Загрузка...

Домашнє завдання. Гліцерол. Фізичні властивості.

Завдання 1. Позначте правильні відповіді.

1.Установіть відповідність між формулою спирту, його назвою та дією на організм людини:

А. С2Н5ОН.  1. Метанол. І. Не викликає ніяких змін.
Б. СН3ОН. 2. Пентанол. II. Спричиняє сліпоту і параліч.
  3. Етанол.

III. Тривале вживання уражає

центральну нервову систему

Відповідь: A 3. ІІІ, Б 1 ІІ. 

2. Позначте, з огляду на загальну формулу насичених вуглеводнів СН2n+2, загальну формулу спиртів:

A. СnН2n+1-ОН Б. СnН2n
B.СnН2n+1—СОН  Г. СnН2n+1—СООН

Відповідь: А  

3. Позначте, якому із спиртів належать властивості «прозора, дуже отруйна речовина, добре розчинна у воді»:

А. Етанолу. Б. Пропанолу. В. Метанолу. Г. Гліцеролу.

Відповідь:__B__.

4. Позначте, з огляду на загальну формулу насичених вуглеводнів СН2n+2, загальну формулу спиртів:

1. Метанол. 1. СН2ОН—СНОНСН2ОН
2. Гліцерол. 2. СН3—СН2—СНОНСН3
  3. СН3—ОН

 Відповідь:__А - 3; Б - 1__.

4. Обчисліть та позначте, який об'єм карбон (IV) ооксиду (н.у.) і маса води утворяться від повного згоряння етанолу кількістю речовини 1,2 моль.

Відповідь:__А _.

Відомо: y(С2Н5ОН)=1,2 моль. Знайти: m(Н2О)-? V(СО2)-?

Розв'язання.

І спосіб.

Записуємо рівняння реакції:

     1,2 моль              x г         у л

     С2Н5ОН + 3О2 = 3Н2О + 2СO2

     1 моль                54 г       44,8 л

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль етанолу  С2Н5ОН   з утворенням 3 моль води Н2О і 2 моль карбон (ІV) оксиду СO(1 моль газу за н.у. займає об'єм 22,4 л, а 2 моль займуть 44,8 л).

Обчислюємо молярну масу (г/моль = Mr) води й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(Н2O)=2Ar(Н)+Ar(О)=21+16=18M(Н2O)=18 г/моль.

Маса 1 моль=18 г, а маса 3 моль =54 г.

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо дві пропорції і розв'язуємо їх.

Пропорція для обчислення маси води:

1,2моль/1моль=хг/54г, звідси х=1,2моль54г/1моль=64,8г.

Пропорція для обчислення об'єму карбон (ІV) оксиду:

1,2моль/1моль=ул/44,8л, звідси z=1,2моль44,8л/1моль=53,76л.

Відповідь:  m(Н2О)=64,8 г; V(СО2)=53,76 л.

ІІ спосіб.

Записуємо рівняння реакції:С2Н5ОН+3О2=3Н2О+2СO2

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль етанолу  С2Н5ОН   з утворенням 3 моль води Н2О і 2 моль карбон (ІV) оксиду СO2кількість речовини води у 3 рази більша, тому  y(Н2O)=y(С2Н5ОН)3=1,2 моль3=3,6 моль, а кількість речовини карбон (ІV) оксиду у 2 рази більша, тому y(СO2)=y(С2Н5ОН)2=1,2 моль2=2,4 моль. 

Обчислюємо масу води  кількістю речовини 1,25 моль за формулою m=yM, де М г/моль=Мr.

Mr(Н2O)=2Ar(Н)+Ar(О)=21+16=18M(Н2O)=18 г/моль.

m(Н2O)=3,6 моль  18 г/моль = 64,8 г.

Обчислюємо об'єм карбон (ІV) оксиду  кількістю речовини 2,4 моль за формулою V=Y•Vм, де Vм - постійна величина і дорівнює 22,4 л/моль за н.у.

VО2)=2,4 моль  22,4 л/моль = 53,76 л.

Відповідь:  m(Н2О)=64,8 г; V(СО2)=53,76 л.

Загрузка...