Інші завдання дивись тут...

Завдання. Дослідіть взаємодію водних розчинів солей та лугів. Визначте, за яких умов ці реакції відбуваються до кінця.

Обладнання і реактиви: пробірки, хімічні склянки або пластина з заглибинами, білий і чорний екрани, таблиця розчинності кислот, основ, солей і амфотерних гідроксидів; розчини ферум (ІІ) сульфату й ферум (ІІІ) хлориду, натрій сульфату, алюміній нітрату, натрій, калій, кальцій та барій гідроксидів.

ХІД РОБОТИ

Дослід 1. Наливаємо у склянки почергово розчини ферум (ІІ) сульфату й ферум (ІІІ) хлориду об'ємом по 1-1,5 мл. Доливаємо в кожну з них розчин натрій гідроксиду. Спостерігаємо утворення осаду.

Дослід 2. Наливаємо у пробірку розчину натрій сульфату об'ємом 1 -1,5 мл. Доливаємо краплями розчин барій гідроксиду. Випробуємо утворений осад кислотою. Утворений осад не розчиняється у кислотах.

Дослід 3. Наливаємо у пробірку розчину натрій карбонату об'ємом 1 -1,5 мл. Доливаємо розчин кальцій гідроксиду приблизно такого ж об'єму. Спостерігаємо утворення осаду.

Оформлюємо у зошиті результати досліджень. Робимо відповідні висновки.

Що робили?

Спостере-

ження

Рівняння реакцій Висновок

Дослід 1

До розчину 

ферум (II) сульфату

долили р-н натрій

гідроксиду

випадає

зелений

осад

 

 

 FeSO4 + 2NaOH =

= Fe(OH)2↓ + Na2SO4

 

 

реакція

відбулася,

ознакою 

реакції є

поява осаду

До розчину 

ферум (III) хлориду

долили р-н натрій

гідроксиду

випадає

бурий

осад

 

 

 FeCl3 + 3NaOH =

= Fe(OH)3↓ + 3NaCl

 

 

 реакція

відбулася,

ознакою

реакції є

поява осаду

Дослід 2

До р-ну натрій

сульфату долили

р-н барій гідроксиду.

 

 

 

 

Утворений осад

випробувати

кислотою 

 

 

 

випадає

білий

осад.

 

 

 

 

Утворений

осад не 

розчиняєть-

ся у кисло-

тах

 

Na2SO4 + Ba(OH)2 =

= BaSO4↓ + 2NaOH

 

 

 

 

 

BaSO4 + HCl ≠ не

відбувається, бо

продукти реакції є

розчинними.

 

реакція

відбулася,

ознакою

реакції є

поява осаду

 

 

реакція не

відбувається,

утворений

осад, нероз-

чинний у

кислотах. 

Дослід 3

До р-ну натрій

карбонату долили

р-н кальцій

гідроксиду.

 

випадає

білий

осад

 

 

 Na2CO3 + Ca(OH)2 =

= CaCO3↓ + 2NaOH

 

 

реакція

відбулася,

ознакою

реакції є

поява осаду

Висновок: Луги реагують з водними розчинами солей за умови, якщо один з утворених продуктів реакції випадає в осад.

Інші завдання дивись тут...