Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА (ФРОНТАЛЬНА)

Завдання 1. Назвіть основи за їх формулами. Визначте валентність металічного елемента

І варіант                                   ІІ варіант

формули Назви

Валент-

ність

формули Назви

Валент-

ність

Ba(OH)2

барій

гідроксид

ІІ Sr(OH)2

стронцій

гідроксид

ІІ
KOH

калій

гідроксид

І Cr(OH)3

хром (ІІІ)

гідроксид

ІІІ
Al(OH)3

алюміній 

гідроксид

ІІІ Cr(OH)2

хром (ІІ)

гідроксид

ІІ
CuOH

купрум (І)

гідроксид

І LiOH

літій

гідроксид

І
Cu(OH)2

купрум (ІІ)

гідроксид

ІІ Ni(OH)2

нікель (ІІ)

гідроксид

ІІ
Pb(OH)2

плюмбум (ІІ)

гідроксид

ІІ NaOH

натрій

гідроксид

І

Завдання 2. Випишіть окремо формули оксидів, кислот та основ з даного пере­ліку: CrSО4, NaOH, SО2, H2S, Ca(OH)2, ZnO, HNО3, KNО3, H24, CaO, CО2, Ba(OH)2HCl, LiOH, ZnCl2, Nal та дайте їм назви.

Оксиди

(фор-

мули)

Назви

оксидів

Кислоти

(фор-

мули)

Назва

кислот

Основи

(фор-

мули)

Назва

основи

1 2

сульфур

(IV) оксид

H2S сульфідна NaOH

натрій

гідроксид

2 ZnO

цинк

оксид

HNО3 нітратна Ca(OH)2,

кальцій

гідроксид

3 CaO

кальцій

оксид

H24 сульфатна Ba(OH)2

барій

гідроксид

4 2

карбон

(IV) оксид

HCl хлоридна LiOH

літій

гідроксид

Завдання 3. Обчисліть масову частку Оксигену в:

І варіант. кальцій гідроксиді: 

Дано: Са(OH)2  Знайти: ω(O)-?

Розв'язання:

Обчислюємо молекулярну масу.

Mr(Са(OH)2)=Ar(Са)+2Ar(O)+2Ar(H)=40+216+21=74

Обчислюємо масову частку.

ω(O)=2Ar(O)/Mr(Са(OH)2)=2•16/74=0,432 або,

помноживши це число на 100%, одержимо 43,2%

Відповідь: 0,432 або 43,2%.

II варіант. барій гідроксиді:

Дано: Ва(OH)2.  Знайти: ω(O)-?

Розв'язання:

Обчислюємо молекулярну масу.

Mr(Ва(OH)2)=Ar(Ва)+2Ar(O)+2Ar(H)=137+216+21=171

Обчислюємо масову частку.

ω(O)=2Ar(O)/Mr(Ва(OH)2)=2•16/171=0,187 або,

помноживши це число на 100%, одержимо 18,7%

Відповідь: 0,187 або 18,7%.

 

Завдання 4. Обчисліть масову частку Оксигену в:

І варіант. калій гідроксиді: 

Дано: КOH  Знайти: ω(O)-?

Розв'язання:

Обчислюємо молекулярну масу.

Mr(КOH)=Ar(К)+Ar(O)+Ar(H)=39+16+1=56

Обчислюємо масову частку.

ω(O)=Ar(O)/Mr(КOH)=16/56=0,286 або,

помноживши це число на 100%, одержимо 28,6%

Відповідь: 0,286 або 28,6%.

II варіант. літій гідроксиді:

Дано: LiOH.  Знайти: ω(O)-?

Розв'язання:

Обчислюємо молекулярну масу.

Mr(LiOH)=Ar(Li)+Ar(O)+Ar(H)=7+16+1=24

Обчислюємо масову частку.

ω(O)=Ar(O)/Mr(LiOH)=16/24=0,667 або,

помноживши це число на 100%, одержимо 66,7% 

Відповідь: 0,667 або 66,7%.

 

Завдання 5. Обчисліть масові частки елементів у:

І варіант. алюміній гідроксиді: 

Дано: Al(OH)3  Знайти: ω(Al)-?, ω(O)-?, ω(H)-?

Розв'язання:

Обчислюємо молекулярну масу.

Mr(Al(OH)3)=Ar(Al)+3Ar(O)+3Ar(H)=27+316+31=78

Обчислюємо масовi частки елементів.

ω(Al)=Ar(Al)/Mr(Al(OH)3)=27/78=0,346 або,

помноживши це число на 100%, одержимо 34,6%

ω)=3Ar(О)/Mr(Al(OH)3)=316/78=0,615 або,

помноживши це число на 100%, одержимо 61,5%

Масову частку Гідрогену можна знайти так:

ω)=1-(ω(Al)+ω))=1-(0,346+0,615)=0,039

або так:

ω)=100%-(ω(Al)+ω))=100%-(34,6%+61,5%)=3,9%

чи так:

ω)=3Ar(Н)/Mr(Al(OH)3)=31/78=0,039 або,

помноживши це число на 100%, одержимо 3,9%

Відповідь: ω(Al)=0,346 або 34,6%; ω)=0,615 або 61,5%; ω)=0,039 або 3,9%; .

IІ варіант. ферум (ІІІ) гідроксиді: 

Дано: Fe(OH)3  Знайти: ω(Fe)-?, ω(O)-?, ω(H)-?

Розв'язання:

Обчислюємо молекулярну масу.

Mr(Fe(OH)3)=Ar(Fe)+3Ar(O)+3Ar(H)=56+316+31=107

Обчислюємо масовi частки елементів.

ω(Fe)=Ar(Fe)/Mr(Fe(OH)3)=56/107=0,523 або,

помноживши це число на 100%, одержимо 52,3%

ω)=3Ar(О)/Mr(Fe(OH)3)=316/107=0,449 або,

помноживши це число на 100%, одержимо 44,9%

Масову частку Гідрогену можна знайти так:

ω)=1-(ω(Fe)+ω))=1-(0,523+0,449)=0,028

або так:

ω)=100%-(ω(Fe)+ω))=100%-(52,3%+44,8%)=2,8%

чи так:

ω)=3Ar(Н)/Mr(Fe(OH)3)=31/107=0,028 або,

помноживши це число на 100%, одержимо 2,8%

Відповідь: ω(Fe)=0,523 або 52,3%; ω)=0,449 або 44,9%; ω)=0,028 або 2,8%; .

IV рівень

Завдання 6. У воді масою 120 г розчинили калій гідроксид масою 30 г і до одержаного розчину долили ще 50 мл води. Обчисліть масові частки калій гідроксиду в першому та другому розчинах.

Відомо: m2O)=120 г; m(КОН)=30 г; m12O)=50 г

Знайти: ω1-?; ω2-?

Розв'язування:

І спосіб.

1. Знаходимо масову частку калій гідроксиду в першому розчині за формулою: 

ω1=m(КОН)/m(Н2О)=30 г/120 г=0,25 або,

помноживши це число на 100%, одержимо 25%.

2. Знаходимо масу другого розчину:

m2(розчину)=m(Н2О)+m12О)=120 г + 50 г = 170 г.

3. Знаходимо масову частку калій гідроксиду в другому розчині за формулою: 

ω2=m(КОН)/m2(розчину)=30г/170 г=0,18, або,

помноживши це число на 100%, одержимо 18%.

ІІ спосіб.

1. Визначаємо масу речовинищо міститься у 100 г першого розчину, тобто, масову частку речовини. Для цього складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 120 г розчину міститься 30 г КОН, тоді

у 100 г розчину буде міститися х г КОН.

120 г / 100 г = 30 г / х г, звідси

х г • 120 г = 30 г • 100 г, 

х = (30 г • 100 г) : 120 г

х = 25 г, тому ω1=25%.

2. Знаходимо масу другого розчину:

m2(розчину)=m(Н2О)+m12О)=120 г + 50 г = 170 г.

3. Визначаємо масу речовинищо міститься у 100 г другого розчину, тобто, масову частку речовини. Для цього складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 170 г розчину міститься 30 г КОН, тоді

у 100 г розчину буде міститися х г КОН.

170 г / 100 г = 30 г / х г, звідси

х г • 170 г = 30 г • 100 г, 

х = (30 г• 100 г) : 170 г

х = 18 г, тому ω1=18%. 

Відповідь: ω1=0,25 або 25%, ω2=0,18 або 18%.

 

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

I рівень

Вправа 1. Вставте пропущені слова так, щоб вираз став завершеним.

1.1.Основи - це складні речовини, до складу яких входять катіони металу  і одна або кілька: гідроксильних груп.

1.2.Валентність металу визначають за кількістю гідроксильних груп.

1.3.Для гідроксидів вказують назву металу з додаванням слова гідроксид.

1.4.Лугами називають розчинні у воді основи.

1.5.Друга група називається нерозчинні у воді основи.

II рівень

Вправа 2. Запишіть формули основ за їх назвами і класифікуйте на дві групи: алюміній гідроксид, натрій гідроксид, купрум (ІІ) гідроксид, барій гідроксид, літій гідроксид, ферум (ІІ) гідроксид, калій гідроксид, плюмбум (ІІ) гідроксид.

Розчинні

у воді основи

Розчинні

у воді основи

Нерозчинні

у воді основи

Нерозчинні 

у воді основи

1 Назва Формула Назва Формула
2

 натрій

гідроксид

 NaOH

 алюмі­ній

гідроксид

 Al(OH)3
3

 барій

гідроксид

 BaOH

 купрум (ІІ)

гідроксид

 Cu(OH)2
4

 літій

гідрок­сид

 LiOH

 ферум(ІІ)

гідроксид

 Fe(OH)2
5

 калій

гідроксид

 KOH

 плюмбум(ІІ)

гідроксид

 Pb(OH)2

Вправа 3. Напишіть формули оксидів, що відповідають таким гідроксидам: 

а) КОН - K2O; б) Сu(ОН)- CuO; в) Zn(ОН)ZnO; г) Сг(ОН)3 - Cr2O3

III рівень

Вправа 4. Назвіть серед даного переліку метали, що утворюють луги, та запишіть форму­ли і їх назви: літій, цинк, рубідій, кальцій, нікель, срібло, натрій, барій, залізо, калій, магній, стронцій:

а) LiOH 

в) RbOH

гNaOH

е) KOH 

блітій гідроксид

г) рубідій гідроксид

днатрій гідроксид

є) калій гідроксид.

Вправа 5. Обчисліть та позначте масу та кількість речовини ферум (ІІІ) гідроксиду в порції речовини, що містить 12,04•1023 структурних частинок цієї речовини:

А. 214 г, 2 моль.  Б. 107 г, 1 моль. В. 160 г, 1,5 моль. Г. 267,5 г, 2,5 моль.

Дано: N(Fe(OH)3)= 12,04•1023.

Знайти: γ(Fe(OH)3)-? m(Fe(OH)3)-?

Розв’язання:

v= N/NА, де NА – стала Авогадро і дорівнює 6,02•1023моль-1;

v(Fe(OH)3)=12,04•1023: 6,02•1023= 2 моль.

З формули v= m/М, де М=Mr г/моль, знаходимо масу m=v•М.

Мr(Fe(OH)3)=Ar(Fe)+3•Ar(O)+3•Ar(H)=56+316+31=107;
M(Fe(OH)3)=107 г/моль;  
m(Fe(OH)3)=107 г/моль • 2 моль=214 г.
Відповідь: 214 г, 2 моль.

IV рівень

Вправа 6. Обчисліть та запишіть формулу сполуки, до складу якої входять: Магній - 41,38%; Оксиген - 55,17% і Гідроген - 3,45%. 

Дано: ω(Mg)=41,38%, ω(O)=55,17%, ω(H)=3,45% 

Знайти: формулу сполуки MgxOyHz- ?

Розв’язання:

І спосіб

Знаходимо формулу сполуки.

Позначимо число атомів Магнію через х, Оксигену - у, Гідрогену - z.

Число атомів у речовині прямопропорційне масовій частці елемента і обернено пропорційне його відносній атомній масі, тому

x:y:z=ω(Mg)/Ar(Mg) : ω(O)/Ar(O) : ω(H)/Ar(H)=41,38/24 : 55,17/16 : 3,45/1=

= 1,724:3,45:3,45

Знайдені числа виражають кількісне відношення між атомами елементів. Але відношення між атомами може бути виражене тільки цілими числами. Тому обираємо найменше із знайдених чисел (1,724) приймаємо його за одиницю і ділимо на нього решту чисел, отримаємо

x:y:z=1,724/1,724:3,45/1,724:3,45/1,724=1:2:2

Отже, формула сполуки Mg(OH)2

ІІ спосіб

Співвідношення кількості атомів у формулі речовини (тобто співвідношення індексів) дорівнює співвідношенню кількості речовини атомів елементів, що утворюють речовину. Для сполуки MgxOyHz маємо х:у:z=v(Mg):v(O):v(H).

Кількість речовини обчислюється, виходячи з припущення, що загальна маса сполуки дорівнює 100г. Те, що масова частка речовини Магнію в сполуці становить 41,38%, означає, що у сполуці масою 100г міститься 41,38г Магнію. Аналогічно, міститься 55,17г Оксигену і 3,45г Гідрогену. 

v(Mg)=m(Mg)/M(Mg)=41,38 г : 24 г/моль=1,72 моль.

v(O)=m(O)/M(O)=55,17 г : 16 г/моль=3,448 моль.

v(Н)=m(Н)/M(Н)=3,45 г : 1 г/моль=3,45 моль.

Отримані значення підставляємо в початкове співвідношення і приводимо до цілих чисел (обираємо найменше із знайдених чисел (1,72) приймаємо його за одиницю і ділимо на нього решту чисел):

х:у:z=1,72:3,448:3,45=1,72/1,72 : 3,448/1,72 : 3,45/1,72=1:2:2

Отже, формула сполуки Mg(OН)2

 Інші завдання дивись тут...