Інші завдання дивись тут...

Домашнє завдання

I рівень

Завдання 1

Поставте ступені окиснення елементів та складіть рівняння окисно-відновних реакцій:

a) Zn0 + О20 = Zn+2O-2;

2Zn + О2 = 2ZnO

б) Fe0 + Сl20 = Fe+3Cl3-1;

2Fe + 3Сl2 = 2FeCl3

в) К0 + S0 = K2+1S-2;

2К + S = K2S

г) Н20 + І20 = H+1І-1

Н2 + І2 = 2HІ

II рівень

Завдання 2

Складіть рівняння окисно-відновних реакцій за поданими схемами:

а) Аl0 + Н+1Сl —> Аl+3Сl3 + Н20;

2Аl + 6НСl = 2АlСl3 + 3Н2

б) Fe+2O + Н2—> Fe0 + Н2+1O;

FeO + Н2 = Fe + Н2O

в) Са0 + N20 —> Са3+2N2-3;

3Са + N2 = Са3N2

r) Fe0 + Н2+1SO4 —> Fe+2SO4 + Н20.

Fe + Н2SO4 FeSO4 + Н2

III рівень

Завдання 3

Складіть рівняння окисно-відновних реакцій методом електронного балансу за поданими схемами. Укажіть окисник і відновник.  

a) Zn+ НВг —> 

Zn0 + Н+1Вг -> Zn+2Br2 + H20

Як бачимо, Цинк підвищив ступінь окиснення від 0 до +2, виступив відновником і окиснився, а Гідроген знизив ступінь окиснення від +1 до 0, виконав роль окисника і відновився.

Zn0 (відновник) -2е = Zn+2            2│ найменше спіль-│1

2H+1 (окисник) +2•1е = Н20           2│ не кратне 2     │1

Знайдені числа слід писати здебільшого перед формулою продуктів реакції (у правій частині).  Після встановлення основних коефіцієнтів, знаходимо коефіцієнти для формул усіх інших речовин. Правильно записане рівняння:

Zn + 2НВг = ZnBr2 + H2

б) Fe + Н2SO4 —> 

Fe0 + Н2+1SO4 -> Fe+2SO4 + H20  

Як бачимо, Ферум підвищив ступінь окиснення від 0 до +2. виступив відновником і окиснився, а Гідроген знизив ступінь окиснення від +1 до 0, виконав роль окисника і відновився.

Fe0 (відновник) -2е = Fe+2        2│ найменше спіль-│1

2H+1 (окисник)  +21е = Н20        2│ не кратне 2     │1

Знайдені числа слід писати здебільшого перед формулою продуктів реакції (у правій частині). Після встановлення основних коефіцієнтів, знаходимо коефіцієнти для формул усіх інших речовин. Правильно записане рівняння:

Fe + Н2SO4 = FeSO4 + H2  

в) Сг + Вг2 —>

Сг0 + Вг20 -> Cr+3Br3-1 

Як бачимо, Хром підвищив ступінь окиснення від 0 до +3, виступив відновником і окиснився, а Бром знизив ступінь окиснення від 0 до -1, виконав роль окисника і відновився.

Сr0 (відновник) -3е = Сr+3          3│ найменше спіль-│2

Br20 (окисник) +2е = 2Br-1          2│ не кратне 6     │3

Знайдені числа ставимо перед відповідними формулами у лівій частині біля простих речовин.

2Cr + 3Br2 -> CrBr3

Після встановлення основних коефіцієнтів, знаходимо коефіцієнти для формул усіх інших речовин. Правильно записане рівняння:

2Сг + 3Вг2 = 2CrBr3

г) Fe2О3 + Аl —>

Fe2+3О3 + Аl0 -> Al2+3O3 + Fe0

Як бачимо, Алюміній підвищив ступінь окиснення від 0 до +3, виступив відновником і окиснився, а Ферум знизив ступінь окиснення від +3 до 0, виконав роль окисника і відновився.

2Al0 (відновник)  -23е =2Al+3       6│ найменше спіль-│1

Fe+3 (окисник)3е = Fe0        3│ не кратне 6     │2

Знайдені числа слід писати здебільшого перед формулою продуктів реакції (у правій частині).

Fe2O3 + Al -> Al2O3 + 2Fe

Після встановлення основних коефіцієнтів, знаходимо коефіцієнти для формул усіх інших речовин. Правильно записане рівняння:

Fe2О3 + 2Аl = Al2O3 + 2Fe

д) Na + Н2О —> 

Na0 + Н2+1О -> Na+1OH + H20  

Як бачимо, Натрій підвищив ступінь окиснення від 0 до +1, виступив відновником і окиснився, а Гідроген знизив ступінь окиснення від +1 до 0, виконав роль окисника і відновився.

Na0 (відновник) -1е = Na+1        1│ найменше спіль-│2

2H+1 (окисник)  +2е = Н20           2│ не кратне 2     │1

Знайдені числа слід писати здебільшого перед формулою продуктів реакції (у правій частині).

Na + H2O -> 2NaOH + H2 

Після встановлення основних коефіцієнтів, знаходимо коефіцієнти для формул усіх інших речовин. Правильно записане рівняння:

 

2Na + 2Н2О = 2NaOH + H2

IV рівень

Завдання 4

Поясніть процеси за поданими схемами:

а) Сг+6 + Зе —> Сг+3;

Хром приєднує 3 електрони, знизив ступінь окиснення від +6 до +3, виконав роль окисника і відновився.

б) Сl+3 - 4 е —> Сl+7.

Хлор віддає 4 електрони, підвищив ступінь окиснення від +3 до +7, виконав роль відновника і окиснився

в) S-2 - 6е —> S+4;

Сульфур віддає 6 електронів, підвищив ступінь окиснення від -2 до +4, виконав роль  відновника  і  окиснився.

г) S-2 - 2 е —> S0.

Сульфур віддає 2 електрони, підвищив ступінь окиснення від -2 до 0, виконав роль  відновника  і  окиснився

 

Завдання 5

Напишіть рівняння реакцій між речовинами і розгляньте їх з погляду окисно-відновних процесів. Укажіть окисник і відновник.

a) цинком і розбавленою сульфатною кислотою;

Zn0 + H2+1SO4 = Zn+2SO4 + H20

Відновник Zn0 - 2e -> Zn+2  

Окисник 2H+1 +21e -> H0

Як бачимо, Цинк підвищив ступінь окиснення від 0 до +2, виступив відновником і окиснився, а Гідроген знизив ступінь окиснення від +1 до 0, виконав роль окисника і відновився.

б) натрієм і водою;

2Na0 + 2H2+1O = 2Na+1OH + H20

Відновник Na0 - 1 e -> Na+1

Окисник  2H+1 +21e -> H20 

 

Як бачимо, Натрій підвищив ступінь окиснення від 0 до +1, виступив відновником і окиснився, а Гідроген знизив ступінь окиснення від +1 до 0, виконав роль окисника і відновився.

в) ферум (ІІІ) оксидом і алюмінієм;

Fe2+3O3 + 2Al0 = Al2+3O3 + 2Fe0

Відновник 2Al0 - 23e -> 2Al+3

Окисник  Fe+3 +3e -> Fe0  

 

Як бачимо, Алюміній підвищив ступінь окиснення від 0 до +3, виступив відновником і окиснився, а Ферум знизив ступінь окиснення від +3 до 0, виконав роль окисника і відновився.

г) магнієм і ортофосфатною кислотою.

3Mg0 + 2H3+1PO4 = Mg3+2(PO4)2 + 3H20

Відновник 3Mg0 - 32e -> 3Mg+2

Окисник   2H+1 +21e -> H20 

 

Як бачимо, Магній підвищив ступінь окиснення від 0 до +2, виступив відновником і окиснився, а Гідроген знизив ступінь окиснення від +1 до 0, виконав роль окисника і відновився.

г) залізом і розбавленою сульфатною кислотою;

Fe0 + H2+1SO4 = Fe+2SO4 + H20

Як бачимо, Ферум підвищив ступінь окиснення від 0 до +2, виступив відновником і окиснився, а Гідроген знизив ступінь окиснення від +1 до 0, виконав роль окисника і відновився.

д) цинк сульфідом і киснем;

2ZnS-2 + 3O20 = 2ZnO-2 + 2S+4O2-2

Як бачимо, Сульфур підвищив ступінь окиснення від -2 до +4, виступив відновником і окиснився, а Оксиген знизив ступінь окиснення від 0 до -2, виконав роль окисника і відновився.

Інші завдання дивись тут...

  • София
    Очень помогли,спасибо! И постоянно помогает
    7 грудня 2020 10:18