Інші завдання дивись тут...

Самостійна робота (фронтальна)

Завдання 1. Напишіть молекулярні, повні та скорочені йонні рівняння реакцій між попарно взятими речовинами.

І варіант

а) Na2SO3 і HNO3;

   Na2SO3 + 2HNO3 = 2NaNO3+SO2+H2O

   2Na++SO32- + 2H++2NO3- = 2Na++2NO3-+SO2+H2O

   2H++SO32-=SO2+H2O

б) MgCl2 і NaOH;

    MgCl2+2NaOH=2NaCl+Mg(OH)2

    Mg2++2Cl-+2Na++2OH-=2Na++2Cl-+Mg(OH)2

    Mg2++2OH-=Mg(OH)2

в) КОН і H2SO4.

    2КОН+H2SO4=K2SO4+2H2O

    ++2ОН-+2H++SO42-=2K++SO42-+2H2O

    2H++2ОН-=2H2O      | :2

    H++ОН-=H2O

II варіант

а) NaOH і Н3РO4;                     

   3NaOH+Н3РO4=Na3PO4+3H2O

   3Na++3OH-+3Н++РO43-=3Na++PO43-+3H2O

   3Н++3OH-=3H2O   | :3

   H++ОН-=H2O

б) б) СгСl3 і КОН;

   СгСl3+3КОН=3KCl+Cr(OH)3

    Сг3++3Сl-+++3ОН-=3K++3Cl-+Cr(OH)3

   Сг3++3ОН-=Cr(OH)3

в) Na2CO3 і НСl.

   Na2CO3+2НСl=2NaCl+CO2+H2O

   2Na++CO32-+2Н++2Сl-=2Na++2Cl-+CO2+H2O

   2Н++CO32-=CO2+H2O

Завдання 2. Напишіть молекулярні й повні йонні рівняння реакцій на основі скорочених йонних.

І варіант                                  

а) Pb2++ S2- = PbS;                                 

   Pb(NO3)2+Na2S=2NaNO3+PbS↓                    

   Pb2++2NO3-+2Na++S2-=2Na++2NO3-+PbS

б) Н++ ОН-= Н2O.  

   HNOKOH=KNO3+H2O

   H++NO3-+K++OH-=K++NO3-+H2O

II варіант

а) 2Н+ + SiO32- = H2SiO3;                         

  2HCl+Na2SiO3=2NaCl+H2SiO3                   

  2H++2Cl-+2Na++SiO3-=2Na++2Cl-+H2SiO3

б) 2Н++ СO32- = CO2+H2O.

   2HCl+K2CO3=2KCl+CO2+H2O

   2H++2Cl-+2K++CO32-=2K++2Cl-+CO2+H2O

Інші завдання дивись тут...