Загрузка...

Домашнє завдання. Хімічні властивості основ.

Завдання 1. Напишіть рівняння взаємодії натрій гідроксиду із запропонованими в схемі речовинами, де це можливо.

1.  3NaOH + H3PO4 = Na3PO4 + 3H2O;

2.  2NaOH + SiO2 = Na2SiO3 + H2O;

3.  2NaOH + CO2 = Na2CO3 + H2O;

4.  NaOH + HNO3 = NaNO3 + H2O;

5.  6NaOH + P2O5 = 2Na3PO4 + 3H2O;

6.  2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O;

7.  2NaOH + SO3 = Na2SO4 + H2O;

8.  NaOH + HCl = NaCl + H2O. 

2. Напишіть рівняння реакцій, що лежать в основі схем:

а) P -> P2O5 -> H3PO4

    4P + 5O2 = 2P2O5; P2O5 + 3H2O = 2H3PO4.

б) Ca -> CaO -> Ca(OH)2

    2Ca + O2 = 2CaO; CaO + H2O = Ca(OH)2.

в) Li -> Li2O -> LiOH

    4Li + O2 = 2Li2O; Li2O + H2O = 2LiOH.

г) C -> CO2 -> K2CO3

    C + O2 = CO2; CO2 + 2KOH = K2CO3 + H2O.

3. Розв'яжіть задачі.

 І - ІІ рівні

На купрум (ІІ) оксид кількістю речовини 0,6 моль подіяли сульфатною кислотою до повного його розчинення. Обчисліть масу утвореної солі та назвіть її.

Дано: y(CuO)=0,6 моль. Знайти  m(CuSO4)-? 

Розв'язання.

 Записуємо рівняння реакції:

   0,6 моль                      х г

     CuO    +  H2SO4 = CuSO4 +H2O

   1 моль                        160 г 

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль купрум (ІІ) оксиду CuO   з утворенням 1 моль солі купрум сульфату  CuSO4.

Обчислюємо молярну масу (г/моль = Mr) солі й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(CuSO4)=Ar(Cu)+Ar(S)+4Ar(O)=64+32+4•16=160M(CuSO4)=160 г/моль. Маса 1 моль=160 г.

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

0,6  моль / 1 моль= х г / 160 г, звідси х=0,6 моль•160 г/1 моль=96 г.

Відповідь:  m(CuSO4)=96 г; купрум сульфат. 

ІІІ рівень.

Кальцій гідроксид кількістю речовини 4 моль нейтралізували хлоридною кислотою. Обчисліть масу і кількість речовини солі, що утворилася. Назвіть сіль.

Дано: y(Ca(OH)2)=4 моль. Знайти  m(CaCl2)-? y(CaCl2)-?  

Розв'язання.

Записуємо рівняння реакції.

 4 моль                           х г

   Ca(OH)2  +  2HCl   =  CaCl2   +   2H2O

 1 моль                          110 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль кальцій гідроксиду Ca(OH)2 з утворенням 1 моль солі кальцій хлориду CaCl2Обчислюємо молярну масу солі й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(CaCl2)=Ar(Са)+2Ar(Cl)=40+235=110; 

M(CaCl2)=110 г/моль; Маса 1 моль=110 г. 

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

4 моль /1 моль = х г / 110г, звідси х=4 моль•110 г /1 моль = 440 г.

Обчислюємо кількість солі кальцій хлориду CaClмасою 440 г за формулою y=m/M

y(CaCl2)=440г / 110 = 4 моль.

 Відповідь: m(СаCl2)=440г; y(СаCl2)=4 моль, кальцій хлорид.

ІV рівень.

 На купрум (ІІ) гідроксид кількістю речовини 0,3 моль подіяли надлишком нітратної кислоти. Обчисліть маси та кількості утворених продуктів. Назвіть речовини.

 Дано: y(Cu(OH)2)=0,3 моль. Знайти: m(Cu(NO3)2)-?  y(Cu(NO3)2)-? m(H2O)-?   y(H2O)-?

Розв'язання.

І спосіб.

Записуємо рівняння реакції:

       0,3 моль                   x г             y г                   

     Cu(OH)2   + 2HNO3=  Cu(NO3)2 +     2H2O   

       1 моль                     188 г           36 г                        

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль купрум (ІІ) гідроксиду Cu(OH)2 з утворенням 1 моль солі купрум (ІІ) нітрату Cu(NO3)2 і 2 моль води H2O

Обчислюємо молярну масу (г/моль = Mr) речовин й, відповідно, масу 1 моль купрум (ІІ) нітрату і масу 2 моль води.

Mr(Cu(NO3)2)=Ar(Cu)+2Ar(N)+6Ar(O)= 64+2•14+6•16=188,  

M(Cu(NO3)2)=188 г/моль. Маса 1 моль=188 г.

Mr(H2O)=2Ar(H)+Ar(O)=2•1+16=18,  M(H2O)=18 г/моль.

Маса  1 моль=18г, а маса 2 моль=36 г.

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо дві пропорції та розв'язуємо їх.

Пропорція для обчислення маси солі купрум (ІІ) нітрату.

0,3 моль / 1 моль = х г / 188 г, звідси х=0,3 моль•188 г/ 1 моль=56,4 г.

Пропорція для обчислення маси води.

0,3 моль / 1 моль = у г / 36 г, звідси х=0,3 моль•36 г/ 1 моль=10,8 г.

Обчислюємо кількість речовини солі купрум (ІІ) нітрату масою 56,4 г за формулою y=m/M.

y(Cu(NO3)2)=56,4 г: 188 г/моль=0,3 моль

Обчислюємо кількість речовини води масою 10,8 г за формулою y=m/M.

y(H2O)=10,8 г: 18 г/моль=0,6 моль

Відповідь: m(Cu(NO3)2)=56,4г; y(Cu(NO3)2)=0,3моль; m(H2O)=10,8г; y(H2O)=0,6 моль; купрум (ІІ) нітрат, вода.

ІІ спосіб.

Записуємо рівняння реакції:

        0,3 моль                   x моль         y моль                  

     Cu(OH)2   + 2HNO3=  Cu(NO3)2 +     2H2O    

        1 моль                     1моль          2 моль                        

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль  купрум (ІІ) гідроксиду Cu(OH)2 з утворенням 1 моль солі купрум (ІІ) нітрату Cu(NO3)2 і 2 моль води H2O

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо дві пропорції та розв'язуємо їх.

Пропорція для обчислення кількості речовини солі купрум (ІІ) нітрату Cu(NO3)2.

0,3 моль / 1 моль = х моль / 1 моль, звідси х=0,3 моль•1 моль / 1 моль=0,3 моль.

Пропорція для обчислення кількості речовини води.

0,3 моль / 1 моль = у моль / 2 моль, звідси х=0,3 моль•2 моль/ 1 моль=0,6 моль.

Обчислюємо масу речовин.

З формули y=m/M, де г/моль = Mr, знаходимо масу m=yM.

Обчислюємо молярну масу (г/моль = Mr) речовин.

Mr(Cu(NO3)2)=Ar(Cu)+2Ar(N)+6Ar(O)= 64+2•14+6•16=188,  

M(Cu(NO3)2)=188 г/моль.

Mr(H2O)=2Ar(H)+Ar(O)=2•1+16=18,  M(H2O)=18 г/моль. 

Обчислюємо масу солі купрум (ІІ) нітрату кількістю речовини 0,3 моль.

y(Cu(NO3)2)=0,3 моль188 г/моль=56,4 г.

Обчислюємо масу води кількістю речовини 0,6 моль.

y(H2O)=0,6 моль18 г/моль=10,8 г.

Відповідь: m(Cu(NO3)2)=56,4г; y(Cu(NO3)2)=0,3моль; m(H2O)=10,8г; y(H2O)=0,6 моль; купрум (ІІ) нітрат, вода.

Загрузка...