Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА (ФРОНТАЛЬНА)

Завдання 1

Назвіть основи за їх формулами. Визначте валентність металічного елемента

І варіант                                   ІІ варіант

формули Назви

Валент-

ність

формули Назви

Валент-

ність

Ba(OH)2

барій

гідроксид

ІІ Sr(OH)2

стронцій

гідроксид

ІІ
KOH

калій

гідроксид

І Cr(OH)3

хром (ІІІ)

гідроксид

ІІІ
Al(OH)3

алюміній 

гідроксид

ІІІ Cr(OH)2

хром (ІІ)

гідроксид

ІІ
CuOH

купрум (І)

гідроксид

І LiOH

літій

гідроксид

І
Cu(OH)2

купрум (ІІ)

гідроксид

ІІ Ni(OH)2

нікель (ІІ)

гідроксид

ІІ
Pb(OH)2

плюмбум (ІІ)

гідроксид

ІІ NaOH

натрій

гідроксид

І

Завдання 2

Випишіть окремо формули оксидів, кислот та основ з даного пере­ліку: CrSО4, NaOH, SО2, H2S, Ca(OH)2, ZnO, HNО3, KNО3, H24, CaO, CО2, Ba(OH)2HCl, LiOH, ZnCl2, Nal та дайте їм назви.

Оксиди

(фор-

мули)

Назви

оксидів

Кислоти

(фор-

мули)

Назва

кислот

Основи

(фор-

мули)

Назва

основи

1 2

сульфур

(IV) оксид

H2S сульфідна NaOH

натрій

гідроксид

2 ZnO

цинк

оксид

HNО3 нітратна Ca(OH)2,

кальцій

гідроксид

3 CaO

кальцій

оксид

H24 сульфатна Ba(OH)2

барій

гідроксид

4 2

карбон

(IV) оксид

HCl хлоридна LiOH

літій

гідроксид

Завдання 3

Обчисліть масову частку Оксигену в:

І варіант. кальцій гідроксиді: 

Дано: Са(OH)2  

Знайти: ω(O)-?

Розв'язання

1. Обчислюємо відносну молекулярну масу.

Mr(Са(OH)2)=Ar(Са)+2Ar(O)+2Ar(H)=40+216+21=74

2. Обчислюємо масову частку.

ω(O)=2Ar(O)/Mr(Са(OH)2)=2•16:74=0,432, або,

помноживши це число на 100%, одержимо 43,2%

Відповідь: 0,432, або 43,2%.

II варіант. барій гідроксиді:

Дано: Ва(OH)2

Знайти: ω(O)-?

Розв'язання

1. Обчислюємо відносну молекулярну масу.

Mr(Ва(OH)2)=Ar(Ва)+2Ar(O)+2Ar(H)=137+216+21=171

2. Обчислюємо масову частку.

ω(O)=2Ar(O)/Mr(Ва(OH)2)=2•16:171=0,187, або,

помноживши це число на 100%, одержимо 18,7%

Відповідь: 0,187, або 18,7%.

 

Завдання 4

Обчисліть масову частку Оксигену в:

І варіант. калій гідроксиді: 

Дано: КOH  

Знайти: ω(O)-?

Розв'язання

1. Обчислюємо відносну молекулярну масу.

Mr(КOH)=Ar(К)+Ar(O)+Ar(H)=39+16+1=56

2. Обчислюємо масову частку.

ω(O)=Ar(O)/Mr(КOH)=16:56=0,286, або 28,6%

Відповідь: 0,286 або 28,6%.

II варіант. літій гідроксиді:

Дано: LiOH

Знайти: ω(O)-?

Розв'язання

1. Обчислюємо відносну молекулярну масу.

Mr(LiOH)=Ar(Li)+Ar(O)+Ar(H)=7+16+1=24

2. Обчислюємо масову частку.

ω(O)=Ar(O)/Mr(LiOH)=16:24=0,667, або 66,7% 

Відповідь: 0,667, або 66,7%.

 

Завдання 5

Обчисліть масові частки елементів у:

І варіант. алюміній гідроксиді: 

Дано: Al(OH)3  

Знайти: ω(Al)-?, ω(O)-?, ω(H)-?

Розв'язання

1. Обчислюємо відносну молекулярну масу.

Mr(Al(OH)3)=Ar(Al)+3Ar(O)+3Ar(H)=27+316+31=78

2. Обчислюємо масовi частки елементів.

ω(Al)=Ar(Al)/Mr(Al(OH)3)=27:78=0,346, або 34,6%

ω)=3Ar(О)/Mr(Al(OH)3)=316:78=0,615, або 61,5%

Масову частку Гідрогену можна знайти так:

ω)=100%-ω(Al)-ω)=100%-34,6%-61,5%=3,9%

або так:

ω)=1-ω(Al)-ω)=1-0,346-0,615=0,039

чи так:

ω)=3Ar(Н)/Mr(Al(OH)3)=31:78=0,039, або 3,9%

Відповідь: ω(Al)=0,346, або 34,6%; ω)=0,615, або 61,5%; ω)=0,039, або 3,9%.

IІ варіант. ферум (ІІІ) гідроксиді: 

Дано: Fe(OH)3  

Знайти: ω(Fe)-?, ω(O)-?, ω(H)-?

Розв'язання

1. Обчислюємо відносну молекулярну масу.

Mr(Fe(OH)3)=Ar(Fe)+3Ar(O)+3Ar(H)=56+316+31=107

2. Обчислюємо масовi частки елементів.

ω(Fe)=Ar(Fe)/Mr(Fe(OH)3)=56:107=0,523, або 52,3%

ω)=3Ar(О)/Mr(Fe(OH)3)=316:107=0,449, або 44,9%

Масову частку Гідрогену можна знайти так:

ω)=100%-ω(Fe)-ω)=100%-52,3%-44,9%=2,8%

або так:

ω)=1-ω(Fe)-ω)=1-0,523-0,448=0,028

чи так:

ω)=3Ar(Н)/Mr(Fe(OH)3)=31:107=0,028, або 2,8%

Відповідь: ω(Fe)=0,523, або 52,3%; ω)=0,449, або 44,9%; ω)=0,028, або 2,8%.

IV рівень

Завдання 6

У воді масою 120 г розчинили калій гідроксид масою 30 г і до одержаного розчину долили ще 50 мл води. Обчисліть масові частки калій гідроксиду в першому та другому розчинах.

Відомо: m2O)=120 г; m(КОН)=30 г; m12O)=50 г

Знайти: ω1-?; ω2-?

Розв'язування

І спосіб

1. Знаходимо масову частку калій гідроксиду в першому розчині: 

ω1=m(КОН)/m(Н2О)=30 г : 120 г=0,25, або 25%

2. Знаходимо масу другого розчину:

m2(розчину)=m(Н2О)+m12О)=120 г + 50 г = 170 г

3. Знаходимо масову частку калій гідроксиду в другому розчині: 

ω2=m(КОН)/m2(розчину)=30 г : 170 г = 0,18, або 18%

ІІ спосіб

1. Визначаємо масу речовинищо міститься у 100 г першого розчину, тобто, масову частку речовини. Для цього складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 120 г розчину міститься 30 г КОН, тоді

у 100 г розчину ― х г КОН.

120 г : 100 г = 30 г : х г, звідси за правилом пропорції х г • 120 г = 30 г • 100 г, 

х = 30 г • 100 г : 120 г = 25 г, тому ω1=25%

2. Знаходимо масу другого розчину:

m2(розчину)=m(Н2О)+m12О)=120 г + 50 г = 170 г

3. Визначаємо масу речовинищо міститься у 100 г другого розчину, тобто, масову частку речовини. Для цього складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 170 г розчину міститься 30 г КОН, тоді

у 100 г розчину  х г КОН.

170 г : 100 г = 30 г : х г, звідси за властивістю пропорції х г • 170 г = 30 г • 100 г, 

х = 30 г• 100 г : 170 г = 18 г, тому ω1=18%

Відповідь: ω1=0,25, або 25%, ω2=0,18, або 18%.

 

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

I рівень

Вправа 1

Вставте пропущені слова так, щоб вираз став завершеним.

1.1.Основи ― це складні речовини, до складу яких входять катіони металу  і одна або кілька гідроксильних груп.

1.2.Валентність металічного елемента в основах визначають за кількістю гідроксильних груп.

1.3.У назві основ вказують назву металу з додаванням слова гідроксид.

1.4.Лугами називають розчинні у воді основи.

1.5.Друга група називається нерозчинні у воді основи.

II рівень

Вправа 2

Запишіть формули основ за їх назвами і класифікуйте на дві групи: алюміній гідроксид, натрій гідроксид, купрум (ІІ) гідроксид, барій гідроксид, літій гідроксид, ферум (ІІ) гідроксид, калій гідроксид, плюмбум (ІІ) гідроксид.

Розчинні

у воді основи

Розчинні

у воді основи

Нерозчинні

у воді основи

Нерозчинні 

у воді основи

1 Назва Формула Назва Формула
2

 натрій

гідроксид

 NaOH

 алюмі­ній

гідроксид

 Al(OH)3
3

 барій

гідроксид

 BaOH

 купрум (ІІ)

гідроксид

 Cu(OH)2
4

 літій

гідрок­сид

 LiOH

 ферум(ІІ)

гідроксид

 Fe(OH)2
5

 калій

гідроксид

 KOH

 плюмбум(ІІ)

гідроксид

 Pb(OH)2

Вправа 3

Напишіть формули оксидів, що відповідають таким гідроксидам: 

а) КОН - K2O; б) Сu(ОН)- CuO; в) Zn(ОН)ZnO; г) Сг(ОН)3 - Cr2O3

III рівень

Вправа 4

Назвіть серед даного переліку метали, що утворюють луги, та запишіть форму­ли і їх назви: літій, цинк, рубідій, кальцій, нікель, срібло, натрій, барій, залізо, калій, магній, стронцій:

а) LiOH 

в) RbOH

гNaOH

е) KOH 

блітій гідроксид

г) рубідій гідроксид

днатрій гідроксид

є) калій гідроксид.

Вправа 5

Обчисліть та позначте масу та кількість речовини ферум (ІІІ) гідроксиду в порції речовини, що містить 12,04•1023 структурних частинок цієї речовини:

А. 214 г, 2 моль Б. 107 г, 1 моль В. 160 г, 1,5 моль Г. 267,5 г, 2,5 моль

Дано: N(Fe(OH)3)= 12,04•1023

Знайти: n(Fe(OH)3)-?, m(Fe(OH)3)-?

Розв’язання

1. Кількість речовини обчислюємо за формулою: n=N/NА, де NА – стала Авогадро.

n(Fe(OH)3)=12,04•1023: 6,02•1023= 2 моль

2. Масу речовини обчислюємо за  формулою m=n•М, де М ― молярна маса.

Мr(Fe(OH)3)=Ar(Fe)+3•Ar(O)+3•Ar(H)=56+316+31=107
M(Fe(OH)3)=107 г/моль
m(Fe(OH)3)=n(Fe(OH)3)M(Fe(OH)3)=2 моль • 107 г/моль=214 г
Відповідь: 214 г, 2 моль.

IV рівень

Вправа 6

Обчисліть та запишіть формулу сполуки, до складу якої входять: Магній  41,38%; Оксиген ― 55,17% і Гідроген ― 3,45%. 

Дано: ω(Mg)=41,38%, ω(O)=55,17%, ω(H)=3,45% 

Знайти: формулу сполуки MgxOyHz- ?

Розв’язання

І спосіб

Позначимо число атомів Магнію через х, Оксигену ― у, Гідрогену ― z. Число атомів у речовині прямопропорційне масовій частці елемента і обернено пропорційне його відносній атомній масі, тому

x:y:z=ω(Mg)/Ar(Mg) : ω(O)/Ar(O) : ω(H)/Ar(H)=41,38/24 : 55,17/16 : 3,45/1=

=1,724:3,45:3,45

Кількісне відношення між атомами елементів може бути виражене тільки цілими числами, тому обираємо найменше із знайдених чисел (1,724) приймаємо його за одиницю і ділимо на нього решту чисел, отримаємо:

x:y:z=1,724/1,724:3,45/1,724:3,45/1,724=1:2:2

Отже, формула сполуки Mg(OH)2

ІІ спосіб

Співвідношення кількості атомів у формулі речовини (тобто співвідношення індексів) дорівнює співвідношенню кількості речовини атомів елементів, що утворюють речовину. Для сполуки MgxOyHz маємо х:у:z=n(Mg):n(O):n(H).

Припускаємо, що загальна маса сполуки дорівнює 100 г, тому Магнію міститься 41,38 г, Оксигену ― 55,17 г і Гідрогену ―3,45 г. 

n(Mg)=m(Mg)/M(Mg)=41,38 г : 24 г/моль=1,72 моль

n(O)=m(O)/M(O)=55,17 г : 16 г/моль=3,448 моль

n(Н)=m(Н)/M(Н)=3,45 г : 1 г/моль=3,45 моль

Отримані значення підставляємо в початкове співвідношення і приводимо до цілих чисел (обираємо найменше із знайдених чисел (1,72) приймаємо його за одиницю і ділимо на нього решту чисел):

х:у:z=1,72:3,448:3,45=1,72/1,72 : 3,448/1,72 : 3,45/1,72=1:2:2

Отже, формула сполуки Mg(OН)2

 Інші завдання дивись тут...