Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА

1. Обчисліть та заповніть таблицю з огляду на задану кількість речовини кожного газу.

І варіант

Формула

газів

Кількість

речопини

Молярна

маса

Об'єм

газу

Число

молекул

Відносна

густинa

а за Н2

Відносна

густина 

за О2

1. NO2 0,5 моль

46

г/моль

11,2 л 31023 23 1,4
2. NH3 2 моль

17

г/моль

44,8 л 121023 8,5 0,5

ІІ варіант

Формула

газів

Кількість

речовини

Молярнa

маса

Об'єм

газу

Число

молекул

Відносна 

густина

за Н2

Відносна

густина

за О2

3. H2S 0,4 моль

34

г/моль

8,96 л 2,41023 17 1,06
4. Cl2 0,8 моль

71

г/моль

17,92 л 4,81023 35,5 2,2

Обчислюємо молярну масу: M = Mr г/моль 

1. Мг(NО2)=Ar(N)+2Ar(О)=14+216=46, М(NО2)=46 г/моль   

2. Мг(NH3)=Ar(N)+3Ar(H)=14+31=17, М(NH3)=17 г/моль

3. Мг(H2S)=2Ar(H)+Ar(S)=21+32=34, М(H2S)=34 г/моль   

4. Мг(Cl2)=2Ar(Cl)=235,5=71, М(Cl2)=71 г/моль

Обчислюємо об'єм: з формули ν= V/VM, де VM – постійна величина і за н.у. рівна 22,4 л/моль, знаходимо об'єм V=νVM 

1. V(NO2)=0,5 моль  22,4 л/моль = 11,2 л 

2. V(NH3)= 2 моль  22,4 моль = 44,8 л

3. V(H2S)=0,4 моль  22,4 л/моль = 8,96 л 

4. V(Cl2)= 0,8 моль  22,4 моль = 17,92 л

Обчислюємо число структурних частинокЗ формули ν=N/NА, де NА - стала Авогадро і чисельно дорівнює  61023 моль-1, знаходимо N=NАν

1. N(NО2)=61023 моль-1• 0,5 моль = 31023

2. N(NН3)=61023 моль-1• 2 моль = 121023

3. N(H2S)=61023 моль-1• 0,4 моль = 2,41023

4. N(Cl2)=61023 моль-1• 0,8 моль = 4,81023

Обчислюємо відносну густину: D=M1/M2 

За воднем Н2

Мг(H2)=2Ar(H)=21=2, М(H2)=2 г/моль

1. DН2(NO2)=M(NO2)/M(H2)=46 г/моль : 2 г/моль =23

2. DН2(NН3)=M(NН3)/M(H2)=17 г/моль : 2 г/моль =8,5

3. DН2(H2S)=M(H2S)/M(H2)=34 г/моль : 2 г/моль =17

4. DН2(Cl2)=M(Cl2)/M(H2)=71 г/моль : 2 г/моль =35,5

За киснем О2

Мг(О2)=2Ar(О)=216=32, М(О2)=32 г/моль

1. DО2(NO2)=M(NO2)/M(О2)=46 г/моль : 32 г/моль =1,4

2. DО2(NН3)=M(NН3)/M(О2)=17 г/моль : 32 г/моль =0,5

3. DО2(H2S)=M(H2S)/M(О2)=34 г/моль : 32 г/моль =1,06

4. DО2(Cl2)=M(Cl2)/M(О2)=71 г/моль : 32 г/моль =2,2

 

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 1. Обчисліть інші величини і впишіть у вільні клітинки за даними, поданими в таблиці.

Формули

газів

Кількість

речовини

Молярнв

маса

Об'єм газу

Число 

молекул

Відносна

густина

за Н2

Відносна

густина

за О2

1. CH4 5 моль

16

г/моль

112 л  30,11023  8  0,5
2. O3 0,2 моль

48

г/моль

4,48 л  1,2041023  24  1,5
3. SO2 0,5 моль

64

г/моль

11,2 л 3,011023  32  2
4. N2O 3 моль

44

г/моль

67,2 л  18,061023  22  1,4
5. C2H4 1,5 моль

28

г/моль

33,6 л  9,031023  14  0,9
6. H2S 0,3 моль

34

г/моль

6,72 л 1,8061023  18  1,1
7. CO2 0,25 моль

44

г/моль

5,6 л  1,5051023  22  1,4

Обчислюємо молярну масу: M = Mr г/моль 

1. Мг(СН4)=Ar(С)+4Ar(Н)=12+41=16, М(СН4)=16 г/моль   

2. Мг(О3)=3Ar(О)=316=48, М(О3)=48 г/моль

3. Мг(SО2)=Ar(S)+2Ar(О)=32+216=64, М(SО2)=64 г/моль  

4. Мг(N2O)=2Ar(N)+Ar(O)=214+16=44, М(N2O)=44 г/моль   

5. Мг(C2H4)=2Ar(C)+4Ar(H)=212+41=28, М(C2H4)=28 г/моль

6. Мг(H2S)=2Ar(H)+Ar(S)=21+32=34, М(H2S)=34 г/моль   

7. Мг(CО2)=Ar(C)+2Ar(О)=12+216=44, М(CО2)=44 г/моль   

Обчислюємо об'єм: з формули ν= V/VM, де VM – постійна величина і за н.у. рівна 22,4 л/моль, знаходимо об'єм V=νVM 

1. V(СН4)= 5 моль • 22,4 л/моль = 112 л 

4. V(N2O)= 3 моль • 22,4 моль = 67,2 л

7. V(CO2)= 0,25 моль • 22,4 моль = 5,6 л

Обчислюємо кількість речовини: ν= V/VM, де VM – постійна величина і за н.у. рівна 22,4 л/моль 

2. V3)= 4,48 л 22,4 л/моль = 0,2 моль 

5. V(С2Н4)=33,6 л : 22,4 моль = 1,5 моль

Обчислюємо кількість речовиниν=N/NА, де NА - стала Авогадро і чисельно дорівнює  6,021023 моль-1

3. N(NО2)=3,011023 : 6,021023 моль-1= 0,5 моль

6. N(NН3)=1,8061023 : 6,021023 моль-1 = 0,3 моль

Обчислюємо об'єм: з формули ν= V/VM, де VM – постійна величина і за н.у. рівна 22,4 л/моль, знаходимо об'єм V=νVM 

3. V(NO2)= 0,5 моль • 22,4 л/моль = 11,2 л 

6. V(NH3)= 0,3 моль • 22,4 моль = 6,72 л

Обчислюємо число молекулЗ формули ν=N/NА, де NА - стала Авогадро і чисельно дорівнює  6,021023 моль-1, знаходимо N=NАν

1. N(СН4)=6,021023 моль-1• 5 моль = 30,11023

2. N(О3)=6,021023 моль-1• 0,2 моль = 1,2041023

4. N(N2O)=6,021023 моль-1• 3 моль = 18,061023

5. N(C2H4)=6,021023 моль-1• 1,5 моль = 9,031023

7. N(СO2)=61023 моль-1• 0,25 моль = 1,5051023

Обчислюємо відносну густину: D=M1/M2 

За воднем Н2

Мг(H2)=2Ar(H)=21=2, М(H2)=2 г/моль

1. DН2(C2H4)=M(C2H4)/M(H2)=16 г/моль : 2 г/моль=8

2. DН2(O3)=M(O3)/M(H2)=48 г/моль : 2 г/моль=24

3. DН2(SO2)=M(SO2)/M(H2)=64 г/моль : 2 г/моль=32

4. DН2(N2O)=M(N2O)/M(H2)=44 г/моль : 2 г/моль=22

5. DН2(C2H4)=M(C2H4)/M(H2)=28 г/моль : 2 г/моль=14

6. DН2(H2S)=M(H2S)/M(H2)=36 г/моль : 2 г/моль=18

7. DН2(CO2)=M(CO2)/M(H2)=44 г/моль : 2 г/моль=22

За киснем О2

Мг(О2)=2Ar(О)=216=32, М(О2)=32 г/моль

1. DO2(C2H4)=M(C2H4)/M(O2)=16 г/моль : 32 г/моль=0,5

2. DO2(O3)=M(O3)/M(O2)=48 г/моль : 32 г/моль=1,5

3. DO2(SO2)=M(SO2)/M(O2)=64 г/моль : 32 г/моль=2

4. DO2(N2O)=M(N2O)/M(O2)=44 г/моль : 32 г/моль=1,4

5. DO2(C2H4)=M(C2H4)/M(O2)=28 г/моль : 32 г/моль=0,9

6. DO2(H2S)=M(H2S)/M(O2)=36 г/моль : 32 г/моль=1,1

7. DO2(CO2)=M(CO2)/M(O2)=44 г/моль : 32 г/моль=1,4

 

Вправа 2. Обчисліть та вкажіть об'єм кисню (н.у.) кількістю речовини 15 моль.

А. 33,6 л Б. 224 л В. 336 л Г. 336,6 л

Відомо: ν(O2)=15 моль  Знайти: V(O2)-?

Розв'язання:

З формули ν= V/VM, де VM – постійна величина і за н.у. рівна 22,4 л/моль, знаходимо об'єм V=νVM  

V2)=15 моль • 22,4 л/моль = 336 л

Відповідь: V2)=336 л

 

Вправа 3. Установіть відповідність між кількістю речовини, числом структурних частинок у заданій порції та її об'ємом:

А. 4 моль

Б. 0,2 моль

1. 12,041023

2. 24,081023

3. 1,2041023

 

І. 4,48 л

ІІ. 89,6 л

ІІІ. 3,36 л

З формули ν=N/NА, де NА - стала Авогадро і чисельно дорівнює 6,021023 моль-1, знаходимо число молекул N=NАν

N(А)=6,021023 моль-1• 4 моль = 24,081023

N(Б)=6,021023 моль-1• 0,2 моль = 1,2041023

З формули ν= V/VM, де VM – постійна величина і за н.у. рівна 22,4 л/моль, знаходимо об'єм V=νVM  

V)=4 моль • 22,4 л/моль = 89,6 л

V)=0,2 моль • 22,4 л/моль = 4,48 л

 

Вправа 4. Позначте послідовність ваших дій для обчислення маси кальцій оксиду кількістю речовини 0,3 моль. Укажіть масу.

А. Обчислити молярну масу сполуки.

Б. Обчислити масу заданої кількості речовини.

В. Записати числове значення і вказати розмірність.

Г. Написати хімічну формулу.

А

Б

В

Г

Г

А

Б

В

Г. СаО

А. Мг(СаО)=Ar(Cа)+Ar(О)=40+16=56, М(СаО)=56 г/моль 

Б. m(CаО)=ν(СаО)M(СаО)=0,3 • 56=16,8  

В. 16,8 г.

Інші завдання дивись тут...