Інші завдання дивись тут...

Завдання. Дослідіть взаємодію водних розчинів солей. Визначте тип реакцій та оформіть результати досліджень у зошиті. Зробіть відповідні висновки.

Обладнання та реактиви: пробірки або пластина із заглибинами, чорний і білий екрани, розчини солей натрій хлориду, кальцій хлориду, аргентум (І) нітрату, натрій та калій сульфатів, барій хлориду, хлоридної та сульфатної кислот.

ХІД РОБОТИ

Дослід 1. Наливаємо у три пробірки по черзі хлоридної кислоти, розчинів натрій хлориду, кальцій хлориду, об'ємом по 1-1,5 мл. До кожної з них доливаємо розчин аргентум (І) нітрату. Порівнюємо результати взаємодії хлоридної кислоти та її солей з розчином аргентум (І) нітрату. Результати досліджень заносимо у таблицю.

Що робили? Спостереження

Рівняння реакцій,

тип реакцій

а) до розчину 

хлоридної к-ти

долили р-н

аргентум (І)

нітрату.

випадає білий

сирнистий осад,

нерозчинний у

кислотах

HCl+AgNO3=AgCl↓+HNO3

реакція обміну

б) до розчину 

натрій хлориду

долили р-н

аргентум (І)

нітрату

випадає білий

сирнистий осад,

нерозчинний у

кислотах

NаСl+AgNO3=AgCl↓+NaNO3

реакція обміну

 в) до розчину 

кальцій хлориду 

долили р-н

аргентум (І)

нітрату

випадає білий

сирнистий осад,

нерозчинний у

кислотах

СаСl2+2AgNO3=2AgCl↓+Сa(NO3)2

реакція обміну

 

Висновок: солі взаємодіють між собою у водних розчинах у випадку, якщо одна з новоутворених солей випадає в осад. Отже, аргентум (I) нітрат є реактивом на хлоридну кислоту та її солі.

 

Дослід 2. Наливаємо у три пробірки по черзі розчинів сульфатної кислоти, натрій і калій сульфатів об'ємом по 1 -1,5 мл. До кожної з них доливаємо розчин барій хлориду. Порівнюємо результати взаємодії сульфатної кислоти та її солей з розчином барій хлориду. Зробіть відповідні висновки.

Що робили? Спостереження

Рівняння реакцій,

тип реакцій

а) до розчину 

сульфатної к-ти

долили р-н

барій хлориду

випадає білий

осад, нерозчин-

ний у кислотах

H2SO4 + BaCl2 = BaSO4 + 2HCl

реакція обміну

б) до розчину 

натрій сульфату

долили р-н

барій хлориду

випадає білий

осад, нерозчин-

ний у кислотах

Na2SO4+BaCl2=BaSO4↓+2NaCl

реакція обміну

в) до розчину

калій сульфату

долили р-н

барій хлориду

випадає білий

осад, нерозчин-

ний у кислотах

K2SO4+BaCl2 =BaSO4↓+2KCl

реакція обміну

Висновок: солі взаємодіють між собою у водних розчинах у випадку, якщо одна з новоутворених солей випадає в осад. Отже, барій хлорид є реактивом на сульфатну кислоту та її солі.

 

Загальний висновок: солі взаємодіють між собою у водних розчинах у випадку, якщо одна з новоутворених солей випадає в осад. Якісною реакцією на хлоридну кислоту та хлориди є взаємодія цієї кислоти та її солей з розчином аргентум (І) нітрату. Якісною реакцією на сульфатну кислоту та сульфати є взаємодія цієї кислоти та її солей з розчином барій хлориду.

Інші завдання дивись тут...