Інші завдання видання 2017 року видання дивись тут...

Інші завдання видання 2012 року видання дивись тут...

Самостійна робота. Хімічні властивості кислот.

Завдання 1. Напишіть рівняння можливих реакцій взаємодії хлоридної та сульфатної кислот з речовинами, поданими у схемі.

І варіант                                               

1.  2HCl + Fe = FeCl2 + H2;                            

2.  2HCl + MgO = MgCl2 + H2O;

3.  2HCl + Zn = ZnCl2 + H2;                            

4.  2HCl + Ca(OH)2CaCl2 + 2H2O;  

5.  6HCl + Fe2O3 = 2FeCl3 + 3H2O;                            

6.  3HCl + Cr(OH)3CrCl3 + 3H2O;

7.  HCl + AgNO3AgCl + HNO3.

ІI варіант                                               

Зміни 2017 року. 

1.  H2SO4 + Mg = MgSO4 + H2;                            

2.  H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + 2H2O;

3.  H2SO4 +CaO =  CaSO4 + H2O;                            

4.  3H2SO4 + 2Al = Al2(SO4)3 + 3H2;  

5.  H2SO4 +Ba(OH)2 = BaSO4 + 2H2O;  

6.  3H2SO4 + Cr2O3 = Cr2(SO4)3 + 3H2O;                         

7.  H2SO4 + Fe(OH)2 = FeSO4 + 2H2O;

8.  H2SO4 + Na2CO3 = Na2SO4 + H2O + CO2↑.

9.  H2SO4 + BaCl2 = BaSO4 + 2HCl.

1.  H2SO4 + Fe = FeSO4 + H2;                            

2.  H2SO4 + 2KOH = K2SO4 + 2H2O;

3.  H2SO4 +MgO =  MgSO4 + H2O;                            

4.  H2SO4 + Zn = ZnSO4H2;  

5.  H2SO4 +Ca(OH)2 = CaSO4 + 2H2O;  

6.  3H2SO4 + Fe2O3 = Fe2(SO4)3 + 3H2O;                         

7.  3H2SO4 + 2Cr(OH)3Cr2(SO4)3 + 6H2O;

8.  H2SO4 + 2AgNO3Ag2SO4 + 2HNO3.

Інші завдання видання 2012 року видання дивись тут... 

Інші завдання видання 2017 року видання дивись тут...