Інші завдання видання 2017 року видання дивись тут...

Інші завдання видання 2012 року видання дивись тут...

 

Домашнє завдання. Хімічні властивості середніх солей.

1. Напишіть рівняння реакцій, поданих схемами:

а) Ba-> BaO -> Ba(OH)2 ->BaSO4

   S -> SO2 -> SO3 -> H2SO4 -> BaSO4

1. 2Ba + O2 = 2BaO

2. BaO + H2O = Ba(OH)2

3. Ba(OH)2 + SO3 = BаSO4 + H2O

4. S + O2 = SO2

5. 2SO2 + O2 = 2SO3

6. SO3 + H2O = H2SO

7. H2SO4 + Ba(OH)2 = BaSO4 + 2H2O

б) Cu -> CuO -> CuSO4 -> Cu3(PO4)2

    P -> P2O5 -> H3PO4 -> Cu3(PO4)2

1. 2Cu + O2 = 2CuO

2. CuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O

3. 3CuSO4 + P2O5 = Cu3(PO4)2 + 3SO3

4. 4P + 5O2 = 2P2O5

5. P2O5 + 3H2O = 2H3PO4

6. 2H3PO4 + 3CuO = Cu3(PO4)2 + 3H2O

1. Розв'яжіть задачі:

І-ІІ рівні

До купрум (ІІ) хлориду масою 5,4 г долили розчин натрій гідроксиду в надлишку. Обчисліть масу речовини, що випала в осад.

Дано: m(CuCl2)=5,4г. Знайти: m(Cu(OH)2)-?

Розв'язання.

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

      5,4 г                                     х г

     CuCl2  +  2NaOH = 2NaCl  +Cu(OH)2  

      135 г                                    98 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль купрум (ІІ) хлориду  CuCl2  з випаданням 1 моль осаду  купрум (ІІ) гідроксиду  Cu(OH)2Обчислюємо молярні маси (Mrг/моль=M) речовин й, відповідно, маси 1 моль

Mr(CuCl2)=Ar(Cu)+2Ar(Cl)=64+235,5=135.

M(CuCl2)=135 г/моль. Маса 1 моль=135 г

Mr(Cu(OH)2)=Ar(Cu)+2Ar(O)+2Ar(H)=64+2•16+2•1=98.

M(Cu(OH)2)=98 г/моль.  Маса 1 моль=98 г.

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

5,4 г / 135 г=х г / 98 г, звідси

х г 135 г = 5,4 г 98 г

х=5,4 г • 98 г/ 135 г

х=3,92 г

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції:  CuCl2+2NaOH=2NaCl+Cu(OH)2   

Обчислюємо молярні маси (Mr г/моль=M) речовин.

Mr(CuCl2)=Ar(Cu)+2Ar(Cl)=64+235,5=135, M(CuCl2)=135 г/моль. 

Mr(Cu(OH)2)=Ar(Cu)+2Ar(O)+2Ar(H)=64+2•16+2•1=98,

M(Cu(OH)2)=98 г/моль.

Обчислюємо кількість речовини купрум (ІІ) хлориду масою 5,4 г за формулою y=m/M.

y(CuCl2)=5,4г : 135 г/моль=0,04 моль.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль купрум (ІІ) хлориду  CuCl2  з випаданням 1 моль осаду  купрум (ІІ) гідроксиду  Cu(OH)2, кількість речовини однакова, тому y(Cu(OH)2)=0,04 моль.

Знаходимо масу купрум (ІІ) гідроксиду  кількістю речовини 0,04 моль за формулою m=y•M.

m(Cu(OH)2)=0,04 моль98 г/моль=3,92 г.

Відповідь: m(Cu(OH)2)=3,92 г.

ІІІ рівень

 На цинк сульфат масою 6,8 г подіяли надлишком розчину калій гідроксиду. Обчисліть масу і кількість речовини осаду, що утворився.

Дано: m(ZnSO4)=6,8 г. Знайти: m(Zn(OH)2)-?, y(Zn(OH)2)-?

Розв'язання.

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

  6,8 г                                         х г

   ZnSO4   +  2KOH   = K2SO+ Zn(OH)2

  161 г                                         99 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль цинк сульфату  ZnSO з випаданням 1 моль осаду цинк гідроксиду Zn(OH)2. Обчислюємо молярні маси речовин й , відповідно, маси 1 моль.

Mr(ZnSO4)=Ar(Zn)+Ar(S)+4Ar(O)=65+32+4•16=161,  

M(ZnSO4)=161 г /моль. Маса 1 моль=161 г

Mr(Zn(OH)2)=Ar(Zn)+2Ar(O)+2Ar(H)=65 +216+2•1=99,

M(Zn(OH)2)=99 г/моль.  Маса 1 моль=99 г.

Записуємо під формулами сполук у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

6,8 г / 161 г = х г/99 г, звідси

х г • 161 г = 6,8 г • 99 г

х=6,8 г • 99 г / 161 г

х= 4 г

Обчислюємо кількість речовини цинк гідроксиду масою 4 г за формулою y=m/M

y(Zn(OH)2)=4 г : 99 г/моль = 0,04 моль.

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції:  ZnSO4+2KOH=K2SO4+Zn(OH)2

Обчислюємо молярні маси (Mrг/моль=M) речовин.

Mr(ZnSO4)=Ar(Zn)+Ar(S)+4Ar(O)=65+32+4•16=161,  

M(ZnSO4)=161 г /моль. 

Mr(Zn(OH)2)=Ar(Zn)+2Ar(O)+2Ar(H)=65 +216+2•1=99,

M(Zn(OH)2)=99 г/моль.

Обчислюємо кількість  речовини цинк сульфату масою 6,8 г за формулою y=m/M.

y(ZnSO4)=6,8 г : 161 г/моль=0,04 моль.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль цинк сульфату  ZnSO з випаданням 1 моль осаду цинк гідроксиду Zn(OH)2, кількість речовини однакова, тому y(Zn(OH)2)=0,04 моль. 

Знаходимо масу цинк гідроксиду кількістю речовини 0,04 моль, за формулою m=y•M.

m(Zn(OH)2)=0,04 моль•99 г/моль=4 г.

Відповідь: m(Zn(OH)2)=4 гy(Zn(OH)2)=0,04 моль.

ІІІ рівень

 На плюмбум (ІІ) хлорид масою 27,8 г подіяли надлишком розчину натрій сульфіду. Обчисліть масу і кількість речовини утвореного осаду та , якій кількості речовини відповідає плюмбум (ІІ) хлорид масою 55,6г.

Дано: m(PbCl2)=27,8 г. Знайти: m(PbS)-?, y(PbS)-?

Розв'язання.

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

  27,8 г                                  х г

   PbCl2   +  Na2S   = 2NaCl + PbS

  278 г                                 239 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль плюмбум (ІІ) хлориду PbCl2  з випаданням 1 моль осаду плюмбум (ІІ) сульфіду PbS. Обчислюємо молярні маси речовин й, відповідно, маси 1 моль.

Mr(PbCl2)=Ar(Pb)+2Ar(Cl)=207+2•35,5=278,  

M(PbCl2)=278 г /моль. Маса 1 моль=278 г

Mr(PbS)=Ar(Pb)+Ar(S)=207+32=239,

M(PbS)=239 г/моль. Маса 1 моль=239 г.

Записуємо під формулами сполук у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

27,8 г/278 г=х г/239 г, звідси

х г • 278 г = 27,8 г • 239 г

х=(27,8 г • 239 г) / 278 г

х=23,9 г.

Обчислюємо кількість речовини плюмбум (ІІ) сульфіду масою 23,9 г за формулою y=m/M

y(PbS)=23,9 г : 239 г/моль = 0,1 моль.

Обчислюємо кількість речовини плюмбум (ІІ) хлориду масою 55,6 г за формулою y=m/M

y(PbS)=55,6 г : 278 г/моль = 0,2 моль.

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції:  PbCl2+Na2S=2NaCl+PbS

Обчислюємо молярні маси (Mrг/моль=M) речовин.

Mr(PbCl2)=Ar(Pb)+2Ar(Cl)=207+2•35,5=278, M(PbCl2)=278 г/моль. 

Mr(PbS)=Ar(Pb)+Ar(S)=207+32=239,  M(PbS)=239 г/моль.

Обчислюємо кількість  речовини плюмбум (ІІ) хлориду масою 27,8 г за формулою y=m/M.

y(PbCl2)=27,8 г : 278 г/моль=0,1 моль.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль плюмбум (ІІ) хлориду PbCl2  з випаданням 1 моль осаду плюмбум (ІІ) сульфіду PbS, кількість речовини однакова, тому y(PbS)=0,1 моль. 

Знаходимо масу плюмбум (ІІ) сульфіду кількістю речовини 0,1 моль за формулою m=y•M.

m(PbS)=0,1 моль•239 г/моль=23,9 г.

Обчислюємо кількість  речовини плюмбум (ІІ) хлориду масою 55,6 г за формулою y=m/M.

y(PbCl2)=55,6 г : 278 г/моль=0,2 моль.

Відповідь: m(PbS)=23,9 гy(PbS)=0,1 моль; y(PbCl2)=0,2 моль.

Інші завдання видання 2012 року видання дивись тут... 

Інші завдання видання 2017 року видання дивись тут... 

  • Устим
    Дуже дякую ! Я взагалі не розумію хімії , незнаю , щоб робив без допомоги !
    29 вересня 2018 15:35