Інші завдання дивись тут...

Зверніть увагу, майже кожна хімічна задача може бути

розв'язана кількома способами. Намагайтеся віднаходити

 різні варіанти розв'язування конкретної задачі, але

обирайте той з них, який є найраціональнішим.

Сірим кольором даються відповіді,

а зеленим ― пояснення. 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

І рівень

Задача 1

Магній масою 4,8 г повністю згорів у атмосфері кисню. Обчисліть масу магній оксиду, що утворилася.

Відомо: m(Mg)=4,8 г

Знайти: m(MgO)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

4,8 г               x г

2Mg  +  O2 = 2MgO 

48 г               80 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 2 моль магнію Mg з утворенням 2 моль магній оксиду MgOОбчислюємо молярні маси (M=Mr г/моль) речовин й, відповідно, масу 2 моль.

Mr(Mg)=Ar(Mg)=24, M(Mg)=24 г/моль

Маса 1 моль=24 г, а маса 2 моль=48 г

Mr(MgО)=Ar(Mg)+Ar(О)=24+16=40, M(MgО)=40 г/моль 

Маса 1 моль=40 г, а маса 2 моль=80 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу MgO.

4,8 г / 48 г= x г / 80 г, звідси х г • 48 г = 4,8 г • 80 г

х = 4,8 г • 80 г : 48 г = 8 г

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: 2Mg+O2=2MgO

Обчислюємо кількість речовини магнію масою 4,8 г за формулою v=m/M, де M=Mrг/моль

Mr(Mg)=Ar(Mg)=24, M(Mg)=24 г/моль

v(Mg)=m(Mg) : M(Mg)=4,8 г : 24 г/моль=0,2 моль

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 2 моль магнію Mg з утворенням 2 моль магній оксиду MgOкількість речовини однакова.

За рівнянням реакції v(Mg):v(MgO)=2:2=1:1

Отже, якщо в реакцію вступає 0,2 моль Mg, то утворюється така ж кількість речовини MgO

v(MgO)=v(Mg)=0,2 моль

Знаходимо масу MgO кількістю речовини 0,2 моль за формулою m=y•M, де М=Мrг/моль

Mr(MgO)=Ar(Mg)+Ar(O)=24+16=40, M(MgO)=40 г/моль

m(MgO)=v(MgO)M(MgO)=0,2 моль40 г/моль=8 г

Відповідь: m(MgO)=8 г

 

Задача 2

Калій оксид масою 36,8 г повністю розчинили у воді. Обчисліть масу утвореного продукту.

Відомо: m(К2О)=36,8 г

Знайти: m(КOН)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

36,8 г              x г

К2О  +  Н2О = 2КOН 

94 г               112 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль калій оксиду К2О з утворенням 2 моль калій гідроксиду КOНОбчислюємо молярні маси (M=Mr г/моль) речовин й, відповідно, масу 1 моль калій оксиду і 2 моль калій гідроксиду.

Mr(К2О)=2Ar)+Ar(O)=239+16=94M(K2O)=94 г/моль

Маса 1 моль=94 г

Mr(KОH)=Ar(K)+Ar(О)+Ar(H)=39+16+1=56, M(KОH)=56 г/моль

Маса 1 моль=56 г, а маса 2 моль = 112 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу КОН.

36,8 г / 94 г= x г / 112 г, звідси х г • 94 г = 36,8 г • 112 г

х = 36,8 г • 112 г : 94 г = 43,7 г

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: К2О+Н2О=2КOН

Обчислюємо кількість речовини K2O масою 36,8 г за формулою v=m/M, де M=Mrг/моль

Mr(К2О)=2Ar)+Ar(O)=239+16=94M(K2O)=94 г/моль

v(К2О)=m(К2О) : M(К2О)=36,8 г : 94 г/моль=0,39 моль

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль калій оксиду К2О з утворенням 2 моль калій гідроксиду КOН, кількість речовини калій гідроксиду удвічі більша від кількісті речовини калій оксиду.

За рівнянням реакції v(K2O):v(KOH)=1:2

Отже, якщо в реакцію вступає 0,39 моль K2O, то утворюється удвічі більша кількість речовини КОН. 

v(KOH)=2v(K2O)=20,39 моль=0,78 моль

Знаходимо масу KOH кількістю речовини 0,78 моль за формулою m=y•M, де М=Мrг/моль

Mr(KОH)=Ar(K)+Ar(О)+Ar(H)=39+16+1=56,  M(KОH)=56 г/моль

m(К)=v(КOН)M(КOН)=0,8 моль56 г/моль=43,7 г

Відповідь. m(К)=43,7 г

II рівень

Задача 3

Під час згоряння фосфору в реакцію вступив кисень об'ємом 5,6 л (н.у.). Обчисліть кількість речовини фосфор (V) оксиду, що утворився.

Відомо: V(O2)=5,6 л

Знайти: v(P2O5)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

          5,6 л      х моль

4Р  +    5O2   =  2Р2O5 

         112 л      2 моль

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 5 моль кисню О2 з утворенням 2 моль фосфор (V) оксиду Р2О5. 1 моль газу О2 за н.у. займає об'єм 22,4 л, тоді 5 моль газу займуть об'єм у 5 разів більший, тобто, 112 л. 

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За дапомогою пропорції обчислюємо кількість речовини Р2О5.

5,6 л / 112 л =х моль / 2 моль, звідси х г • 112 л = 5,6 л  2 моль

х = 5,6 л • 2 моль : 112 л = 0,1 моль

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: 4Р+5O2=2Р2O5

Обчислюємо кількість речовини кисню об'ємом 5,6 л за формулою v=V/VM, де VM-постійна величина і за н.у. чисельно дорівнює 22,4 л/моль.

v(O2)=V(O2) : VM=5,6 л : 22,4 л/моль=0,25 моль

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 5 моль кисню О2 з утворенням 2 моль фосфор (V) оксиду Р2О5кількість речовини фосфор (V) оксиду у 2,5 разів менша від кількості речовини кисню.

За рівнянням реакції v(O2):v(P2O5)=5:2=2,5:1

Отже, якщо в реакцію вступає кисень кількістю речовини 0,25 моль, то утворюється фосфор (V) оксид у 2,5 разів меншою кількістю речовини.

v(P2O5)=v(О2):2,5=0,25 моль:2,5=0,1 моль

Відповідь: v(P2O5)=0,1 моль

 

Задача 4

Унаслідок взаємодії кальцій оксиду з карбон (ІV) оксидом об'ємом 8,96 л утворився кальцій карбонат. Обчисліть масу продукту реакції.

Відомо: V(СO2)=8,96 л

Знайти: m(CаСО3)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

             8,96 л       х г

CаО  +    СO2     =  СаCO3 

             22,4 л      100 г 

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль карбон (IV) оксиду СО2 (1 моль газу за н.у. займає об'єм 22,4 л) з утворенням 1 моль кальцій карбону СаСО. Обчислюємо молярну масу (M=Mrг/моль) кальцій карбону й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(СаСО3)=Ar(Сa)+Ar(C)+3Ar(O)=40+12+316=100

M(СaCO3)=100 г/моль. Маса 1 моль=100 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу СаСО3

8,96 л / 22,4 л =х г / 100 г, звідси х г • 22,4 л = 8,96 л  100 г

х = 8,96 л • 100 г : 22,4 л = 40 г

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: СаОO2=СаСO3 

Обчислюємо кількість речовини карбон (IV) оксиду об'ємом  8,96 л за формулою v=V/VM, де VM-постійна величина і за н.у. чисельно дорівнює 22,4 л/моль.

v(СO2)=V(СO2) : VM=8,96 л : 22,4 л/моль=0,4 моль

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

За рівнянням реакції v(СаСО3):v(СО2)=1:1, звідси

v(СаСО3)=v(СО2)=0,4 моль. 

Знаходимо масу кальцій карбонату кількістю речовини 0,4 моль за формулою m=v•M, де

М=Мr г/моль.

Mr(СаСО3)=Ar(Сa)+Ar(C)+3Ar(O)=40+12+316=100, M(СaCO3)=100 г/моль

m(СаСО3)=v(СаСО3)M(СаСО3)=0,4 моль100 г/моль=40 г

Відповідь: m(СаСО3)=40 г

III рівень

Задача 5

На барій оксид масою 61,2 г подіяли водою, взятою в надлишку. Обчисліть масу та кількість речовини барій гідроксиду, що утворилися.

Відомо: m(BaO)=61,2 г

Знайти: m(Ba(OH)2)-?, v(Ba(OH)2)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

61,2 г                 x г

BaO   +  H2O = Ba(OH)2 

153 г                  171 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль барій оксиду ВаO з утворенням 1 моль барій гідроксиду Вa(OН)2Обчислюємо молярні маси (M=Mr г/моль) речовин й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(ВаO)=Ar(Ва)+Ar(O)=137+16=153, M(ВаO)=153 г/моль

Маса 1 моль=153 г

Mr(Вa(OН)2)=Ar(Ba)+2Ar(O)+2Ar(H)=137+216+2•1=171

M(Ba(OH)2)=171 г/моль. Маса 1 моль=171 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу Ва(ОН)2.

61,2 г / 153 г = x г / 171 г, звідси х г • 153 г = 61,2 г • 171 г

х = 61,2 г • 171 г : 153 г = 68,4 г

Обчислюємо кількість речовини BaO масою 68,4 г за формулою v=m/M.

v(Вa(OН)2)=m(Вa(OН)2):M(Вa(OН)2)=68,4 г:171 г/моль=0,4 моль

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції:

61,2 г               x моль

BaO   +  H2O = Ba(OH)2 

153 г                1 моль

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль барій оксиду ВаO з утворенням 1 моль барій гідроксиду Вa(OН)2Обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) барій оксиду й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(ВаO)=Ar(Ва)+Ar(O)=137+16=153, M(ВаO)=153 г/моль

Маса 1 моль=153 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо кількість речовини Ba(OH)2.

61,2 г / 153 г = x моль / 1 моль, звідси х моль • 153 г = 61,2 г • 1 моль

х = 61,2 г • 1 моль : 153 г = 0,4 моль

Обчислюємо масу барій гідроксиду кількістю речовини 0,4 моль за формулою m=v•M, де М=Мr г/моль

Mr(Вa(OН)2)=Ar(Ba)+2Ar(O)+2Ar(H)=137+216+2•1=171 

M(Ba(OH)2)=171 г/моль

m(Вa(OН)2)=v(Вa(OН)2)M(Вa(OН)2)=0,4 моль171 г/моль=68,4 моль

ІІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: ВaO+Н2О=Вa(OН)2 

Обчислюємо кількість речовини барій оксиду масою 61,2 г за формулою v=m/M, де M=Mr г/моль.

Mr(ВаO)=Ar(Вa)+Ar(O)=137+16=153, M(ВаO)=153 г/моль

v(ВaO)=m(ВaO):M(ВaO)=61,2 г:153 г/моль=0,4 моль

За рівнянням реакції v(ВaO):v(Вa(OH)2)=1:1, звідси

v(Вa(OН)2)=v(ВaO)=0,моль

Знаходимо масу барій гідроксиду кількістю речовини 0,4 моль за формулою m=v•M, де М=Мrг/моль.

Mr(Вa(OН)2)=Ar(Ba)+2Ar(O)+2Ar(H)=137+216+2•1=171,

M(Ba(OH)2)=171 г/моль

m(Ba(OH)2)=v(Ba(OH)2)M(Ba(OH)2)=0,4 моль171 г/моль=68,4 г

Відповідь: m(Ba(OH)2)=68,4 г, v(Ba(OH)2)=0,4 моль

 

Задача 6

Кисень об'ємом 17,92 л (н.у.) повністю прореагував з магнієм. Обчисліть масу та кількість речовини утвореного магній оксиду.

Відомо: V(O2)=17,92 л

Знайти: m(MgO)-?, v(MgO)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

17,92 л               х г

О2    +   2Mg = 2MgO 

22,4 л                80 г 

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагував 1 моль кисню О2 (1 моль газу за н.у. займає об'єм 22,4 л) з утворенням 2 моль магній оксиду MgО.  Обчислюємо молярну масу (M=Mrг/моль) магній оксиду й, відповідно, масу 2 моль.

Mr(MgО)=Ar(Mg)+Ar(O)=24+16=40, M(MgO)=40 г/моль

Маса 1 моль=40 г, а маса 2 моль=80 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу MgO.

17,92 л / 22,4 л =х г / 80 г, звідси х г • 22,4 л = 17,92 л  80 г

х = 17,92 л • 80 г : 22,4 л = 64 г

Обчислюємо кількість речовини магній оксиду масою 64 г за формулою v=m/M.

v(MgO)=m(MgO):M(MgO)=64 г:40 г/моль=1,6 моль

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції:

17,92 л            х моль

О2    +   2Mg = 2MgO 

22,4 л             2 моль 

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль кисню О2 (1 моль газу за н.у. займає об'єм 22,4 л) з утворенням 2 моль магній оксиду MgО.  

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо кількість речовини MgO.

17,92 л / 22,4 л = х моль / 2 моль, звідси х моль • 22,4 л = 17,92 л  2 моль

х = 17,92 л • 2 моль : 22,4 л = 1,6 моль

Знаходимо масу MgO кількістю речовини 1,6 моль за формулою m=v•M, де М=Мrг/моль

Mr(MgО)=Ar(Mg)+Ar(O)=24+16=40, M(MgO)=40 г/моль

m(MgO)=v(MgO)M(MgO)=1,6 моль40 г/моль=64 г

ІІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: О2+2Mg=2MgO 

Обчислюємо кількість речовини кисню об'ємом  17,92 л за формулою v=V/VM, де V- постійна величина і за н.у. чисельно дорівнює 22,4 л/моль.

v(O2)=V(O2) : VM=17,92 л : 22,4 л/моль=0,8 моль

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагував 1 моль кисню О2 з утворенням 2 моль магній оксиду MgО, кількість речовини магній оксиду удвічі більша від кількості речовини кисню.

За рівнянням реакції v(O2):v(MgО)=1:2

Отже, якщо в реакцію вступає 0,8 моль О2, то утворюється удвічі більшою кількістю речовини MgO. 

v(MgO)=2v(О2)=20,8 моль=1,6 моль

Знаходимо масу магній оксиду кількістю речовини 1,6 моль за формулою m=v•M, де

М=Мrг/моль.

Mr(MgО)=Ar(Mg)+Ar(O)=24+16=40, M(MgO)=40 г/моль

m(MgО)=v(MgО)M(MgО)=1,6 моль40 г/моль=64 г

Відповідь: m(MgО)=64 г, v(MgО)=1,6 моль

 

Задача 7

Розклали кальцій карбонат масою 40 г й утворений карбон (ІV) оксид пропустили через розчин калій гідроксиду до утворення калій карбонату. Обчисліть масу і кількість речовини продукту реакції.

Відомо: m(CaCO3)=40 г

Знайти: m(К2СO3)-?, v(К2СO3)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

40 г                x моль

CaCO3 = CaO + CO2 

100 г              1 моль

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Розклали 1 моль кальцій карбонату СаСO3 з утворенням 1 моль карбон (IV) оксиду СO2Обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) кальцій карбонату й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(СaСO3)=Ar(Сa)+Ar(C)+3Ar(O)=40+12+316=100  

M(CaCO3)=100 г/моль. Маса 1 моль=100 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо кількість речовини СО2.

40 г / 100 г= x моль / 1 моль, звідси х моль • 100 г = 40 г • 1 моль

х = 40 г • 1 моль : 100 г = 0,4 моль

Записуємо рівняння реакції:

0,4 моль           x г

CO2  + 2КОН = К2СO3 + Н2О 

1 моль             138 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль карбон (IV) оксиду СO2 з утворенням 1 моль калій карбонату  К2СO3Обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) калій карбонату й, відповідно, масу 1 моль.

Mr2СO3)=2Ar(К)+Ar(C)+3Ar(O)=239+12+316=138

M(К2CO3)=138 г/моль, маса 1 моль=138 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу К2СО3.

0,4 моль / 1 моль = x г / 138 г, звідси х г • 1 моль = 0,4 моль • 138 г

х = 0,4 моль • 138 г : 1 моль = 55,2 г

Обчислюємо кількість речовини калій карбонату масою 55,2 г за формулою v=m/M, де

М=Мrг/моль.

v2СO3)=m(К2СO3):M(К2СO3)=55,2 г : 138 г/моль=0,4 моль

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: CaCO3=CaO+CO2 

Обчислюємо кількість речовини кальцій карбонату масою 40 г за формулою v=m/M, де

M=Mrг/моль.

Mr(СaСO3)=Ar(Сa)+Ar(C)+3Ar(O)=40+12+316=100, M(CaCO3)=100 г/моль

v(СaСO3)=m(СaСO3):M(СaСO3)=40 г:100 г/моль=0,4 моль

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Розклали 1 моль кальцій карбонату СаСO3 з утворенням 1 моль карбон (IV) оксиду СO2, кількість речовини однакова.

За рівнянням реакції v(CaСO3):v(СO2)=1:1

Отже, якщо розклали 0,4 моль CaCO3, то утвориться така ж кількість речовини CO2.

vO2)=v(СaСO3)=0,моль

Записуємо рівняння реакції: CO2+2КОН=К2СO32О

За рівнянням реакції v(CO2):v(K2CO3)=1:1, звідси

v2СO3)=v(СO2)=0,моль

Знаходимо масу калій карбонату кількістю речовини 0,4 моль за формулою m=v•M, де

М=Мr г/моль.

Mr2СO3)=2Ar(К)+Ar(C)+3Ar(O)=239+12+316=138, M(К2CO3)=138 г/моль

m2СO3)=v(К2СO3)M(К2СO3)=0,4 моль138 г/моль=55,2 г

Відповідь: m(К2СO3)=55,2 г, v(К2СO3)=0,4 моль

 

Задача 8

Сплавили кальцій карбонат з силіцій (ІV) оксидом масою 120 кг. Обчисліть масу утвореного кальцій силікату. Яка маса та об'єм газу (н.у.), що виділився в реакції?

Відомо: m(SiО2)=120 кг

Знайти: m(CaSiO3)-?, m(CO2)-?, V(CO2)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

           120 кг   x кг      y кг

СаСО3 + SiO2  = CaSiO3 + CO2 

           60 кг    116 кг   44 кг

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 кмоль силіцій (IV) оксиду SiО2 з утворенням 1 кмоль кальцій силікату CaSiO3 i 1 кмоль карбон (IV) оксиду СО2. Обчислюємо молярні маси (M=Mr кг/кмоль) речовин й, відповідно, масу 1 кмоль.

Mr(SiО2)=Ar(Si)+2Ar(O)=28+216=60

M(SiO2)=60 кг/кмоль. Маса 1 кмоль=60 кг

Mr(СаSiО3)=Ar(Ca)+Ar(Si)+3Ar(O)=40+28+316=116  

M(CaSiO3)=116 кг/кмоль. Маса 1 кмоль=116 кг

Mr(CО2)=Ar(C)+2Ar(О)=12+216=44  

M(CО2)=44 кг/кмоль.  Маса 1 кмоль=44 кг

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу СаSiО3.

120 кг / 60 кг= x кг / 116 кг, звідси х кг • 60 кг = 120 кг • 116 кг

х = 120 кг • 116 кг : 60 кг = 232 кг

За допомогою пропорції обчислюємо масу СО2.

120 кг / 60 кг= y кг / 44 кг, звідси y кг • 60 кг = 120 кг • 44 кг

у = 120 кг • 44 кг : 60 кг = 88 кг

Знаходимо кількість речовини карбон (IV) оксиду масою 88 кг за формулою v=m/M, де

М=Мr кг/кмоль.

Mr(СO2)=Ar(C)+2Ar(O)=12+216=44, M(CO2)=44 кг/кмоль

vO2)=m(СO2):M(СO2)=88 кг: 44 кг/кмоль=2 кмоль

Знаходимо об'єм карбон (IV) оксиду кількістю речовини 2 кмоль за формулою V=v•VM, де VМ- постійна величина і за н.у. чисельно дорівнює 22,4 м3/кмоль.

VO2)=v(СO2)•VM=2 кмоль  22,м3/кмоль=44,8 м3

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: СаСО3+SiO2=CaSiO3+CO2

Обчислюємо кількість речовини силіцій (IV) оксиду масою 120 кг за формулою v=m/M, де

M=Mr кг/кмоль.

Mr(SiО2)=Ar(Si)+2Ar(O)=28+216=60, M(SiO2)=60 кг/кмоль

v(SiО2)=m(SiО2) : M(SiО2)=120 кг : 60 кг/кмоль=2 кмоль

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 кмоль силіцій (IV) оксиду SiО2 з утворенням 1 кмоль кальцій силікату CaSiO3 i 1 кмоль карбон (IV) оксиду СО2, кількість речовини однакова.

За рівнянням реакції v(SiO2):v(CaSiO3):v(2)=1:1:1

Отже, якщо в реакцію вступає 2 кмоль SiO2, то утворюється така ж кількість речовини CaSiO3 і CO2.

v(СO2)=v(CaSiO3)=v(SiО2)=2 кмоль

Знаходимо масу кальцій силікату і карбон (IV) оксиду кількістю речовини 2 кмоль за формулою m=y•M, де М=Мrг/моль.

Mr(СаSiО3)=Ar(Ca)+Ar(Si)+3Ar(O)=40+28+316=116,

M(CaSiO3)=116 кг/кмоль

m(CaSiO3)=v(СaSiO3)M(СaSiO3)=2 кмоль116 кг/кмоль=232 кг

Mr(СO2)=Ar(C)+2Ar(O)=12+216=44, M(CO2)=44 кг/кмоль

m(СO2)=v(СO2)M(СO2)=2 кмоль44 кг/кмоль=88 кг

Знаходимо об'єм карбон (IV) оксиду кількістю речовини 2 кмоль за формулою V=vVM, де VМ- постійна величина і за н.у. чисельно дорівнює 22,4 м3/кмоль.

VO2)=v(СO2)•VM=2 кмоль  22,м3/кмоль=44,8 м3

Відповідь: m(CaSiO3)=232 кг, m(CO2)=88 кг, V(CO2)=44,8 м3

Інші завдання дивись тут...