Інші завдання дивись тут...

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

І рівень

Вправа 1.  Виділіть металічні елементи з даного переліку символів:

С, S, NaFe, H, К , , Cl, Mg, N, ZnНg, Si, RbСа.

У довгому варіанті Періодичної системи є ламана лінія, проведена від Бору до Астату, ліворуч від неї перебувають металічні елементи, а праворуч  неметалічні.

 

Вправа 2. Напишіть формули простих речовин, утворених галогенами, назвіть їх та прочитайте формули.

Формули

Назви простих 

речовин

Читання

формул

F2

фтор

флуор-два

Cl2

хлор

хлор-два 

Br2

бром

бром-два

I2

йод

йод-два

Вправа 3.  Укажіть, в якому ряді сполук є тільки формули оксидів лужних елементів:

A.    ZnO, К2О, FeO.

B.    Ag2О, Cu2О,Na2О

Б. Na2О, Rb2О, Li2О

Г. K2О, Cs2О, Hg2О

Вправа 4. Напишіть рівняння взаємодії натрію і калію з воднем.

2Na + H2 = 2NaH
2К + H2 = 2КH

II рівень

Вправа 5. Виділіть металічні (зеленого кольору) та неметалічні (сірого кольору) елементи з даного переліку символів:
Аl, Si, Zn, As, Na, Br, HCa, Cl, Cu, Ar, Xe, Ba, Si, RbAg, H, F.

У довгому варіанті Періодичної системи є ламана лінія, проведена від Бору до Астату, ліворуч від неї перебувають металічні елементи, а праворуч  неметалічні. 

 

Вправа 6. Пригадайте фізичні властивості металів і назвіть їх.

Металічний блиск, пластичні (ковкі), теплопровідні, електропровідні.

 

Вправа 7. Напишіть формули оксидів відомих вам металічних елементів та назвіть їх.

K2O   калій оксид

BaO  барій оксид

CaO  кальцій оксид

Al2O3  алюміній оксид

Fe2O3  ферум (ІІІ) оксид

 

Вправа 8. Напишіть рівняння реакцій між попарно взятими речовинами:

І варіант ІІ варіант
Li2О + Н2О = 2LiOH   
2Na + Br2 = 2NaBr (натрій бромід)
2Na + 2Н2О = 2NaOH + H2
Na2О + Н2О = 2NaOH
2К + 2Н2О = 2KOH + H2
2Li + Сl2 = 2LiCl (літій хлорид)

ІІІ рівень

Вправа 9. Установіть відповідність між реагентами і продуктами реакцій. Укажіть суму коефіцієнтів.

A. Na + О2 

Б. К2О + Н2О 
B. Li + Н2O →

Г. Na + F2 →

1. КOН
2. Na2O
3. NaF

4. Na2O2
5. LiOH + H2

А 4 4
Б 1 4
В 5 7
Г 3 5

А. 2Na + O2 = Na2O2, 2+1+1=4

Б. K2O + H2O = 2KOH, 1+1+2=4

В. 2Li + 2H2O = 2LiOH + H2, 2+2+2+1=7

Г. 2Na + F2 = 2NaF, 2+1+2=5

IV рівень

Вправа 12. У воді об'ємом 135 мл розчинили цукор масою 15 г. Обчисліть масову частку речовини у розчині.

Запис умови  Розв'язування
Відомо:

V(води)=135 мл

m(цукру)=15 г

Знайти:

w(цукру)-?

І спосіб

1. Знаходимо масу води за формулою: m=Vρ, де ρ=1 г/мл.

m(води)=135 мл  1 г/мл=135 г. Для води об'єм

відповідає масі, тому ця дія не є обов'язковою. 

2. Знаходимо масу розчину:

m(розчину)=m(цукру)+m(води)=15 г+135 г=150 г

2. Знаходимо масову частку цукру в розчині за формулою:  

w(речовини)=(m(речовини)/m(розчину))100%

w(цукру)=15 г:150 г100%=10%

ІІ спосіб

1. Знаходимо масу води за формулою: m=Vρ, де ρ=1 г/мл.

m(води)=135 мл  1 г/мл=135 г. Для води об'єм

відповідає масі, тому ця дія не є обов'язковою. 

2. Знаходимо масу розчину:

m(розчину)=m(цукру)+m(води)=15 г+135 г=150 г

3. Визначаємо масу цукру, що міститься у 100 г розчину,

тобто масову частку. Для цього складаємо пропорцію і

розв'язуємо її:

в 150 г розчину міститься 15 г цукру

у 100 г розчину  х г цукру

150 г / 100 г = 15 г / х г, тому х г  150 г = 15 г  100 г, 

х=15 г  100 г : 150 г=10 г, тому w(цукру)=10%

Відповідь: 10%

Інші завдання дивись тут...

  • Вадим
    гарний помічник
    13 листопада 2018 19:03