Інші завдання дивись тут...

Завдання 1. Дослідіть, як діють кислоти на індикатори. З'ясуйте дослідним шляхом, чи всі індикатори можна використовувати для виявлення кислот у розчинах.

Обладнання і реактиви: штатив з пробірками або пластина із заглибинами, хлоридна кислота, розчин сульфатної кислоти, розчини індикаторів - лакмусу, метилового оранжевого, фенолфталеїну, універсальний індикаторний папір.

ХІД РОБОТИ

1. Наливаємо у пробірки або вносимо у заглибини пластини по 0,5 мл хлоридної кислоти і добавляємо почергово по 1-2 краплі розчинів індикаторів. Краплю хлоридної кислоти наносимо на універсальний індикаторний папір. Проробляємо  аналогічні досліди з розчином сульфатної кислоти. Одержані результати заносимо у таблицю.

Індикатори

Забарвлення у

хлоридній кислоті

Забарвлення у 

сульфатній кислоти

Лакмус червоний червоний

Метиловий

оранжевий

рожево-червоний

рожево-червоний

Фенолфталеїн безбарвний безбарвний

Універсальний  

індикаторний

папір

червоний червоний

2. Порівнюємо спостереження, робимо висновок. Розчини кислот змінили забарвлення індикаторів однаково: лакмус став червоний, метиловий оранжевий - рожево-червоний, універсальний індикаторний папір - червоний. Дія розчинів кислот на індикатори є універсальною, за допомогою індикаторів можна виявити наявність кислоти у розчині. Фенолфталеїном не можна виявити кислоту.

 Інші завдання дивись тут...