Інші завдання видання 2017 року видання дивись тут...

Інші завдання видання 2012 року видання дивись тут...

Самостійна робота. Хімічний зв'язок і будова речовини. Типи хімічних зв'язків.

Завдання 1. Випишіть формули речовин з даного переліку: а) ковалентним неполярним; б) ковалентним полярним; в) йонним зв'язками. Cl2, Na2I, HBr, P2O5, KCl, H2S, Br2, CaH2, I2, BaCl2, H2O, Na2S, CO2, N2, O2, FeCl3, F2, NaBr, H2, NH3, ZnBr2.

а) Cl2Br2I2N2 O2, F2H2.

б) HBr, P2O5H2S, H2O, CO2NH3.

в) Na2I, KCl, CaH2BaCl2Na2S, FeCl3NaBr, ZnBr2.

Зміни 2017 року. Завдання 2. Напишіть графічні формули речовин з ковалентним неполярним та полярним зв'язками, використовуючи формули сполук, поданих у завданні 1.

а)

ClCl BrBr
II NΞN
O=O FF
HH

б)

HBr

 

 

O=P―O―P=O

        │

     О        О

HSH

 

 

HOH

 

 

O=C=O

 

 

HNH

     |

     Н   

Завдання 2. Напишіть електронні формули речовин з ковалентним неполярним та полярним зв'язками, використовуючи формули йонних сполук, поданих у завданні 1.

а)

  ••   •                 •                  •         •  

Cl Cl :    : Br : Br :     : :    N:    ::    : F :   H

  •   •      •   •        •         •                       •  

 

 б)

                                                  •            •               

    H Br :        O :: P : P :O     H : H     H : O H    

         •              ::       ::                            •                   

                        O        O                                                                    

        •                  

         O :: :: O        H : H

         •                   

                                   H 

Інші завдання видання 2012 року видання дивись тут...

              Інші завдання видання 2017 року видання дивись тут...