Інші завдання дивись тут...

І рівень

Завдання 1

Позначте число Авогадро:

А. 0,602 • 1023 Б. 12,04 • 1023 В. 6,02 • 1023 Г. 1,806 • 1023

Завдання 2

Сформулюйте визначення молярної маси. Молярна маса — це фізична величина, що дорівнює відношенню маси речовини до її кількості.

 

Завдання 3

Позначте назву кількості речовини:

А. молярна маса Б. Ро В. Ню Г. Моль

Завдання 4

Позначте об’єм водню (н.у.) кількістю речовини 1 моль:

А. 2,24 л Б. 22,4 л В. 24,2 л Г. 24,4 л

Завдання 5

Обчисліть та позначте, якій кількості речовини відповідає кисень масою 128 г:

А. 2,2 моль Б. 4,4 моль В. 4,0 моль Г. 5,0 моль

Дано: m(O2)=128 г

Знайти: n2)-?

Розв’язання

Мr2)=2Ar(O)=2•16=32; M(O2)=32 г/моль

n2)=m(O2)/M(O2)=128 г : 32 г/моль=4 моль

Відповідь: 4 моль.

 

Завдання 6

Обчисліть та позначте об’єм вуглекислого газу (н.у.) кількістю речовини 0,25 моль: 

А. 11,2 л Б. 22,4 л В. 20,2 л Г. 5,6 л

Дано: n(СO2)=0,25 моль

Знайти: V(CО2)-?

Розв’язання

І спосіб

V(СО2)=n(CO2)Vm=0,25 моль • 22,4 л/моль = 5,6 л.

ІІ спосіб

1 моль CO2 займає об'єм 22,4 л, тоді

0,25 моль CO2  х л.

х = 22,4 л • 0,25 моль : 1 моль=5,6 л

Відповідь: 5,6 л

II рівень

Завдання 1

Обчисліть та позначте, якій кількості речовини відповідає кальцій оксид масою 112г:

А. 2 моль Б. 4 моль В. 2,2 моль Г. 2,5 моль

Дано: m(СаO)=112 г

Знайти: n(СаО) - ?

Розв’язання

Мr(СаО)=Ar(Ca)+Ar(O)=40+16=56, M(CaO)=56 г/моль

n(СаО)=m(CaO)/M(CaO)=112 г : 56 г/моль=2 моль

Відповідь: 2 моль

 

Завдання 2

Обчисліть та позначте число молекул в азоті кількістю речовини 0,5 моль:

А. 6,02 • 1023 Б. 3,01 • 1023 В. 1,505 • 1023 Г. 1,806 • 1023

Дано: n(N2)=0,5 моль

Знайти N(N2)-?

Розв’язання

І спосіб

N(N2)=n(N)NA=0,5•6,02•1023=3,01•1023

ІІ спосіб

В 1 моль азоту міститься 6,02•1023 молекул, тому

в 0,5 моль азоту  х молекул

х = 0,5 моль • 6,02•1023молекул : 1 моль=3,01•1023

Відповідь: 3,01•1023

 

Завдання 3

Обчисліть та позначте, якій кількості речовини відповідають 1,8•1023 молекул амоніаку:

А. 2 моль Б. 0,3 моль В. 2,2 моль Г. 2,5 моль

Дано: N(NH3)=1,8•1023

Знайти: n(NH3)-?

Розв’язання

І спосіб

n(NH3)=N(NH3)/NA=1,8•1023 : 6•1023=0,3 моль

ІІ спосіб

В 1 моль аміаку міститься 6 • 1023молекул NH3, тоді

в х моль аміаку  1,8 • 1023молекул NH3.

х=1 моль • 1,8•1023молекул : 6•1023молекул=0,3 моль

Відповідь: 0,3 моль

 

Завдання 4

Обчисліть та позначте, який об’єм займе вуглекислий газ СO2 (н.у.) масою 88 г:

А. 22,4 л Б. 44,8 л В. 33,6 л Г. 28,4 л

Дано:  m(СO2)=88 г

Знайти: V(CО2)-?

Розв’язання

Мr(СО2)=Ar(C)+2•Ar(O)=12+2•16=44; M(CO2)=44 г/моль

n(CО2)=m(CO2):M(CO2)=88 г : 44 г/моль=2 моль  

V(CО2)=n(CO2)Vm=2 моль • 22,4 л/моль = 44,8 л

Відповідь: 44,8 л

 

Завдання 5

Обчисліть та позначте, якій кількості речовини відповідає водень об’ємом 3,36 л (н.у.): 

А. 0,2 моль Б. 0,15 моль В. 0,5 моль Г. 0,35 моль

Дано:  V(Н2)=3,36 л

Знайти n(Н2)-?

Розв’язання

І спосіб

n(Н2)=V(H2):Vm=3,36 л : 22,4 л/моль=0,15 моль

ІІ спосіб

1 моль водню займає об'єм 22,4 л, тоді

х моль водню  3,36 л

х=1 моль • 3,36 л : 22,4 л=0,15 моль

Відповідь: 0,15 моль

 

Завдання 6

Обчисліть та позначте відносну густину хлору за воднем:

А. 35,5 Б. 30,5 В. 25 Г. 37,5

Знайти: DH2(Cl2)-?

Розв’язання 

Mr(H2)=2•Ar(H)=2•1=2

Mr(Cl2)=2•Ar(Cl)=2•35,5=71  

DH2(Cl2)=Mr(Cl2)/Mr(H2)=71:2=35,5

 

Завдання 7

Обчисліть та позначте відносну молекулярну масу сульфур (IV) оксиду, якщо відносна густина його за метаном — 4.

А. 16 Б. 64 В.32 Г.8

Відомо: DCH4(SO2)=4

Знайти: Mr(SO2) - ?

Розв’язання

Mr(СH4)=Ar(C)+4•Ar(H)=12+4•1=16

DCH4(SO2)=Mr(SО2)/Mr(СH4), тому Mr(SО2)/Mr(СH4)=4, звідси

Mr(SО2)=4•Mr(СH4)=4•16=64

Відповідь: 64

ІІІ рівень

Завдання 1

Позначте число Авогадро:

А. 0,602 • 1023 А. 12,04 • 1023 А. 6,02 • 1023 А. 1,806 • 1023

Завдання 2

 Установіть відповідність між кількістю речовини та числом структурних частинок:

А. 0,25 моль

Б. 5 моль

 

1. 3,01 • 1024

2. 1,205 • 1023

3. 1,505 • 1023

Дано:  А. n=0,25 моль, Б. n=5 моль

Знайти: N-?

Розв’язання 

І спосіб

З формули v=N/NА, де NА – стала Авогадро і дорівнює 6,02•1023моль-1, знаходимо N=v•NА.

А. N=n•NA=0,25 моль • 6,02•1023моль-1=1,505•1023

Б. N=5 моль • 6,02•1023моль-1= 30,1•1023=3,01•1024

ІІ спосіб.

А. В 1 моль речовини міститься 6•1023 структурних частинок, тоді

    в 0,25 моль речовини  х структурних частинок.

    х=0,25 моль • 6,02•1023 : 1 моль=1,505•1023

Б. В 1 моль міститься 6,02•1023 структурних частинок, тоді

    в 5 моль  х структурних частинок

    Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.

    х=5 моль • 6,02•1023 : 1 моль=30,1•1023=3,01•1024

 

Завдання 3

Обчисліть та позначте масу кальцій гідроксиду Са(ОН)2 кількістю речовини 1,5моль:

А. 110 Б. 74 В. 111 Г.113

Відомо: n(Са(OН)2)=1,5 моль

Знайти: m(Са(OН)2)-?

Розв’язання

Мr(Са(OН)2)=Ar(Ca)+2•Ar(O)+2•Ar(H)=40+2•16+2•1=74, M(Са(OН)2)=74 г/моль  

m(Са(OН)2)=n(Са(OН)2)•M(Са(OН)2)=1,5 моль • 74 г/моль=111 г

Відповідь: 111 г

 

Завдання 4

Обчисліть та позначте кількість речовини алюміній нітрату Аl(NO3)3 масою 191,7 г:

А. 0,5 моль 0,7 моль 0,9 моль 0,4 моль

Відомо: m(Аl(NO3)3)=191,7 г 

Знайти: n(Аl(NO3)3)-?

Розв’язання

Мr(Аl(NO3)3)=Ar(Al)+3•Ar(N)+9•Ar(O)=27+3•14+9•16=213, M(Аl(NO3)3)=213 г/моль

n(Аl(NO3)3)=m(Аl(NO3)3):M(Аl(NO3)3)=191,7 г : 213 г/моль=0,9 моль

Відповідь: 0,9 моль

 

Завдання 5

Установіть відповідність між формулами речовин, значеннями молярної маси та значеннями їх маси кількістю речовини 1,25 моль:

А. Fe2O3

Б. MgCl2

 

1. 95 г/моль

2. 160 г/моль

3. 97 г/моль

І. 145,5 г

ІІ. 118,75 г

ІІІ. 200 г

Розв’язання

А. Мr(Fе2О3)=2•Ar(Fe)+3•Ar(O)=2•56+3•16=160, М(Fе2О3)=160 г/моль

    m(Fе2О3)=n(Fe2O3)M(Fe2O3)=1,25 моль • 160 г/моль=200 г

Б. Мr(MgСl2)=Ar(Mg)+2•Ar(Cl)=24+2•35,5=95, М(MgСl2)=95 г/моль

   m(MgСl2)=n(MgCl2)•M(MgCl2)=1,25 моль • 95 г/моль=118,75 г

 

Завдання 6

Обчисліть та вкажіть відносну молекулярну масу газу, відносна густина якого за воднем становить 32.

А. 60 Б. 80 В. 62 Г. 64

Відомо: DH2(газу)=32

Знайти: Mr(газу)-?

Розв’язання

Mr(H2)=2•Ar(H)=2•1=2

DН2(газу)=Mr(газу)/Mr(H2), тому Mr(газу)/Mr(H2)=32, звідси 

Mr(газу)=32•Mr(H2)=32•2=64

IV рівень

Завдання 1

Позначте число, відповідно, йонів кальцію та хлору в кальцій хлориді СаСl2 кількістю речовини 0,75 моль:

А. 43,15 • 1022 і 90,3 • 1023

В. 4,515 • 1023 і 9,03 • 1023

Б. 45,15 • 1022 і 9,03 • 1023

Г. 45,15 • 1022 і 90,3 • 1023

Відомо: n(СaCl2)=0,75 моль

Знайти: N(Ca)-?, N(Cl)-?

Розв’язання

Одна формульна одиниця кальцій хлориду СaCl2 містить 1 йон кальцію і 2 йони хлору, тому в 0,75 моль кальцій хлориду буде міститися:

n(Ca)=n(CaCl2)=0,75 моль

n(Cl)=2•n(CaCl2)=20,75 моль=1,5 моль 

N(Са)=n(Ca)•NA=0,75 моль • 6,02•1023 моль-1=4,515•1023

N(Сl)=n(Cl)•NA=1,5 моль • 6,02•1023 моль-1= 9,03•1023

 

Завдання 2

Позначте послідовність ваших дій для обчислення нітроген (ІV) оксиду кіль­кістю речовини 2,25 моль. Укажіть результат:

A. Записати числове значення та поставити розмірність.

Б. Обчислити молярну масу сполуки.

B. Написати хімічну формулу.

Г. Обчислити масу заданої кількості речовини.

А. 2
Б. 3
В. 1
Г. 4

Дано: n(NО2)=2,25 моль

Знайти: m(NО2)-?

Розв’язання:

Мr(NО2)=Ar(N)+2•Ar(O)=14+2•16=46, М(NО2)=46 г/моль

m(NО2)=n(NO2)M(NO2)=2,25 моль • 46 г/моль=103,5 г

 

Завдання 3

Установіть відповідність між числом структурних частинок газу та їх об’ємом (н.у.):

А. 9,03•1023

Б. 1,204•1024

 

1. 44,8 л

2. 33,6 л

3. 4,48 л

Відомо:  А. N=9,03•1023 ; Б. N=1,204•1023

Знайти: V-?

Розв’язання

І спосіб

А. n=N/NA=9,03•1023 : 6,02•1023 моль-1=1,5 моль

   V=nVm=1,5 моль • 22,4 л/моль=33,6 л

Б. n=N/NA=1,204•1023 : 6,02•1023моль-1=0,2 моль

   V=nVm=0,2 моль • 22,4 л/моль=4,48 л

ІІ спосіб.

А. 6,02•1023 структурних частинок міститься у об'ємі 22,4 л, тоді

   9,03•1023 структурних частинок — у об'ємі х л.

   х=22,4 л • 9,03•1023 : 6,02•1023=33,6 л

Б. 6,02• 1023 структурних частинок міститься у об'ємі 22,4 л, тоді

   1,204•1023 структурних частинок  у об'ємі х л.

   х=22,4 л • 1,204•1023 : 6,02•1023=4,48 л

 

Завдання 4

Установіть відповідність між масами нітроген (ІІІ) оксиду, кількістю речовини та об’ємами (н.у.):

А. 15,2 г

Б. 456 г

1. 0,2 моль

2. 5 моль

3. 6 моль

І. 134,4 л

ІІ 4,48 л

ІІІ 112 л

Відомо:  А. m(N2О3)=15,2 г; Б. m(N2О3)=456 г.

Знайти: n(N2О3)-?, V(N2О3)-?

Розв’язання

Мr(N2О3)=2•Ar(N)+3•Ar(O)=2•14+3•16=76, М(N2О3)=76 г/моль  

А. n(N2О3)=m(N2О3):n(N2О3)=15,2 г : 76 г/моль=0,2 моль

   V(N2O3)=n(N2O3)Vm=0,2 моль • 22,4 л/моль=4,48 л

Б. n(N2О3)=m(N2О3):n(N2О3)=456 г : 76 г/моль=6 моль

    V(N2O3)=n(N2O3)Vm=6 моль • 22,4 л/моль=134,4 л

 

Завдання 5

Установіть відповідність між хімічними формулами газів та їх відносними густинами за неоном:

A. SO3

Б. H2S

B. C3H8

Г. NO2

1. 2,3

2. 4

3. 2,2

4. 1,7

Розв’язання

D=Mr(газу)/Mr(Ne), Mr(Ne)=Ar(Ne)=20

А. Mr(SO3)=Ar(S)+3•Ar(O)=32+3•16=80. DNe(SO3)=80:20=4

Б. Mr(H2S)=2•Ar(H)+Ar(S)=2•1+32=34.   DNe(H2S)=34:20=1,7

В. Mr(C3H8)=3•Ar(C)+8•Ar(H)=3•12+8•1=44. DNe(C3H8)=44:20=2,2

Г. Mr(NO2)=Ar(N)+2•Ar(O)=14+2•16=46. DNe(NO2)=46:20=2,3

 

Завдання 6

Установіть послідовність характеристик нітроген (ІII) оксиду: відносна моле­кулярна маса - молярна маса - густина - відносна густина за повітрям - відносна  густина за карбон (ІІ) оксидом - маса 1 моль - об’єм 1 моль - молярний об’єм:

А. 22,4

л

Б. 76

г/моль

В. 2,714

Г. 3,393

г/л

Ґ. 2,620 Д.76

Е. 22,4

г/моль

Є. 76

г

Відповідь: Д Б Г Ґ В Є А Е

Розв’язання

Д. Mr(N2О3)=2•Ar(N)+3•Ar(O)=2•14+3•16=76

Б. M(N2О3)=76 г/моль

Г. n=m/М і n=V/VМ, прирівняємо ліві і праві частини рівностей, отримаємо m/M=V/VМ, звідси m/V=M/VМ. Оскільки ρ=m/V, то отримаємо, що ρ=M/VМ, де VМ  постійна величина і за н.у. дорівнює 22,4 л/моль.  

   ρ=76 г/моль : 22,4 л/моль=3,393 г/л

Ґ. Dповітря(N2О3)= Mr(N2О3)/Mr(повітря)=76:29=2,620

В. DСО(N2О3)= Mr(N2О3)/Mr(СО)=76:28=2,714, де Mr(СО)=12+16=28

Є. Маса 1 моль N2О3 дорівнює 76 г

А. Об’єм 1 моль 22,4 л

Е. Молярний об’єм VМ=22,4 л/моль

Інші завдання дивись тут...