Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА

Завдання 1

Обчисліть та заповніть таблицю з огляду на задану кількість речовини кожного газу.

І варіант

Фор-

мула

газів

Кількість

речо-

вини

Молярна

маса

Об'єм

газу

Число

молекул

Відносна

густинa

за Н2

Відносна

густина 

за О2

1. NO2 0,5 моль

46

г/моль

11,2 л 31023 23 1,4
2. NH3 2 моль

17

г/моль

44,8 л 121023 8,5 0,5

ІІ варіант

Фор-

мула

газів

Кількість

речо-

вини

Молярнa

маса

Об'єм

газу

Число

молекул

Відносна 

густина

за Н2

Відносна

густина

за О2

3. H2S 0,4 моль

34

г/моль

8,96 л 2,41023 17 1,06
4. Cl2 0,8 моль

71

г/моль

17,92 л 4,81023 35,5 2,2

Обчислюємо молярну масу. 

1. Мг(NО2)=Ar(N)+2Ar(О)=14+216=46, М(NО2)=46 г/моль   

2. Мг(NH3)=Ar(N)+3Ar(H)=14+31=17, М(NH3)=17 г/моль

3. Мг(H2S)=2Ar(H)+Ar(S)=21+32=34, М(H2S)=34 г/моль   

4. Мг(Cl2)=2Ar(Cl)=235,5=71, М(Cl2)=71 г/моль

Обчислюємо об'єм за формулою: з формули V=nVM, де VM – постійна величина. 

1. V(NO2)=0,5 моль  22,4 л/моль=11,2 л 

2. V(NH3)= 2 моль  22,4 моль=44,8 л

3. V(H2S)=0,4 моль  22,4 л/моль=8,96 л 

4. V(Cl2)= 0,8 моль  22,4 моль=17,92 л

Обчислюємо число молекул за формулоюN=NАν, де NА  стала Авогадро.

1. N(NО2)=61023 моль-1 • 0,5 моль=31023

2. N(NН3)=61023 моль-1 • 2 моль=121023

3. N(H2S)=61023 моль-1 • 0,4 моль=2,41023

4. N(Cl2)=61023 моль-1 • 0,8 моль=4,81023

Обчислюємо відносну густину за формулою: D=M1/M2 

За воднем Н2

Мг(H2)=2Ar(H)=21=2, М(H2)=2 г/моль

1. DН2(NO2)=M(NO2)/M(H2)=46 г/моль : 2 г/моль=23

2. DН2(NН3)=M(NН3)/M(H2)=17 г/моль : 2 г/моль=8,5

3. DН2(H2S)=M(H2S)/M(H2)=34 г/моль : 2 г/моль=17

4. DН2(Cl2)=M(Cl2)/M(H2)=71 г/моль : 2 г/моль=35,5

За киснем О2

Мг2)=2Ar(О)=216=32, М(О2)=32 г/моль

1. DО2(NO2)=M(NO2)/M(О2)=46 г/моль : 32 г/моль=1,4

2. DО2(NН3)=M(NН3)/M(О2)=17 г/моль : 32 г/моль=0,5

3. DО2(H2S)=M(H2S)/M(О2)=34 г/моль : 32 г/моль=1,06

4. DО2(Cl2)=M(Cl2)/M(О2)=71 г/моль : 32 г/моль=2,2

 

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 1

Обчисліть інші величини і впишіть у вільні клітинки за даними, поданими в таблиці.

Фор-

мули

газів

Кількість

речо-

вини

Молярна

маса

Об'єм

газу

Число 

молекул

Відносна

густина

за Н2

Відносна

густина

за О2

1. CH4 5 моль

16

г/моль

112 л 30,1•1023  8  0,5
2. O3 0,2 моль

48

г/моль

4,48 л 1,204•1023  24  1,5
3. SO2 0,5 моль

64

г/моль

11,2 л 3,01•1023  32  2
4. N2O 3 моль

44

г/моль

67,2 л 18,06•1023  22  1,4
5. C2H4 1,5 моль

28

г/моль

33,6 л 9,03•1023  14  0,9
6. H2S 0,3 моль

34

г/моль

6,72 л 1,806•1023  18  1,1
7. CO2 0,25 моль

44

г/моль

5,6 л 1,505•1023  22  1,4

Обчислюємо молярну масу. 

1. Мг(СН4)=Ar(С)+4Ar(Н)=12+41=16, М(СН4)=16 г/моль   

2. Мг(О3)=3Ar(О)=316=48, М(О3)=48 г/моль

3. Мг(SО2)=Ar(S)+2Ar(О)=32+216=64, М(SО2)=64 г/моль  

4. Мг(N2O)=2Ar(N)+Ar(O)=214+16=44, М(N2O)=44 г/моль   

5. Мг(C2H4)=2Ar(C)+4Ar(H)=212+41=28, М(C2H4)=28 г/моль

6. Мг(H2S)=2Ar(H)+Ar(S)=21+32=34, М(H2S)=34 г/моль   

7. Мг(CО2)=Ar(C)+2Ar(О)=12+216=44, М(CО2)=44 г/моль   

Обчислюємо об'єм за формулою: V=nVM, де VM – постійна величина. 

1. V(СН4)= 5 моль • 22,4 л/моль=112 л 

4. V(N2O)= 3 моль • 22,4 моль=67,2 л

7. V(CO2)= 0,25 моль • 22,4 моль=5,6 л

Обчислюємо кількість речовини: n= V/VM, де VM – постійна величина. 

2. V3)= 4,48 л 22,4 л/моль=0,2 моль 

5. V(С2Н4)=33,6 л : 22,4 моль=1,5 моль

Обчислюємо кількість речовиниn=N/NА, де NА  стала Авогадро.

3. N(NО2)=3,011023 6,021023 моль-1=0,5 моль

6. N(NН3)=1,8061023 6,021023 моль-1=0,3 моль

Обчислюємо об'єм: V=nVM, де VM – постійна величина.

3. V(NO2)= 0,5 моль • 22,4 л/моль=11,2 л 

6. V(NH3)= 0,3 моль • 22,4 моль=6,72 л

Обчислюємо число молекул: N=NАn, де NА - стала Авогадро.

1. N(СН4)=6,021023 моль-1 • 5 моль = 30,11023

2. N(О3)=6,021023 моль-1 • 0,2 моль = 1,2041023

4. N(N2O)=6,021023 моль-1 • 3 моль = 18,061023

5. N(C2H4)=6,021023 моль-1 • 1,5 моль = 9,031023

7. N(СO2)=61023 моль-1 • 0,25 моль = 1,5051023

Обчислюємо відносну густину: D=M1/M2 

За воднем Н2

Мг(H2)=2Ar(H)=21=2, М(H2)=2 г/моль

1. DН2(C2H4)=M(C2H4)/M(H2)=16 г/моль : 2 г/моль=8

2. DН2(O3)=M(O3)/M(H2)=48 г/моль : 2 г/моль=24

3. DН2(SO2)=M(SO2)/M(H2)=64 г/моль : 2 г/моль=32

4. DН2(N2O)=M(N2O)/M(H2)=44 г/моль : 2 г/моль=22

5. DН2(C2H4)=M(C2H4)/M(H2)=28 г/моль : 2 г/моль=14

6. DН2(H2S)=M(H2S)/M(H2)=36 г/моль : 2 г/моль=18

7. DН2(CO2)=M(CO2)/M(H2)=44 г/моль : 2 г/моль=22

За киснем О2

Мг(О2)=2Ar(О)=216=32, М(О2)=32 г/моль

1. DO2(C2H4)=M(C2H4)/M(O2)=16 г/моль : 32 г/моль=0,5

2. DO2(O3)=M(O3)/M(O2)=48 г/моль : 32 г/моль=1,5

3. DO2(SO2)=M(SO2)/M(O2)=64 г/моль : 32 г/моль=2

4. DO2(N2O)=M(N2O)/M(O2)=44 г/моль : 32 г/моль=1,4

5. DO2(C2H4)=M(C2H4)/M(O2)=28 г/моль : 32 г/моль=0,9

6. DO2(H2S)=M(H2S)/M(O2)=36 г/моль : 32 г/моль=1,1

7. DO2(CO2)=M(CO2)/M(O2)=44 г/моль : 32 г/моль=1,4

 

Вправа 2

Обчисліть та вкажіть об'єм кисню (н.у.) кількістю речовини 15 моль.

А. 33,6 л Б. 224 л В. 336 л Г. 336,6 л

Відомо: n(O2)=15 моль  Знайти: V(O2)-?

Розв'язання:

V2)=n(O2)VM=15 моль • 22,4 л/моль=336 л

Відповідь: V2)=336 л

 

Вправа 3

Установіть відповідність між кількістю речовини, числом структурних частинок у заданій порції та її об'ємом:

А. 4 моль

Б. 0,2 моль

1. 12,041023

2. 24,081023

3. 1,2041023

 

І. 4,48 л

ІІ. 89,6 л

ІІІ. 3,36 л

N(А)=nNA=4 моль • 6,021023 моль-1=24,081023

N(Б)=nNA=0,2 моль • 6,021023 моль-1=1,2041023

V)=nVM=4 моль  22,4 л/моль=89,6 л

V)=nVM=0,2 моль • 22,4 л/моль=4,48 л

 

Вправа 4

Позначте послідовність ваших дій для обчислення маси кальцій оксиду кількістю речовини 0,3 моль. Укажіть масу.

А. Обчислити молярну масу сполуки.

Б. Обчислити масу заданої кількості речовини.

В. Записати числове значення і вказати розмірність.

Г. Написати хімічну формулу.

А

Б

В

Г

Г

А

Б

В

Г. СаО

А. Мг(СаО)=Ar(Cа)+Ar(О)=40+16=56, М(СаО)=56 г/моль 

Б. m(CаО)=n(СаО)M(СаО)=0,3 • 56=16,8  

В. 16,8 г

Інші завдання дивись тут...