Загрузка...

Самостійна робота. Основні класи неорганічних сполук: оксиди, кислоти.

Завдання 1. Напишіть формули оксидів, яким відповідають такі гідроксиди:

І варіант                                               ІІ варіант

a) KOH  - K2O;                            a) NaOH - Na2O;

б) Ba(OH)2  - BaO;                       б) Fe(OH)3 - Fe2O3;

в) Al(OH)3 - Al2O3.                       в) Mg(OH)2 - MgO.

Завдання 2. Класифікуйте речовини, подані формулами, на оксиди і кислоти, укажіть до яких груп вони належать: Li2O, HNO3, HF, CO2, H2S, BaO, ZnO, H3AsO3, Al2O3, SO3, H2SiO3, H3PO4 . Дані впишіть у таблицю.

Основні

оксиди

Кислотні

оксиди

Амфотерні

оксиди

Одноосновні 

кислоти

Двоосновні

кислоти

Триосновні

кислоти

Li2O CO2 ZnO HNO3 H2S H3AsO3
BaO SO3 Al2O3 HF H2SiO3 H3PO4
Загрузка...