Інші завдання дивись тут...

Самостійна робота

Завдання 1 Напишіть рівняння реакцій добування речовин за схемою, поданою нижче, якщо однією з вихідних речовин є цинк хлорид. Назвіть утворені сполуки.

1. ZnCl2 + H2S = ZnS + 2HCl  Цинк сульфід і хлоридна кислота

2. ZnCl2 + 2HI = ZnI2 + 2HCl Цинк йодид і хлоридна кислота

3. ZnCl2 + H2SO4 = ZnSO4 + 2HCl Цинк сульфат і хлоридна кислота

4. ZnCl2 + 2AgNO3 = 2AgCl + Zn(NO3)2  Аргентум хлорид і цинк нітрат

5. ZnCl2 + 2KOH = Zn(OH)2 + 2KCl  Цинк гідроксид і калій хлорид

6. 3ZnCl2 + 2Na3PO4 = Zn3(PO4)2 + 6NaCl  Цинк ортофосфат і натрій хлорид

7. Zn(OH)ZnO + H2O  Цинк оксид і вода

8. Zn(OH)2 + 2HNO3 = Zn(NO3)2 + 2H2O  Цинк нітрат і вода

9. Zn(OH)2+ 2NaOH = Na2ZnO2 + 2H2O  Натрій цинкат і вода

Інші завдання дивись тут...