Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА

І рівень

Завдання 1

Допишіть праві частини рівнянь реакцій і поставте коефіцієнти, де це потрібно:

а) 2К+2Н2О = 2KOH+Н2;

б) ZnО+ 2НСl = ZnCl2 + Н2O;

в) ZnСl2+ 2NaОН = Zn(OH)2+2NaCl;

г) СаО+ Н2O = Ca(OH)2.

 

Завдання 2

Обчисліть, яку масу натрій оксиду треба взяти, щоб добути натрій гідроксид масою 32 г.

Відомо: m(NaOH)=32 г

Знайти: m(Na2O)-?

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

 x г                 32 г

Na2O  +  H2O = 2NaOH

 62 г                80 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль натрій оксиду Na2O з утворенням 2 моль натрій гідроксиду NaOHОбчислюємо молярні маси (M=Mr г/моль) речовин й, відповідно, маси 1 моль натрій оксиду і 2 моль натрій гідроксиду.

Mr(Na2O)=2Ar(Na)+Ar(O)=2•23+16=62,

M(Na2O)=62 г /моль. Маса 1 моль=62 г

Mr(NaOH)=Ar(Na)+Ar(O)+Ar(H)=23+16+1=40,  M(NaOH)=40 г/моль

Маса 1 моль=40 г, а маса 2 моль = 80 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу натрій оксиду.

x г / 62 г = 32 г / 80 г, звідси х г • 80 г = 32 г • 62 г

х = 32 г • 62 г : 80 г = 24,8 г

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: Na2O+H2O=2NaOH

Обчислюємо кількість речовини натрій гідроксиду масою 32 г за формулою v=m/M, де M=Mrг/моль.

Mr(NaOH)=Ar(Na)+Ar(O)+Ar(H)=23+16+1=40,  

M(NaOH)=40 г/моль. 

v(NaOH)=m(NaOH):M(NaOH)=32 г:40 г/моль=0,8 моль.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль натрій оксиду Na2O з утворенням 2 моль натрій гідроксиду NaOH, кількість речовини натрій оксиду у 2 рази менша за кількість речовини натрій гідроксиду. Отже, якщо в результаті реакції утворюється 0,8 моль натрій гідроксиду, то натрій оксид вступає в реaкцію у 2 рази меншою кількістю речовини, тому  

v(Na2O)=v(NaOH):2=0,8 моль:2=0,4 моль

Знаходимо масу натрій оксиду кількістю речовини 0,4 моль за формулою m=v•M, де М=Мrг/моль.

Mr(Na2O)=2Ar(Na)+Ar(O)=2•23+16=62, M(Na2O)=62 г/моль

m(Na2O)=v(Na2O)M(Na2O)=0,4 моль62 г/моль=24,8 г

Відповідь: m(Na2O)=24,8 г. 

II рівень

Завдання 3

Допишіть праві частини рівнянь реакцій та поставте коефіцієнти, де це потрібно:

а) ВеО + Н2O= реакція не відбувається. Амфотерні оксиди з водою не взаємодіють;

б) 2O3 + 6НNO3 = 2Fe(NO3)3 + 3H2O;

в) АlСl3+ 3КОН = Al(OH)3+ 3KCl;

г) Na2O+ Н2O = 2NaOH.

 

Завдання 4

На магній хлорид кількістю речовини 0,1 моль подіяли натрій гідроксидом у надлишку. Обчисліть, яка маса утвореного магній гідроксиду.

Відомо: v(MgCl2)=0,1 моль

Знайти: m(Mg(OH)2)-?

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

0,1 моль                    х г

MgCl2  +  2NaOH= Mg(OH)2+ 2NaCl 

1 моль                      58 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль магній хлориду MgCl2 з утворенням 1 моль магній гідроксиду Mg(OH)2Обчислюємо молярну масу (M=Mrг/моль) магній гідроксиду й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(Mg(OH)2)=Ar(Mg)+2Ar(O)+2Ar(H)=24+216+21=58,

M(Mg(OH)2)=58 г/моль. Маса 1 моль=58 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу магній гідроксиду.

0,1 моль / 1 моль = х г / 58 г, звідси х г • 1 моль = 0,1 моль  58 г

х = 0,1 моль • 58 г : 1 моль = 5,8 г

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: MgCl2+2NaOH=Mg(OH)2+2NaCl  

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль магній хлориду MgCl2 з утворенням 1 моль магній гідроксиду Mg(OH)2кількості речовин однакові. Отже, якщо в реакцію вступає 0,1 моль магній хлориду, то в результаті реакції утворюється така ж кількість речовини магній гідроксиду, тому  

v(Mg(OH)2)=v(MgCl2)=0,1 моль

Знаходимо масу магній гідроксиду кількістю речовини 0,1 моль за формулою m=v•M, де М=Мrг/моль.

Mr(Mg(OH)2)=Ar(Mg)+2Ar(O)+2Ar(H)=24+216+21=58,

M(Mg(OH)2)=58 г/моль

m(Mg(OH)2)=v(Mg(OH)2)M(Mg(OH)2)=0,1 моль58 г/моль=5,8 г

Відповідь: m(Mg(OH)2)=5,8 г.

 

Завдання 5

Напишіть рівняння реакцій добування:

а) натрій гідроксиду двома способами;

2Na + H2O = 2NaOH + 2H2

Луги добувають взаємодією лужних або лужноземельних металів з водою.   

Na2O + H2O = 2NaOH

Луги добувають взаємодією оксидів лужних або лужноземельних елементів з водою.

б) алюміній гідроксиду;

AlCl3 + 3NaOH = Al(OH)3 + 3NaCl

Нерозчинні у воді основи добувають дією лугів на водні розчини відповідних солей.  

в) купрум (ІІ) гідроксиду.

2NaOH +CuSO4 = Cu(OH)2 + Na2SO4

Нерозчинні у воді основи добувають дією лугів на водні розчини відповідних солей. 

 

Завдання 6

До літій гідроксиду кількістю речовини 0,3 моль долили розчин берилій нітрату в надлишку. Обчисліть масу й кількість речовини утвореного берилій гідроксиду.

Відомо: v(LiOH)=0,3 моль

Знайти: m(Be(OH)2)-? v(Be(OH)2)-?

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

0,3 моль                        х г

2LiOH  +  Be(NO3)2 = Be(OH)2 + 2LiNO3 

2 моль                          43 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 2 моль літій гідроксиду LiОH з утворенням 1 моль берилій гідроксиду Be(OH)2Обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) берилій гідроксиду й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(Be(OH)2)=Ar(Be)+2Ar(O)+2Ar(H)=9+216+21=43,

M(Be(OH)2)=43 г/моль. Маса 1 моль=43 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу берилій гідроксиду.

0,3 моль / 2 моль = х г / 43 г, звідси х г • 2 моль = 0,3 моль  43 г

х = 0,3 моль • 43 г : 2 моль = 6,45 г

Знаходимо кількість речовини берилiй гідроксиду масою 6,45 г за формулою v=m/M.

v(Be(OH)2)=m(Be(OH)2)/M(Be(OH)2)=6,45 г:43 г/моль=0,15 моль

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції:

0,3 моль                      х моль

2LiOH  +  Be(NO3)2 = Be(OH)2 + 2LiNO3

2 моль                        1 моль

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 2 моль літій гідроксиду LiОH з утворенням 1 моль берилій гідроксиду Be(OH)2. Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо кількість речовини берилій гідроксиду.

0,3 моль / 2 моль=х моль / 1 моль, звідси х моль • 2 моль = 0,3 моль  1 моль

х = 0,3 моль • 1 моль : 2 моль = 0,15 моль

Знаходимо масу берилій гідроксиду кількістю речовини 0,15 моль за формулою m=v•M, де M=Mrг/моль.

Mr(Be(OH)2)=Ar(Be)+2Ar(O)+2Ar(H)=9+216+21=43,

M(Be(OH)2)=43 г/моль 

m(Be(OH)2)=v(Be(OH)2)M(Be(OH)2)=0,15 моль•43 г/моль=6,45 г

ІІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: 2LiOH+Be(NO3)2=Be(OH)2+2LiNO3

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 2 моль літій гідроксиду LiОH з утворенням 1 моль берилій гідроксиду Be(OH)2кількість речовини берилій гідроксиду у 2 рази менша за кількість речовини літій гідроксиду. Отже, якщо в реакцію вступає 0,3 моль літій гідроксиду, то в результаті реакції утворюється берилій гідроксид у 2 рази меншою кількістю речовини, тому 

v(Be(OH)2) = v(LiOH) :  2 0,3 моль : 2 = 0,15 моль

Знаходимо масу берилій гідроксиду кількістю речовини 0,15 моль за формулою m=v•M, де M=Mrг/моль.

Mr(Be(OH)2)=Ar(Be)+2Ar(O)+2Ar(H)=9+216+21=43,

M(Be(OH)2)=43 г/моль 

m(Be(OH)2)=v(Be(OH)2)M(Be(OH)2)=0,5 моль•43 г/моль=6,45 г

Відповідь: v(Be(OH)2)=0,15 моль, m(Be(OH)2)=6,45 г.

IV рівень

Завдання 7

Напишіть рівняння реакцій добування амфотерного гідроксиду та поясніть на прикладах його подвійну хімічну природу.

Знаючи, що розчини солей реагують з розчинами лугів з утворенням нової солі і нової основи (якщо один з продуктів випадає в осад), добули алюміній гідроксид - драглистий осад білого кольору.

AlCl3 + 3NaOH = Al(OH)3+ 3NaCl

Доведемо амфотерність алюміній гідроксиду.

Алюміній гідроксид взаємодіє і з основами, і з кислотами з утворенням солі та води. 

Що спостерігали? Спостерігали розчинення осаду. Реакції відбулися.

Рівняння реакцій:

Al(OH)3↓+3HCl=AlCl3+3H2O Виявляє властивості основ. Утворюються сіль алюміній хлорид і вода.

При сплавлянні,  в залежності від кількості доданого лугу,  можуть утворюватися дві солі, тому пропонуємо два рівняння реакції:

Al(OH)3↓ або H3AlO3+NaOH(сплав.)=NaAlO2+2H2O Виявляє властивості кислот. Утворюються сіль натрій метаалюмінат і вода. 

Al(OH)3↓ або H3AlO3+3NaOH(сплав.)=Na3AlO3+3H2O Виявляє властивості кислот. Утворюються сіль натрій ортоалюмінат і вода. 

Висновок. Осад  алюміній гідроксиду розчинився в обох пробірках, отже, алюміній гідроксид прореагував і з кислотою, і з лугом. В реакціях з кислотами алюміній гідроксид поводить себе як основа, утворюючи сіль і воду. Під час сплавляння з типовим лугом алюміній гідроксид поводить себе як кислота H3AlO3, утворюючи також сіль і воду. Алюміній гідроксид є амфотерним, бо проявив подвійні хімічні властивості: основні у реакції з кислотою і кислотні у реакції з лугом.

 

Завдання 8

До натрій гідроксиду кількістю речовини 0,5 моль долили розчин цинк хлориду в надлишку. Осад, що утворився, нагріли. Обчисліть масу твердого залишку.

Відомо: v(NaOH)=0,5 моль

Знайти: m(ZnO)-?

Розв'язання

I спосіб

Записуємо рівняння реакції утворення осаду Zn(OH)2:

0,5 моль                х моль

2NaOH  +  ZnCl2= Zn(OH)2+ 2NaCl    

2 моль                  1 моль

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 2 моль натрій гідроксиду NaOH з утворенням 1 моль осаду цинк гідроксиду Zn(OH)2. Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо кількість речовини цинк гідроксиду.

0,5 моль / 2 моль=х моль / 1 моль, звідси х моль • 2 моль = 0,5 моль  1 моль

х = 0,5 моль • 1 моль : 2 моль = 0,25 моль

Записуємо рівняння реакції прожарювання нерозчинної основи Zn(OH)2:

0,25 моль     х г

Zn(OH)2 = ZnO + H2O 

1 моль         81 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

При прожарюванні 1 моль цинк гідроксиду Zn(OH)2 утворилося 1 моль цинк оксиду ZnO. Обчислюємо молярну масу (M=Mrг/моль) цинк оксиду й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(ZnO)=Ar(Zn)+Ar(O)=65+16=81,

M(ZnO)=81 г/моль. Маса 1 моль=81 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу цинк оксиду.

0,25 моль / 1 моль = х г / 81 г, звідси х г • 1 моль = 0,25 моль  81 г

х = 0,25 моль • 81 г : 1 моль = 20,25 г

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції утворення осаду Zn(OH)2

2NaOH+ZnCl2=Zn(OH)2+2NaCl 

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 2 моль натрій гідроксиду NaOH з утворенням 1 моль осаду цинк гідроксиду Zn(OH)2, кількість речовини цинк гідроксиду у 2 рази менша за кількість речовини натрій гідроксиду. Отже, якщо в реакцію вступає 0,5 моль натрій гідроксиду, то в результаті реакції утворюється цинк гідроксид удвічі меншою кількістю речовини, тому

v(Zn(OH)2)=v(NaOH)=0,5 моль:2 =0,25 моль

Отже, v(Zn(OH)2)= 0,25 моль

Записуємо рівняння реакції прожарювання нерозчинної основи Zn(OH)2

Zn(OH)2=ZnO+H2O  

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

При прожарюванні 1 моль цинк гідроксиду Zn(OH)2 утворилося 1 моль цинк оксиду ZnOкількості речовин однакові. Отже, якщо в реакцію вступає 0,25 моль цинк гідроксиду, то в результаті реакції утворюється така ж кількість речовини цинк оксиду, тому  

v(ZnO)=v(Zn(OH)2)=0,25 моль

Знаходимо масу цинк оксиду кількістю речовини 0,25 моль за формулою m=v•M, де

М=Мrг/моль.

Mr(ZnO)=Ar(Zn)+Ar(O)=65+16=81, M(ZnO)=81 г/моль

m(ZnO)=v(ZnO)M(ZnO)=0,25 моль81 г/моль=20,25 г

Відповідь: m(ZnO)=20,25 г.

 

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 1

Напишіть рівняння реакцій добування:

а) калій гідроксиду з калію та калій оксиду;

2K + 2H2O = 2KOH + H2

K2O + H2O = 2KOH

б) ферум (ІІ) гідроксиду з ферум (ІІ) сульфату і розчину лугу;

FeSO4 + 2NaOH = Na2SO4 + Fe(OH)2

в) хром (ІІІ) гідроксиду з хром (ІІІ) нітрату та розчину лугу:

Cr(NO3)3 + 3NaOH = 3NaNO3 + Cr(OH)3

 

Вправа 2

Установіть, між якими з попарно взятими речовинами, що подані формулами, можлива взаємодія. Складіть, де можливо, рівняння реакцій.

а) LiOH і FeSO4;

2LiOH + FeSO4Li2SO4 + Fe(OH)2; 

б) Са(ОН)2 і HCl;

Са(ОН)2 + 2HCl = CaCl2 + 2H2O

в) Zn(OH)2 і HNO3;

Zn(OH)2 + 2HNO3 = Zn(NO3)2 + 2H2O

г) Ва(ОН)2 і К2O. Не взаємодіють.

III рівень

Вправа 3

Напишіть рівняння реакцій, що лежать в основі схеми:

Zn—>ZnO—>ZnCl2—>Zn(OH)2—>Na2ZnO2.

2Zn + O2 = 2ZnO

ZnO + 2HCl = ZnCl2 + H2O

ZnCl2 + 2NaOH = Zn(OH)2+ 2NaCl

Zn(OH)2+ 2NaOH (сплавл.) = Na2ZnO2 + 2H2O

 

Вправа 4

На розчин, що містив барій хлорид кількістю речовини 0,25 моль, подіяли надлишком розчину сульфатної кислоти. Обчисліть масу та кількість речовини утвореного осаду.

Відомо: v(BaCl2)=0,25 моль

Знайти: m(BaSO4)-? v(BaSO4)-?

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

0,25 моль                 х г

BaCl2  +  H2SO4 = BaSO4 + 2HCl 

1 моль                   201 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль барій хлориду BaCl2 з утворенням 1 моль барій сульфату BaSO4Обчислюємо молярну масу (M=Mrг/моль) барій сульфату й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(BaSO4)=Ar(Ba)+Ar(S)+4Ar(O)=137+32+216=201,

M(BaSO4)=201 г/моль. Маса 1 моль=201 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу барій сульфату.

0,25 моль / 1 моль = х г / 201 г, звідси х г • 1 моль = 0,25 моль  201 г

х = 0,25 моль • 201 г : 1 моль = 50,25 г

Знаходимо кількість речовини барiй сульфату масою 50,25 г за формулою v=m/M.

v(BaSO4)=m(BaSO4)/M(BaSO4)=50,25 г:201 г/моль=0,25 моль

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: BaCl2 + H2SO4=BaSO4+2HCl

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль барій хлориду BaCl2 з утворенням 1 моль барій сульфату BaSO4кількості речовин однакові. Отже, якщо в реакцію вступає 0,25 моль барій хлориду, то в результаті реакції утворюється така ж кількість речовини барій сульфату, тому 

v(BaSO4=v(BaCl2)=0,25 моль

Знаходимо масу барій сульфату кількістю речовини 0,25 моль за формулою m=v•M, де M=Mrг/моль.

Mr(BaSO4)=Ar(Ba)+Ar(S)+4Ar(O)=137+32+216=201,

M(BaSO4)=201 г/моль 

m(BaSO4)=v(BaSO4)M(BaSO4)=0,25 моль•201 г/моль=50,25 г

Відповідь: v(BaSO4)=0,25 моль, m(BaSO4)=50,25 г. 

IV рівень

Вправа 5

Маючи як вихідну речовину алюміній, складіть схему добування алюміній гідроксиду через ряд перетворень. Поясніть, як довести його амфотерний характер. Відповідь підтвердіть рівняннями реакцій.

2Al + 6HCl =2AlCl3 + 3H2

AlCl3 + 3NaOH = 3NaCl + Al(OH)3 - драглистий осад білого кольору

Доведемо амфотерність алюміній гідроксиду.

Алюміній гідроксид взаємодіє і з основами, і з кислотами з утворенням солі та води. 

Що спостерігали? Спостерігали розчинення осаду. Реакції відбулися.

Рівняння реакцій:

Al(OH)3↓+3HCl=AlCl3+3H2O Виявляє властивості основ. Утворюються сіль алюміній хлорид і вода.

При сплавлянні,  в залежності від кількості доданого лугу,  можуть утворюватися дві солі, тому пропонуємо два рівняння реакції:

Al(OH)3↓ або H3AlO3+NaOH(сплав.)=NaAlO2+2H2O Виявляє властивості кислот. Утворюються сіль натрій метаалюмінат і вода. 

Al(OH)3↓ або H3AlO3+3NaOH(сплав.)=Na3AlO3+3H2O Виявляє властивості кислот. Утворюються сіль натрій ортоалюмінат і вода. 

Висновок. Осад  алюміній гідроксиду розчинився в обох пробірках, отже, алюміній гідроксид прореагував і з кислотою, і з лугом. В реакціях з кислотами алюміній гідроксид поводить себе як основа, утворюючи сіль і воду. Під час сплавляння з типовим лугом алюміній гідроксид поводить себе як кислота H3AlO3, утворюючи також сіль і воду. Алюміній гідроксид є амфотерним, бо проявив подвійні хімічні властивості: основні у реакції з кислотою і кислотні у реакції з лугом.

 

Вправа 6

Складіть самостійно задачу, в якій необхідно добути нерозчинну основу, та обчисліть маси й кількості речовини вихідних сполук.

Дією натрій гідроксиду на водний розчин ферум (ІІ) сульфату добули нерозчинну сіль масою 45 г. Обчисліть маси та кількості речовини вихідних сполук.

Відомо: m(Fe(OH)2)=45 г

Знайти: m(NaOH)-?, v(NaOH)-?, m(FeSO4)-?, v(FeSO4)-?

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

x г          y г         45 г

FeSO4 + 2NaOH = Fe(OH)2+ Na2SO4

120 г       80 г        90 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль ферум (ІІ) сульфату FeSO4 з 2 моль натрій гідроксидом NaOH з утворенням 1 моль ферум (ІІ) гідроксиду Fe(OH)2Обчислюємо молярні маси (M=Mr г/моль) речовин й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(FeSO4)=Ar(Fe)+Ar(S)+4Ar(O)=56+32+216=120,  

M(FeSO4)=120 г/моль. Маса 1 моль=120 г

Mr(NaOH)=Ar(Na)+Ar(O)+Ar(H)=23+16+1=40, M(NaOH)=40 г/моль

Маса 1 моль = 40 г, а маса 2 моль = 80 г/моль

Mr(Fe(OH)2)=Ar(Fe)+2Ar(O)+2Ar(H)=56+2•16+21=90,  

M(Fe(OH)2)=90 г/моль. Маса 1 моль=90 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу ферум (ІІ) сульфату.

х г / 120 г = 45 г / 90 г, звідси х г • 90 г = 45 г • 120 г

х = 45 г • 120 г : 90 г = 60 г

За допомогою пропорції обчислюємо масу натрій гідроксиду.

у г / 80 г = 45 г / 90 г, звідси у г • 90 г = 45 г • 80 г

у = 45 г • 80 г : 90 г = 40 г

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: 

FeSO4+2NaOH=Fe(OH)2+Na2SO4

Обчислюємо кількість речовини ферум (II) гідроксиду масою 45 г за формулою v=m/M, де M=Mrг/моль.

Mr(Fe(OH)2)=Ar(Fe)+2Ar(O)+2Ar(H)=56+2•16+21=90,  

M(Fe(OH)2)=90 г/моль

v(Fe(OH)2)=m(Fe(OH)2):M(Fe(OH)2)=45 г:90 г/моль=0,5 моль

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль ферум (ІІ) сульфату FeSO4 і 2 моль натрій гідроксиду NaOH з утворенням 1 моль ферум (ІІ) гідроксиду Fe(OH)2. Кількість речовини натрій гідроксиду удвічі більша за кількість речовини ферум (ІІ) гідроксиду, а кількість речовини ферум (ІІ) сульфату і ферум (ІІ) гідроксиду однакова. Отже, якщо в результаті реакції утворюється 0,5 моль ферум (ІІ) гідроксиду, то в реакцію вступає така ж кількість речовини ферум (ІІ) сульфату і натрій гідроксид у 2 рази більшою кількістю речовини, тому 

v(FeSO4)=v(Fe(OH)2)=0,5 моль

v(NaOH)=v(Fe(OH)2)=0,5 моль2=1 моль

Знаходимо масу 0,5 моль ферум (ІІ) сульфату і 1 моль натрій гідроксиду за формулою m=v•M.

Mr(FeSO4)=Ar(Fe)+Ar(S)+4Ar(O)=56+32+216=120,  

M(FeSO4)=120 г/моль

m(FeSO4)=v(FeSO4)M(FeSO4)=0,5 моль120 г/моль=60 г

Mr(NaOH)=Ar(Na)+Ar(O)+Ar(H)=23+16+1=40, M(NaOH)=40 г/моль

m(NaOH)=v(NaOH)M(NaOH)=1 моль40 г/моль=40 г

Відповідь: m(Fe(SO4)2)=60 г, m(NaOH)=40 г.

Інші завдання дивись тут...