Інші завдання дивись тут...

Речовини: розчини попарно взятих речовин: ВаСl2 і Na2SO4; CuSО4 і NaOH; MgCl2 і КОН; Na2S і Cu(NO3)2

Обладнання: планшетка або пробірки, екран.

ХІД РОБОТИ

Пригадайте правила безпечного поводження з розчинами, дотримуйтесь їх під час виконання дослідів.

І варіант   

Що робимо?

Спостереження.

Рівняння реакцій

1. До розчину

барій хлориду

доливаємо розчин

натрій сульфату

Утворюється білий осад.

BaCl2+Na2SO4=BaSO4+2NaCl

Ba2++2Cl-+2Na++SO42-BaSO4+2Na++2Cl-

Ba2++SO42- BaSO4

2. До розчину

магній хлориду

доливаємо розчин

калій гідроксиду.

Утворюється білий осад.

MgCl2+2KOH=Mg(OH)2+2KCl

Mg2++2Cl-+2K++2OH-Mg(OH)2+2K++2Cl-

Mg2++2OH-→ Mg(OH)2

II варіант 

Що робимо?

Спостереження.

Рівняння реакцій

1. До розчину

купрум(ІІ) сульфату

доливаємо розчин

натрій гідроксиду

Утворюється синій  осад.

CuSO4+2NaOH=Na2SO4+Cu(OH)2

Cu2++SO42-+2Na++2OH-2Na++SO42-+Cu(OH)2

Cu2++2OH-→ Cu(OH)2

2. До розчину

натрій сульфіду

доливаємо розчин

купрум(ІІ) нітрату.

Утворюється чорний осад.

Na2S+Cu(NO3)2=2NaNO3+CuS

2Na++S2-+Cu2++2NO3-2Na++2NO3-+CuS

Cu2++S2-→ CuS

Висновок: Реакції відбулися, бо випав осад. В утворенні осаду беруть участь йони металічного елемента і йони кислотного залишку чи гідроксид-іони.

Інші завдання дивись тут...