Інші завдання дивись тут...

Домашнє завдання

1. Напишіть рівняння реакцій, поданих схемами:

а) Ba  BaO  Ba(OH)2 → BaSO4

   S  SO2  SO3  H2SO4  BaSO4

1. 2Ba + O2 = 2BaO

2. BaO + H2O = Ba(OH)2

3. Ba(OH)2 + SO3 = BаSO4↓ + H2O

4. S + O2 = SO2

5. 2SO2 + O2 = 2SO3

6. SO3 + H2O = H2SO

7. H2SO4 + Ba(OH)2 = BaSO4↓ + 2H2O

б) Cu  CuO  CuSO4  Cu3(PO4)2

    P  P2O5  H3PO4  Cu3(PO4)2

1. 2Cu + O2 = 2CuO

2. CuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O

3. 3CuSO4 + P2O5 = Cu3(PO4)2 + 3SO3

4. 4P + 5O2 = 2P2O5

5. P2O5 + 3H2O = 2H3PO4

6. 2H3PO4 + 3CuO = Cu3(PO4)2 + 3H2O

1. Розв'яжіть задачі:

І-ІІ рівні

До купрум (ІІ) хлориду масою 5,4 г долили розчин натрій гідроксиду в надлишку. Обчисліть масу речовини, що випала в осад.

Дано: m(CuCl2)=5,4 г

Знайти: m(Cu(OH)2)-?

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

  5,4 г                                 х г

CuCl2  +  2NaOH = 2NaCl  +Cu(OH)2  

  135 г                                98 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль купрум (ІІ) хлориду  CuCl2  з випаданням 1 моль осаду  купрум (ІІ) гідроксиду  Cu(OH)2Обчислюємо молярні маси (Mrг/моль=M) речовин й, відповідно, маси 1 моль

Mr(CuCl2)=Ar(Cu)+2Ar(Cl)=64+235,5=135

M(CuCl2)=135 г/моль. Маса 1 моль=135 г

Mr(Cu(OH)2)=Ar(Cu)+2Ar(O)+2Ar(H)=64+2•16+2•1=98

M(Cu(OH)2)=98 г/моль. Маса 1 моль=98 г

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

5,4 г / 135 г=х г / 98 г, звідси х г 135 г = 5,4 г • 98 г

х=5,4 г • 98 г : 135 г

х=m(Cu(OH)2)=3,92 г

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції:  CuCl2+2NaOH=2NaCl+Cu(OH)2   

Обчислюємо молярні маси (Mr г/моль=M) речовин.

Mr(CuCl2)=Ar(Cu)+2Ar(Cl)=64+235,5=135, M(CuCl2)=135 г/моль

Mr(Cu(OH)2)=Ar(Cu)+2Ar(O)+2Ar(H)=64+2•16+2•1=98

M(Cu(OH)2)=98 г/моль

Обчислюємо кількість речовини купрум (ІІ) хлориду масою 5,4 г за формулою n=m/M

n(CuCl2)=5,4 г : 135 г/моль=0,04 моль

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль купрум (ІІ) хлориду  CuCl2  з випаданням 1 моль осаду  купрум (ІІ) гідроксиду  Cu(OH)2, кількість речовини однакова, тому n(Cu(OH)2)=0,04 моль.

Знаходимо масу купрум (ІІ) гідроксиду кількістю речовини 0,04 моль за формулою m=n•M.

m(Cu(OH)2)=0,04 моль98 г/моль=3,92 г

Відповідь: m(Cu(OH)2)=3,92 г.

ІІІ рівень

На цинк сульфат масою 6,8 г подіяли надлишком розчину калій гідроксиду. Обчисліть масу і кількість речовини осаду, що утворився.

Дано: m(ZnSO4)=6,8 г

Знайти: m(Zn(OH)2)-?, n(Zn(OH)2)-?

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

 6,8 г                                   х г

ZnSO4   +  2KOH   = K2SO+ Zn(OH)2

 161 г                                  99 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль цинк сульфату  ZnSO з випаданням 1 моль осаду цинк гідроксиду Zn(OH)2. Обчислюємо молярні маси речовин й, відповідно, маси 1 моль.

Mr(ZnSO4)=Ar(Zn)+Ar(S)+4Ar(O)=65+32+4•16=161,  

M(ZnSO4)=161 г /моль. Маса 1 моль=161 г

Mr(Zn(OH)2)=Ar(Zn)+2Ar(O)+2Ar(H)=65+216+2•1=99,

M(Zn(OH)2)=99 г/моль. Маса 1 моль=99 г

Записуємо під формулами сполук у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

6,8 г / 161 г = х г/99 г, звідси х г • 161 г = 6,8 г • 99 г

х=6,8 г • 99 г : 161 г

х=m(Zn(OH)2)=4 г

Обчислюємо кількість речовини цинк гідроксиду масою 4 г за формулою n=m/M

n(Zn(OH)2)=4 г : 99 г/моль = 0,04 моль

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції:  ZnSO4+2KOH=K2SO4+Zn(OH)2

Обчислюємо молярні маси (Mrг/моль=M) речовин.

Mr(ZnSO4)=Ar(Zn)+Ar(S)+4Ar(O)=65+32+4•16=161,  

M(ZnSO4)=161 г /моль

Mr(Zn(OH)2)=Ar(Zn)+2Ar(O)+2Ar(H)=65 +216+2•1=99,

M(Zn(OH)2)=99 г/моль

Обчислюємо кількість речовини цинк сульфату масою 6,8 г за формулою n=m/M.

n(ZnSO4)=6,8 г : 161 г/моль=0,04 моль

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль цинк сульфату  ZnSO з випаданням 1 моль осаду цинк гідроксиду Zn(OH)2, кількість речовини однакова, тому n(Zn(OH)2)=0,04 моль

Знаходимо масу цинк гідроксиду кількістю речовини 0,04 моль, за формулою m=n•M.

m(Zn(OH)2)=0,04 моль•99 г/моль=4 г

Відповідь: m(Zn(OH)2)=4 гn(Zn(OH)2)=0,04 моль.

ІІІ рівень

На плюмбум (ІІ) хлорид масою 27,8 г подіяли надлишком розчину натрій сульфіду. Обчисліть масу і кількість речовини утвореного осаду та якій кількості речовини відповідає плюмбум (ІІ) хлорид масою 55,6г.

Дано: m(PbCl2)=27,8 г

Знайти: m(PbS)-?, n(PbS)-?

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

27,8 г                             х г

PbCl2   +  Na2S   = 2NaCl + PbS

278 г                             239 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль плюмбум (ІІ) хлориду PbCl2  з випаданням 1 моль осаду плюмбум (ІІ) сульфіду PbS. Обчислюємо молярні маси речовин й, відповідно, маси 1 моль.

Mr(PbCl2)=Ar(Pb)+2Ar(Cl)=207+2•35,5=278,  

M(PbCl2)=278 г/моль. Маса 1 моль=278 г

Mr(PbS)=Ar(Pb)+Ar(S)=207+32=239,

M(PbS)=239 г/моль. Маса 1 моль=239 г

Записуємо під формулами сполук у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

27,8 г/278 г=х г/239 г, звідси х г • 278 г = 27,8 г • 239 г

х=27,8 г • 239 г : 278 г

х=m(PbS)=23,9 г

Обчислюємо кількість речовини плюмбум (ІІ) сульфіду масою 23,9 г за формулою n=m/M

n(PbS)=23,9 г : 239 г/моль = 0,1 моль

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції:  PbCl2+Na2S=2NaCl+PbS

Обчислюємо молярні маси (Mrг/моль=M) речовин.

Mr(PbCl2)=Ar(Pb)+2Ar(Cl)=207+2•35,5=278, M(PbCl2)=278 г/моль

Mr(PbS)=Ar(Pb)+Ar(S)=207+32=239, M(PbS)=239 г/моль

Обчислюємо кількість  речовини плюмбум (ІІ) хлориду масою 27,8 г за формулою n=m/M.

n(PbCl2)=27,8 г : 278 г/моль=0,1 моль

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль плюмбум (ІІ) хлориду PbCl2 з випаданням 1 моль осаду плюмбум (ІІ) сульфіду PbS, кількість речовини однакова, тому n(PbS)=0,1 моль

Знаходимо масу плюмбум (ІІ) сульфіду кількістю речовини 0,1 моль за формулою m=n•M.

m(PbS)=0,1 моль•239 г/моль=23,9 г

Обчислюємо кількість  речовини плюмбум (ІІ) хлориду масою 55,6 г за формулою n=m/M.

n(PbCl2)=55,6 г : 278 г/моль=0,2 моль

Відповідь: m(PbS)=23,9 г; n(PbS)=0,1 моль; n(PbCl2)=0,2 моль.

Інші завдання дивись тут... 

  • Устим
    Дуже дякую ! Я взагалі не розумію хімії , незнаю , щоб робив без допомоги !
    29 вересня 2018 15:35