Самостійна робота. Хімічний зв'язок і будова речовини. Типи хімічних зв'язків.

Завдання 1. Випишіть формули речовин з даного переліку: а) ковалентним неполярним; б) ковалентним полярним; в) йонним зв'язками. Cl2, Na2I, HBr, P2O5, KCl, H2S, Br2, CaH2, I2, BaCl2, H2O, Na2S, CO2, N2, O2, FeCl3, F2, NaBr, H2, NH3, ZnBr2.

а) Cl2Br2I2N2 O2, F2H2.

б) HBr, P2O5H2S, H2O, CO2NH3.

в) Na2I, KCl, CaH2BaCl2Na2S, FeCl3NaBr, ZnBr2.

Завдання 2. Напишіть електронні формули речовин з ковалентним неполярним та полярним зв'язками, використовуючи формули йонних сполук, поданих у завданні 1.

а)

  ••   •                 •                  •         •  

Cl Cl :    : Br : Br :     : :    N:    ::    : F :   H

  •   •      •   •        •         •                       •  

 

 б)

                                                  •            •               

    H Br :        O :: P : P :O     H : H     H : O H    

         •              ::       ::                            •                   

                        O        O                                                                    

        •                  

         O :: :: O        H : H

         •                   

                                   H