Інші завдання дивись тут...

Домашнє завдання

Завдання 1

Наведіть по два приклади речовин: а) добре розчинених у воді; б) малорозчинних; в) майже нерозчинних, використовуючи таблицю розчинності.

І варіант                                     ІІ варіант

Розчинні Малорозчинні Нерозчинні Розчинні Малорозчинні Нерозчинні
NaCl MgF2 AgCl Mg(NO3)2 CaSO3 Ag3PO4
K3PO4 Ag2SO4 Cu(OH)2 K2SO4 PbCl2 Fe(OH)2

Завдання 2

1 Позначте визначення розчину:

А. Відношення маси розчиненої речовини до маси розчину.

Б. Однорідна система, що складається з розчинника і розчиненої речовини.

В. Маса розчиненої речовини, що здатна розчинитися у розчиннику масою 100 г за даної температури.

Г. Завись, в якій частинки твердої речовини рівномірно розподілені між молекулами води.

 

Позначте назву речовини, добре розчинної у воді:

А. Купрум (ІІ) сульфат.                  Б. Купрум (ІІ) гідроксид.

В. Купрум (ІІ) ортофосфат.             Г. Купрум (ІІ) карбонат.

Відповідь.   А   

Дивись таблицю розчинності основ, кислот, амфотерних гідроксидів і солей у воді, що є на форзаці ІІ підручника.

 

3 Позначте назву речовини, нерозчинної у воді:

А. Амоній хлорид.                  Б. Кальцій бромід.

В. Алюміній гідроксид.             Г. Кальцій бромід.

Відповідь.   В   

Дивись таблицю розчинності основ, кислот, амфотерних гідроксидів і солей у воді, що є на форзаці ІІ підручника.

 

4 Позначте правильну відповідь про вплив температури і тиску на розчинність:

А. З підвищенням температури розчинність твердих речовин спадає.

Б. З підвищенням температури розчинність газів зростає.

В. З підвищенням тиску розчинність газів зростає.            

Г. З пониженням тиску розчинність газів зростає.  

Відповідь.   В   

5 Визначте за кривою розчинності та позначте розчинність плюмбум (ІІ) нітрату за температури 600С:

А. 92 г.    Б. 90 г.     В. 80 г.        Г. 88 г.  

Відповідь.   Г   

6 Установіть відповідність між речовиною, позначеною формулою, та її розчинністю:

А. CuSO3                1. Добре розчинна.

Б. HgBr2                2. Нерозчинна.

В. Fe(NO3)2            3. Малорозчинна.

Відповідь: А2, Б3, В1

Дивись таблицю розчинності основ, кислот, амфотерних гідроксидів і солей у воді, що є на форзаці ІІ підручника.

 

Завдання 3 Визначте за кривою розчинності та позначте розчинність калій сульфату за температури 800С:

А. 18 г Б.19 г В. 21 г Г. 20 г

Відповідь: Г.

---------------------------- у інших виданнях -------------------------

Завдання 7. Обчисліть та позначте розчинність барій хлориду за температури 750С, якщо у воді масою 150 г розчинено сіль масою 75г.

А. 50 г             Б. 55 г.           В. 53 г.     Г. 49 г.  

Відповідь: А. 50 г

Відомо: m(води)=150г; m(солі)=75г; t0=750C  

Знайти: розчинність -?

Розв'язання

1. Знаходимо розчинність за даної температури, яку виражають масою речовини, що може розчинитися у розчиннику (воді) масою 100 г за даної температури.

у 150 г води розчиняється 75 г солі

у 100 г води - х г солі.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

150 г : 100 г = 75 г : х г, звідси 150 г • х г = 100 г • 75 г,

х = (100 • 75) : 150 = 50 г

Відповідь: А. 50 г.

Інші завдання дивись тут...