л/моль = 11,2 л

З формули ν=m/M, де М=Мr г/моль, знаходимо масу m=νM

Мг(SО2)=Ar(S)+2Ar(О)=32+216=64, М(SО2)=64 г/моль    

m(SO2)=0,5 моль64 г/моль = 32 г.

Відповідь: V(SO2)=11,2 л; ν(SO2)=0,5 моль; m(SO2)=32 г.

Інші завдання дивись тут...