Інші завдання дивись тут...

 

САМОСТІЙНА РОБОТА

Реакції сполучення - реакції, під час яких з двох або більше речовин утворюється одна речовина.

Реакції розкладу - реакції, під час яких з однієї складної речовини утворюється дві або більше простіших за складом речовин.

Реакції заміщення - реакції між простою і складною речовиною, в яких атоми простої речовини заміщують атоми в складній.

Реакція обміну - реакції між двома складними речовинами, під час яких вони обмінюються своїми складовими частинами.

I рівень

Завдання 1

Допишіть пропущені речовини. Поставте коефіцієнти та вкажіть тип реакцій:

a) MgCl2 + NaOH = NaCl + ___;

   MgCl2 + 2NaOH = 2NaCl + Mg(OH)2

   Тип реакції: обміну.

 

б) KMnO4 = K2MnO4 + MnO2 + ___ ;

   KMnO4 = K2MnO4 + MnO2 + O2

   Тип реакції: розкладу.

в) Al + Cl2 = _______;

   2Al + 3Cl2 = 2AlCl3

 

   Тип реакції: сполучення.

r) Cu + Hg(NO3)2 = Hg + _____;

   Cu + Hg(NO3)2 = Hg + Cu(NO3)2

   Тип реакції: заміщення.

II рівень

Завдання 2

Допишіть продукти реакцій. Поставте коефіцієнти та вкажіть тип реакцій:

a) Zn + CuSО4 =_____ + ___;

   Zn + CuSО4 =ZnSO4 + Cu

   Тип реакції: заміщення.

б) ВаСl2 + K2SO3 =_____ + _____;

   ВаСl2 + K2SO3 = 2KCl + BaSO3

   Тип реакції: обміну.

в) Fe(OH)3 = ____ + _____;

   Fe(OH)3 = FeO + H2O

   Тип реакції: розкладу.

r) Na2O + CO2 = _______;

   Na2O + CO2 = Na2CO3

   Тип реакції: сполучення.

III рівень

Завдання 3

Напишіть молекулярні, де можливо, повні та скорочені йонні рівняння реакцій між попарно взятими речовинами. Вкажіть тип реакцій:

a) HNO3 і Ва(ОН)2;

   2HNO3 + Ва(ОН)2 = Ba(NO3)2 + 2H2O;

   2H++2NO3-+Ba2++2OH-=Ba2++2NO3-+2H2O;

   2H++2OH-=2H2O;               | : 2

   H++OH-=H2O.

  Тип реакції: обміну.

б) Fe і Pb(NO3)2;

   Fe + Pb(NO3)2 = Fe(NO3)2 + Pb

   Тип реакції: заміщення.

в) Сг і Сl2;

   2Cr + 3Cl2 = 2CrCl3

   Тип реакції: сполучення.

г) розкладу Аl(ОН)3.

   2Al(OH)3 = Al2O3 + 3H2O

   Тип реакції: розкладу.

IV рівень

Завдання 4

Напишіть молекулярні, де можливо, повні та скорочені йонні рівняння реакцій між попарно взятими речовинами. Вкажіть тип реакцій:

а) алюміній сульфат і калій гідроксид;

    Al2(SO4)3 + 6KOH = 3K2SO4 + 2Al(OH)3;

    2Al3++3SO42-+6K++6OH-=6K++3SO42-+2Al(OH)3; 

    2Al3++6OH-=2Al(OH)3;        | : 2

    Al3++3OH-=Al(OH)3↓.

    Тип реакції: обміну.

б) цинк і купрум(ІІ) сульфат;

    Zn + CuSO4 = ZnSO4 + Cu

    Тип реакції: заміщення.

в) натрій гідроксид і ортофосфатна кислота;

    3NaOH + H3PO4 = Na3PO4 + 3H2O;

    3Na++3OH-+3H++PO43-=3Na++PO43-+3H2O;

    3H++3OH-=3H2O;               | : 3

    H++OH-=H2O.

    Тип реакції: обміну.

г) розклад калій перманганату;

   KMnO4 = K2MnO4 + MnO2 + O2

   Тип реакції: розкладу.

ґ) фосфор і кисень.

   4P + 5O2 = 2P2O5

   Тип реакції: сполучення.

 Інші завдання дивись тут...