Інші завдання видання 2017 року видання дивись тут...

Інші завдання видання 2012 року видання дивись тут...

Самостійна робота. Хімічні властивості середніх солей.

Завдання 1. Напишіть рівняння реакцій добування речовин за схемою, поданою нижче, якщо однією з вихідних речовин є цинк хлорид. Назвіть утворені сполуки.

1.  ZnCl2 + H2S = ZnS + 2HCl;  Цинк сульфід і хлоридна кислота.

2.  ZnCl2 + 2HI = ZnI2 + 2HCl; Цинк йодид і хлоридна кислота.

3.  ZnCl2 + H2SO4 = ZnSO4 + 2HCl; Цинк сульфат і хлоридна кислота

4.  ZnCl2 + 2AgNO3 = 2AgCl + Zn(NO3)2;  Аргентум хлорид і цинк нітрат.

5.  ZnCl2 + 2KOH = Zn(OH)2 + 2KCl;  Цинк гідроксид і калій хлорид.

6.  3ZnCl2 + 2Na3PO4 = Zn3(PO4)2 + 6NaCl;  Цинк ортофосфат і натрій хлорид.

7.  Zn(OH)2=ZnO + H2O;  Цинк оксид і вода.

8.  Zn(OH)2 + 2HNO3 = Zn(NO3)2 + 2H2O;  Цинк нітрат і вода.

9.  Zn(OH)2+ 2NaOH = Na2ZnO2 + 2H2O;  Натрій цинкат і вода.

Інші завдання видання 2012 року видання дивись тут... 

Інші завдання видання 2017 року видання дивись тут...