Інші завдання видання 2017 року видання дивись тут...

Інші завдання видання 2012 року видання дивись тут...

Зміни 2017 року. Завдання 1. Напишіть формули оксидів, яким відповідають кислоти:

І варіант                                                      ІІ варіант

а) H2SiO3 - SiO2                             a) HNO3 - N2O5;

б) H3PO4 - P2O5                             б) H2CO3 - CO2;

в) H2SO3 - SO2                              в) H2SO4 - SO3.

Пояснення прикладу б) І варіанту. Визначимо ступінь окиснення Фосфору у сполуці Н3РO4. Ступінь окиснення Гідрогену +1, а Оксигену -2. Позначимо ступінь окиснення Фосфору через х: Н3+1РхO4-2, тоді за властивістю електронейтральності 3•(+1)+1•х+4•(-2)=0, тому 3+х-8=0, звідси х=8-3, х=+5. Отже, формула оксиду буде мати вигляд: Р2О5.

Пояснення прикладу а) ІІ варіанту. Визначимо ступінь окиснення Нітрогену у сполуці НNO3. Ступінь окиснення Гідрогену +1, а Оксигену -2. Позначимо ступінь окиснення Нітрогену через х: Н+1NхO3-2, тоді за властивістю електронейтральності 1•(+1)+1•х+3•(-2)=0, тому 1+х-6=0, звідси х=6-1, х=+5. Отже, формула оксиду буде мати вигляд: N2О5.

 

Самостійна робота. Основні класи неорганічних сполук: оксиди, кислоти.

Завдання 1. Напишіть формули оксидів, яким відповідають такі гідроксиди:

І варіант                                               ІІ варіант

a) KOH  - K2O;                            a) NaOH - Na2O;

б) Ba(OH)2  - BaO;                       б) Fe(OH)3 - Fe2O3;

в) Al(OH)3 - Al2O3.                       в) Mg(OH)2 - MgO.

Завдання 2. Класифікуйте речовини, подані формулами, на оксиди і кислоти, укажіть до яких груп вони належать: Li2O, HNO3, HF, CO2, H2S, BaO, ZnO, H3AsO3, Al2O3, SO3, H2SiO3, H3PO4 . Дані впишіть у таблицю.

Основні

оксиди

Кислотні

оксиди

Амфотерні

оксиди

Одноосновні 

кислоти

Двоосновні

кислоти

Триосновні

кислоти

Li2O CO2 ZnO HNO3 H2S H3AsO3
BaO SO3 Al2O3 HF H2SiO3 H3PO4

Інші завдання видання 2012 року видання дивись тут... 

Інші завдання видання 2017 року видання дивись тут...