Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА

Завдання 1. Нарисуйте самостійно схему утворення ковалентних зв'язків у молекулі води та поясніть:

а) які електрони беруть участь в утворенні хімічного зв'язку між атомами Оксигену та атомами Гідрогену; 

Два неспарені р-електрони атома Оксигену та s-електрони атомів Гідрогену. 

 

б) чому молекула води - диполь;

Оскільки Оксиген (3,5) електронегативніший  за Гідроген (2,2), то спільні електронні пари зміщені від двох атомів Гідрогену до атома Оксигену. Зв'язки О - Н є полярними. На атомі Оксигену зосереджений невеликий негативний заряд (-δ), а на атомі Гідрогену - позитивний (+δ). Отже, молекула води з боку атома Оксигену заряджена негативно, а з протилежного боку, де розміщені атоми Гідрогену, - позитивно. Таку молекулу називають полярною; вона є диполем, тобто має два різнойменно заряджені полюси.

Термін диполь походить від грецького префікса di(s) - двічі і слова polos - полюс.

 

в) чому між дипольними молекулами води виникає водневий зв'язок; Бо дипольним молекулам води цілком достатньо часткових зарядів, щоб виникла сила притягання між атомом Гідрогену однієї молекули та атомом Оксигену іншої й утворився водневий зв’язок.

 

в) чи впливатиме така будова води на процес розчинення в ній речовини? Так, впливатиме.

Інші завдання дивись тут...