Загрузка...

Етанова (оцтова) кислота. Хімічні властивості.

Завдання 1. Дослідіть, що означають побутові назви "оцет", "оцтова есенція" та напишіть про їхнє побутове використання.

У побуті відома у вигляді 3-9%-го водного розчину (оцет) або 80%-го водного розчину (оцтова есенція).

Використовують як консервувальний засіб або смакова приправа, для  "росту" тіста (гашення соди) при випічці, як засіб видалення накипу, засіб для дезинфекції.

Самостійна робота (фронтальна).

Завдання 1. Напишіть молекулярні та йонні рівняння реакцій між етановою кислотою і: а) кальцієм; б) калій гідроксидом; в) натрій карбонатом. Назвіть продукти реакцій.

Оцтова кислота - слабкий електроліт, через це в йонних рівняннях реакцій її формула записується в молекулярному вигляді.

a) 2CH3COOH + Ca  (CH3COO)2Ca (кальцій етаноат)+ H2(водень)

     2CH3COOH + Ca  2CH3COO- + Ca2+  + H2(водень)

б) CH3COOH + KOH  CH3COOK(калій етаноат)+ H2(вода)

    CH3COOH + K++ OH-= CH3COO-K+ + H2O

    CH3COOH + OH-= CH3COO- + H2O

в) 2CH3COOH + Na2CO3  2CH3COONa (натрій етаноат) + H2(вода)+ CO2↑ (карбон (IV) оксид)

   2CH3COOH + 2Na+ + CO32-  2CH3COO- + 2Na+ + H2O + CO2

  2CH3COOH + CO32-  2CH3COO- + H2O + CO2

Завдання 2. Обчисліть, яку масу розчину етанової кислоти з масовою часткою її 0,6 потрібно взяти, щоб добути кальцій етаноат масою 15,8 г.

Відомо: m((CН3СОО)2Са)=15,8 г; W=0,6 ао 60%..

Знайти: m(розчину СН3СООН)-?

Розв'язання.

І спосіб.

Записуємо рівняння реакції:

   x г                        15,8 г

2CH3COOH  + Ca  (CH3COO)2Ca     + H2  

   120 г                       158 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 2 моль етанової кислоти СН3СООН з утворенням 1 моль кальцій етаноату (СН3СОО)2Са. Обчислюємо молярні маси (г/моль = Mr) речовин й, відповідно, масу 2 моль етанової кислоти і масу 1 моль кальцій етаноату

Mr(CН3СООН)=2Ar(C)+4Ar(Н)+2Ar(О)=212+41+216==60,  

M(CН3СООН)=60 г /моль. Маса 1 моль=60 г, а маса 2 моль = 120 г.

Mr((3СОО)2Сa)=4Ar(C)+6Ar(Н)+4Ar(О)+Ar(Са)=412+61+416+40=158,  

M((СН3СОО)2Ca)=158 г/моль.  Маса 1 моль=158 г.

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію для обчислення маси етанової кислоти 3СООН і розв'язуємо її.

х г / 120 г = 15,8 г / 158 г, звідси х = 15,8 г  120 г / 158 г = 12 г.

Знаходимо масу розчину етанової кислоти за формулою m(розчину)=m(речовини)/W

m(розчину СН3СООН)=m(СН3СООН) / 0,6=12 г / 0,6 = 20 г.

Відповідь. m(розчину 3СООН)=20 г.

ІІ спосіб.

Записуємо рівняння реакції: 2CH3COOH+Ca(CH3COO)2Ca+H2  

Обчислюємо молярні маси (г/моль = Mr) етанової кислоти CH3COOH і кальцій етаноату (CH3COO)2Ca.

Mr(CН3СООН)=2Ar(C)+4Ar(Н)+2Ar(О)=212+41+216==60,  

M(CН3СООН)=60 г /моль. 

Mr((3СОО)2Сa)=4Ar(C)+6Ar(Н)+4Ar(О)+Ar(Са)=412+61+416+40=158,  

M((СН3СОО)2Ca)=158 г/моль.

Обчислюємо кількість  речовини кальцій етаноату (CH3COO)2Ca масою 15,8 г за формулою y=m/M.

y((CH3COO)2)=15,8 г : 158 г/моль=0,1 моль.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 2 моль етанової кислоти СН3СООН з утворенням 1 моль кальцій етаноату (СН3СОО)2Са, кількість речовини етанової кислоти є у 2 рази більшою, 

тому y(СН3СООН)=2y((CH3COO)2Ca)=20,1=0,2 моль.

Знаходимо масу етанової кислоти СН3СООН  кількістю речовини 0,2 моль за формулою m=yM.

m(СН3СООН)=0,2 моль  60 г/моль = 12 г.

Масу розчину етанової кислоти можна знайти за формулою (див. І спосіб) або скласти пропорцію і розв'язати її.

Масова частка речовини в будь-якому розчині показує масу розчиненої речовини, що міститься  у 100 г розчину, тому для визначення маси всього розчину складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

у 100 г розчину етанової кислоти міститься 60 г етанової кислоти, тоді

у х г розчину етанової кислоти - 12 г етанової кислоти.

100 г : х г=60 г : 12 г, звідси х=12 г • 100 г : 60 г=20 г

Відповідь. m(розчину 3СООН)=20 г. 

 

Загрузка...