Інші завдання дивись тут...

Самостійна робота

Завдання 1 Впишіть у таблицю формули речовин:

а) ковалентним

неполярним

б) ковалентним

полярним

в) йонними

зв'язками

Сl2Br2I2N2 

O2F2H2

 

HBr, P2O5H2S, 

H2O, CO2NH3

 

Na2I, KCl, CaH2

BaCl2Na2S, FeCl3,

NaBr, ZnBr2

 

-------------------------- у виданнях 2012, 2017 років ---------------

Завдання 1 Напишіть графічні формули речовин з ковалентним неполярним та полярним зв'язками, використовуючи формули сполук, поданих у завданні 1.

а)

ClCl BrBr
II NΞN
O=O FF
HH

б)

HBr

 

 

O=P―O―P=O

        │

     О        О

HSH

 

 

HOH

 

 

O=C=O

 

 

HNH

     |

     Н   

Завдання 1 Запишіть електронні формули речовин з ковалентним неполярним та полярним зв'язками, використовуючи формули йонних сполук, поданих у завданні 1.

а)

  ••   •                 •                  •         •  

Cl Cl :    : Br : Br :     : :    N:    ::    : F :   H

  •   •      •   •        •         •                       •  

 

 б)

                                                  •            •               

    H Br :        O :: P : P :O     H : H     H : O H    

         •              ::       ::                            •                   

                        O        O                                                                    

        •                  

         O :: :: O        H : H

         •                   

                                   H 

              Інші завдання дивись тут...