Інші завдання дивись тут...

Речовини: розчини Na2CO3 і НСl; Na2SO3 і HNO3; тверді речовини СаСO3 і MgCO3

Обладнання: штатив для пробірок, пробірки, тримачі.

ХІД РОБОТИ

Пригадайте правила безпечного поводження з кислотами, скляним посудом.

І варіант

Що робимо?

Спостереження.

Рівняння реакцій

1. До розчину

натрій карбонату

доливаємо хло-

ридної кислоти.

Спостерігаємо появу бульбашків,

виділяється вуглекислий газ.  

Na2CO3+2HCl=2NaCl+CO2+H2O

2Na++CO32-+2H++2Cl-2Na++2Cl-+CO2+H2O

2HCO32- CO2↑+H2O

 

2. До кальцій

карбонату доливаємо 

розчин нітратної

кислоти.

Спостерігаємо появу бульбашків,

виділяється вуглекислий газ. 

CaCO3+2HNO3=Ca(NO3)2+CO2+H2O

Ca2++CO32-+2H++2NO3-→ Ca2++2NO3-+CO2+H2O

2H++CO32- CO2+H2O

II варіант

Що робимо?

Спостереження.

Рівняння реакцій

1. До розчину

натрій сульфіту

доливаємо хло-

ридної кислоти.

Спостерігаємо виділення газу із характерним

задушливим запахом палених сірників.

Na2SO3+2HCl=2NaCl+SO2+H2O

2Na++SO32-+2H++2Cl-→ 2Na++2Cl-+SO2+H2O

2HSO32- SO2+H2O

2. До магній

карбонату

доливаємо

розчин

сульфатної

кислоти.

Спостерігаємо появу бульбашків,

виділяється вуглекислий газ. 

MgCO3+H2SO4=MgSO4+CO2+H2O

Mg2++CO32-+2H++SO42-→ Mg2++SO42-+CO2+H2O

2H++CO32- CO2+H2O

Висновок: Реакції відбулися, бо виділився газ.

Інші завдання дивись тут...