Інші завдання дивись тут...

Розв'яжіть запропоновані експериментальні задачі. Опишіть спостереження та зробіть висновки.

Реактиви: розчини індикаторів, цинк хлориду, натрій хлориду, натрій сульфату, купрум (ІІ) сульфату, аргентум (І) нітрату, барій гідроксиду, натрій гідроксиду, нітратної кислоти.

Обладнання: штатив з пробірками.

 

Завдання 1. У двох пробірках під номерами є хлоридна кислота і розчин натрій гідроксиду. Визначте експериментально, в якій з пробірок знаходиться кожна речовина.

Що робили? Спостереження Висновок

1. а) хлоридної кислоти

додаємо краплями лакмус,

б) натрій гідроксиду

додаємо краплями лакмус

а) лакмус став

червоним;

б) лакмус став

синім.

а) у цій пробірці є

хлоридна кислота;

б) у цій пробірці є 

натрій гідроксид.

ВИСНОВОК: розпізнати кислоту і луг можна за допомогою індикаторів. 

 

Завдання 2. Добудьте цинк гідроксид і доведіть його амфотерний характер.

Що робили? До:

а) розчину цинк хлориду повільно доливаємо розчин натрій гідроксиду;

б) цинк гідроксиду доливаємо нітратну кислоту;

в) до цинк гідроксиду доливаємо натрій гідроксид.

Спостереження:

а) спостерігаємо утворення осаду у вигляді білої драглистої маси;

б) спостерігаємо розчинення осаду;

в) спостерігаємо розчинення осаду.

Рівняння реакцій:

а) ZnCl2 + 2NaOH = 2NaCl + Zn(OH)2

б) Zn(OH)2 + 2HNO3 = Zn(NO3)2 + 2H2O

в) Zn(OH)2↓+2NaOH=Na2[Zn(OH)4] - натрій тетрагідроксоцинкат.

Висновок:

а) нерозчинні у воді основи добувають дією лугів на водні розчини відповідних солей;

б) і в) реакції відбулися, цинк гідроксид прореагував з кислотою і лугом, тобто проявив подвійні хімічні властивості, отже, є амфотерним.

 

Завдання 3. Здійсніть реакцію нейтралізації між нітратною кислотою та кальцій гідроксидом.

Що робили? 1. До:

а) розчину нітратної кислоти доливаємо краплями лакмус;

б) а потім краплями р-н кальцій гідроксиду додаємо.

Спостереження:

а) спостерігаємо зміну кольору лакмусу на червоний;

б) спостерігаємо, що лакмус набув кольору нейтрального середовища.

Рівняння реакцій:

б) HNO3 + NaOH =NaNO3 + H2O

Висновок. Зміна кольору індикатора свідчить про те, що реакція відбулася. Луги реагують з кислотами iз утворенням солі й води.

 

Завдання 4. Є розчини солей: натрій хлориду, натрій сульфату і натрій карбонату. Визначте експериментально кожну з них.

Що робили? 1. До розчинів:

а) натрій хлориду доливаємо аргентум нітрат;

б) натрій сульфату доливаємо барій гідроксид;

в) натрій карбонату доливаємо нітратну кислоту.

Спостереження:

а) спостерігаємо утворення білого сирнистого осаду;

б) спостерігаємо утворення білого кристалічного осаду;

в) спостерігаємо виділення великої кількості вуглекислого газу, що подібне до "вскипання" рідини.

Рівняння реакцій:

а) NaCl + AgNO3 = NaNO3 + AgCl

б) Na2SO4 + Ba(OH)2 = 2NaOH + BaSO4

в) Na2CO3 + 2HNO3 = 2NaNO3 + H2O + CO2

Висновок: 

а) якісною реакцією на хлориди є їх взаємодія з розчином аргентум (І) нітрату;

б) якісною реакцією на сульфати є їх взаємодія з розчином барій гідроксиду;

в) якісною реакцією на карбонати є їх взаємодія з сильною кислотою, яка витісняє карбонатну кислоту з її солей. Карбонатна кислота нестійка, тому розкладається з виділенням вуглекислого газу. 

 Інші завдання дивись тут...