Загрузка...

Самостійна робота. Хімічні властивості кислот.

Завдання 1. Напишіть рівняння можливих реакцій взаємодії хлоридної та сульфатної кислот з речовинами, поданими у схемі.

І варіант                                               

1.  2HCl + Fe = FeCl2 + H2;                            

2.  2HCl + MgO = MgCl2 + H2O;

3.  2HCl + Zn = ZnCl2 + H2;                            

4.  2HCl + Ca(OH)2CaCl2 + 2H2O;  

5.  6HCl + Fe2O3 = 2FeCl3 + 3H2O;                            

6.  3HCl + Cr(OH)3CrCl3 + 3H2O;

7.  3HCl + AgNO3AgCl + HNO3.

ІI варіант                                               

1.  H2SO4 + Fe = FeSO4 + H2;                            

2.  H2SO4 + 2KOH = K2SO4 + 2H2O;

3.  H2SO4 +MgO =  MgSO4 + H2O;                            

4.  H2SO4 + Zn = ZnSO4H2;  

5.  H2SO4 +Ca(OH)2 = CaSO4 + 2H2O;  

6.  3H2SO4 + Fe2O3 = Fe2(SO4)3 + 3H2O;                         

7.  3H2SO4 + 2Cr(OH)3Cr2(SO4)3 + 6H2O;

8.  H2SO4 + 2AgNO3Ag2SO4 + 2HNO3.

Загрузка...