Інші завдання видання 2017 року видання дивись тут...

Інші завдання видання 2012 року видання дивись тут...

Самостійна робота. Жири. Склад.

I рівень

Завдання 1. Вставте пропущені слова, щоб вираз став завершеним:

1. Жири - це естери триатомного спирту гліцеролу і карбонових кислот.

2. Жири входять до скпаду рослинних і тваринних організмів.

3. За походженням жири поділяють на: а) тваринні; б) рослинні.

4. До складу твердих жирів входять залишки насичених карбонових кислот.

5. До складу рослинних жирів ходять переважно залишки ненасичених карбонових кислот.

6. Розклад жирів під час нагрівання в присутності каталізатора називають гідролізом.

7. Негідровані жири мають здатність швидко гіркнути, у них з'являється неприємний запах і смак.

Зміни 2017 року. 6. Жири рослинного погодження називають оліями.

7. В організмі людини жири виконують функції а) енергетична; б) будівельна; в) терморегуляційна; г) захисна.

8. Штучні жири добувають з рідких жирів, пропускаючи водень.

9. До штучних жирів відносять транс-жири.

II рівень

Зміни 2017 року. Завдання 2. Сформулюйте визначення жирів та поясніть їхній склад. Жири - це продукти взаємодії гліцеролу та вищих карбонових кислот. До складу жирів входять залишки молекул гліцеролу і вищих карбонових кислот. 

Завдання 2. Назвіть речовини, що утворяться внаслідок відповідних реакцій:

а) гідролізу гліцерол трипальмітату;

Гліцерол і пальмітинова кислота.

б) гідролізу гліцерол тристеарату;

Гліцерол і стеаринова кислота.

в) гідрування гліцерол триолеату.

Гліцерол і олеїнова кислота.

 

Зміни 2017 року.  Завдання 3. Запишіть формули двох вищих карбонових кислот, що входять до складу твердих жирів.

1) С15Н31СООН - пальмітинова кислота

2) С17Н35СООН - стеаринова кислота

Завдання 3. Складіть структурні формули жирів, до складу яких входять:

а) залишок гліцеролу, один залишок пальмітинової та два залишки олеїнової кислот;

б) залишок гліцеролу та три залишки стеаринової кислоти.

 C3H5О317Н34СО)3

Зміни 2019 року. Завдання 4. Охарактеризуйте фізичні властивості жирів, найвикористовуваніших у побуті, та впишіть у таблицю.

Тверді Рідкі

Вершкове масло, сало,

смалець є твердими,

мають різний смак,

маслянисті на дотик,

нерозчинні у воді,

легші за воду (спливають),

мають низькі температури

плавлення,

низьку теплопровідність

 

Олії (соняшникова, оливкова,

кукурудзяна) є рідкими,

мають характерний запах,

мають різний смак,

маслянисті на дотик,

нерозчинні у воді,

легші за воду (спливають),

мають низькі температури

плавлення,

низьку теплопровідність

Звдання 4. Назвіть відомі вам з побуту фізичні властивості жирів.

Тваринні жири найчастіше тверді (свинний, яловичий), виняток риб'ячий жир, тим часом як рослинні жири найчастіше рідкі (соняшникова олія, кукурудзяна, соєва, лляна), виняток кокосове масло.

Усі жири - маслянисті речовини, нерозчинні у воді, легші за неї, тому під час потрапляння у воду спливають на її поверхню. Мають низькі температури плавлення, низьку теплопровідність. У воді вони нерозчинні, але розчиняються в органічних розчинниках (бензині та ін.).

 

Зміни 2017 року. Завдання 5. Поясніть шкоду, що викликають штучні жири в організмі людини. Під час вживання транс-жирів  збільшується ризик серцево-судинних захворювань (зокрема ішемічної хвороби та інфаркту міокарда), а також виникнення ракових пухлин, діабету, хвороби печінки та хвороби Альцгеймера.

Завдання 5. Напишіть рівняння реакції естерифікації з утворенням відповідних жирів:

а) гліцерол трипальмітиноату;

С3Н8О3 + 3С15Н31СООН  →  C51H98О6  + 3Н2О

або

С3Н8О3 + 3С15Н31СООН  →  C3H5О315Н31СО)3  + 3Н2О

СН2 ОН   О         СН2 О СО С15Н31    
|         \\       |                
СН ОН + 3 С С15Н31 СН О СО С15Н31 + 3Н2О
|         /       |                
СН2 ОН   ОН         СН2 О СО С15Н31    

6) гліцерол диолеїноату; 

С3Н8О3 + 2С17Н33СООН  →  C39H72О5  + 2Н2О

або

С3Н8О3 + 2С17Н33СООН  →  C3H6О317Н33СО)2  + 2Н2О

СН2 ОН   О         СН2 О СО С17Н33    
|         \\       |                
СН ОН + 2 С С17Н33 СН ОН         + 2О
|         /       |                
СН2 ОН   ОН         СН2 О СО С17Н33    

в) гідролізу триолеїноату.

C57H104О6  + 3Н2О C3Н8О3 + 3С17Н33СООН

СН2 О СО С17Н33           СН2 ОН        
|                        |            
СН О СО С17Н33 + 3Н ОН СН ОН + 3С17Н33 СООН
|                        |            
СН2 О СО С17Н33           СН2 ОН        

III-IV рівні

Зміни 2017 року. Завдання 6. Напишіть рівняння реакцій за поданими схемами:

СH2->C2H4->C2H6->C2H5OH;  C2H6->H2O->Ba(OH)2->BaCO3->CO2

Де можливо, напишіть йонні.

С2Н2 + H2 -> C2H4

C2H4 + H2 -> C2H6

C2H6 + Cl2 -> C2H5Cl + HCl

2C2H6 + 7O2 = 4CO2 + 6H2O

H2O + BaO = Ba(OH)2

Ba(OH)2 + Na2CO3 = BaCO3+ 2NaOH

Ba2+ + 2OH- + 2Na+ + CO32- = BaCO3 + 2Na+ + 2OH-

Ba2+ + CO32- = BaCO3

BaCO3 = BaO + CO2

Завдання 6. Обчисліть маси продуктів реакції гідролізу гліцерол трипальмітиноату, якщо повністю гідролізувався жир масою 725,4 г.

СН2 О СО С15Н31       СН2 ОН        
|                   |            
СН О СО С15Н31 + 2О СН ОН + 15Н31 СООН
|                   |            
СН2 О СО С15Н31       СН2 ОН        

Відомо: m( C51H98О6)=725,4 г

Знайти: m( C3Н8О3)-?  m(С15Н31СООН)-?

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

   725,4 г                     х г             у г

C51H98О6  + 3Н2О C3Н8О3 + 3С15Н31СООН

   806 г                        92 г           288 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі, а під формулами сполук - масу кількості речовини згідно з коефіцієнтами в хімічному рівнянні. Для цього обчислюємо молярні маси (Mrг/моль=M) речовин й, відповідно, маси 1 моль жиру і гліцеролу та масу 3 моль пальмітинової кислоти.

Mr(C51H98О6)=51•Ar(C)+98•Ar(Н)+6•Ar(О)=51•12+98•1+6•16=806,  

M(C51H98О6)=806 г/моль. Маса 1 моль=806 г

Mr(C3Н8О3)=3•Ar(C)+8•Ar(Н)+3•Ar(О)=3•12+8•1+3•16=92,  

M(C3Н8О3)=92 г/моль. Маса 1 моль=92 г

Mr(С15Н31СООН)=16•Ar(C)+32•Ar(Н)+2•Ar(О)=16•12+32•1+2•16=96,  

M(С15Н31СООН)=96 г/моль. Маса 1 моль=96 г, а маса 3 моль=288 г

За допомогою пропорції обчислюємо масу гліцеролу:

725,4 г/806 г=х г/92 г, звідси х=725,4 г92 г:806 г=82,8 г

За допомогою пропорції обчислюємо масу пальмітинової кислоти:

725,4 г/806 г=у г/288 г, звідси х=725,4 г288 г:806 г=259,2 г

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції:

C51H98О6  + 3Н2О C3Н8О3 + 3С15Н31СООН   

Обчислюємо молярні маси (Mг/моль=M) речовин

Mr(C51H98О6)=51Ar(C)+98Ar(Н)+6Ar(О)=5112+981+616=806,  

M(C51H98О6)=806 г /моль

Mr(C3Н8О3)=3Ar(C)+8Ar(Н)+3Ar(О)=312+81+316=92,  

M(C3Н8О3)=92 г/моль. 

Mr(С15Н31СООН)=16Ar(C)+32Ar(Н)+2Ar(О)=1612+321+216=96,  

M(С15Н31СООН)=96 г /моль. 

Обчислюємо кількість речовини жиру масою 725,4 г за формулою y=m/M.

y(C51H98О6)=725,4 г : 806 г/моль=0,9 моль.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль жиру гліцерол трипальмітиноату   C51H98О6   з утворенням 1 моль гліцеролу C3Н8О3  і 3 моль пальмітинової кислоти  С15Н31СООН, кількість речовини жиру і гліцеролу є однакова, тому y(C3Н8О3)=y(C51H98О6)=0,9 моль, а кількість речовини пальмітинової кислоти є у 3 рази більшою, ніж кількість речовини жиру, тому y(С15Н31СООН)=3y(C51H98О6)=30,9 моль=2,7 моль

Масу заданої кількості речовини обчислюємо за формулою m=yM

m(C3Н8О3)=y(C3H8O3)M(C3H8O3)=0,9 моль92 г/моль=82,8 г

m( С15Н31СООН)=y(C15H31COOH)M(C15H31COOH)=2,7моль96 г/моль=259,2 г

Відповідь:  m( C3Н8О3)=82,8 г; m(С15Н31СООН)=259,2 г

V рівень

Завдання 7. Унаслідок повного гідрування гліцерол диолеїноату, утворився гліцерол дистеариноат масою 343,2 г. Обчисліть масу гліцерол диолеїноату і об'єм водню (н. у.), що прореагували, та кількості цих речовин.

C39H72О5  +  2Н2    C39Н76О5

або

C3H6О317Н33СО)2 + 2Н2  →  C3H6О317Н35СО)2 

СН2 О СО С17Н33       СН2 О СО С17Н35
|                   |            
СН ОН         + 2 СН ОН        
|                   |            
СН2 О СО С17Н33       СН2 О СО С17Н35

Відомо: m( C39H76О5)=343,2 г. Знайти: m(C39Н72О5)-?  V(Н2)-?

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

   х г           у л            343,2 г

C39H72О5  +  2Н2    C39Н76О5

   620 г       44,8 л           624 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль жиру гліцерол диолеїноату C39H72О5і 2 моль водню Н2 (1 моль газу водню за н.у. займає об'єм 22,4 л, а 2 моль займуть 44,8 л. ) з утворенням 1 моль гліцерол дистеариноату C39Н76О5Обчислюємо молярні маси (Mrг/моль=M) речовин й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(C39H72О5)=39Ar(C)+72Ar(Н)+5Ar(О)=3912+721+516=620,  

M(C39H72О5)=620 г /моль. Маса 1 моль=620 г.

Mr(C39Н76О5)=39Ar(C)+76Ar(Н)+5Ar(О)=3912+761+516=624,  

M(C39Н76О5)=624 г /моль. Маса 1 моль=624 г.

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу гліцерол диолеїноату:

х г/620 г=343,2 г/624 г, звідси х=343,2 г620 г:624 г=341 г

За допомогою пропорції обчислюємо об'єм водню:

у л/44,8 л=343,2 г/624 г, звідси х=343,2 г44,8 л:624 г=24,64 л

Кількість речовини гліцерол диолеїноату обчислюємо за формулою y=m/M, де

Мr г/моль=М

y(C39H72О5)=341 г : 620 г/моль = 0,55 моль

Кількість речовини водню обчислюємо за формулою y=V/Vм, де Vм - постійна величина і за н.у. чисельно дорівнює 22,4 л/моль

y(H2)=24,64 л : 22,4 л/моль = 1,1 моль

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції:

C39H72О5+2Н2C39Н76О5   

Обчислюємо молярні маси (Mr г/моль=M) речовин.

Mr(C39H72О5)=39Ar(C)+72Ar(Н)+5Ar(О)=3912+721+516=620,  

M(C39H72О5)=620 г /моль.

Mr(C39Н76О5)=39Ar(C)+76Ar(Н)+5Ar(О)=3912+761+516=624,  

M(C39Н76О5)=624 г/моль.

Обчислюємо кількість речовини гліцерол дистеариноату C39Н76О5 масою 343,2 г за формулою y=m/M, де Мrг/моль=М

y(C39Н76О5)=343,2 г : 624 г/моль=0,55 моль

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль жиру гліцерол диолеїноату C39H72О5і 2 моль водню Н2 з утворенням 1 моль гліцерол дистеариноату C39Н76О5., кількості речовини жирів однакові, тому y(C39Н72О5)=y(C39H76О5)=0,55 моль, а кількість речовини водню є у 2 рази більшою, ніж кількість речовини жиру, тому y(Н2)=2y(C39H76О5 )=20,55 моль=1,1 моль

Обчислюємо масу жиру гліцерол диолеїноату кількістю речовини 0,55 моль за формулою: m=yM, де Мrг/моль=М

m(C39Н72О5)=0,55 моль620г/моль=341 г

Обчислюємо об'єм водню кількістю речовини 1,1 моль за формулою V=yVм, де Vм - постійна величина і за н.у. чисельно дорівнює 22,4 л/моль

V(Н2)=1,1 моль22,4 л/моль=24,64 л

Відповідь:  m(C39Н72О5)=341 г; V(Н2)=24,64 л;

y(C39Н72О5)=0,55 моль; y(Н2)=1,1 моль

Інші завдання видання 2012 року видання дивись тут... 

Інші завдання видання 2017 року видання дивись тут...