Інші завдання дивись тут...

Самостійна робота

І-ІІ рівні

Завдання І. Визначте ступені окиснення атомів елементів у сполуках: 

S+4O2-2, H2+1S-2, H20, Cu+2Cl2-1, Cu0, Na2+1O-2, S+6O3-2, Si+4H4-1, Na+1OH-1

ІІІ-ІV рівні

Cr+2(N+5O3-2)2, Al+32(S+6O4-2)3, Fe+2C+4O3-2, Na2+1S+4O3-2, Mg3+2(P+5O4-2)2,

H3+1Р+5O4-2

II рівень

Завдання 2. Укажіть схеми рівнянь окисно-відновних реакцій, поставте коефіцієнти, де це можливо, і ступені окиснення атомів елементів:

a) 2Na0 + Сl20 = 2Na+1Cl-1;

б) 2Са0 + O20= 2Са+2О-2;

в) Na2O + Н2O = 2NaOH.

III рівень

Завдання 3. Допишіть рівняння реакцій і класифікуйте на окисно-відновні і такі, під час яких ступені окиснення елементів не змінюються. 

а) 2Fe0 + 3Cl20 = 2Fe+3Cl3-1

б) 2Li0 + 2H2+1O-2 = 2Li+1OH-1 + H20

в) BaO + H2O = Ba(OH)2

г) Ba0 + 2H2+1O-2 = Ba+1(OH)2-1 + H20

Завдання 4. Укажіть суму коефіцієнтів та елемент, що відновився у реакції, поданій схемою

Mg(NO3)2= MgO+ NO2+ O20:

А. 8, Оксиген. Б. 9, Нітроген. В. 6, Магній. Г. 9, Оксиген.

2Mg+2(N+5O3-2)2= 2Mg+2O-2+ 4N+4O2-2+ O20:   2+2+4+1=9

IV рівень

Завдання 6. Установіть відповідність між процесами та схемами перетворень: 

А. Окиснення.         1. Ва2+ + 2е —> Ва°.

Б. Відновлення.       2. N+3 - 2е —> N+5.

                              3. C+4 + 4e —>C0

                          4. C0 - 2e —> C+2

Відповідь: А 2, 4; Б 1, 3.

Інші завдання дивись тут...