Загрузка...

Домашнє завдання. Окисно-відновні реакції. 

I рівень

Завдання 1. Поставте ступені окиснення елементів та складіть рівняння окисно-відновних реакцій:

a) Zn + О2 = ZnO;

2Zn0 + О20 = 2Zn+2O-2

б) Fe + Сl2 = FeCl3;

2Fe0 + 3Сl20 = 2Fe+3Cl-13

в) К + S = K2S;

0 + S0 = K2+1S-2

г) Н2 + І2 = HІ

Н20 + І20 = 2H+1І-1

II рівень

Завдання 2. Складіть рівняння окисно-відновних реакцій за поданими схемами:

а) Аl + НСІ —> АlСl3 + Н2;

2Аl0 + 6Н+1СІ = 2Аl+3Сl3 + 3Н20

б) FeO + Н2 —> Fe + Н2O;

Fe+2O + Н20 = Fe0 + Н2+1O

в) Са + N2 —> Са3N2;

3Са0 + N20 = Са3+2N2-3

r) Fe + Н2SO4 —> FeSO4 + Н2.

Fe0 + Н2+1SO4 Fe+2SO4 + Н20

III рівень

Завдання 3. Складіть рівняння окисно-відновних реакцій методом електронного балансу за поданими схемами. Укажіть окисник і відновник: a) Zn+ НВг—> ;  б) Na + Н2О—> ;  в) Сг + Вг2 —>г) Fe2О3 + Аl—>

a) Zn0 + 2Н+1Вг = Zn+2Br2 + H20

Як бачимо, Цинк підвищив ступінь окиснення від 0 до +2, виступив відновником і окиснився, а Гідроген знизив ступінь окиснення від +1 до 0, виконав роль окисника і відновився.

Zn0 (відновник) -2е = Zn+2            2│ найменше спіль-│1

2H+1 (окисник) +2•1е = Н20           2│ не кратне 2     │1

Знайдені числа слід писати здебільшого перед формулою продуктів реакції (у правій частині).  Після встановлення основних коефіцієнтів, знаходимо коефіцієнти для формул усіх інших речовин.

б) 2Na0 + 2Н2+1О = 2Na+1OH + H20  

Як бачимо, Натрій підвищив ступінь окиснення від 0 до +1, виступив відновником і окиснився, а Гідроген знизив ступінь окиснення від +1 до 0, виконав роль окисника і відновився.

Na0 (відновник) -1е = Na+1        1│ найменше спіль-│2

2H+1 (окисник)  +2е = Н20            2│ не кратне 2     │1

Знайдені числа слід писати здебільшого перед формулою продуктів реакції (у правій частині). Після встановлення основних коефіцієнтів, знаходимо коефіцієнти для формул усіх інших речовин.

в) 2Сг0 + 3Вг20 = 2Cr+3Br3-1 

Як бачимо, Хром підвищив ступінь окиснення від 0 до +3, виступив відновником і окиснився, а Бром знизив ступінь окиснення від 0 до -1, виконав роль окисника і відновився.

Сr0 (відновник) -3е = Сr+3          3│ найменше спіль-│2

Br20 (окисник) +2е = 2Br-1          2│ не кратне 6     │3

Знайдені числа ставимо перед відповідними формулами у лівій частині (у правій частині одна формула і вона не може мати одночасно два різні коефіцієнти). Після встановлення основних коефіцієнтів, знаходимо коефіцієнти для формул усіх інших речовин.

г) Fe2+3О3 + 2Аl0 = Al2+3O3 + 2Fe0

Як бачимо, Алюміній підвищив ступінь окиснення від 0 до +3, виступив відновником і окиснився, а Ферум знизив ступінь окиснення від +3 до 0, виконав роль окисника і відновився.

Al0 (відновник)  -3е =Al+3                 3│ найменше спіль-│2

Fe2+3 (окисник) +23е = 2Fe0          6│ не кратне 6     │1

Знайдені числа - це коефіцієнти для окисника і відновника. Після встановлення основних коефіцієнтів, знаходимо коефіцієнти для формул усіх інших речовин.

IV рівень

Завдання 4. Поясніть процеси за поданими схемами:

а) Сг+6 + Зе —> Сг+3;

Хром приєднує 3 електрони, знизив ступінь окиснення від +6 до +3, виконав роль окисника і відновився.

б) Сl+3 - 4 е —> Сl+7.

Хлор віддає 4 електрони, підвищив ступінь окиснення від +3 до +7, виступив відновником і окиснився

Завдання 5. Напишіть рівняння реакцій між речовинами: a) залізом і розбавленою сульфатною кислотою; б) цинк сульфідом і киснем; в) ферум (ІІІ) оксидом і алюмінієм; г) магнієм і ортофосфатною кислотою. Розгляньте їх з погляду окисно-відновних процесів. Укажіть окисник і відновник.

 a) залізом і розбавленою сульфатною кислотою;

Fe0 + H2+1SO4 = Fe+2SO4 + H20

Як бачимо, Ферум підвищив ступінь окиснення від 0 до +2, виступив відновником і окиснився, а Гідроген знизив ступінь окиснення від +1 до 0, виконав роль окисника і відновився.

б) цинк сульфідом і киснем;

2ZnS-2 + 3O20 = 2ZnO-2 + 2S+4O2

Як бачимо, Сульфур підвищив ступінь окиснення від -2 до +4, виступив відновником і окиснився, а Оксиген знизив ступінь окиснення від 0 до -2, виконав роль окисника і відновився.

в) ферум (ІІІ) оксидом і алюмінієм;

Fe2+3O3 + 2Al0 = Al2+3O3 + 2Fe0

Як бачимо, Алюміній підвищив ступінь окиснення від 0 до +3, виступив відновником і окиснився, а Ферум знизив ступінь окиснення від +3 до 0, виконав роль окисника і відновився.

г) магнієм і ортофосфатною кислотою.

3Mg0 + 2H3+1PO4 = Mg3+2(PO4)2 + 3H20

Як бачимо, Магній підвищив ступінь окиснення від 0 до +2, виступив відновником і окиснився, а Гідроген знизив ступінь окиснення від +1 до 0, виконав роль окисника і відновився.

Загрузка...