Загрузка...

Самостійна робота. Хімічні властивості середніх солей.

Завдання 1. Напишіть рівняння реакцій добування речовин за схемою, поданою нижче, якщо однією з вихідних речовин є цинк хлорид. Назвіть утворені сполуки.

1.  ZnCl2 + H2S = ZnS + 2HCl;  Цинк сульфід і хлоридна кислота.

2.  ZnCl2 + 2HI = ZnI2 + 2HCl; Цинк йодид і хлоридна кислота.

3.  ZnCl2 + H2SO4 = ZnSO4 + 2HCl; Цинк сульфат і хлоридна кислота

4.  ZnCl2 + 2AgNO3 = 2AgCl + Zn(NO3)2;  Аргентум хлорид і цинк нітрат.

5.  ZnCl2 + 2KOH = Zn(OH)2 + 2KCl;  Цинк гідроксид і калій хлорид.

6.  3ZnCl2 + 2Na3PO4 = Zn3(PO4)2 + 6NaCl;  Цинк ортофосфат і натрій хлорид.

7.  Zn(OH)2=ZnO + H2O;  Цинк оксид і вода.

8.  Zn(OH)2 + 2HNO3 = Zn(NO3)2 + 2H2O;  Цинк нітрат і вода.

9.  Zn(OH)2+ 2NaOH = Na2ZnO2 + 2H2O;  Натрій цинкат і вода.

Загрузка...