Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА

Завдання 1

Напишіть рівняння реакцій, що подані схемами, працюючи в групах або самостійно:

a) Mg->MgO->MgCl2->Mg(OH)2->MgO

2Mg + O2 = 2MgO

MgO + 2HCl = MgCl2 + H2O

MgCl2 + 2NaOH = Mg(OH)2 + 2NaCl

Mg(OH)2 = MgO + H2O

б) P->P2O5->H3PO4->Ca3(PO4)2

4P + 5O2 = 2P2O5

P2O5 + 3H2O = 2H3PO4

2H3PO4 + 3Ca(OH)2 = Ca3(PO4)2 + 6H2O

 

Завдання 2

Напишіть рівняння реакцій за схемами:

а) Cr -> CrCl2 ->Cr(OH)2->CrO->CrSO4

Cr + Cl= CrCl2

CrCl2 + 2NaOH = Cr(OH)+ 2NaCl

Cr(OH)2 = CrO + H2O

CrO + H2SO4 = CrSO4 + 2H2O

б) Ba ->BaО ->Ba(OH)2->BaCl2->BaSO4

Ba + O= BaO

BaO + H2O= Ba(OH)2

Ba(OH)2 + 2HCl = BaCl2 + 2H2O

BaCl+ H2SO4 = BaSO4 + 2HCl

в) Zn ->ZпО ->Zn(NO3)2->Zn(OH)2->Na2ZnO2

2Zn + O= 2ZnO

ZnO + 2HNO= Zn(NO3)+ H2O

Zn(NO3)+ 2NaOH = Zn(OH)2↓ + 2NaNO3

Zn(OH)+ 2NaOH = Na2ZnO+ 2H2O

г) Al->Al2O3->AlBr3->Al(OH)3->Al2(SO4)3

4Al + 3O= 2Al2O3

Al2O3 + 6HBr = 2AlBr3 + 3H2O

AlBr3 + 3NaOH = Al(OH)3 + 3NaBr

2Al(OH)3 + 3H2SO4 = Al2(SO4)3 + 6H2O

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 1. Напишіть рівняння реакцій, що лежать в основі схем:

І варіант

Si->SiO2->Na2SiO3->H2SiO3->SiO2

Si+O2=SiO2

SiO2+2NaOH=Na2SiO3 +H2O

Na2SiO3 + 2HCl = 2NaCl + H2SiO3

H2SiO3= SiO2+H2O

ІІ варіант 

Ba->BaО->Ba(OH)2->BaSO4

                    Ba(NO3)2

2Ba+O2=2BaO

BaO+H2O=Ba(OH)2

Ba(OH)2+H2SO4=BaSO4+2H2O

Ba(OH)2+Cu(NO3)2=Ba(NO3)2+Cu(OH)2

 

ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ

1. Напишіть рівняння реакцій, що лежать в основі схем:

а) мідь —> купрум (ІІ) сульфат —> купрум (ІІ) гідроксид —> купрум(ІІ) оксид —> мідь;

Cu—>CuSO4—>Cu(OH)2—>CuO—>Cu

Cu + HgSO= Hg + CuSO4

CuSO4 + 2NaOH = Cu(OH)2↓ +Na2SO4

Cu(OH)2↓ = CuO + H2O   

2CuO=2Cu+O2

б) фосфор —> фосфор (V) оксид —> калій ортофосфат —> ортофосфатна кислота —> кальцій ортофосфат;

P—>P2O5—>K3PO4—>H3PO4—>Ca3(PO4)2

4P+5O2=2P2O5

P2O5+3K2O=2K3PO4

K3PO4+3HCl=H3PO4+3KCl

2H3PO4+3Ca(NO3)2=Ca3(PO4)2↓+6HNO3

в) залізо —> ферум(ІІ) оксид -> ферум(ІІ) хлорид -» ферум(ІІ) гідроксид —> ферум(ІІ) оксид -> залізо;

Fe—>FeO—>FeCl2—>Fe(OH)2—>FeO—>Fe

2Fe+O2=2FeO

FeO+2HCl=FeCl2+H2O

FeCl2+2NaOH=Fe(OH)2↓+2NaCl

Fe(OH)2=FeO+H2O

2FeO = 2F + O2

г) магній -> магній оксид -> магній карбонат —> карбон(ІV) оксид—> кальцій карбонат —> кальцій оксид.

Mg—>MgO—>MgCO3—>CO2—>CaCO3—>CaO

2Mg+O2=2MgO

MgO+CO2=MgCO3

MgCO3=MgO+CO2

CO2+CaO=CaCO3

CaCO3=CaO+CO2

Інші завдання дивись тут...