Інші завдання дивись тут...

Завдання 1.

Дослідіть взаємодію лугів з кислотами. Зробіть відповідні висновки.

Обладнання та реактиви: штатив з пробірками, препарувальне скельце, піпетка, тримач, розчин натрій, калій і кальцій гідроксидів, фенолфталеїну, хлоридна кислота, спиртівка.

ХІД РОБОТИ

1. У три пробірки наливаємо почергово (обережно!) розчини натрій, калій та кальцій (вапняна вода) гідроксидів об'ємом по 1-1,5 мл. До кожної з них крапаємо по кілька крапель фенолфталеїну. Потім доливаємо приблизно такі ж об'єми кислот: в першу - хлоридної, у другу і третю - розчини сульфатної та нітратної. Які зміни спостерігаєте? У кожній пробірці з розчинами лугів спостерігаємо зміну кольору індикатора на малиновий. При додаванні кислоти спостерігаємо зникнення кольору індикатора у кожній пробірці.

Впишіть спостереження у таблицю.

Розчини

лугів

Зміна забарв-

лення після

доливання

фенолфта-

леїну

хлорид-

на

сульфат-

на

нітрат-

на

Зміна забарв-

лення після

доливання

кислот

1. NaOH малиновий

HCl

H2SO4 HNO3 безбарвний
2. КОН малиновий HCl H2SO4 HNO3 безбарвний
3. Са(ОН)2 малиновий HCl H2SO4 HNO3 безбарвний

2. Крапніть на препарувальне скельце кілька крапель речовини після реакції та обережно випаруйте. Що спостерігаєте? На препарувальному скельці залишається сіль.

3. Сформулюйте визначення типу реакцій, що відбуваються між основами і кислотами. Реакція між кислотою та основою з утворенням солі та води називається реакцією нейтралізації.

Напишіть рівняння реакцій.

NaOH + 2HCl = NaCl2 + H2O

2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O

NaOH + HNO3 = NaNO3 + H2O

KOH + 2HCl = KCl2 + H2O

2KOH + H2SO4 = K2SO4 + 2H2O

KOH + HNO3 = KNO3 + H2O

Ca(OH)2 + 2HCl = CaCl2 + 2H2O

Ca(OH)2 + H2SO4 = CaSO4 + 2H2O

Ca(OH)2 + 2HNO3 = Ca(NO3)2 + 2H2O

Висновок: Луги реагують з кислотами з утворенням солі та води.

Інші завдання дивись тут...