Інші завдання дивись тут...

Речовини: H2SO4, НСl; NaOH, КОН, фенолфталеїн, взяті у розчинах. 

Обладнання: штатив для пробірок, пробірки або планшетка, тримачі.

ХІД РОБОТИ

Пригадайте правила безпечного поводження з кислотами та лугами.

І варіант

Що робимо? Спостереження. Рівняння реакцій

1. До розчину

натрій гідроксиду

доливаємо фенолфталеїну,

а потім хлоридної кислоти.

Колір стає малиновим, що свідчить про

наявність гідроксид йонів. При доливанні 

кислоти спостерігаємо знебарвлення

малинового кольору.

На дотик пробірка стала теплою.

NaOH+HCl=NaCl+H2O

Na++OH-+H++Cl-= Na++Cl-+H2O

H++OH-H2O

II варіант

Що робимо?

Спостереження.

Рівняння реакцій

1. До розчину

калій гідроксиду

доливаємо фенолфталеїну,

а потім розчин сульфатної

кислоти.

Колір стає малиновим, що свідчить про

наявність гідроксид йонів. При доливанні 

кислоти спостерігаємо знебарвлення 

малинового кольору.

На дотик пробірка стала теплою.

2KOH+H2SO4=K2SO4+2H2O

2K++2OH-+2H++SO42-2K++SO42-+H2O

2H++2OHH2O    | :2

H++OH-H2O

Висновок: катіони Гідрогену та гідроксид-аніони утворюють малодисоційовану речовину - воду.

Інші завдання дивись тут...