Інші завдання дивись тут...

Завдання 1 Складіть формули оксидів, яким відповідають кислоти:

І варіант                                                      ІІ варіант

а) H2SiO3 - SiO2                             a) HNO3 - N2O5;

б) H3PO4 - P2O5                             б) H2CO3 - CO2;

в) H2SO3 - SO2                              в) H2SO4 - SO3.

Пояснення прикладу б) І варіанту. Визначимо ступінь окиснення Фосфору у сполуці Н3РO4. Ступінь окиснення Гідрогену +1, а Оксигену -2. Позначимо ступінь окиснення Фосфору через х: Н3+1РхO4-2, тоді за властивістю електронейтральності 3•(+1)+1•х+4•(-2)=0, тому 3+х-8=0, звідси х=8-3, х=+5. Отже, формула оксиду буде мати вигляд: Р2О5.

Пояснення прикладу а) ІІ варіанту. Визначимо ступінь окиснення Нітрогену у сполуці НNO3. Ступінь окиснення Гідрогену +1, а Оксигену -2. Позначимо ступінь окиснення Нітрогену через х: Н+1NхO3-2, тоді за властивістю електронейтральності 1•(+1)+1•х+3•(-2)=0, тому 1+х-6=0, звідси х=6-1, х=+5. Отже, формула оксиду буде мати вигляд: N2О5.

 

Самостійна робота

Завдання 1 Напишіть формули оксидів, яким відповідають такі гідроксиди:

І варіант                                               ІІ варіант

a) KOH  - K2O;                            a) NaOH - Na2O;

б) Ba(OH)2  - BaO;                       б) Fe(OH)3 - Fe2O3;

в) Al(OH)3 - Al2O3.                       в) Mg(OH)2 - MgO.

Завдання 2 Класифікуйте речовини, подані формулами, на оксиди і кислоти, укажіть до яких груп вони належать: Li2O, HNO3, HF, CO2, H2S, BaO, ZnO, H3AsO3, Al2O3, SO3, H2SiO3, H3PO4. Дані впишіть у таблицю.

Основні

оксиди

Кислотні

оксиди

Амфотерні

оксиди

Одноосновні 

кислоти

Двоосновні

кислоти

Триосновні

кислоти

Li2O CO2 ZnO HNO3 H2S H3AsO3
BaO SO3 Al2O3 HF H2SiO3 H3PO4

Інші завдання дивись тут...