Інші завдання дивись тут...

Самостійна робота

I рівень

Завдання 1

Вставте пропущені слова, щоб вираз став завершеним:

1. Жири - це естери триатомного спирту гліцеролу і карбонових кислот.

2. Жири входять до скпаду рослинних і тваринних організмів.

3. За походженням жири поділяють на: а) тваринні; б) рослинні.

4. До складу твердих жирів входять залишки насичених карбонових кислот.

5. До складу рослинних жирів ходять переважно залишки ненасичених карбонових кислот.

6. Жири рослинного погодження називають оліями.

7. В організмі людини жири виконують функції а) енергетична; б) будівельна; в) терморегуляційна; г) захисна.

II рівень

Завдання 2

Сформулюйте визначення жирів та поясніть їхній склад. 

Жири - це продукти взаємодії гліцеролу та вищих карбонових кислот. До складу жирів входять залишки молекул гліцеролу і вищих карбонових кислот. 

 

Завдання 3

Складіть формули двох вищих карбонових кислот, що входять до складу твердих жирів.

1) С15Н31СООН - пальмітинова кислота

2) С17Н35СООН - стеаринова кислота

 

Завдання 4 

Охарактеризуйте фізичні властивості жирів, найвикористовуваніших у побуті, та впишіть у таблицю.

Тверді Рідкі

Вершкове масло, сало,

смалець є твердими,

мають різний смак,

маслянисті на дотик,

нерозчинні у воді,

легші за воду (спливають),

мають низькі температури

плавлення,

низьку теплопровідність

 

Олії (соняшникова, оливкова,

кукурудзяна) є рідкими,

мають характерний запах,

мають різний смак,

маслянисті на дотик,

нерозчинні у воді,

легші за воду (спливають),

мають низькі температури

плавлення,

низьку теплопровідність

Завдання 5

Поясніть шкоду, що викликають штучні жири в організмі людини. 

Під час вживання транс-жирів  збільшується ризик серцево-судинних захворювань (зокрема ішемічної хвороби та інфаркту міокарда)а також виникнення ракових пухлин, діабету, хвороби печінки та хвороби Альцгеймера.

III рівень

Завдання 6 

Обчисліть масу стеаринової кислоти, що вступить в реакцію з гліцеролом, якщо утворився гліцерол дистеариноат масою 312 г.

Відомо: m(C3Н6О3(С17Н35СО)2)=312 г

Знайти: m(2C17H35COOH)-?

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

                    х г                        312 г

C3H8О3  + 2C17H35COOH  C3Н6О317Н35СО)2 + H2O

                   568 г                       624 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі, а під формулами сполук - масу кількості речовини згідно з коефіцієнтами в хімічному рівнянні. Для цього обчислюємо молярні маси (Mrг/моль=M) речовин й, відповідно, маси 2 моль стеаринової кислоти і масу 1 моль гліцерол дистеариноату.

Mr(C17H35COOH)=18•Ar(C)+36•Ar(Н)+2•Ar(О)=18•12+36•1+2•16=284,  

M(C17H35COOH)=284 г/моль. Маса 1 моль=284 г, маса 2 моль=568 г

Mr(C3Н6О3(С17Н35СО)2)=39•Ar(C)+76•Ar(Н)+5•Ar(О)=39•12+76•1+5•16=624 

M(C3Н6О3(С17Н35СО)2)=624 г/моль. Маса 1 моль=624 г

За допомогою пропорції обчислюємо масу гліцеролу:

х г/568 г=312 г/624 г, тому х г • 624 г=312 г • 568 г, звідси

х=312 г • 568 г : 624 г=284 г

ІІ спосіб

Обчислюємо кількість речовини гліцерол дистеариноату масою 312 г за формулою y=m/M

Mr(C3Н6О3(С17Н35СО)2)=39•Ar(C)+76•Ar(Н)+5•Ar(О)=39•12+76•1+5•16=624 

M(C3Н6О3(С17Н35СО)2)=624 г/моль. 

y(C3Н6О3(С17Н35СО)2)=312 г : 624 г/моль=0,5 моль

Записуємо рівняння реакції:

C3H8О3 + 2C17H35COOH  C3Н6О3(С17Н35СО)2 + H2O 

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 2 моль стеаринової кислоти C17H35СООН з утворенням 1 моль гліцеролу C3Н8О3 з утворенням 2 моль гліцерол дистеариноату  С3Н6О3(C17H35CO)2, тому 

y(C17H35COOH)=2y(C3Н6О3(С17Н35СО)2)=20,5 моль=1 моль

Масу заданої кількості речовини обчислюємо за формулою m=yM

Mr(C17H35COOH)=18•Ar(C)+36•Ar(Н)+2•Ar(О)=18•12+36•1+2•16=284,  

M(C17H35COOH)=284 г/моль

m(C17H35COOH)=y(C17H35COOH)M(C17H35COOH)=1 моль284 г/моль=284 г

Відповідь:  m(C17H35COOH)=284 г.

 

Завдання 7 

Обчисліть маси продуктів реакції, якщо в реакцію з гліцеролом вступила пальмітинова кислота кількістю речовин и 15 моль.

Відомо: у(C15H31COOH)=15 моль

Знайти: m(C3Н6О315Н31СО)3)-?, m(Н2О)-?

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

                    15 моль                  х г               у г

C3H8О3  + 3C15H31COOH  C3Н6О315Н31СО)3 + H2O

                     3 моль                   807 г           18 г      

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі, а під формулами сполук - кількість речовини та масу кількості речовини згідно з коефіцієнтами в хімічному рівнянні. Для цього обчислюємо молярні маси (Mrг/моль=M) речовин й, відповідно, маси 1 моль.

Mr(C3Н6О3(С15Н31СО)3)=51•Ar(C)+99•Ar(Н)+6•Ar(О)=51•12+99•1+6•16=807 

M(C3Н6О3(С15Н31СО)3)=807 г/моль. Маса 1 моль=807 г

Mr(H2O)=2•Ar(Н)+Ar(О)=2•1+16=18, M(H2O)=18 г/моль

Маса 1 моль=18 г

За допомогою пропорції обчислюємо масу солі:

15 моль/3 моль=х г/807 г, тому х г • 3 моль=807 г • 815 моль, звідси

х=807 г • 15 моль 3 моль=4035 г

За допомогою пропорції обчислюємо масу води:

15 моль/3 моль=у г/18 г, тому у г • 3 моль=18 г • 15 моль, звідси

х=18 г • 15 моль 3 моль=90 г

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції:

C3H8О3  + 3C15H31COOH  C3Н6О315Н31СО)3 + H2O

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 3 моль пальмітинової кислоти C15H31СООН з утворенням 1 моль гліцерол трипальмітионату C3Н6О3(C15H31CO)3 i утворенням 1 моль води H2Oтому 

y(C3Н6О315Н31СО)3)=y(H2O)=y(C15H31COOH):3=15 моль : 3 моль=5 моль

Масу заданої кількості речовини обчислюємо за формулою m=yM

Mr(C3Н6О3(С15Н31СО)3)=51•Ar(C)+99•Ar(Н)+6•Ar(О)=51•12+99•1+6•16=807 

M(C3Н6О3(С15Н31СО)3)=807 г/моль

m(C3Н6О315Н31СО)3)=y(C3Н6О315Н31СО)3)M(C3Н6О315Н31СО)3)=

=5 моль807 г/моль=4035 г

Mr(H2O)=2•Ar(Н)+Ar(О)=2•1+16=18, M(H2O)=18 г/моль

m(H2O)=y(H2O)M(H2O)=5 моль18 г/моль=90 г

Відповідь: m3Н6О315Н31СО)3)=4035 г; m(Н2О)=90 г.

 

Завдання 8 Напишіть рівняння реакцій за поданими схемами:

С2H2->C2H4->C2H6->C2H5OH;  C2H6->H2O->Ba(OH)2->BaCO3->CO2

Де можливо, напишіть йонні.

С2Н2 + H2 -> C2H4

C2H4 + H2 -> C2H6

C2H6 + Cl2 -> C2H5Cl + HCl

2C2H6 + 7O2 = 4CO2 + 6H2O

H2O + BaO = Ba(OH)2

Ba(OH)2 + Na2CO3 = BaCO3+ 2NaOH

Ba2+ + 2OH- + 2Na+ + CO32- = BaCO3 + 2Na+ + 2OH-

Ba2+ + CO32- = BaCO3

BaCO3 = BaO + CO2

 

----------------- у інших виданнях -------------------

Завдання 2. Назвіть речовини, що утворяться внаслідок відповідних реакцій:

а) гідролізу гліцерол трипальмітату;

Гліцерол і пальмітинова кислота.

б) гідролізу гліцерол тристеарату;

Гліцерол і стеаринова кислота.

в) гідрування гліцерол триолеату.

Гліцерол і олеїнова кислота.

 

Завдання 3. Складіть структурні формули жирів, до складу яких входять:

а) залишок гліцеролу, один залишок пальмітинової та два залишки олеїнової кислот;

б) залишок гліцеролу та три залишки стеаринової кислоти.

 C3H5О317Н34СО)3

Завдання 6. Напишіть рівняння реакції естерифікації з утворенням відповідних жирів:

а) гліцерол трипальмітиноату;

С3Н8О3 + 3С15Н31СООН  →  C3H5О315Н31СО)3  + 3Н2О

6) гліцерол диолеїноату; 

С3Н8О3 + 2С17Н33СООН  →  C3H6О317Н33СО)2  + 2Н2О

в) гідролізу триолеїноату.

C57H104О6  + 3Н2О  C3Н8О3 + 3С17Н33СООН

 

Завдання 7. Запишіть реакцію гідролізу гліцерол трипальмітиноату.

СН2 О СО С15Н31       СН2 ОН        
|                   |            
СН О СО С15Н31 + 2О СН ОН + 15Н31 СООН
|                   |            
СН2 О СО С15Н31       СН2 ОН        

Завдання 8. Запишіть реакцію повного гідрування гліцерол диолеїноату з утворенням гліцерол дистеариноату.

C3H6О317Н33СО)2 + 2Н2  →  C3H6О317Н35СО)2 

СН2 О СО С17Н33       СН2 О СО С17Н35
|                   |            
СН ОН         + 2 СН ОН        
|                   |            
СН2 О СО С17Н33       СН2 О СО С17Н35

Інші завдання дивись тут...