Інші завдання дивись тут...

Завдання 1. Дослідіть, як взаємодіє хлоридна кислота з металами. Зробіть відповідні висновки.

Обладнання та реактиви: штатив з пробірками, хлоридна кислота, порошки металів  магнію, заліза, міді.

ХІД РОБОТИ

1. У три пробірки всипаємо приблизно однакову кількість порошків магнію, заліза, міді. До кожної з них доливаємо хлоридної кислоти об'ємом по 1 мл. Спостерігаємо за перебігом хімічних реакцій.

2. Спостереження вносимо у таблицю. Пишемо рівняння реакцій, де це можливо, й робимо відповідні висновки.

Метал Спостереження Рівняння реакцій Висновки
Mg

енергійно реагує

з кислотою, ви-

тісняючи водень

Mg + 2HCl = MgCl2 + H2

відбувається

реакція

Fe

дещо повільніше

реагує з кислотою,

витісняючи водень

Fe + 2HCl = FeCl2 + H2

відбувається

реакція

Cu  не реагує  

реакція не

відбувається

Загальний висновок: всі запропоновані у досліді метали, крім міді, у ряді активності металів стоять ліворуч від водню H2, а мідь ― праворуч. Таким чином, можемо зробити висновок, що метали, які стоять ліворуч від водню, здатні витісняти його з кислоти, а ті, які стоять праворуч від водню ― ні.

Інші завдання дивись тут...