Інші завдання дивись тут...

Зверніть увагу, майже кожна хімічна задача може бути розв'язана кількома способами. Намагайтеся віднаходити  різні варіанти розв'язування конкретної задачі, але

обирайте той з них, який є найраціональнішим.

Зеленим кольором даються пояснення. 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

І рівень

Задача 1. Магній масою 4,8 г повністю згорів у атмосфері кисню. Обчисліть масу магній оксиду, що утворилася.

Відомо: m(Mg)=4,8 г. Знайти: m(MgO)-?

Розв'язування:

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

       4,8 г               x г

     2Mg  +  O2 = 2MgO 

       48 г               80 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 2 моль магнію Mg з утворенням 2 моль магній оксиду MgOОбчислюємо молярні маси (M=Mr г/моль) речовин й, відповідно, масу 2 моль.

Mr(Mg)=Ar(Mg)=24, M(Mg)=24 г/моль.

Маса 1 моль=24 г, а маса 2 моль=48 г.

Mr(MgО)=Ar(Mg)+Ar(О)=24+16=40,  M(MgО)=40 г/моль.  

Маса 1 моль=40 г, а маса 2 моль = 80 г.

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

4,8 г / 48 г= x г / 80 г, звідси

х г • 48 г = 4,8 г • 80 г

х = 4,8 г • 80 г / 48 г

х = 8 г

Відповідь: m(MgO)=8 г.

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: 2Mg+O2=2MgO

Обчислюємо кількість речовини магнію масою 4,8 г за формулою v=m/M, де M=Mr г/моль.

Mr(Mg)=Ar(Mg)=24, M(Mg)=24 г/моль. 

v(Mg)=m(Mg) : M(Mg)=4,8 г : 24 г/моль=0,2 моль

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 2 моль магнію Mg з утворенням 2 моль магній оксиду MgOкількості речовин однакові. Отже, якщо в реакцію вступає 0,2 моль магнію, то утворюється така ж кількість речовини магній оксиду, тому v(MgO)=v(Mg)=0,2 моль. 

Знаходимо масу магній оксиду кількістю речовини 0,2 моль за формулою m=y•M, де М=Мг/моль.

Mr(MgO)=Ar(Mg)+Ar(O)=24+16=40, M(MgO)=40 г/моль

m(MgO)=v(MgO)M(MgO)=0,2 моль40 г/моль=8 г

Відповідь: m(MgO)=8 г.

 

Задача 2. Калій оксид масою 36,8 г повністю розчинили у воді. Обчисліть масу утвореного продукту.

Відомо: m(К2О)=36,8 г. Знайти: m(КOН)-?

Розв'язування:

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

       36,8 г               x г

       К2О  +  Н2О = 2КOН 

       94 г                112 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль калій оксиду К2О з утворенням 2 моль калій гідроксиду КOНОбчислюємо молярні маси (M=Mr г/моль) речовин й, відповідно, масу 1 моль калій оксиду і 2 моль калій гідроксиду.

Mr(К2О)=2Ar)+Ar(O)=239+16=94,  M(K2O)=94 г/моль.

Маса 1 моль=94 г.

Mr(KОH)=Ar(K)+Ar(О)+Ar(H)=39+16+1=56,  M(KОH)=56 г/моль.  

Маса 1 моль=56 г, а маса 2 моль = 112 г.

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

36,8 г / 94 г= x г / 112 г, звідси

х г • 94 г = 36,8 г • 112 г

х = 36,8 г • 112 г / 94 г

х = 43,7 г

Відповідь. m(KOH)=43,7 г.

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: К2О+Н2О=2КOН

Обчислюємо кількість речовини калій оксиду масою 36,8 г за формулою v=m/M, де M=Mr г/моль.

Mr(К2О)=2Ar)+Ar(O)=239+16=94, M(K2O)=94 г/моль. 

v(К2О)=m(К2О) : M(К2О)=36,8 г : 94 г/моль=0,39 моль.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль калій оксиду К2О з утворенням 2 моль калій гідроксиду КOН, кількість речовини калій гідроксиду у 2 рази більша, ніж кількість речовини калій оксиду. Отже, якщо в реакцію вступає 0,39 моль калій оксиду, то утворюється калій гідроксид у 2 рази більшою кількістю речовини, тому v(KOH)=2v(K2O)=20,39 моль=0,78 моль. 

Знаходимо масу калій гідроксиду кількістю речовини 0,78 моль за формулою m=y•M, де М=Мг/моль.

Mr(KОH)=Ar(K)+Ar(О)+Ar(H)=39+16+1=56,  M(KОH)=56 г/моль

m(К)=v(КOН)M(КOН)=0,8 моль56 г/моль=43,7 г

Відповідь. m(К)=43,7 г.

II рівень

Задача 3. Під час згоряння фосфору в реакцію вступив кисень об'ємом 5,6 л (н.у.). Обчисліть кількість речовини фосфор (V) оксиду, що утворився.

Відомо: V(O2)=5,6 л. Знайти: v(P2O5)-?

Розв'язування:

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

                 5,6 л         х моль

     4Р  +    5O2     =  2Р2O5 

                 112 л        2 моль

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 5 моль кисню О2 з утворенням 2 моль фосфор (V) оксиду Р2О5. 1 моль газу О2 за н.у. займає об'єм 22,4 л, тоді 5 моль газу займуть об'єм у 5 разів більший, тобто, 112 л. 

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

5,6 л / 112 л =х моль / 2 моль, звідси

х г • 112 л = 5,6 л  2 моль

х = 5,6 л • 2 моль / 112 л

х =0,1 моль.

Відповідь: v(Р2О5)=0,1 моль.

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: 4Р+5O2=2Р2O5

Обчислюємо кількість речовини кисню об'ємом 5,6 л за формулою v=V/VM, де VM-постійна величина і за н.у. чисельно дорівнює 22,4 л/моль.

v(O2)=V(O2) : VM=5,6 л : 22,4 л/моль=0,25 моль

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 5 моль кисню О2 з утворенням 2 моль фосфор (V) оксиду Р2О5кількість речовини фосфор (V) оксиду у 2,5 разів менша (бо 5:2=2,5), ніж кількість речовини кисню. Отже, якщо в реакцію вступає кисень кількістю речовини 0,25 моль, то утворюється фосфор (V) оксид у 2,5 разів меншою кількістю речовини, тому v(P2O5)=v(О2):2,5=0,25 моль:2,5=0,1 моль.

Відповідь: v(P2O5)=0,1 моль.

 

Задача 4. Унаслідок взаємодії кальцій оксиду з карбон (ІV) оксидом об'ємом 8,96 л утворився кальцій карбонат. Обчисліть масу продукту реакції.

Відомо: V(СO2)=8,96 л. Знайти: m(CаСО3)-?

Розв'язування:

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

                  8,96 л       х г

     CаО  +    СO2     =  СаCO3 

                  22,4 л      100 г 

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль карбон (IV) оксиду СО2 (1 моль газу за н.у. займає об'єм 22,4 л) з утворенням 1 моль кальцій карбону СаСО. Обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) кальцій карбону й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(СаСО3)=Ar(Сa)+Ar(C)+3Ar(O)=40+12+316=100,

M(СaCO3)=100 г/моль. Маса 1 моль=100 г. 

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

8,96 л / 22,4 л =х г / 100 г, звідси

х г • 22,4 л = 8,96 л  100 г

х = 8,96 л • 100 г /22,4 л

х =40 г

Відповідь: m(СаСО3)=40 г.

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: СаОO2=СаСO3 

Обчислюємо кількість речовини карбон (IV) оксиду об'ємом  8,96 л за формулою v=V/VM, де VM-постійна величина і за н.у. чисельно дорівнює 22,4 л/моль.

v(СO2)=V(СO2) : VM=8,96 л : 22,4 л/моль=0,4 моль

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль карбон (IV) оксиду СО2 з утворенням 1 моль кальцій карбонату СаСО3кількості речовин однакові. Отже, якщо в реакцію вступає 0,4 моль карбон (IV) оксиду , то утворюється така ж кількість речовини кальцій карбонату, тому v(СаСО3)=v(СО2)=0,4 моль. 

Знаходимо масу кальцій карбонату кількістю речовини 0,4 моль за формулою m=v•M, де М=Мr г/моль.

Mr(СаСО3)=Ar(Сa)+Ar(C)+3Ar(O)=40+12+316=100, M(СaCO3)=100 г/моль

m(СаСО3)=v(СаСО3)M(СаСО3)=0,4 моль100 г/моль=40 г

Відповідь: m(СаСО3)=40 г. 

III рівень

Задача 5. На барій оксид масою 61,2 г подіяли водою, взятою в надлишку. Обчисліть масу та кількість речовини барій гідроксиду, що утворилися.

Відомо: m(BaO)=61,2 г. Знайти: m(Ba(OH)2)-?, v(Ba(OH)2)-?

Розв'язування:

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

    61,2 г                 x г

   BaO   +  H2O = Ba(OH)2 

    153 г                  171 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль барій оксиду ВаO з утворенням 1 моль барій гідроксиду Вa(OН)2Обчислюємо молярні маси (M=Mr г/моль) речовин й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(ВаO)=Ar(Ва)+Ar(O)=137+16=153, M(ВаO)=153 г/моль.

Маса 1 моль=153 г.

Mr(Вa(OН)2)=Ar(Ba)+2Ar(O)+2Ar(H)=137+216+2•1=171,  

M(Ba(OH)2)=171 г/моль. Маса 1 моль=171 г.

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

61,2 г / 153 г = x г / 171 г, звідси

х г • 153 г = 61,2 г • 171 г

х = 61,2 г • 171 г / 153 г

х = 68,4 г

Обчислюємо кількість речовини барій гідроксиду масою 68,4 г за формулою v=m/M.

v(Вa(OН)2)=m(Вa(OН)2):M(Вa(OН)2)=68,4 г:171 г/моль=0,4 моль

Відповідь: m(Вa(OН)2)=68,4 г, v(Вa(OН)2)=0,4 моль.

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції:

    61,2 г                 x моль

   BaO   +  H2O = Ba(OH)2 

    153 г                  1 моль

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль барій оксиду ВаO з утворенням 1 моль барій гідроксиду Вa(OН)2Обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) барій оксиду й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(ВаO)=Ar(Ва)+Ar(O)=137+16=153, M(ВаO)=153 г/моль.

Маса 1 моль=153 г.

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

61,2 г / 153 г = x моль / 1 моль, звідси

х моль • 153 г = 61,2 г • 1 моль

х = 61,2 г • 1 моль / 153 г

х = 0,4 моль

Обчислюємо масу барій гідроксиду кількістю речовини 0,4 моль за формулою m=v•M, де М=Мr г/моль.

Mr(Вa(OН)2)=Ar(Ba)+2Ar(O)+2Ar(H)=137+216+2•1=171,  

M(Ba(OH)2)=171 г/моль.

m(Вa(OН)2)=v(Вa(OН)2)M(Вa(OН)2)=0,4 моль171 г/моль=68,4 моль

Відповідь: m(Вa(OН)2)=68,4 г, v(Вa(OН)2)=0,4 моль.

ІІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: ВaO+Н2О=Вa(OН)2 

Обчислюємо кількість речовини барій оксиду масою 61,2 г за формулою v=m/M, де M=Mr г/моль.

Mr(ВаO)=Ar(Вa)+Ar(O)=137+16=153, M(ВаO)=153 г /моль

v(ВaO)=m(ВaO):M(ВaO)=61,2 г:153 г/моль=0,4 моль

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль барій оксиду ВаO з утворенням 1 моль барій гідроксиду Ва(OН)2, кількості речовин однакові. Отже, якщо в реакцію вступає 0,4 моль барій оксиду, то утворюється така ж кількість речовини барій гідроксиду, тому v(Вa(OН)2)=v(ВaO)=0,моль. 

Знаходимо масу барій гідроксиду кількістю речовини 0,4 моль за формулою m=v•M, де М=Мr г/моль.

Mr(Вa(OН)2)=Ar(Ba)+2Ar(O)+2Ar(H)=137+216+2•1=171,

M(Ba(OH)2)=171 г/моль

m(Ba(OH)2)=v(Ba(OH)2)M(Ba(OH)2)=0,4 моль171 г/моль=68,4 г.

Відповідь: m(Ba(OH)2)=68,4 г, v(Ba(OH)2)=0,4 моль. 

 

Задача 6. Кисень об'ємом 17,92 л (н.у.) повністю прореагував з магнієм. Обчисліть масу та кількість речовини утвореного магній оксиду.

Відомо: V(O2)=17,92 л. Знайти: m(MgO)-?, v(MgO)-?

Розв'язування:

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

  17,92 л                  х г

     О2    +   2Mg = 2MgO 

   22,4 л                  80 г 

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагував 1 моль кисню О2 (1 моль газу за н.у. займає об'єм 22,4 л) з утворенням 2 моль магній оксиду MgО.  Обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) магній оксиду й, відповідно, масу 2 моль.

Mr(MgО)=Ar(Mg)+Ar(O)=24+16=40, M(MgO)=40 г/моль. 

Маса 1 моль=40 г, а маса 2 моль=80 г. 

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

17,92 л / 22,4 л =х г / 80 г, звідси

х г • 22,4 л = 17,92 л  80 г

х = 17,92 л • 80 г /22,4 л

х = 64 г

Обчислюємо кількість речовини магній оксиду масою 64 г за формулою v=m/M.

v(MgO)=m(MgO):M(MgO)=64 г:40 г/моль=1,6 моль

Відповідь: m(MgО)=64 г, v(MgO)=1,6 моль.

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції:

  17,92 л                  х моль

     О2    +   2Mg = 2MgO 

   22,4 л                  2 моль 

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль кисню О2 (1 моль газу за н.у. займає об'єм 22,4 л) з утворенням 2 моль магній оксиду MgО.  

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

17,92 л / 22,4 л =х моль / 2 моль, звідси

х моль • 22,4 л = 17,92 л  2 моль

х = 17,92 л • 2 моль /22,4 л

х = 1,6 моль

Знаходимо масу магній оксиду кількістю речовини 1,6 моль за формулою m=v•M, де М=Мr г/моль.

Mr(MgО)=Ar(Mg)+Ar(O)=24+16=40, M(MgO)=40 г/моль. 

m(MgO)=v(MgO)M(MgO)=1,6 моль40 г/моль=64 г.

Відповідь: m(MgО)=64 г, v(MgO)=1,6 моль.

ІІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: О2+2Mg=2MgO 

Обчислюємо кількість речовини кисню об'ємом  17,92 л за формулою v=V/VM, де V- постійна величина і за н.у. чисельно дорівнює 22,4 л/моль.

v(O2)=V(O2) : VM=17,92 л : 22,4 л/моль=0,8 моль

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагував 1 моль кисню О2 з утворенням 2 моль магній оксиду MgО, кількість речовини магній оксиду у 2 рази більша, ніж кількість речовини кисню. Отже, якщо в реакцію вступає 0,8 моль кисню, то утворюється магній у 2 рази більшою кількістю речовини, тому 

v(MgO)=2v(О2)=20,8 моль=1,6 моль.

Знаходимо масу магній оксиду кількістю речовини 1,6 моль за формулою m=v•M, де М=Мr г/моль.

Mr(MgО)=Ar(Mg)+Ar(O)=24+16=40, M(MgO)=40 г/моль

m(MgО)=v(MgО)M(MgО)=1,6 моль40 г/моль=64 г

Відповідь: m(MgО)=64 г, v(MgО)=1,6 моль. 

 

Задача 7. Розклали кальцій карбонат масою 40 г й утворений карбон (ІV) оксид пропустили через розчин калій гідроксиду до утворення калій карбонату. Обчисліть масу і кількість речовини продукту реакції.

Відомо: m(CaCO3)=40 г. Знайти: m(К2СO3)-?, v(К2СO3)-?

Розв'язування:

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

    40 г                   x моль

   CaCO3   = CaO + CO2 

    100 г                  1 моль

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Розклали 1 моль кальцій карбонату СаСO3 з утворенням 1 моль карбон (IV) оксиду СO2Обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) кальцій карбонату й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(СaСO3)=Ar(Сa)+Ar(C)+3Ar(O)=40+12+316=100,  

M(CaCO3)=100 г/моль. Маса 1 моль=100 г.

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

40 г / 100 г= x моль / 1 моль, звідси

х моль • 100 г = 40 г • 1 моль

х = 40 г • 1 моль / 100 г

х = 0,4 моль

Записуємо рівняння реакції:

 0,4 моль              x г

   CO2   + 2КОН = К2СO3    +  Н2О 

 1 моль                138 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль карбон (IV) оксиду СO2 з утворенням 1 моль калій карбонату  К2СO3Обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) калій карбонату й, відповідно, масу 1 моль.

Mr2СO3)=2Ar(К)+Ar(C)+3Ar(O)=239+12+316=138,  

M(К2CO3)=138 г/моль. Маса 1 моль=138 г.

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

0,4 моль / 1 моль = x г / 138 г, звідси

х г • 1 моль = 0,4 моль • 138 г

х = 0,4 моль • 138 г / 1 моль

х = 55,2 г

Обчислюємо кількість речовини калій карбонату масою 55,2 г за формулою v=m/M, де М=Мr г/моль.

v2СO3)=m(К2СO3):M(К2СO3)=55,2 г : 138 г/моль=0,4 моль

Відповідь: m(К2СO3)=55,2 г, v(К2СO3)=0,4 моль.

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: CaCO3=CaO+CO2 

Обчислюємо кількість речовини кальцій карбонату масою 40 г за формулою v=m/M, де M=Mr г/моль.

Mr(СaСO3)=Ar(Сa)+Ar(C)+3Ar(O)=40+12+316=100, M(CaCO3)=100 г/моль

v(СaСO3)=m(СaСO3):M(СaСO3)=40 г:100 г/моль=0,4 моль

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Розклали 1 моль кальцій карбонату СаСO3 з утворенням 1 моль карбон (IV) оксиду СO2, кількості речовин однакові. Отже, якщо розклали 0,4 моль кальцій карбонату, то утвориться така ж кількість речовини карбон (IV) оксиду, тому vO2)=v(СaСO3)=0,моль. 

Записуємо рівняння реакції: CO2+2КОН=К2СO32О

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль карбон (IV) оксиду СO2 з утворенням 1 моль калій карбонату К2СO3, кількості речовин однакові. Отже, якщо в реакцію вступає 0,4 моль карбон (IV) оксиду, то утворюється така ж кількість речовини калій карбонату, тому v2СO3)=v(СO2)=0,моль. 

Знаходимо масу калій карбонату кількістю речовини 0,4 моль за формулою m=v•M, де М=Мr г/моль.

Mr2СO3)=2Ar(К)+Ar(C)+3Ar(O)=239+12+316=138, M(К2CO3)=138 г/моль

m2СO3)=v(К2СO3)M(К2СO3)=0,4 моль138 г/моль=55,2 г.

Відповідь: m(К2СO3)=55,2 г, v(К2СO3)=0,4 моль. 

 

Задача 8. Сплавили кальцій карбонат з силіцій (ІV) оксидом масою 120 кг. Обчисліть масу утвореного кальцій силікату. Яка маса та об'єм газу (н.у.), що виділився в реакції?

Відомо: m(SiО2)=120 кг=120000 г.

Знайти: m(CaSiO3)-?, m(CO2)-?, V(CO2)-?

Розв'язування:

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

              120000 г       x г        y г

  СаСО3  +  SiO2    =   CaSiO3 + CO2 

               60 г          116 г      44 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль силіцій (IV) оксиду SiО2 з утворенням 1 моль кальцій силікату CaSiO3 i 1 моль карбон (IV) оксиду СО2. Обчислюємо молярні маси (M=Mr г/моль) речовин й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(SiО2)=Ar(Si)+2Ar(O)=28+216=60,  

M(SiO2)=60 г/моль. Маса 1 моль=60 г.

Mr(СаSiО3)=Ar(Ca)+Ar(Si)+3Ar(O)=40+28+316=116,  

M(CaSiO3)=116 г/моль. Маса 1 моль=116 г.

Mr(CО2)=Ar(C)+2Ar(О)=12+216=44,  

M(CО2)=44 г/моль.  Маса 1 моль=44 г.

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо дві пропорції і розв'язуємо їх.

Пропорція для обчислення маси кальцій карбонату.

120000 г / 60 г= x г / 116 г, звідси

х г • 60 г = 120000 г • 116 г

х = 120000 г • 116 г / 60 г

х = 232000 г = 232 кг

Пропорція для обчислення маси карбон (IV) оксиду.

120000 г / 60 г= y г / 44 г, звідси

y г • 60 г = 120000 г • 44 г

у = 120000 г • 44 г / 60 г

у = 88000 г = 88 кг

Знаходимо кількість речовини карбон (IV) оксиду масою 88000 г за формулою v=m/M, де М=Мr г/моль.

Mr(СO2)=Ar(C)+2Ar(O)=12+216=44,  M(CO2)=44 г/моль

vO2)=m(СO2)/M(СO2)=88000 г: 44 г/моль=2000 моль.

Знаходимо об'єм карбон (IV) оксиду кількістю речовини 2000 моль за формулою V=v•VM, де VМ- постійна величина і за н.у. чисельно дорівнює 22,4 л/моль.

VO2)=v(СO2)•VM=2000 моль  22,л/моль=44800 л

Відповідь: m(CaSiO3)=232 кг, m(CO2)=88 кг, V(CO2)=44800 л.

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: СаСО3+SiO2=CaSiO3+CO2

Обчислюємо кількість речовини силіцій (IV) оксиду масою 120000 г за формулою v=m/M, де M=Mr г/моль.

Mr(SiО2)=Ar(Si)+2Ar(O)=28+216=60,  M(SiO2)=60 г/моль. 

v(SiО2)=m(SiО2) : M(SiО2)=120000 г : 60 г/моль=2000 моль.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль силіцій (IV) оксиду SiО2 з утворенням 1 моль кальцій силікату CaSiO3 i 1 моль карбон (IV) оксиду СО2, кількості речовин однакові. Отже, якщо в реакцію вступає 2000 моль силіцій (IV) оксиду, то утворюється така ж кількість речовини кальцій силікату і карбон (IV) оксиду, тому v(СO2)=v(CaSiO3)=v(SiО2)=2000 моль.

Знаходимо масу кальцій силікату і карбон (IV) оксиду кількістю речовини 2000 моль за формулою m=y•M, де М=Мг/моль.

Mr(СаSiО3)=Ar(Ca)+Ar(Si)+3Ar(O)=40+28+316=116, M(CaSiO3)=116 г/моль

m(CaSiO3)=v(СaSiO3)M(СaSiO3)=2000 моль116 г/моль=232000 г=232 кг

Mr(СO2)=Ar(C)+2Ar(O)=12+216=44,  M(CO2)=44 г/моль

m(СO2)=v(СO2)M(СO2)=2000 моль44 г/моль=88000 г=88 кг

Знаходимо об'єм карбон (IV) оксиду кількістю речовини 2000 моль за формулою V=v•VM, де VМ- постійна величина і за н.у. чисельно дорівнює 22,4 л/моль.

VO2)=v(СO2)•VM=2000 моль  22,л/моль=44800 л

Відповідь: m(CaSiO3)=232 кг, m(CO2)=88 кг, V(CO2)=44800 л.

Інші завдання дивись тут...