Загрузка...

Самостійна робота. Хімічні властивості оксидів.

Завдання 1. Допишіть праві частини рівнянь, поставте коефіцієнти та визначте, які властивості оксидів вони характеризують:

І варіант                                               

a) SrO +H2O =  Sr(OH)2 - основні оксиди взаємодіють з водою;                            

б) BaO + H2O = Ba(OH)2 - основні оксиди взаємодіють з водою;                       

в) ZnO + 2HCl =ZnCl2 + H2O - амфотерні оксиди взаємодіють з кислотами; 

г) BeO + 2KOH = K2BeO2 + H2O - амфотерні оксиди взаємодіють з лугами;

ґ) SO3 + 2NaOH = Na2SO3 + H2O - кислотні оксиди взаємодіють з лугами.                    

Іі варіант                                               

a) Li2O +H2O =  2LiOH - основні оксиди взаємодіють з водою;                            

б) CaO + SO3 = CaSO4 - основні оксиди взаємодіють з кислотними оксидами;                       

в) MgO + 2HNO3 = Mg(NO3)2 + H2O - основні оксиди взаємодіють з кислотами;  

г) CO2 + H2O = H2CO3 - кислотні оксиди взаємодіють з водою;

ґ) Al2O3 + 3H2SO4 = Al2(SO4)3 + 3H2O - амфотерні оксиди взаємодіють з кислотами.     

Завдання 2. Напишіть рівняння реакцій між такими речовинами:

І варіант                                               

a) кальцій оксидом і сульфатною кислотою CaO + H2SO4 = CaSO4 + H2O ;                            

б) карбон (IV) оксидом і кальцій гідроксидом  CO2+Ca(OH)2 = CaCO3+ H2O.

ІІ варіант                                               

a) сульфур (VІ) оксидом і калій гідроксидом SO3 + 2KOH = K2SO4 + H2O;                            

б) цинк оксидом і хлоридною кислотою ZnO + 2HCl = ZnCl2 + H2O.

Загрузка...