Інші завдання дивись тут...

Самостійна робота

Завдання 1 Cкладіть рівняння реакції взаємодії хлоридної та сульфатної кислот з речовинами, поданими у схемі, де це можливо.

І варіант                                               

1.  6HCl + Fe2O3 = 2FeCl3 + 3H2O

2.  HCl + AgNO3 = AgCl + HNO3

3.  2HCl + Li2O = 2LiCl + H2O                        

4.  HCl + NaOH = NaCl + H2O

5.  2HCl + Zn(OH)2 = ZnCl2 + 2H2O

6.  6HCl + Al2O3 = 2AlCl3 + 3H2O  

7.  2HCl + Na2CO3 = 2NaCl + CO2 + H2O

ІI варіант                                               

1.  3H2SO4 + Fe2O3 = Fe2(SO4)3 + 3H2O

2.  H2SO4 + 2AgNO3 = Ag2SO4 + 2HNO3                            

3.  H2SO4 + Li2O = Li2SO4 + H2O

4.  H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + 2H2O

5.  H2SO4 +Zn(OH)2 = ZnSO4 + 2H2O                           

6.  H2SO4 + BaCl2 = BaSO4 + 2HCl  

7.  6HCl + Al2O3 = 2AlCl3 + 3H2O

 

8.  H2SO4 + Na2CO3 = Na2SO4 + H2O + CO2

 

------------------------ у виданнях 2012, 2017 років ---------------

Завдання 1. Напишіть рівняння можливих реакцій взаємодії хлоридної та сульфатної кислот з речовинами, поданими у схемі.

І варіант                                               

1.  2HCl + Fe = FeCl2 + H2;                            

2.  2HCl + MgO = MgCl2 + H2O;

3.  2HCl + Zn = ZnCl2 + H2;                            

4.  2HCl + Ca(OH)2CaCl2 + 2H2O;  

5.  6HCl + Fe2O3 = 2FeCl3 + 3H2O;                            

6.  3HCl + Cr(OH)3CrCl3 + 3H2O;

7.  HCl + AgNO3AgCl + HNO3.

ІI варіант                                               

1.  H2SO4 + Mg = MgSO4 + H2;                            

2.  H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + 2H2O;

3.  H2SO4 +CaO =  CaSO4 + H2O;                            

4.  3H2SO4 + 2Al = Al2(SO4)3 + 3H2;  

5.  H2SO4 +Ba(OH)2 = BaSO4 + 2H2O;  

6.  3H2SO4 + Cr2O3 = Cr2(SO4)3 + 3H2O;                         

7.  H2SO4 + Fe(OH)2 = FeSO4 + 2H2O;

8.  H2SO4 + Na2CO3 = Na2SO4 + H2O + CO2↑.

9.  H2SO4 + BaCl2 = BaSO4 + 2HCl.

ІII варіант 

1.  H2SO4 + Fe = FeSO4 + H2;                            

2.  H2SO4 + 2KOH = K2SO4 + 2H2O;

3.  H2SO4 +MgO =  MgSO4 + H2O;                            

4.  H2SO4 + Zn = ZnSO4H2;  

5.  H2SO4 +Ca(OH)2 = CaSO4 + 2H2O;  

6.  3H2SO4 + Fe2O3 = Fe2(SO4)3 + 3H2O;                         

7.  3H2SO4 + 2Cr(OH)3Cr2(SO4)3 + 6H2O;

8.  H2SO4 + 2AgNO3Ag2SO4 + 2HNO3.

Інші завдання дивись тут...